Konsoller i murværk

bsf.dk

Konsoller i murværk

Mangelfuldt vederlag-ingen

glidemulighed- skal der dilatationsfuge

ved enden af de lange ståltegl ?


Ved 1-års eftersynet

blev registreret revner

i murværk og svigt i

placering og udførelse

af dilatationsfuger


Vinduesåbninger på 6.5m

C-eftersyn

Samme hus

– nu malet

2 stk.

konsolbårne

enkeltskifteoverliggere

i

enden af

hinanden


Korrekt montage

og tilspænding af

ankerbolt og

kontramøtrik,

men….

Tilspænding med

momentnøgle!


.. konsolhælen har ikke

kontakt med bagmurselementet,

trykker kun på

murbinder, som ikke er

bøjet ud.


.. flere konsoller har ikke kontakt

med betonbagmuren og er således

ikke aktive, hvilket har medført

revner og sætninger i murværket

Udførelsesfejl, sjusk og sløseri, men tilligemed en

kompliceret bygningsdel og manglende bygbarhed!


Samling i murbjælker vil revne

uden en dilatationsfuge


Fugtspærre ?


Systemleverance:

Konsoller er dimensioneret af leverandøren –

tegloverliggere af teglværket

Hvem sikrer, at tingene udføres korrekt

på pladsen ?


Konklusion

• Overhold normens afstande mellem

dilatationsfuger på 10 – 30m

• Jo stærkere mørtel jo mindre afstand mellem

dilatationsfugerne

• Udfør hjørnerne binderfri, dvs. første kolonne 1m

fra bagvæggens hjørne

• Sørg for glidelag mod sokkel, hvis der er langt

mellem dilatationsfugerne

Konsoller og lange overliggere: der skal altid

udføres dilatationsfuger

• Vær omhyggelig med projektering og udførelse af

dilatationsfuger. Hvem har ansvaret?

More magazines by this user
Similar magazines