Untitled - Criminon

criminon.de

Untitled - Criminon

gloende hed; regnen kan blive til svovlsyre. Alt liv

kunne dø.

Man kan spørge: “Selvom det var sandt, hvad

kan så lille jeg stille op?” Om man så bare ser

misbilligende ud, når folk forurener miljøet, gør

man noget. Selv hvis man kun havde den mening,

at det var en dårlig idé at ødelægge Jorden og siger

det, gør man noget.

At passe på Jorden begynder omkring ens eget

hus. Det strækker sig videre ud ad ens vej til og fra

arbejde. Det omfatter de steder, hvor man tager på

skovtur eller ferie. Affaldet, som sviner naturen og

vandløbene til, eller brandfaren i tørre krat og

skove behøver man ikke bidrage til. Og man kan i

ledige stunder gøre noget ved det. At plante et træ

kan synes en lille ting, men det er trods alt noget.

Der er lande, hvor de gamle eller arbejdsløse

ikke bare sidder og hænger eller går til. Man har

brug for dem. De tager sig af haver, parker og

skove. De samler affald og giver verden lidt mere

skønhed. Der er ingen mangel på arbejdskraft til

at tage sig af miljøet og jorden. Men det bliver

oftest overset.

I Amerika blev der i 1930'erne oprettet et

Civilt Bevaringskorps [lignende beskæftigelsesprojekter

blev oprettet i 1930'ernes Danmark.

o.a.]. Formålet var at få arbejdsløse og unge i gang

og udnytte denne reserve. Det var et af de få

projekter – hvis ikke det eneste – der skabte langt

flere værdier for staten, end det kostede i de svære

tider. Korpset plantede store områder til med skov

29

More magazines by this user
Similar magazines