Mere en 50% foretrækker iWear Supreme frem for deres ... - DC Grafik

dcgrafik.dk

Mere en 50% foretrækker iWear Supreme frem for deres ... - DC Grafik

Testet af Synoptik R&D

I en undersøgelse udført af

Synoptik’s Forsknings- og

Udviklingsklinik i foråret 2004 på

144 brugere af endagslinser,

foretrak 50% eller fl ere den nye

iWear Supreme. Forbedret komfort

og længere bæretid (mindre

tørhed om aftenen) var de

hyppigste årsager.

En anden signifi kant observation

var at deltagerne efter en

måneds anvendelse havde

mindre rødme i deres øjne.

iWear Supreme er fremstillet i

hioxifi lcon materiale, hvis

særegne egenskaber sørger for

en hurtig optagelse af tårerne og

en langsom fordampning. Det

betyder for dig at linserne ikke

er så tilbøjelig til at tørre ud.

Dette er især en fordel sidst på

dagen, men også hvis du sidder

meget foran en computer.

56 %

17 %

50 %

Preference A gruppen

Preference B gruppen

11 %

33 %

33 %

Egne linser

iWear Supreme

Ingen forskel

Egne linser

iWear Supreme

Ingen forskel

Åbning af blisterpakken

Skil først to linser fra.

Hold blisterpakken mellem

tommel og pegefi ngeren som vist på billedet

Tryk med den anden hånds pegefi nger ned

på den frie del af blisterpakken indtil folien

slipper

Træk folien helt af blisterpakken. Placer

blommen af f.eks. ringfi ngeren på linsen

nede i etuiet og løft den op. Undgå at

trække linsen hen over kanten

Den frie folie bukkes ned under den

tilbageblevne blisterpakke

Åbning af den sidste linse. Hold i den frie

folie og følg anvisningerne fra Ill. 2 og 3

Har du anvendt linser før, vil du måske fi nde åbningen af blisterpakken

lidt anderledes, men du vil hurtig vænne dig til den nye teknik.

More magazines by this user
Similar magazines