Englen og Dyret - Niels Engelsted

engelsted.net

Englen og Dyret - Niels Engelsted

II Mennesket som

Prometheus

Her ser vi på de livsbetingelser og

historiske forhold i oldtidens

Grækenland, der danner forudsætningen

for Protagoras' fremragende

antropogenese, som kan bruges som

nøgle til problemet om mennesket. Her

ser vi, at der er tale om en gåde: dyret,

der ikke er et dyr. Men vi ser også,

hvorfor Augustins formulering, der gør

mennesket til halvt dyr og halvt engel, er

umulig efter Darwin. Endelig ser vi, hvad

det er for en videnskabelig erkendelse,

der skal erstatte engleforestillingen, og

hvordan løsningen af menneskegåden

rettelig må bestå i at forbinde Darwins

naturhistoriske og Marx' historiske

teori.

29

More magazines by this user
Similar magazines