Indkaldelse og dagsorden - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Indkaldelse og dagsorden - Dansk Frisbee Sport Union

a. På valg er: Martin Frederiksen (modtager ikke genvalg), Jacob Burkard

(modtager ikke genvalg), Jesper Gormsen (udtrådt midt i perioden), Peter

Steen Andersen (udtrådt midt i perioden).

15. Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af årets discpris bedes

meddelt og motiveret under dette punkt, men bestyrelsen modtager gerne

forslag tidligere.

16. Eventuelt

More magazines by this user
Similar magazines