Referat af - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat af - Dansk Frisbee Sport Union

e. Revisor + revisorsuppleant

i. Som revisor opstilles

Lars Lundøe og genvælges uden kampvalg

ii. Som revisorsuppleant

opstilles Erik Hammer og vælges uden kampvalg.

5. Valg til udvalg

a. Ultimateudvalg (2-4 personer) (16 stemmeberettigede tilstede)

i. Opstillede: Inge

Troest (KFK), Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Thor Møller (CFC),

Bo Jakobsen (CUS), Gitte Jørgensen (DF)

ii. Valgt ved skriftlig

afstemning: Inge Troest (15), Carsten Hvenegaard (14), Bo

Jakobsen (12), Gitte Jørgensen (15).

iii. Suppleant: Thor Møller

(8)

b. Discgolfudvalg (2-4 personer)

i. Både bestyrelsen og

de tidligere medlemmer af discgolfudvalget har kontaktet en del

personer, men har ikke kunnet finde kandidater, og udvalget kan

derfor ikke etableres. Bestyrelsen vil forsøge at varetage akutte

opgaver i det omfang det lader sig gøre. Specielt prioriteres DM

og handicaplisten.

6. Uddeling af Årets Discpris (15 stemmeberettigede tilstede)

a. Indstillede: Bestyrelsen har fra KFK forud for mødet modtaget indstilling

af Jesper Le-Fevre Petersen for et meget stort og flot

koordinationsarbejde med landsholdene. Indstillingen støttes og

motiveres yderligere af RM (Odense), der peger på Jespers store

arbejde som betyrelsesmedlem og træner for Odense samt formand for

DGI-udvalget.

b. Bestyrelsen indstiller Stephen Skriver for arbejdet med at starte Roskilde

Ring Frisbee Klub, samt etablering af discgolfbanen i Roskilde.

Resultatet af afstemningen: Jesper Le-Fevre Petersen: 9 stemmer, Stephen

Skriver: 3 stemmer, Blanke: 2, ugyldige: 1

7. Budget 2004 (Se særskilt ark.)

a. HT. mener, at indtægterne fra klubkontingenterne som følge af de

allerede kendte medlemstal bliver højere og foreslåes ændret fra 18000

kr. til 19500 kr.

b. Der afsættes penge til ultimateudvalget (5000,-), discgolfudvalget (5000,-

), samt penge til landsholdsarbejdet (5000,-), hvilket betyder at

egenkapitalen i løbet af 2004 forventes nedskrevet med ca. 2600 kr.

8. Kontingent/gebyrer

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2005 (400,- pr klub plus 40,pr

medlem; 300,- for nye klubbers første år i DFSU; 400,- for første hold

til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr hold til ultimate

DM-inde). Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve deltagergebyret ved DFSUsanktionerede

turneringer fra 5 kr til 20 kr med virkning fra 1.januar 2005.

i. EH synes ok om

forslaget, men påpeger, at det så er vigtigt, at gebyret også reelt

opkræves, således at alle turneringer bliver behandlet lige. Kong

Volmer turneringen har igennem en årrække været næsten ene

om at betale til DFSU

ii. AD. Mener at

stigningen er for voldsom, men vil synes, at en stigning til 10 kr.

ville være i orden.

More magazines by this user
Similar magazines