Kurt Andersen Thermografi - Aluthermo

aluthermo.dk

Kurt Andersen Thermografi - Aluthermo

Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

JBH Vinduer & Døre

v/ snedkermester John B. Hansen

Damtofte Sdr. Stræde 12

2920 Charlottenlund

Att.: John B. Hansen

Thermografi rapport

Dato: 14/2 2012

Rapport nr.: 5434

Opgaven:

Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere om

isolering, tæthed er tilfredsstillende i henhold til byggeforskrifterne.

Undersøgelsessted:

JBH Vinduer & Døre

Damtofte Sdr. Stræde 12

2920 Charlottenlund

Oplysninger om Boligen/Bygningen:

Bygningstype:

Parcelhus.

Byggeår:

1901.

Vejrforhold på undersøgelsestidspunktet:

Vejr: Tørt, klart og overskyet.

Vind: Svag til let vind fra syd.

Temperatur: Minus 0,4 o C.

Luftfugtighed: 96 %

Side 1 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Indhold: Side

1. Thermografisk billede 2

1.1. Forklaring af thermografi billederne 2

2. Undersøgelse 2

2.1. Metode 2

2.2. Fremgangsmåde 2

3. Vurdering af luftlækager 2

3.1. Vurdering 2

4. Konklusion 3

5. Thermografi rapport fra side 4

1. Thermografisk billede:

1.1 Forklaring af thermografi billederne.

De hvide og røde farver er varme, der kan skyldes manglende isolering eller udsivning af

varm luft.

De blå og grønlige farver er kolde, som vist på farvebjælken til højre for thermofotos.

2. Undersøgelse:

2.1. Metode.

Boligen/bygningen er thermograferet efter DS/EN 13 187 Kvalitativ metode for at opdage

termiske uregelmæssigheder i bygningens klimaskærm. Infrarød metode. Der er benyttet

thermografi/varmekamera af typen FLIR ThermaCam p660.

2.2. Fremgangsmåde.

Boligen/bygningen er thermograferet udefra hvorved uregelmæssigheder i

isoleringstilstanden belyses.

3. Vurdering af luftlækager:

3.1. Vurdering.

Uregelmæssigheder i isoleringstilstanden set udefra kan ikke konkluderes hvad gener det

påvirker indefra. Her er en thermografering indefra nødvendigt.

Side 2 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

JBH Vinduer & Døre

v/ snedkermester John B. Hansen

Damtofte Sdr. Stræde 12

2920 Charlottenlund

Att.: John B. Hansen

4. Konklusion:

Som det fremgår af rapporten, blev der konstateret dårlig isolering enkelte steder

ved facaderne, især ved facaden mod nord ved køkkenet samt mellem vinduerne i

stuen.

Endvidere ses dårlig isolering ved gavlene især mod øst mod tagen ved den lave del

af huset.

Det er vort håb, at De vil få et godt udbytte af undersøgelsen. Såfremt der opstår

fortolkningsproblemer er De velkommen til at kontakte os tlf. nr. som ses øverst på siden.

Med venlig hilsen

René Andersen

René Andersen

Certificeret Thermografi operatør

Side 3 af 20


Sp1:temp 4.0

Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar2:max 1.4

Sp2:temp -1.1

Ar1:max 1.6

2.5 °C

-5.9

-1

-2

-3

-4

-5

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0001.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Syd.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.6 °C

Spot 2: -1.1 °C

Forskel: 2.8 °C

Vurdering:

Dårlig evt. manglende isolering mellem vinduespartierne i stueetagen som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

2

1

0

Side 4 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 1.6

Sp2:temp -0.9

2.6 °C

-4.5

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0002.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Syd.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.6 °C

Spot 2: -0.9 °C

Forskel: 2.5 °C

Vurdering:

Nærbillede af facaden som viser dårlig evt. manglende isolering mellem vinduespartierne

som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

2

1

0

Side 5 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 6.1

Sp2:temp -1.3

4.6 °C

-3.8

-1

-2

-3

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0003.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Syd.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 6.1 °C

Spot 2: -1.3 °C

Forskel: 7.4 °C

Vurdering:

Her er fokuseret på vinduespartierne som ser ganske tilfredsstillende ud.

Konklusion:

4

3

2

1

0

Side 6 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 3.5

Sp2:temp -0.3

Vurdering:

Ingen bemærkning på tagen på den lave del af huset som foto viser.

Konklusion:

Taget er efterisoleret med Aluthermo.

2.0 °C

2

-4.6

1

0

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0004.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Syd.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 3.5 °C

Spot 2: -0.3 °C

Forskel: 3.8 °C

Side 7 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar2:max 6.8

Ar1:max 7.0

Sp2:temp -0.5

5.6 °C

-6.9

-2

-4

-6

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0005.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Syd.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 7.0 °C

Spot 2: -0.5 °C

Forskel: 7.5 °C

Vurdering:

Ingen bemærkning ved vinduespartiet og terrassedøren som foto viser..

Konklusion:

4

2

0

Side 8 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Sp2:temp -0.3

Sp1:temp 2.9

Ar1:max 4.7

4.0 °C

4

-6.4

2

0

-2

-4

-6

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0006.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Vest.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 4.7 °C

Spot 2: -0.3 °C

Forskel: 5.0 °C

Vurdering:

Kuldebro, dårlig evt. manglende isolering mellem gavlen og skorstenen som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

Side 9 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 3.7

Sp2:temp 0.2

4.3 °C

-6.3

-2

-4

-6

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0007.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 3.7 °C

Spot 2: 0.2 °C

Forskel: 3.4 °C

Vurdering:

Kuldebro, dårlig evt. manglende isolering rundt og køkkendørspartiet som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

4

2

0

Side 10 af 20


Sp2:temp -1.3

Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 1.4

3.4 °C

-2.8

-1

-2

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0008.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.4 °C

Spot 2: -1.3 °C

Forskel: 2.8 °C

Vurdering:

Dårlig evt. manglende isolering på stort set hele facadevæggen mod nord som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

3

2

1

0

Side 11 af 20


Ar1:max 4.2

Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Sp2:temp 0.6

3.5 °C

-5.2

-1

-2

-3

-4

-5

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0009.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 4.2 °C

Spot 2: 0.6 °C

Forskel: 3.7 °C

Vurdering:

Dårlig evt. manglende isolering på den øverste del taget som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

3

2

1

0

Side 12 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Sp2:temp -0.4

Ar1:max 5.4

4.2 °C

-4.4

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0010.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Øst.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 5.4 °C

Spot 2: -0.4 °C

Forskel: 5.8 °C

Vurdering:

Kuldebro, dårlig evt. manglende isolering mellem gavlen og taget som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

4

3

2

1

0

Side 13 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 5.2

Sp2:temp 0.6

4.7 °C

-4.3

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0011.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Øst.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 5.2 °C

Spot 2: 0.6 °C

Forskel: 4.6 °C

Vurdering:

Kuldebro, dårlig evt. manglende isolering mellem facade og gavl som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

4

3

2

1

0

Side 14 af 20


Ar1:max 1.9

Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Vurdering:

Ingen bemærkning på danne side af facaderne som foto viser.

Konklusion:

Sp2:temp 0.6

4.8 °C

-4.2

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0012.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.9 °C

Spot 2: 0.6 °C

Forskel: 1.3 °C

Side 15 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 0.3

Vurdering:

Ingen bemærkning på taget på denne side som foto viser.

Konklusion:

Sp2:temp 0.2

3.4 °C

-3.3

3

2

1

0

-1

-2

-3

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0013.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord og vest.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 0.3 °C

Spot 2: 0.2 °C

Forskel: 0.1 °C

Side 16 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar3:max 8.5

Ar2:max 7.9

Ar1:max 1.5

Vurdering:

Ingen bemærkning på denne gavl som foto viser.

Konklusion:

Sp2:temp 0.5

3.4 °C

-3.0

3

2

1

0

-1

-2

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0014.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.5 °C

Spot 2: 0.5 °C

Forskel: 1.0 °C

Side 17 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 2.8

Ar2:max 5.1

Sp2:temp 0.6

3.9 °C

-1

-2

-3

-4

-4.1

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0015.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Øst.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 2.8 °C

Spot 2: 0.6 °C

Forskel: 2.2 °C

Vurdering:

Kuldebro, dårlig isolering langs soklen som foto viser.

Konklusion:

Isoleringsarbejdet bør udbedres for at forbedre komforten samt minimere varmetabet.

3

2

1

0

Side 18 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 1.5

Sp2:temp 0.5

Vurdering:

Ingen bemærkning på gavlen her ved 1. salen som foto viser.

Konklusion:

4.2 °C

4

-4.9

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0016.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Øst.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 1.5 °C

Spot 2: 0.5 °C

Forskel: 1.0 °C

Side 19 af 20


Kurt Andersen Thermografi Når utæthederne skal findes

Ejbyvej 119 - 2610 Rødovre - Mob. 40 44 73 04 - Tlf. 36 70 73 04 - www. ka-thermografi.dk

Ar1:max 0.5

Vurdering:

Ingen bemærkning på taget på denne side som foto viser.

Konklusion:

Sp2:temp 0.3

4.4 °C

-4.6

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Dato: Foto nr.:

14-02-2012 IR_DirB_0017.jpg

Adresse:

Damtofte Sdr. Stræde 12

Gavl/facade der vender mod:

Nord og øst.

Udetemperatur: -0.4 °C

Rel. Luftfugt ude: 96.0 %

Måling: Arial 1 – spot 2.

Arial 1: 0.5 °C

Spot 2: 0.3 °C

Forskel: 0.1 °C

Side 20 af 20

More magazines by this user
Similar magazines