Søs Bayers slides - Bupl

bupl.dk

Søs Bayers slides - Bupl

Søs Bayer:

Tre temaer:

‐ Kampen om tiden

‐ Dannelse og demokrati

‐ Forskning og videnskab


Kampen om tiden

‐ om minutterne

‐ lærernes arbejdstid

‐ undervisningstiden

‐ ‐børnenes tid – fri tid


Et løft af folkeskolen: Flere timer pr. skoleuge til mere undervisning og flere

aktiviteter

• Bh 11. kl kl. 22. kl kl. 33. kl kl. 44. kl kl. 55. kl kl. 66. kl kl. 77. kl kl. 88. kl kl. 99. kl kl.

• Antal timer* om ugen før løft 18,3 21,1 21,8 24,5 24,5 25,4 25,7 26,6 30,3

28,4

• Antal timer* om ugen efter løft 30 30,0 0 30 30,0 0 30 30,0 0 30 30,0 0 35 35,0 0 35 35,0 0 35 35,0 0 37 37,0 0

37,0 37,0

• Ekstra mer á 60 minutter 11,7 8,9 8,2 5,5 10,5 9,6 9,3 10,4 6,8 8,6

• Den ekstra tid skal bruges til:

• Ekstra undervisnings‐

lekonerá45minutter** 0 1 1 1 3 3 3 4 2 2

• Akvitetsmer Akvitetsmer i lekoner lekoner

á 45 minutter** 12,7 8,7 8,0 5,0 8,4 7,4 7,2 7,4 5,4 7,4

• *Timer á 60 minutter ‐ opgjort inklusiv pauser . Antal timer om ugen før

løft er opgjort ud fra det vejledende timetal .

** Den ekstra d l undervisningslekoner og akvitetsmer er opgjort i

antal lekoner á 45 minutter . Lektionerne er eksklusiv pauser .


Kapitel 1

Folkeskolens formål

• §1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne

kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

uddannelse dd l og giver i ddem llyst ttil til at t llære mere, gør ø ddem ffortrolige t li

med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande

og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil

med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. udvikling

• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer

for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund

for at tage stilling og handle.

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse,

medansvar medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og

folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed,

ligeværd og demokrati.


Tre klare NATIONALE mål:

• – Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de

bliver så dygtige, yg g de kan.

• – Folkeskolen skal mindske betydningen af

social baggrund i forhold til faglige resultater. resultater

• – Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal

styrkes blandt andet gennem respekt for

professionel viden og praksis.


Reformforslag

• FLERE ‐ timer

• MERE ‐ undervisning

• BEDRE –og mere moderne undervisning

• ØGET ‐ trivsel

• STYRKET – faglighed faglighed, lærernes….

lærernes


Udviklings Udviklings‐og og evidensbasering

• Forskning siger også:

• ‐ at flere timer i skolen ikke maximerer

(ind)læringen

• AAt social ilskævhed k h dikk ikke minimeres i i gennem

skole og didaktik

• At skole er meget andet og mere end læring

og undervisning – relationer og

kammeratskaber


Forskning siger fortsat også:

• At skoler kl ikk ikke er en trylledrik: ll d ik dde kkan ikk ikke

kurere problemer forårsaget af ulighed og

andre uretfærdigheder – STIGENDE ULIGHED

• Skolen er ikke et teknisk fix, , der kan løse

problemer der er strukturelle og politiske

• Forestillinger om (bedre (bedre, mere og

flere)kvalitet og høje afkast er naiv,

reduktionistisk og ignorerer den større

sammenhæng… Peter Moss 2013


Modsætninger

• ‐ ”Jo mere vi tilsyneladende ved om læringens

kompleksitet, p børns forskellige g strategier g og g

mangfoldige teorier om viden, jo mere prøver

vi at målfastsætte læringsstartegier og

undervisningsplaner, der reducerer

kompleksiteten og diversiteten ved læring og

viden”

• Hill Hillevi i LLenz TTaguchi hi2010) 2010)


• Børn er ikke blot reproducenter af viden og

reserver af human kapital…. p

– Derfor:

• Demokrati og dannelse ‐ en fælles samtale om

fremtiden

Sk l d k i k

• Skolen som en demokratisk ressource og

offentligt sted, hvor visionerne for den

forudsatte fremtid kan anfægtes

More magazines by this user
Similar magazines