379.000 husstande - EnergiMidt

energimidt.dk

379.000 husstande - EnergiMidt

© 2013 – Side 1

EnergiMidt

Solcelle potentiale 2013

Juni 2013


2 ud af 3 viser interesse for at få monteret solceller

© 2013 – Side 2

Sp. 3: Hvis du ser bort fra økonomi, kunne du så tænke dig selv at få

monteret en solcelle på taget og blive selvforsynende med strøm? Er

du… (n=923)

11%

11%

15%

3%

25%

36%

Meget uinteresseret Uinteresseret Hverken/eller Interesseret Meget interesseret Ved ikke


Markedspotentiale

Ikke i markedet

(lejebolig, etageejendom

m.v.)

1.151.500 husstande

% af målgruppe Kalibrering Nettopotentiale

Interesseret 36% 0,33 12%

Meget

interesseret

25% 0,67 17%

61% 29%

2.559.000 husstande i

Danmark

• Der er ikke en 1:1 relation mellem udtrykt interesse og realiseret adfærd.

• Derfor foretages en kalibrering af interessemålet (baseret på erfaringer).

• Det resulterende nettopotentiale er et udtryk for hvor mange husstande, der alt-andet-lige ideelt er i markedet .

Herfra skal fratrækkes:

• Husstande, der ikke kan distribueres til

• Husstande, der teknisk ikke kan få solceller

• Husstande, der ikke har ressourcer til at købe solceller

© 2013 – Side 3

Bruttopotentiale – eget

hus, rækkehus, stuehus

m.v.

1.307.500 husstande

Nettopotentiale –

kalibreret interesse for

solceller - 29% -

379.000 husstande

Justeret i forhold til

2011 grundet salg af

solceller mellem 2001

og 2013

Potentialet i 2011

var på

310.000 husstande


Stigende interesse for solceller

© 2013 – Side 4

I 2012 blev der i Danmark solgt mere en 75.000 solcelleanlæg til

private husstande. Et resultat, som overraskede alle aktører i

branchen.

Alligevel viser potentialeanalysen, at interessen for solceller er

større i 2013 end den var tilbage i 2011. Til sammenligning var

nettopotentiale i 2011 på 310.000 husstande mens tallet i 2013

opgøres til at være på 379.000 husstande.

Analysen vider dermed tydeligt, at danskerne har taget ideen om

solceller til sig, og at der fortsat er et marked for salg af solceller i

Danmark.


Om undersøgelsen

Målgruppe

Interviews gennemføres med voksne i hele landet, som er helt eller delvist

ansvarlige for husstandens energiaftaler, bosiddende i eget hus eller rækkehus

(rådighed over eget tag)

Metode

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Tidsrum

Data er indsamlet i maj måned 2013.

Målingens styrke

Med 1053 interviews er den statistiske usikkerhed på de målte resultater maksimalt

+/- 3,09%.

© 2013 – Side 5


Kontakt

EnergiMidt

Jane Vraa Baiemler

Marketingkoordinator

Tlf.: +45 8722 8780

E.mail: JVB@energimidt.dk

© 2013 – Side 6

Wilke

Søren Pedersen

B.D. Director & Partner

Tlf.: +45 3326 7127/+45 4041 7132

E-mail: sp@wilke.dk

Wilke A/S

Tlf. +45 70 10 20 80

E-mail: wilke@wilke.dk

Odense

Jens Benzons Gade 54B

5000 Odense C

København

Overgaden Neden Vandet 9C

1414 København K

More magazines by this user
Similar magazines