dette dokument - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

dette dokument - Dansk Frisbee Sport Union

Disc golf udvalget

Netop disc golf udvalget og sammensætning af et nyt hold er det næste vigtige punkt for disc golf i

Danmark.

Lars Lau og Torben Harting, som pt. er eneste medlemmer i udvalget trækker sig efter 2 år på posten,

hvilket efterlader disc golf uden repræsentation i DFSU, såfremt ingen vælger at stille op. Vi forlader

begge udvalget på grund af ændringer i vores arbejdsmæssige situation, som gør at vi ikke ser mulighed

for at varetage arbejdet i disc golf udvalget længere. Det har for vores begges vedkommende været en

svær beslutning, da vi begge stadig brænder for sporten og ser DFSU, som den rigtige platform for disc

golf i Danmark. Vores engagement i sporten betyder naturligvis også at vi vil stå klar med råd og

vejledning, hvis nye medlemmer af disc golf udvalget til en start måtte ønske dette.

Disc golf udvalget fungerer som et selvstændigt underudvalg i DFSU. Udvalget har gennem formanden

kontakt og dialog med bestyrelsen – men fungerer i dagligdagen som en uafhængig enhed, med ansvar for

overholdelse af eget budget og retningslinier.

Udvalgets primære driftsopgaver i dag er

Udtagelse til EM og landshold

koordinering af den årlige turneringskalender og retningslinier for Dansk Disc Golf Tour og DM.

Assisterende rolle for klubber omkring turneringsafvikling

Systemvedligeholdelse i forhold til handicaplisten

Opdatering/udvikling af diverse sider på dfsu.dk

Økonomistyring

Koordinering med PDGA – Danmarks PDGA landekoordinator er del af udvalget

Kontakt til internationale disc golf forbund

Rekruttering af frivillige

Ajourføring/kommunikation af Internationale og nationale retningslinier.

Repræsentation i DFSU’s bestyrelse (formand for udvalget)

Nyhedsbreve og information til medlemmer af DFSU

Besvarelse af henvendelse fra medlemmer.

Nogle af de opgaver, som udvalget herudover forsøger at arbejde med er

Promovering af sporten

Støtte foreningsdannelse/ pro-aktiv på området.

Oprettelse af nye baner i Danmark – samt udvikling af eksisterende.

Dialog med kommuner og andre offentlige myndigheder (koordineret med bestyrelsen)

Værdier, visioner og målsætninger for udvalget og disc golf udviklingen i Danmark

Satsningsområder: eks. skolesatsning – disc golf i virksomheder el. lignende

Instruktørkurser – pt. sker dette i samarbejde med DGI.

Idéer og påfund fra disc golfere rundt om i Danmark

Resultater står mål med ressourcer.

Der er ingen tvivl om, at selv om der lægges mange timer i disc golf arbejdet, så bliver indsatsen på især

den nederste række af opgaver mange gange tilsidesat for at holde den almene drift ved lige. Dog mener

vi, at disc golf udvalget overleverer et stærkt og opdateret fundament, som nye kræfter vil kunne bygge

videre på – samt perfektionere.

Det har i de senere år været svært at få frivillige ind i udvalget – og trods en stor indsats fra DFSU’s side

har det ikke været muligt at mobilisere frivillige kræfter. Hvorvidt det skyldes en manglende

lyst/viden/ansvarsfølelse omkring arbejdet i DFSU er svært at vurdere. Faktum er dog, at der bliver

trukket store veksler på meget få personer, og det er derfor bydende nødvendigt, at der kommer nye

kræfter til i disc golf udvalget, hvis disc golf verdenen skal fortsætte, som vi kender den i dag.

En konsekvens, blandt mange, af et manglende disc golf udvalg – vil være stand by på disc golf

aktiviteterne i DFSU-regi, som vi kender dem i dag. Tillige vil det i vores øjne betyde et tilbageskridt i en

ellers positiv udvikling af disc golf i Danmark.

Ansættelse af en person én dag om ugen, vil kunne være løfte stang i forhold til mange af de

administrative tunge opgaver. Det vil give et nyt udvalg mulighed for at rette fokus mod de mere

udviklende (og sjovere) opgaver i udvalget. Dog vil et radikalt løft af sporten i Danmark stadig forudsætte

at flere frivillige melder sig under fanerne.

2

More magazines by this user
Similar magazines