Instruktørhæfte - Dansk Golf Union

danskgolfunion.dk

Instruktørhæfte - Dansk Golf Union

Slide nr. 26:

Løse naturgenstande i

vandhazard

Når både bolden og den løse naturgenstand ligger i den samme hazard, må spilleren

ikke fjerne, flytte eller bare røre en løs naturgenstand, før slaget udføres.

Bemærk, at den løse naturgenstand heller ikke må røres i tilbagesvinget, men

først i selve slaget (den fremadgående bevægelse).

Hvis skaden er sket, hjælper det ikke at lægge det tilbage. Straffen er pådraget i

det øjeblik, overtrædelsen finder sted. Det hjælper heller ikke at erklære at ville

droppe ud af en vandhazard (Regel 26), efter at straffen er pådraget.

Straffen for overtrædelse:

Slagspil: To straffeslag

Hulspil: Tab af hul

24

More magazines by this user
Similar magazines