Nr. 02-1995 - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Nr. 02-1995 - Bryggebladet

26. januar 1995

3. årgang nr. 2

BRYGGEBLADET

Op med huslejen

Ny ej endomsejer på Bryggen vil sætte huslejerne

gevaldigt op

1brben Bograd, der netop

har erhvervet tre ejendomme

på Bryggen, vil have beboerne

til at betale mere i

husleje. I et helsides interview

i erhvervsbladet Børsen

fortæller han nærmere

om sine hensigter med opkøbet

af Nordens ejendomme.

Og i modsætning til,

hvad beboerrepræsentanter

og Bryggebladet tidligere

har hørt fra ejendomsejer

1brben Bograd, afslører

Børsen de sande intentioner

med købet: Huslejen

skal OP!

At Thrben Bograd har et

stort talent for at tjene penge

er utvivlsomt. For nogle

år siden købte han boligkomplekset

Højdebo ved

Sundbyvester Plads af netop

Norden for 7 mill. kroner,

og kun to år senere solgte

han videre for 16 mil!. Så

dygtig er han. Men ejendommene

på Bryggen er

ikke til salg, siger 'Ibrben

Bograd til Børsen. De skal

moderniseres, hvorefter hu-

Cafe Isbjørnen

Reykjaviksgade l

Tlf. 32 96 96 40

slejen sættes op. Godt nok

skal moderniseringerne

kun ske ved ejerskift, men

da der er over 10% fraflytning

årligt, tager det ikke

mange år før huslejen er sat

voldsomt op i Bryggeejendommene.

I interviewet i

Børsen forklarer'Ibrben Bograd

nærmere om, hvordan

han i modsætning til Norden

har forstand på at sætte

huslejen op i forbindelse

med moderniseringer. Han

forklarer hvordan:

"Normalt er maling ikke

en modernisering, men hvis

man moderniserer køkken

og bad, kan den dertil svarende

del af malerregningen

godt regnes som modernisering."

Hvorved moderniseringsforhøjelsen

sættes

yderligere op. Thrben Bograd

kender også til andre

finesser ved indlæggelse af

fjernvarme, som Norden

ikke var dygtige nok til gennemskue,

og man må forvente,

at han derfor vil ar-

bejde for at få moderniseringsforhøjelserne

for dette

op.

Forventninger til

fremtiden

1brben Bograd agter altså

at beholde sine ejendomme

på Bryggen, og i Børsen bliver

han spurgt om, han ikke

spekulerer i, at lejeloven gives

fri. Og 1brben Bograd

har stor tiltro til at lejelovskommisionen,

der skal have

sit arbejde færdigt i 1996

vil give huslejerne mere fri,

så der ved genudlejning af

en ledig bolig er muligbed

for en større frihed ved fastsættelse

af huslejen. Oversat

betyder det, at der vil

være mulighed for at tage

den husleje, man kan få en

lejer til at acceptere.

Som de fleste bryggeboere

kender til, er det yderst

svært at få en anden lejlighed.

I de fleste tilfælde både

hos Norden og andre får

Cafeen med de rare gæster

Levende musik

fredag d. 3. februar fra kl. 19.00

Sømandsorkesteret

kommer og spiller

- Der bli'r gang i den!

Vore sædvanlige billige priser

gælder HELE åbningstiden fra kl. 9.00 - 24.00

Huslejestigninger - skruen uden ende?

man at vide, at ventelisten

er fuld, og at der ikke optages

flere. Og derfor vil mange

nok acceptere en noget

højere husleje end nu. Men

'Ibrben Bograd fortæller til

Børsen, at han ofte har problemer

med at få lejet sine

lejligheder ud:

"Man må ofte vise en lejlighed

frem for 6-7 hold personer

for at få den lejet ud".

For de fleste er dette en

overraskelse, men hvis det

er korrekt skyldes det

måske, at lejlighederne er

moderniseret og lejen meget

høj. 'Ibrben Bograd vil jo

åbenbart meget gerne modernisere

og til større forhøjelser,

end Norden var i

stand til.

Men indtil den forventede

ændring i lejeloven i 1996

agter 'Ibrben Bograd at drive

sin forretning videre med

et præcist blik for småmønter.

som han siger til Børsen:

"Man skal have blik for

detaljerne. En krone pr.

kvadratmeter ekstra svarer

til 50.000 kroner i alt til

mig."

Troværdigheden står

forfald

I Børsen lægger 'Ibrben Bograd

ikke skjul på sine hen-

Bomberigen

'Ibrsdag d. 6/1, lidt over

kl.21 blev den samlede redaktion

Bryggebladet -

ligesom formodentlig mange

andre - mindet om, at

bombetumpere endnu ikke

har fundet ud af at stoppe

deres risikable leg med

krudt og helbred, da to drøn

kort efter hinanden fik ruderne

til at klirre.

Denne gang blev legen

henlagt til Fælleden, omkring

boldbanerne ved Røde

Mellem Vej, og politiet mener

på baggrund af sine undersøgelser,

at det er de

samme folk, der har været

på spil i Burmeistergade, på

Christiansborg, Dragør - og

sigter. Børsen er finansverdenens

blad, så derfor kan

han udtrykke nogle holdninger,

som ikke er udtrykt

over for hverken lejere eller

Bryggebladet.

Når beboerrepræsentanter

og Bryggebladet har

spurgt til prisen for moderniseringerne

har svaret

været meget svævende.

Men i Børsen er der ingen

tvivl: Der skal tjenes så meget

som muligt.

Bryggebladet har flere

gange spurgt 'Ibrben Bograd

om, han ville have haft

flere ejendomme, eller om

han havde aftaler med Norden

om overtagelsen af nye

ejendomme, hvis nogle beboere

skulle overtage en

ejendom som andelsboligselskaber.

I begge tilfælde

har svaret været benægtende.

Men i Børsen fortæller

'Ibrben Bograd, at der var

skrevet slutseddel på samtlige

Nordens ejendomme på

Bryggen, og kun fordi Nykredit

nægtede at låne ham

flere penge, måtte han

nøjes med de nuværende tre

ejendomme.

Det passer meget dårligt

med, at han overfor Bryggebladet

har fastslået, at han

slet ikke har kapacitet til

mere end de tre ejendomme.

uic

SIDE6

på Bryggen, hvor ueksploderede

bomber blev fundet,

som omtalt i sidste nummer

af Bryggebladet.

Politiet oplyser, at de to

personer som anholdtes

som mistænkte i denne

bombesag, ikke har noget at

gøre med den. De er blevet

løsladt (men sigtes dog stadig-

for ulovlig omgang med

spræng-farlige materialer).

I den fortsatte efterforskning

er politiet derfor stadig

meget interesseret i at få

oplysninger om observationer,

der kan sættes i forbindelse

med bombesprængningerne.

kalk

Et øjeblik

Skal den ny Havnepark udsætte

plantning af en række

piletræer på strækningen

fra Langebro til Reykjavikgade,

for at jernbanesporene

kan kan blive liggende -

og måske medvirke til at

Amagerbane 96-ideen kan

gennemføres.

Bestyrer i Girole og tidligere

lokalrådsform.and, Birger

Pedersen går i brechen

for Amagerbane 96.

SIDE3

Ørestaden

Ørestadsselskabet udstiller

fire forslag til Ørestadens

udformning i Sundby Medborgerhus

indtil12. februar.

SIDE S

Andel billigere

endleje

Skallejerne købe deres karre

eller ikke-købe? Der tælles

på fingre i disse dage.

Bryggebladets boligskribent

forsøger at give svaret.

S/DE6

Portræt

Et portræt af den nye (?)

ejendomsejer på Bryggen.

SIDE6

Genbryggens

jubilæum

Bryggens tøjgenbrugsforretning

har eksisteret i 10

år - alene på frivillig arbejdskraft

og foræringer af

brugt tøj.

Return to

sender

S/DEl

En sær og munter historie

fra det virkelige liv

SIDES

Gymnastik for børn og forældre

i skolens gymnastiksal

Læs Ud af røret

SIDE 10

-fordyber sig i to meget omtalte

sager, Tamilsagen og

Nørrebrosagen.

SIDE 10

Udstilling

Grønningen udstiller. Bryggebladets

kunstanmelder

bedømmer.

BAGSIDEN


8 BRYGGEBLADET 26. januar 1995

Aktuelt fra Hans Tausens Kirke

Gudstjenesteliste

Søndag d. 29. januar kl. 10: Fabritius

Onsdag d. 1. februar kl. 14: Fabritius. Samvær for ældre

Søndag d. 5. februar kl. 10: Hans Anker Jørgensen.

Søndag d. 12. februar kl. 10: Fabritius.

Kirkefrokost

Søndag den 29. januar

Efter højmessen kl. 10 er

der mulighed for at deltage

i en Jet frokost til kr. 20,

hvor der tillige er mulighed

for at købe diverse drikkevarer.

Af hensyn til indkøb m. v.

er det nødvendigt at tilmel-

Kirkelig

vejleder

Fødsel

Fødselsanmeldelse sker til

kirkens kontor senest 4

dage efter barnets fødsel.

Gul anmeldelse i udfyldt

stand samt personlige attester

medbringes l fremsendes.

Dåb l navngivelse

Anmeldelse herom foretages

på kirkekontoret. Barnets

fødselsattest medbringes.

Herefter henvender

man sig til præsten om

dåben.

Vielse ,

Prøvelsesattest fremskaffes

fra Rådhusets bryllupskontor.

Denne afleveres til

kirkens kontor, efter at aftale

om tidspunkt for vielse

er foretaget med præsten.

Begravelse

Tid og sted for højtideligheden

aftales med præsten,

der skal medvirke.

Personlig samtale

Skulle der være et eller andet,

som De godt vil drøfte

med en af os præster, så er

De til enhver tid velkommen

til at ringe og træffe

aftale for en samtale enten

hos Dem eller præsten. (Se

vejviseren).

De ved at præsten har absolut

tavshedspligt

Kirkefrokost

Den sidste søndag i måneden

er der efter gudstjenesten

kirkefrokost. Der er

lejlighed til under tvangfrie 5

former at hygge sig og lære

hinanden at kende. Kom og

vær med!

Kirkebil

For beboere på Islands

Brygge, der har svært ved

at komme til og fra kirke,

er der gratis taxakørsel.

Man skal blot dagen i forvejen

ringe til kirkekontoret

på tlf. 31 57 41 96 kl.

10- 13. Dette gælder også,

hvis man ikke er tryg ved

at gå alene ud om aftenen.

de sig i forvejen på tlf. 31 57

41 96 senest fredag den 27.

januar. (Man er velkommen

til at indtale sin besked på

kontorets telefonsvarer.)

Kom og mød nye menne·

sker i Hans Tausens Kirke

over en bid brød!!

Samvær for ældre

Onsdag den l. februar

Efter den korte Gudstjeneste

samles vi i salen til

kaffebord, hvor vi bagefter

får et meget fornemt besøg.

Billedkunstneren Bodil

Kaalund kommer og fortæller

om og viser eksempler

·på sine bibelillustrationer

Mekxli: Hvorledes skaljeg møde

l Han trådte ind iblandt os,

da var vor fred forbi,

den fred, vi ville fredes

og frede andre i.

Den fred, vi foretrækker

med mennesker og Gud,

den bragte han i fare,

den flk ved ham et brud.

2 H an trængte ind og stilled

sig mellem søn og far

og mellem mor og datter

og krævede et svar -

brød ind imellem venner,

brød gammelt forbund op

og splitted meningsfæller,

selv i partiets top.

3 Han t rængte ind og stilled

sig mellem Gud og os,

han overså vor fromhed

og al vort hjertes trods

og bad os drage med sig

på korsets hårde færd

og bryde med vort eget ­

først da var vi ham værd.

4 Da flk enhver sit opgør ­

da bragtes bror fra bror

for dybt på eget ansvar

at vælge vej og spor-

men hvad der end bestemtes,

om dette kun vi ved:

H an døde uden følge

og dybt i ensomhed.

Han trådte ud af mørket,

oprejset fra død og grav -

for livet, som han misted,

sit eget Gud ham gav -

og os, som bjerged livet

og ikke var ham værd,

os skænked han det vundne

fra korsets hårde færd.

6 H an t ræder ind iblandt os,

så er vor fred forbi,

den fred, vi ville fredes

og frede andre i-

Han lægger korset på os,

det kors, hvorom vi ved:

det skænker, hvad det fordrer:

et liv i kærlighed!

til den nyoversatte udgave

af Bibelen. Da Bodil Kaalund

både er en megetanerkendt

kunstner og et spændende

menneske, håber vi

på ekstra god tilslutning til

dette arrangement.

Alle er selvfølgelig meget

velkommen!!!

En af salmerne

fra det nye

Salmebogstillæg

Matt. 10,32-42

Jørgen Michaelsen 1982

Hans Anker Jørgensen 50 år

Vores nye sognepræst, der

nu endelig har indtaget den

nyistandsatte præstebolig,

Snorresgade 9, fylder 50 år

d. 27.januar.

Det skal selvfølgelig ikke

gå upåtalt hen, så vi ønsker

hjerteligt tillykke med dagen

og velkommen i "de

voksnes rækker".

Ansatte og medarbejdere

ved Hans Thusens Kirke

Æh, Bæh, Buuuuh!

Atter engang rammes daginstitutionsområdet i

København af besparelser. I første omgang handler

det om 13 mill kroner

Et billede fra sidste års demonstration, hvor turen ogsågik til Rådhuspladsen for at protestere

mod Winnie Larsen Jensen. Dengang lykkedes det at bremse de planlagte

neclSkæringer ...

Thrsdag den 19.1.95 måtte

forældre med børn i daginstitution

i København, tænke

kreativt for at finde alternativ

pasning til deres

børn. Samtlige daginstitutioner

var nemlig lukkede.

Pædagogerne holdt fagligt

møde.

Arbejdsnedlæggelsen og

den massive protest fra forældrerne

har haft sin virkning.

Forslaget er nu sendt i

det sociale udvalg, og Winnie

Larsen-J ensen er gået

med til at gå i forhandlinger

med de pædagogiske organisationer.

På et tillidsmandsmøde

for de pædagogiske organisationer,

der blev holdt tirsdag

den 17.1 blev de 472

fremmødte tillidsmænd informeret

om, at Winnie Larsen-Jensen

allerede to dage

efter, ønskede at få Borgerrepræsentationen

til at vedtage

en besparelse på daginstitutionsområdet

på 13

millioner kroner. Forslaget

skulle op som dagsordenens

nr.26 - og det falder meget

godt i tråd med at Winnie

Larsen-Jensen selv har

kaldt nedskæringen for

"småjusteringer".

Det var pædagogerne

imidlertid ikke enige i. Forslaget

betyder personaleindskrænkninger

i langt de

fleste vuggestuer og fritidshjem.

Børnehaverne bliver i

denne omgang tildelt nogle

ekstra timer. Det er personaledækningen

i det der

kaldes ydretimerne - altså

tiden før 8 og efter 15 der

røres ved. Her skal fremover,

hvis forslaget realiseres,

kun være l pædagog pr.

børnegruppe. Pædagogerne

har ikke været indkaldt til

forhandlinger. Der var lagt

op til at besparelsen skulle

gennemføres pr. dekret.

Både fra forældre- og personaleside

er man enige i, at

konsekvensen vil være en

klar forringelse af det

pædagogiske niveau, at

pædagogerne kommer til at

løbe hurtigere og at tiden til

snak forældre/personale

imellem stort set fjernes.

Bryggebladet · vil følge

med i hvordan sagen vidre

udvikler sig.

På Bryggen lukkede alle

institutioner, og kl.16.00

mødtes forældre og personale

i Havneparken for

sammen at gå ind til demonstrationen

på Rådhuspladsen.

Det var et smukt

syn, at se en menneskefyldt

Rådhusplads oplyst af fakler.

Trænger hjemmet

til en omgang?

Vinduespolering

Rerigøring

Loftrydning ·

Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud.

GAARDS RENGØRING

ENTRUM VINDUESPOLERING ArS

A E NUØ A IN G E A E N I I Lt.. I OSS A G

København 31 95 98 41 Holbæk 59 44 62 72

More magazines by this user
Similar magazines