Bladet Ikkevold fra Aldrig Mere Krig - FRED.dk - Fred på Nettet

fred.dk

Bladet Ikkevold fra Aldrig Mere Krig - FRED.dk - Fred på Nettet

Et netværk med vokseværk

Ikkevold nr. 3 2003

Repræsentanter fra mange landes Kvinder i Sort-netværk var samlet i Marina di Massa i Italien i dagene

fra den 27. til den 31. august.

Af Annelise Ebbe

Et kort rids over Kvinder i Sorts historie:

I januar 1988 begyndte israelske

kvinder at demonstrere. De stod sortklædte

og i tavshed for at protestere

mod den israelske regerings aggressive

politik. Palæstinensiske kvinder kom

hurtigt til. Der blev dannet støttegrupper

for disse kvinder i flere lande, deriblandt

Italien, hvor netværket fra starten

var relativt stort og udfarende. I

1991 dannede kvinderne i Serbien en

Kvinder i Sort-gruppe.

I februar 1992 arrangerede Kvinder i

Sort i Venedig en konference med titlen

“Kvinder mod krig i det tidligere Jugoslavien”.

På konferencen diskuterede

omkring tyve kvindeaktivister fra alle

dele af det tidligere Jugoslavien og tredive

italienske kvinder - overvejende

fra Kvinder i Sort - hvilke modsætninger

krigen i det tidligere Jugoslavien

havde skabt mellem kvinderne.

Straks efter denne konference besluttede

kvinderne i Beograd at arrangere

deres egen konference og at holde den i

det land, som de mente i højeste grad

var ansvarlig for krigene i regionen. Det

blev den første af i alt elleve konferencer,

hvoraf kun to har været holdt uden

for Jugoslavien. Det drejer sig om den

niende, der blev holdt i Europaparlamentet

i Bruxelles, og den ellevte, som

blev holdt i år i Marina di Massa i Italien.

I Danmark besluttede Kvindernes

Internationale Liga for Fred og Frihed

fredsdagen i 1998 at holde en tavs,

sortklædt demonstration. Vores lille tale

i radioen om morgenen fokuserede

solidaritet med serbiske oppositionsgrupper,

især Kvinder i Sort, der såvel

som alle andre serbere var truet af

NATO, men som samtidig blev truet af

det ultranationalistiske højre i Serbien.

Flere medlemmer af Ligaen havde deltaget

i Kvinder i Sorts møder i Jugoslavien,

men vi havde ikke demonstreret,

og vi havde ikke noget netværk. Under

Japanske Kvinder i Sort.

bombardementerne i 1999 holdt Ligaen

demonstrationer sammen med kvinder

fra Aldrig Mere Krig, Militærnægterforeningen

og Kvinder for Fred. Siden

er det gået derudad. Netværket i Danmark

tæller nu både kvinder, der er organiseret

i Ligaen, i andre organisationer

og kvinder, der ikke er organiseret.

Til mødet i Italien i år var vi fire hundrede

kvinder og fire mænd. Fra Danmark

var vi fire kvinder og én mand. I

Kvinder i Sort er der tradition for at arbejde

sammen med mænd, bl.a. fordi

Kvinder i Sort i Beograd har haft et udstrakt

samarbejde med militærnægtere.

De har også periodevis holdt militærnægtere

skjult i deres lokaler eller rundt

omkring i private hjem. Ved konferencens

start blev vi præsenteret landevis,

og alene den præsentation viste, hvor

megen grøde der er i netværket, som da

også er blevet krediteret for sit arbejde

såvel i 2000, da netværket fik Millenium

Peace Prize for Women, som i

2001 og 2002 da netværket var nomineret

til Nobels Fredspris.

Der er nu dele af netværket - undernetværk

- over hele kloden. I år var der

for første gang japanske Kvinder i Sort

med til mødet og en ret stærk australsk

gruppe, som i lighed med den danske

(og nogle af de amerikanske) har ret tæt

tilknytning til Ligaen. En vigtig diskussion

blev rejst i Italien: Hvor stort kan et

netværk blive, før den flade, basisdemokratiske

struktur kammer over og

bliver elitær og udemokratisk? Fire

hundrede er mange, og hvis man forestiller

sig, hvor mange disse fire hundrede

kvinder, som var samlet i Marina

di Massa, hver især har i deres bagland,

bliver det noget nær uoverskueligt. Og

hvordan pokker skal man bære sig ad

med at træffe beslutninger i så talrigt og

geografisk spredt et netværk?

Et interessant eksempel kom frem.

Kvinder i Sort har en international

hjemmeside, der er blevet til foranledning

af en lille gruppe frivillige, nedsat

et tidligere sommermøde. De

blev klar over, at hjemmesiden skal

indeholde en sektion om Kvinder i

Sorts grundlag, politiske fundament, eller

hvad man måtte vælge at kalde det.

Et sådant fandtes ikke.

Kvinder i Sort i Beograd har formuleret

sig ret tydeligt ideologisk og politikudviklende,

men netværket som sådan

har ikke. Disse fire-fem kvinder har

nu formuleret et politisk grundlag, fordi

det hører med til en hjemmeside. De har

ikke nogen måde forsøgt at kuppe,

og det var da også én fra gruppen, der

rejste diskussionen, men det er klart, at

muligheden for at præge hele netværket

eksisterer for en driftig sjæl med en anden

politisk dagsorden.

Mange af os har rod i kvindebevægelsens

basisdemokratiske strukturer.

Mange af os har i kølvandet disse

strukturer lidt modvilligt valgt at organisere

os i traditionelle organisationer

med vedtægter, bestyrelse, forkvinde

osv. Nogle af os har også anfægtelser

over disse hierarkiske strukturer og søger

at flade dem ud og demokratisere

dem. Det forekommer fornuftigt og rigtigt,

men ansigt til ansigt med tre hundrede

og nioghalvfems andre kvinder

fra et basisorganiseret netværk, der har

fået vokseværk, har vi fået noget at

tænke .

Se også www.womeninblack.net.

9

More magazines by this user
Similar magazines