Frederikssund Andelsboligforening – Foderstofgaarden ...

bsf.dk

Frederikssund Andelsboligforening – Foderstofgaarden ...

Frederikssund Andelsboligforening Foderstofgaarden

Afløbsforhold og kloaker


134 boliger opført i 3

etaper fra 1989 1991

Kloaksystem:

separatanlæg,

dræn


• Svigt

Sætninger af jorden

(gytje) under og

mellem bygningerne -

mere end forudsat.

Opstropningsmetode

således ikke

forskriftsmæssigt.

Brønde og ledninger

ikke forsvarligt

funderet.

Svigt og skader

• Skader og følgeskader

Tilslutning af afløb

under bygningerne til

stikledninger går fra.

Sætninger af

hovedkloak og brønde

i terræn.

Belægninger i terræn

sætter sig.

Installationsledninger

rives fra hinanden.

Tilgængelighed?!


Hvad kan vi så lære af det?

Forudsætninger i den geoteknisk rapport bør

respekteres igennem projekterings- og

anlægsforløbet samt i den efterfølgende drift.

Dokumentation for opstropning, udførelse.

Opstropningsmetode for afløbsledninger bør

nøje overvejes Byg-Erfa blad 96 10 29 er

under revision.

More magazines by this user
Similar magazines