BYENS PLAN - Dansk Center for Byhistorie

dendigitalebyport.byhistorie.dk

BYENS PLAN - Dansk Center for Byhistorie

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning.............................................................................................................................................................. 3

1.1. Problemformulering og tilgang........................................................................................................................ 3

1.2. Hygiejnebevægelsen .......................................................................................................................................... 4

1.3. Operationalisering............................................................................................................................................. 6

1.4. Forskningskarakteristik ................................................................................................................................... 7

1.5. Kildemateriale.................................................................................................................................................. 11

2. Metode, begreb og samfundsmæssig kontekst ................................................................................................ 13

2.1. Metode – inspirationen fra Foucault............................................................................................................. 13

2.2. Hygiejnebegrebets transformation og hygiejnebevægelsens udenlandske forudsætninger ................... 16

2.3. Økonomiske og politiske forudsætninger for det hygiejniske gennembrud............................................. 21

3. Hygiejnebevægelsens agitation for moderne vandforsyning og kloakering................................................ 23

3.1. Renovation, afløbsforhold og vandforsyning i København i 1840’erne.................................................... 23

3.2. Den hygiejniske diskurs - hygiejnebevægelsens kritik og reformforslag ................................................. 25

3.2.1. Vandforsyning med kloakker..................................................................................................................... 25

3.2.2. ”en meget Skiden Bye”.............................................................................................................................. 28

3.2.3. Hygiejnebevægelsens agitation fører til politisk handling....................................................................... 32

3.2.4. ”de skadelige Egenskaber ved det stillestaaende Vand” ......................................................................... 34

3.2.5. Kolerafrygten som argument..................................................................................................................... 36

3.2.6. ”et ureent, plumret Udseende og en ubehagelig Lugt og Smag” ............................................................ 39

3.2.7. Hygiejnekommissionen af 1851................................................................................................................. 41

3.2.8. ”kampen mellem Sundhedsreformen og den communale magt” ............................................................. 43

3.2.9. ”Vandrørene danne det tilførende Pulsaare-System - kloakrørene det bortførende Blodaare-System” 46

3.2.10. Den samlede plan for vand-, gas- og kloakanlæg vedtages igen – og afvises....................................... 49

3.2.11. Hummel forsvarer kloakplanerne, der påny kommer på den politiske dagsorden................................ 52

3.2.12. Coldings kompromis: Kloakker uden vandklosetter............................................................................... 54

3.2.13. ”Forbud – uden Kloaker, eller Paabud – med Kloaker”....................................................................... 56

3.2.14. Den hygiejniske Congres......................................................................................................................... 58

3.2.15. Sundhedslovgivning og skuffede forventninger ...................................................................................... 62

3.3. Sammenfatning ................................................................................................................................................ 65

4. Hygiejnebevægelsens agitation for bedre arbejderboligforhold................................................................... 67

1

More magazines by this user
Similar magazines