Grafik oG billede - Sascha Eriksen Portfolio

saschabodker.dk

Grafik oG billede - Sascha Eriksen Portfolio

Grafik oG billede


indhold

PaGe 05

REDEGØRELSE

PaGe 07

ORDREN

PaGe 09

PROcES

PaGe 29

DEt fæRDiGE PRODukt


Grafik oG billede // redeGørelse

redeGørelse

OPGAVEBESKRIVELSE

branding brochure (business på og ved åbent hav) til nord -

djurs kommune, som skal afspejle, at der er mange

forretningsmuligheder i og ved havet i norddjurs kommune.

brochuren bliver givet til mulige iværksættere, så de vil få

øjnene op for norddjurs kommune. brochuren indeholder

meget lidt tekst, så det er det visuelle undtryk der skal

imponere og skabe interesse hos iværksætterne. der skulle

skabes et univers omkring business på og ved åbent hav, så

vi blev hurtigt enige om at skabe et kontormiljø under vand,

samt skabe den illusion at man kan arbejde ligeså effektivt og

problemfrit under vand, som på land.

InfO

der bliver kun vist arbejdsprocesen af billedet på forsiden af

brochuren, ellers bliver denne kernekompetence for omfattende.

OPGAVEn InDEHOLDER

• indsamling og sortering af billedmateriale

• sammenkopiering

• fritlægning

• Påføring af skygger/effekter

• arbejde med masker

• lag/mappe struktur i Photoshop

KRAV I fORBInDELSE mED OPGAVEn

• 200 x 200 mm

• 3 fløjet, 6 sider

• skal trykkes på 250 g silk

billederne skal være i rGb og 300 dPi. billederne bliver først

konventeret til CMYk i den tekniske afdeling inden tryk,

derved opnår vi det bedste resultat

billederne skal kunne anvendes på flere formater

(plakater, flyers osv.)

• der skal skabes et univers omkring business på og ved

åbent hav

• skal have samme farvemættede billeder, som brochuren

”business i åbne vidder”. der skal være en rød tråd mellem

de to brochurer

ARBBEjDSPROcES

• Møde med kunde

• brainstorm

• søge på nettet for inspiration

• indsamling og sortering af billedmateriale på

www.shutterstock.com

• lave 3 forskellige forslag til forsiden (skitser i photoshop)

• efter godkendelse købes de nødvendige billeder

• fritlægning af billederne

• baggrund sættes ind og farvejusteres

• sammenkopiering

• der lægges skygger og effekter på de forskellige elementer

• Til sidst ligges der en toner på, som sikrer billedets ensartethed

KVALItEtSVuRDERInG

Jeg er meget tilfreds med det endelige resultat. de mange

forskellige billeder fungerer godt sammen, og sammenkopieringen

er vellykket. forsiden fungerer efter hensigten og

resultatet afspejler i stor grad kundens ønsker.

norddjurs kommune var meget tilfreds, og ønsker at bruge

billederne til andre tryksager som plakater og annoncer i

diverse magasiner og aviser.

hvis jeg selv kunne vælge, ville jeg nok have valgt at lysne

billederne noget mere, da det til tider kan virke for dramatisk.

Men alt i alt er resultatet meget tilfredsstillende, og opgaven

var en rigtig god udfordring.

05


Grafik oG billede // ordren

Folderens repro ordre


07


Grafik oG billede // info

GAmLE BROcHuRE

her ses den gamle brochure, som norddjurs kommune har brugt.

09


Grafik oG billede // info

InSPIRAtIOn

her ses den brochure norddjurs kommune tidligere har fået lavet.

den trykte version kan ses i fysisk portfolio. den nye brochure - business

på og ved åbent hav, skal have samme farvemættede billeder og look, så

man kan se en rød tråd i norddjurs kommunes branding materiale.

10


Grafik oG billede // ProCes

InSPIRAtIOn

11


Grafik oG billede // ProCes

uDKASt SEnDt tIL KunDEn

her ses de 3 forslag til forsiden, som blev vist til kunden. disse udkast er

lavet meget råt i Photoshop, dette er for at give kunden en ide om, hvilken

retning vi vil tage det visuelle.

12

DINE VÆKSTMULIGHEDER

ER INDENFOR RÆKKEVIDDE

DINE VÆKSTMULIGHEDER

ER INDENFOR RÆKKEVIDDE

norddjurs kommune

valgte denne, som forside

til brochuren. Vi kan nu

gå i gang med

at rentegne.

BUSINESS

PÅ ÅBENT

HAV


Grafik oG billede // ProCes

InDKøBtE BILLEDER

13


Grafik oG billede // ProCes

fRItLAGtE BILLEDER

Til fritlægningen anvendes Pen Tool.

14

Vandplask ved armen.

Underkroppen

med vandplask.

hele manden, dog

er vandplask under

armen skåret fra.


Grafik OG biLLEdE // PrOcEs

Fritlagte billeder

Til fritlægningen anvendes PEN TOOL.

fisk og hale til fisk.

søstjerne.

15


Grafik oG billede // ProCes

fRItLAGtE BILLEDER

Til fritlægningen anvendes Pen Tool.

16

Trefork.

Udklip af Grenaa havn.


Grafik oG billede // ProCes

fRItLAGtE BILLEDER

Til fritlægningen anvendes Pen Tool.

Tang.

Tang.

Tang.

17


Grafik oG billede // ProCes

SAmmEnKOPIERInG OG EffEKtER

hele forsiden er sammenkopiering af mange billeder. Udfordringen her er

at skabe et sammenhængende foto.

18

1.

først laves der en kopi

af baggrundslaget, så kan

man altid gå tilbage

til udgangspunktet.


Grafik oG billede // ProCes

2.

tOnEEffEKt På BAGGRunD

opacity

20%

opacity

35%

der defineres 2 lag

med en blåtone. dette

give billedet ekstra dybde

og skaber en kold

stemning.

funkionen Color

bliver lagt på begge lag.

derved bliver alle mørke

pixels påvirket af den blå

tone, og alle hvide pixels

forbliver hvide.

19


Grafik oG billede // ProCes

3.

GREnAA HAVn InDSættES her sættes Grenaa

havn ind i baggrunden

af billedet.

skyggerne er lavet

med brush tool med en

opacity på 50 og 20.

funktionen multiply bliver

lagt på for at man kan

se havets struktur.

20

Genspejlingen

fra Grenaa havn er lavet

ved at kopiere laget 3

gange og herefter flip

vertical. her er multiply

brugt igen.

opacity

30%

opacity

30%

opacity

78%


Grafik oG billede // ProCes

4.

måGER InDSættES

Mågerne placeres på

et lag for sig selv.

21


Grafik oG billede // ProCes

22

5.

mAnDEn PLAcERES

her på de følgende sider kan det ses hvordan jeg

arbejder for at få overgangen fra mand til vand til

at virke så naturlig som muligt.

VAnDPLASK BunD VAnDPLASK ARm

skygger og toneplader

lagt for at opnå den

rette skyggeffekt.

før efter før

efter

her er taget et udsnit af

bunden og effekten

motion blur er brugt.

her er taget endnu et

udsnit af bunden.

hvid toneplade med

35% opacity, dette

nedtoner de røde pixels

på mandens ansigt

og krop.

opacity 79%

Multiply

funktionen soft light

er sat på.


Grafik oG billede // ProCes

skyggen på ærmet bliver

tegnet med brush tool.

før efter

alle lag brugt til manden.

23


Grafik oG billede // ProCes

24

6.

tREfORK mED fISK OG PæRE

Treforkern er sat på et

lag for sig selv. der er her

brugt eraser Tool, så det

ligner at treforken

kommer op

af vandet.

fisken er først

lagt ovenpå treforken.

herefter er der kopieret et

lille stykke af treforken og sat

foran fisken, og til sidst er der

tegnet en lille skygge

på fisken.

Pæren er

lagt ovenpå treforken, det

overskudende er fjernet med

eraser Tool. herefter er der

lavet skygger med brush tool,

og til sidst er der lagt glow

bag pæren.


Grafik oG billede // ProCes

7.

tAnG

Tangen på spidsen af treforken er sat ind på et lag for sig selv. for at

skabe mere sammenhæng mellem tangen og treforken lægges der en

skygge på treforkens spids. Tangen markeres > nyt lag > lag fyldes med

sort > stå på nyt lag > markering af trefork spids > maske. Ved brug af blur

gøres kanten blødere, og skyggen lægger sig nu kun på treforken.

før blur

Tangen på midten af treforken er sat ind på et lag for sig selv. for at skabe

mere sammenhæng mellem tangen og treforken lægges der en skygge

på treforkens midt. Tangen markeres > nyt lag > lag fyldes med sort > stå

på nyt lag > markering af trefork midt > maske. Ved brug af blur gøres

kanten blødere, og skyggen lægger sig nu kun på treforken.

før blur

efter blur

efter blur

25


Grafik oG billede // ProCes

tAnG

26

7.

Tangen på tasken er lagt på et lag for sig selv. da tangen ser lidt

brunt ud, gør jeg det grønt med funktionen color. kopier laget - Tang Taske >

fylder grøn farve i > bruger funktionen color > sætter opacity på 59%.

før

det samme er gjort ved tangen på højre og venstre skulder.

før

før

efter

color

efter

color

efter

color


Grafik oG billede // ProCes

7.

SøStjERnE

her har jeg brugt samme funktioner som tidligere vist. Color for at styre

farven på søstjerne, og blur for at lave en skygge med bløde hjørner.

funktionen wraptool er brugt for at få søstjernens arme til at forme sig

omkring mappen.

før

color

Uden

skygge

efter

color

Med

skygge

27


Grafik oG billede // ProCes

SøStjERnE

28

7.

Til sidst bliver der

lagt et lag med hvid tone

for at få ensartet farve

og stemning.

Color 30%

her ses

mappestrukturen

for hele psd

dokumentet.

før

color

efter

color


Grafik oG billede // deT færdiGe ProdUkT

DEt fæRDIGE RESuLtAt

den trykte folder kan ses i den fysiske portfolio.

29

More magazines by this user
Similar magazines