og fleksibel - Eplan Software og Service

eplan.dk

og fleksibel - Eplan Software og Service

og fleksibel

sikker og nem

tavlekonstruktion


EPLAN

your

Engineering

Indenfor stort set alle engineering- og automati-

seringsområder, udnytter mere end 18.000 inter-

nationale kunder vores produkters ydeevne og vores

mere end 500 medarbejders knowhow indenfor

maskine og anlægskonstruktion.

EPLAN Software & Service

EPLAN Software & Service har i snart 25 år været den globale standard for Software

og service koncepter, indenfor elektro-, fluid- og processtyringsteknik. EPLAN er i dag

en af verdens førende udbydere af engineering løsninger.

”EPLAN your Engineering”

EPLAN Software & Service er en af markedets største udbydere af førsteklasses

engineering-løsninger. Vores formål er at tilbyde vores kunder integrerede mekatronisk

orienterede workflows og effektiv procesunderstøttelse. Vi støtter vores

kunder igennem et bredt spektrum af tjenesteydelser bestående af bl.a.

kurser, konsulentydelser og kundetilpassede løsninger.

International engineering – global repræsenteret

Med over 18.000 kunder og mere end 60.000 installationer

på verdensplan, har det tyskbaserede EPLAN Software &

Service i snart 25 år med succes hjulpet vores kunder med

innovative løsninger, der har givet praksisorienterede

resultater. EPLAN er et datterselskab af Rittal, og dermed

en del af Friedhelm Loh Gruppen. I denne stærke gruppe

står EPLAN for innovation, kontinuitet, fremskridt og

investeringssikkerhed.


Integreret

Engineering

Platformsteknologi – integreret og mekatronisk

EPLAN-Produktportfolioen er baseret på en universal udviklingsplatform, som giver

mulighed for direkte dataudveksling mellem flere forskellige discipliner:

EPLAN Electric P8 – Den globale standard for el-engineering software

Udarbejd dine projekter hurtigere ved hjælp af grafik-/objektorientering, variant-teknik og

reverse engineering.

EPLAN Fluid – Planlægnings- og konstruktionssoftware for Fluid Power

EPLAN Fluid kombinerer CAD-funktionalitet med logiske funktioner og automatiserer hele din fluiddokumentation.

Fuld integration mellem el-teknisk og mekanisk konstruktion.

EPLAN Cabinet – Engineering-software til tavlekonstruktion og høj automationsgrad ved

fremstillingen af el-tavler

Engineering-software til design af el-tavler. Virtuelle 3D-modeller, 2D-/3D-visninger til produktion,

routing, boreskabeloner og NC-kobling medvirker til at reducere produktionsomkostningerne.

EPLAN PPE – Måle- og reguleringsteknik-software for automatiseret procesteknik

Professionel planlægning og realisering af EMSR-tekniske systemer med EPLAN PPE.

CAE-softwaren tilbyder en universel procesdokumentation med datasynkronisering af planlægningsfasen

før, under og efter.

EPLAN Engineering Center – Integration af teknisk data fra forskellige tekniske områder og

programmer, igennem en overordnet brugerflade. Udviklet til modulopbygget konstruktion.

En anden måde at arbejde på, som reducerer omkostningerne betydeligt i engineeringfasen.

Maskiner og systemer bliver opdelt i mekatroniske funktionsmoduler, hvor der er tænkt på

fremtidsorienteret løsninger på tværs af flere forskellige processer.

EPLAN Platform – Nøglen til succes

Med den revolutionære EPLAN-platformsteknologi åbner du for den globale

engineerings fremtid. Platformen stiller kernefunktioner til rådighed, som alle bruger

inden for el-CAE, Fluid- og EMSR-engineering. Dette kombineret med en enestående

integration til mekaniske engineering-processer. Alle systemer benytter samme

datakilder, hvilket bl.a. fjerner dobbelt dataindlæsning. EPLAN-platformen –

Grundlaget for interdisciplinært samarbejde og integration!


WORKFLOW

til

produktion af el-tavler

EPLAN Cabinet Basic – Konstruktion af el-tavler, hurtigt og præcist

Basismodulet indeholder samtlige funktioner til en hurtig og perfekt tilpasset

bestykning af montageplader og hele tavlesystemer. En intuitiv brugerflade og

funktioner, der er tilpasset opbygningen af el-tavlen, gør det let at komme i gang

med projekteringen.

Kabelkanaler, montageskinner, klemmer eller kontaktorer placerer du ganske

enkelt med et klik med musen. Der bliver ved kollisionskontrollen taget hensyn til

producentens angivelser af mindsteafstande,

således at tilslutningen af ledninger og afkølingen

af den enkelte komponent sikres. Der

EPLAN Cabinet giver dig hjælp til konstruktionen af el-tavler.

garanteres for problemløs montage, maksimal

Hurtig og enkelt får du – allerede på et tidligt tidspunkt i din holdbarhed og en høj anvendelighed af

maskiner og anlæg. 1:1-boreskabeloner

planlægningsfase – dokumentation af høj kvalitet med fuld- tjener som forlæg for den manuelle boring i

montagepladen – på kortest mulig tid får du

stændige produktionsdata for ledningskonfektioneringsmaskiner et perfekt resultat. Din produktionsdokumentation

får du ved et enkelt klik, og du har til

og NC-boreautomater. Reducer dine produktionsomkostninger

enhver tid mulighed for at gå ind og lave en

og forøg produktiviteten og kvaliteten!

individuel udformning. Du har et informativt

materiale som basis for en optimal produktionsproces.

3D-modellen giver dig et reelt indtryk af den el-tavle, der skal laves. Brug denne

fordel til tidligt at få projektet afstemt med kunder eller tilsluttede processer. Vælg

tavler og skabe direkte fra databasen eller få adgang til originale RITTAL tavler og

tilbehørsdata via RiCAD 3D.

Fremskynd dine processer med standardisering

Med EPLAN Cabinet kan du definere halvfærdige skabelontavler efter virksomhedens

behov. Tavler og tilbehør er således automatisk bestanddele af styklisten – basis for

dine individuelle bestillinger. Den direkte adgang til EPLAN Electric P8-, EPLAN 5og

EPLAN 21-tavleinformationer som komponentdata og forbindelseslister sikrer

kommunikation mellem projekteringen og konstruktionen af el-tavler. Indlæsningen

af styklister fra andre CAE- eller ERP-systemer er let at gå til.


EPLAN Cabinet Routing

På baggrund af montagepladebestykningen og forbindelsesdata fra kredsskemaet

finder EPLAN Cabinet Routing de optimale ledningsføringsveje. Den automatiske

længdeberegning giver dig væsentlige produktivitetsfordele: Manuelle beregninger

er unødvendige, korrekte længdeinformationer sikres og ved forberedelsen, som

f.eks. forkonfektioneringen af ledningerne, fremskynder du produktionen.

EPLAN Cabinet opretter en fuldstændig ledningsføringsliste inklusiv længdeangivelser,

ledningsafslutningstype og mærkning af tedningerne. Alle data vedrørende ledningskonfektioneringen

er dermed fuldstændige – uafhængigt af, om der er tale om

manuel eller maskinel produktion. Udskrivningen af data i neutralt eller maskinspecifikt

format giver dig mulighed for at tilknytte alle gængse maskiner og for at udnytte

både din egen og din leverandørs maskinpark bedst muligt. Den gør det endvidere

enkelt at videregive data til teknisk-administrativt personale – alt sammen under

hensyntagen til dine produktionsprocesser og din produktionskapacitet.

Tilpas EPLAN Cabinet til din arbejdsgang ved hjælp af

det modulære koncept. Bestem selv over omfanget af

funktioner. Valgfrie moduler til Routing, NC og Grafik-

Editor supplerer styrken ved EPLAN Cabinet Basics –

professionel projektering og produktion af el-tavler.

PRODUKTION

Data fra skrivebordet direkte

ind på værkstedet


KONCEPT

for dine

firmaspecifikke behov

EPLAN Cabinet Basic – 2D/3D-konstruktion

EPLAN Cabinet Routing

Routing/konfektionering

NC-Produktionsdata

EPLAN Cabinet NC

Overfør NC-Data direkte til produktionen. EPLAN Cabinet NC overfører produktionsdata

til bearbejdning af montageplader, døre og sidedele direkte til bore- og

fræseautomaterne. Modulet er til rådighed for de gængse NC-maskiner som

standard-DXF eller som direkte interface for Kiesling- og Steinhauer-bearbejdningscentre.

Resultatet er perfekt både for monteringen af forberedte el-tavledele

og for en drastisk reducering af produktionstiden.

EPLAN Cabinet Grafik-Editor

Udnyt grafik-editorens bekvemme funktioner til at oprette firmaspecifikke grafikmakroer.

Den tilpassede brugerflade og de kontekstsensitive konstruktionsfunktioner

giver dig det optimale værktøj til at fremstille individuelle elementer og integrere

disse direkte i EPLAN-Cabinet-miljøet.


Layout

Intuitiv betjening og projekt-guide

Montagepladebestykning ved klik med musen

Bekvem placering af el-tavletilbehør

Kollisionskontrol af elementer under hensyntagen

til mindsteafstande Producentforlæg/

individuelt

Hensyntagen til spærrede områder

Hurtige 3D-prototyper på baggrund af engineeringdata

Reelle 3D-visninger af el-tavle modellen

Direkte adgang til EPLAN-styklistedata

RiCAD 3D – Integration af originale Rittal-tavle/skabs- og -tilbehørsdata

Rationalisering ved import af el-tavledata

FEATURESi

Overblik

Anvendelse af skabeloner sparer projekteringsressourcer, (kan også være delvist bestykkede)

Perfekt klemmerække-håndtering

Automatisk Routing giver hurtig ledningskonfektionering

Grafik-Editor til individuel komponentfremstilling

Produktion

Produktionsdata til kabelkonfektionsautomater

Boreskabeloner til den manuelle produktion

Overførsel af NC-data til bore- og fræseautomater

Produktionsbilag af høj kvalitet

Mere kontrol og sikkerhed og samtidig lavere

tidsforbrug og omkostninger


EPLAN

your Engineering

Globalt uden grænser

Vores kunder arbejder overalt i verden – det samme gør vi

EPLAN Cabinet

www.eplan.dk

Over 50 salgs- og servicecentre på verdensplan garanterer dig den service, du

har brug for. Når som helst, hvor som helst. Over 18.000 kunder med mere end

60.000 installationer stoler på os. Sæt din lid til en partner med konsekvent fokus

på det praktiske, mange års erfaring, individuelle serviceydelser og global tilstedeværelse.

Som datterselskab af Rittal i Friedhelm Loh Group repræsenterer

EPLAN Software & Service kontinuitet og investeringssikkerhed.

EPLAN Software og Service A/S

Dybendalsvænget 4 . 2630 Taastrup . Denmark

Tlf.: +45 7026 0926

Fax: +45 7026 0826

info@eplan.dk . www.eplan.dk

Concept: TTM (Cologne /Overath), 8/08

More magazines by this user
Similar magazines