GRAFISK TEKNIKER

kts.dk

GRAFISK TEKNIKER

GRAFISK TEKNIKER MEDIEPRODUKTION


grafisk tekniker Uddannelsen giver teoretisk viden og praktisk erfaring med trykt kommunikation. Uddannelsen retter sig mod hele det teknisk-grafiske område, lige fra dele af prepress til digitaltryk, offsettryk, serigrafi og bogbind. Uddannelsen som grafisk tekniker ligger i indgangen Medieproduktion. Som grafisk tekniker gennemgår du et grundforløb på 25 uger samt et hovedforløb med praktik i en virksomhed og 20 ugers skoleperioder fordelt over 3 år. Uddannelsen varer i alt 3,5 år. ADgANg TIl UDDANNElSEN Der er fri adgang til grundforløbet for alle, der har ni års skolegang. Efter grundforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt af det faglige udvalg. Det giver adgang til resten af uddannelsen på det efterfølgende hovedforløb, som veksler mellem praktik i virksomheden og skoleperioder på i alt 20 uger fordelt over 3 år. Uddannelsen slutter med en svendeprøve. Du får løn fra virksomheden i den del af uddannelsen, der er omfattet af uddannelsesaftalen. Du kan søge om SU efter SU-reglerne. UNDERvISNINgSINDhOlD På DET OblIgATORISKE gRUNDfORløb Undervisningen er overvejende projektorienteret og tværfaglig. På grundforløbet skal du lære • at bruge grafiske trykteknikker som offset, serigrafi, digitalprint, digitalt storformatprint og bogbind og at forholde dig til koncepter og idéer • at bruge materialer og udstyr i en grafisk produktion og samarbejde med forskellige grafiske faggrupper • at bruge informationsteknologi og arbejde med elementer i billed- illustrations- og tekstfiler • at kunne arbejde ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø Udover førstehjælp og brandbekæmpelse, skal du gennemføre naturfag, engelsk og dansk på f niveau (10. klasse niveau). har du allerede bestået disse fag, kan du søge merit for eksamen. Du afslutter grundforløbet med en grundforløbsprøve. flERE læNgDER På gRUNDfORløbET Udover det obligatoriske grundforløb på 25 uger, som vi også kalder „Motorvejen“, har vi 3 forlængede grundforløbspakker på ca. 33 uger. På de forlængede grundforløbspakker vil der udover det obligatoriske pensum være • undervisning og vejledning til andre uddannelser inden for Medieproduktion • mere computerkendskab, eller anden faglig fordybelse • udvidet studiekompetence (design på C niveau) har du en uddannelsesaftale med en virksomhed eller er du afklaret i dit uddannelsesvalg, bliver du typisk optaget på det obligatoriske grundforløb på 25 uger. Er du usikker på dit uddannelsesvalg, har vi forskellige grundforløbspakker, der passer til dig. På alle vore grundforløb, vil du blive tilbudt en studietur, mod en lille brugerbetaling. fAg I hOvEDfORløbET grafisk produktion og workflow, materialevalg og -håndtering, kvalitets- og produktionsstyring, samarbejde samt kundebetjening og rådgivning, teknologi, arbejdsmiljø, grafiske materialer, trykt kommunikation, iværksætteri og innovation, teknisk engelsk, grafisk produktionsplanlægning.


SPECIAlEfAg I hOvEDfORløbET Offsettrykning Offsettrykning og materialer Andre trykmetoder og trykformer grafisk teknologiudvikling Studietur til leverandørvirksomhed i udlandet Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Kvalitetskontrol og -styring Stencilfremstilling Serigrafisk tryk og materialer bindsamler og forgylderpresse garnhæfter, klæbebinder og 3- kniv færdiggørelse og materialer Produktion af softcover ADgANgSvEJE Uddannelsen kan indledes med en praktikperiode før grundforløbet. Resten af din uddannelse kommer til at veksle mellem korte skoleophold og længere praktikperioder. grundforløb starter altid I januar og august, se mere på www.kts.dk PRAKTIKUDDANNElSEN I praktikperioden skal eleven beskæftige sig med : Processer og elementer i grafisk produktion og workflow, håndtering af materialer og hjælpemidler, arbejde med arbejdsprocesser inden for trykt kommunikation, samarbejdet omkring planlægning og styring af grafisk produktion, fremstille grafiske produkter, arbejde med sammenhænge i den grafiske produktion, foretage kvalitetskontrol, foretage materialevalg, arbejde med forskellige farver, lakker. Eleven vil både arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med andre omkring planlægning og styring af produktionen.


1. år 2. år 3. år 4. år Grundforløb (25 uger) Hovedforløb (7 + 7 + 6, i alt 20 uger) Praktik i hovedforløb Medieproduktion KTS, Julius Thomsens gade 5, 1974 frederiksberg C Telefon: 35 86 33 86 vejleder : 35 86 33 00 Internet adresse: www.kts.dk læs mere på www.grafiske-uddannelser.dk buslinier: 2a – 3a – 12 – 67 – 68 – 69 – 250s, samt Metrostation forum 02322

More magazines by this user
Similar magazines