Spot på DSB's øverste lokofører - Business-Fyn

business.fyn.livebook.dk

Spot på DSB's øverste lokofører - Business-Fyn

Kvindenetværk er ikke kvindekamp

Kristine Wibholm Wichmann er kun med i et kvindenetværk for at få business-sparring SIDE 6

Tirsdag 4. maj 2010 Fynske Medier Fyens Stiftstidende – Fyns Amts Avis www.business-fyn.dk

Spot

DSB’s øverste

lokofører

Søren Eriksen overtog i 2006 et DSB i krise.

Men selv om det går bedre i dag, kan der lure

mørke skyer forude for jernbaneselskabet.

Er en konkurs virkelig

endestationen?

Nej, der er gode muligheder for at

undgå eller komme godt igennem en

konkurs, hvis man søger hjælp i tide.

■ BAGGRUND 10

TEMA

■ TEMA-INTERVIEW 14

Sund mad

farten

Det kan være svært at holde den

slanke linje, når man sidder mange

timer bag rattet.

■ TEMA-REPORTAGE 22

Transport & erhvervsbil


INTRO / INDHOLD

Intro

Af Ole Frank

Rasmussen

ofr@fyens.dk

Erhvervsredaktør

Fyens Stiftstidende

Hvis den

moderne

forbruger kom til

psykolog, ville

resultatet være

skræmmende

2

Kunden


krogen

Jeg kunne aldrig drømme om at

fl yve med Ryan Air, der nu indfører

betaling for toiletbesøg.

Men jeg køber gerne discount i

min nærbutik, der tilfældigvis er en

Fakta.

Jeg kører med DSB arbejde

hver dag, men jeg valgte det langt

billigere Deutsche Bahn, da vi skulle

skiferie i Østrig.

Jeg køber gerne stort ind til fryseren

i Føtex, men omvendt er det

ofte den lokale slagter, der får lov at

levere de dyre weekend-delikatesser.

Jeg erkender blankt, at jeg er troløs

- som de fl este andre forbrugere.

Jeg ville nødigt psykologbriksen

for at få analyseret mine

inderste købstanker. For de ville

afsløre en vanvittig person med

behovene strittende i

alle retninger.

Grundlæggende

har jeg dog sikkert en

række træk tilfælles

med andre forbrugere,

der gerne vil

købe billigt ind, men

også er parat til at

betale for kvalitet.

Som gerne vil have

et stort udvalg, men

gerne handler hos

den lokale købmand,

fordi det er trygt,

nemt og bekvemt.

Læs i dette nummer

om købmanden

i Sadolinsgade i

Odense, der har gjort ”gammeldags”

vareudbringning” og social vinsmagning

til en niche blandt dagligvarebranchens

skræmmende giganter.

Eller læs det eksklusive interview

med en anden købmand - DSB’s

administrerende direktør Søren Eriksen

fra Kerteminde.

Han ser gerne, at politikerne

løsner de snærende bånd, så DSB i

højere grad kan tage konkurrencen

op udenlandske banestrækninger.

Konkurrence i dag er grænseløs.

Derfor gælder det om at få kunden

sporet - uanset om man er

chef for DSB eller købmand i Sadolinsgade.

Bærbare displaysystemer

fra NIM

Samlet pris

5.895,-

normalpris 6.808,-

www.nim-udstillinger.dk

Nim Udstillinger as, Lumbyvej 65, 5000 Odense C, Tel. 66 18 18 12

20

Indhold

Artikler

Kvindenetværk stryger det feminine 4

Leder søgte sparring - ikke kvindekamp 6-7

Man skal kunne se sig selv i spejlet 10-11

Tilbage til fortiden 12-13

Enten skal DSB udvikles - eller afvikles 14-17

Bizart 34

Kronik: Kampen om varmekunderne 36

Vareudbringning er vores niche 38-39

Møde Med kvalitet

Breeze heldagsmøde inkl. frokost

i SALT restaurant Kr. 675

Kontakt vore mødeplanlæggere: 33 74 14 14

Toldbodgade 24-28 | 1253 KøbenhavnK|T:33741414|Fax:33741416

admiral@admiralhotel.dk | www.admiralhotel.dk

12

10

Tema: Transport & erhvervsbil

Leasingkunder foretrækker diesel 18

Stjernen er inden for rækkevidde 20-21

Kamp mod trafi kfarlig junkfood 22

Nye spisevaner har givet Morten energi 24

En overdådig oplevelse 26

Brødre i krig 28-29

Mere magelig Mazda 30

På strømpesokker med tonstung vindmølle 32

Erhvervsmagasinet Business-Fyn

Business-Syd

udgives af Fynske Medier som

tillæg til Fyens Stiftstidende og og

Fyns Amts Avis.

Postomdeles til erhvervsvirksomheder

og butikker

i Trekantområdet.

Ladosklareparagrafferne

HosRet&Råd

harvispecialister

indenfor

ERHVERV,PRIVAT&

BOLIG

Se mere www.ret-raad.dk/fyn

eller kontakt os for et uforpligtende

møde tlf: 70 10 11 99

Ret&RådFynA/SerendelafDanmarksførendeadvokatkæde,

Fynervimereend60medarbejderefordelt7kontorer

iMiddelfart,Tommerup,Aarup,Assens,Odense,Faaborgog

Nyborg.Derforervialtidtætdig.

Oplag: 75.000. 90.500.

Redigering og layout:

Xxxxxxxxxx Inge Gram og Xxxxxxxxxxxxxx

Bettina Kofmann

Forsidefoto: Xxxxxxxxxx Carsten Bundgaard Xxxxxxx

Annoncer: Marianne Kirkeby

tlf. 6545 5356.

Middelfart

Assens

Aarup

Odense

Tommerup

Faaborg

Nyborg


LEDELSE

4

Foto: Colourbox

Kvindelige ledere

I 2010 er 24,1 procent af danske lederstillinger besat af kvinder. Procentdelen af

kvindelige chefer har dog været støt stigende siden 1984, hvor kun 7,6 procent

kvinder besad en ledende stilling. Dermed var der 11 mandlige chefer for hver

kvindelige chef.

Ved årtusindskiftet var andelen af kvinder i chefstolen oppe 17,3 procent, hvilket

svarer til, at hver sjette leder var en kvinde.

På de danske topposter er det dog kun 12 procent af stillingerne, der i år er besat

af kvinder, mens mændene sidder de resterende 88 procent.

Kilde Lederne.dk

Kvindenetværk

Kvin

vinden nd

stryger det feminine

Flere store professionelle netværk

for kvinder ændrer navn, fordi

det ikke skal handle om

kønnenes kamp længere

Vinderkvinder, Virksomhedskvinder

og Women on

their way.

Der fi ndes fl ere

eksempler netværk for

kvinder, hvis formål det er at

skabe grobund for at inspirere

kvinder, der drømmer

om en toppost i det danske

erhvervsliv.

Men mens det længe

har været en trend at

samle sig i helt mandefrie

netværk, ser det nu

ud til, at der er en slags

opblødning vej over for

mændene.

I hvert fald har netværket

WOW – Women on Their

Way (Kvinder vej, red.)

ændret navn til WOW -

Executive Network (Netværk

for ledere, red).

Og også det professionelle

netværk Vinderkvinder går med

tanker om at fjerne det feminine

islæt fra navnet.

Det fortæller Vinderkvinders grundlægger,

Christina Ørnstrand.

- Grundtanken bag navnet var, at vi

ville være vindere både i karrieren og i

privaten. Men refl eksionen blandt vores

medlemmer går , at det skaber en

anden tanke om, at det er kvinderne,

der vinder. Og det er der både mænd

og kvinder, der bliver provokeret af. For

fokus er altså ledelse og ikke , at vi

er kvinder. Så vi er vokset fra navnet, tror

jeg, siger Christina Ørnstrand.

Hun har endnu ikke har valgt et nyt

navn til sit netværk.

Mændene skal med

At det kan være en god ide at få mændene

mere med, det mener Christian

Waldstrøm,

der

forsker i netværk

som lektor Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet,

For mens han mener, de kvindelige

netværk kan være et slags fristed, hvor

kvinder kan øve sig i rollen som leder, så

er det ikke i netværk alene for kvinder, at

man skaber sig en karriere, peger han.

- Der er intet forskningsmæssigt, der

peger , at det hjælper kvinders karriere

at være del af et netværk uden mænd.

For skal det give bonus rent karrieremæs-

sigt, så skal

man danne

en relation til dem,

der sidder magten i de

tunge stillinger, og det er altså langt hen

ad vejen mænd, vurderer han.

Han bakkes op af tal fra Ledernes

Hovedorganisation, der viser, at kun 24,1

procent af landets chefer er kvinder.

Christian Waldstrøm sammenligner

kvindelige netværk med at opfordre

somaliere til at danne en lukket, somalisk

klub med det formål at integrere dem i

det danske samfund.

Hans synspunkt vinder gehør hos

Elsebeth Fogh, der i år har været med til

at starte en kvindelig afdeling af WOW op

Fyn.

Hun er enig i, at det ikke er gavnligt

for karrieren at holde mændene helt ude.

- Det hjælper ikke, at jeg ved, hvem

topcheferne i Danmark er, hvis de ikke

ved, hvem jeg er. Så vi skal da også ud og

være sammen med de mænd, som sidder

magten, så de kan opdage, hvad vi

kan, og får lyst til at anbefale os til

topstillinger og bestyrelsesposter,

siger hun.

Hos Vinderkvinder er man dog

ikke helt enig i netværksforsker

Christian Waldstrøms vurdering.

Kvinder kan godt selv

- Vi oplever rent faktisk, at

vores kvindelige ledere stiger

i graderne, og at netværket

har sin medindfl ydelse her.

De kvinder, der er med i netværket,

er altså top professionelle

forretningskvinder,

som er dygtige til at levere

resultater og forstår at prioritere

deres tid. Hvis de følte,

at de ikke blev beriget af at

deltage, var de her slet ikke, siger

netværkets grundlægger, Christina

Ørnstrand.

Hun understreger dog, at det er

vigtigt, at man skaber gode kontakter

til både mandlige og kvindelige topchefer

- og magthavere. Det mener hun dog

også, at kvinderne i netværket Vinderkvinder

gør.

Hun peger, at netværket fungerer

som en tænketank, som giver sparring og

inspiration til sine medlemmer. Og da alle

kvinderne allerede indgår i ledergrupper,

bestyrelser, udvalg og andre netværk med

masser af kompetente mænd – giver det

ifølge Christina Ørnstrand stor værdi, at

deltage i et netværk af kvindelige ledere.

Af Tobias Bro Larsen

Illustration: Mikkel Damsgård Petersen

tbla@fyens.dk

Leder søgte sparring -

ikke kvindekamp side 6


OLAV de LINDE


LEDELSE

6

Selv om Kristine Wibholm Wichmann ikke har meldt sig ind i et kvindenetværk ud fra en feministisk agenda, kan hun til netværkets møder godt mærke, der er forskel kønnene,

fortæller hun. - Jeg kan huske, at jeg til et møde talte med en kvindelig kontorchef, som gerne ville videre inden for et ministerium. Og det krævede, at hun gjorde sig bemærket

over for de rigtige folk. Og hun følte nærmest, at hvis hun gik ind og pralede over for de to, der var de eneste, der kunne få hende videre, så ville hun prostituere sig. Og det ville du

aldrig høre en mand sige. Mænd praler, kvinder føler, de prostituerer sig. Det er en af forskellene, vurderer hun.

Leder søgte sparring - ikke

Siden områdedirektør i KMD Kristine Wibholm

Wichmann gik med i et kvindenetværk, er det gået

stærkt med karrieren. Men hendes tilgang er ikke feministisk.

Hun er der alene for at få business-sparring

Til hverdag har hun travlt.

Rigtigt forrygende travlt.

Og i dag kører karrieren skinner.

I en alder af 42 er Kristine Wibholm

Wichmann områdedirektør i KMD Kundeserviceforretning

med ansvar for virksomhedens

management-konsulenter og

Business Intelligence-løsninger.

Kristine har kontor i Odense, men hun

har managers og medarbejdere placeret

alle KMD’s fire kontorer rundt i landet

og er derfor også selv en del farten.

Men for kun et år siden følte hun, at

karrieren stod standby.

Og den afskedssalut, hun havde fået

fra en kollega i KMD’s hovedsæde i Ballerup

fem år tidligere, da hun som nyudnævnt

marketingschef i KMD Odense

flyttede til Faaborg med mand og børn,

den ringede stadig i ørerne.

Din karriere er slut

- Nu er din karriere i KMD slut. Du kan

ikke bo i udkantsdanmark og så gøre karriere,

havde kollegaen sagt. Siden var fem

år gået, og hun sad stadig i samme stol.

Og trods hårdt arbejde kunne hun

ikke se, hvordan hun kom drømmen om

en plads direktionsgangen skridtet

nærmere.

Så da Kristine Wibholm Wichmann

for et år siden blev medlem af netværket

Vinderkvinder, var det bestemt ikke, fordi

hun havde tanker om kvindekamp og

øget ligestilling.

- Jeg tænker ikke , om jeg er mand

eller kvinde, når jeg går arbejde. Og

jeg har ikke været så bevidst om, hvorvidt

det her netværk også var for mænd eller

kun for kvinder. Og det er fordi, jeg ikke

har en feministisk tilgang til det her overhovedet,

forklarer hun.

Faktisk har hun flere gange siden foreslået

netværkets grundlægger Christina

Ørnstrand, at hun skulle skifte navnet

Vinderkvinder ud, så fokus kom mere over

business-sparring end , at netværket

udelukkende er for kvinder.

For Kristine Wibholm Wichmann var

det at melde sig ind i netværket simpelt-

hen et spørgsmål om at fi nde inspiration

til at komme trinet videre op ad karrierestigen.

- På det tidspunkt søgte jeg nogle

rollemodeller i forhold til det at gå fra

at være mellemleder til at komme op

direktionsgangen. Der har været utroligt

meget snak i Danmark om, at der var et

glasloft, og at kvinder ikke kunne komme

igennem det. Så jeg spurgte mig selv,

hvad der skulle til for at tage det skridt

videre, husker hun.

Mødt med skepsis

Men selv om hendes fokus ikke lå det

kvindelige aspekt, blev tiltaget alligevel

mødt med skepsis fra hendes tidligere

chef.

- Da jeg fortalte ham, at jeg skulle

være med i et netværk for ledere, syntes

han, at det var fint nok, men da jeg så

sagde, at det kun var for kvinder, så blev

han nærmest helt skuffet over mig. Jeg

tror simpelthen bare, han så mig som en

hjerne med ben. Som kompetent arbejds-


kvindekamp

kraft. Og jeg tror slet ikke, det betød

noget for ham, om jeg var mand eller

kvinde, vurderer hun.

Kristine Wibholm Wichmann vil dog

slet ikke afvise, at der er forskelle

mænd og kvinder. Også i ledende stillinger.

Det kan hun mærke, når hun er til

møde i kvindenetværket, hvor det er

tydeligt,at kvinder i erhvervslivet stadig

har noget at lære.

Kvinder vil opdages

- Mange kvinder vil gerne opdages for

deres gode resultater. Og det bliver man

bare ikke. I modsætning til mænd har

kvinder ofte utroligt svært ved at prale

med deres resultater og slå sig selv

brystet. Og derfor er det ikke så tydeligt,

hvad de rent faktisk får løst. Man lægger

ikke nødvendigvis mærke til dem, der sørger

for, at processerne kører møderne,

at der er ordentlige opfølgninger, og at

de vigtigste pointer bliver fanget. Det

er noget vi snakker om i netværket. At

Nyt erhvervsnetværk

for fynske kvinder

For hver kvindelig leder det danske

arbejdsmarked er der i dag tre mandlige.

Og ifølge Ledernes Hovedorganisation

ryger der også gennemsnitligt 13,7

procent færre kroner i lommerne hos de

kvindelige ledere end hos de mandlige.

Blandt andet derfor søger kvindelige

ledere inspiration og sparring i professionelle

netværk udelukkende for kvinder

som eksempelvis Vinderkvinder, eller

WOW - Executive Network.

I år har sidstnævnte netværk stiftet

sin egen afdeling Fyn med indtil videre

seks medlemmer.

Det fortæller initiativtager, Elsebeth

Fogh, der selv har en baggrund som HRchef

for Jensens Bøfhus kæden med 800

ansatte.

- Formålet er, at vi kan mødes og

tale om det at være kvindelige ledere. Vi

taler om både identitet, værdier og roller.

Om forretningsudvikling, projektledelse,

ledelse af andre, ledelse gennem andre,

og det at være rollemodeller for andre

kvinder. Og så vi får en debat om, hvad

udfordringen kan være som kvinde, hvis

man vil op ad karrierestigen, siger Elsebeth

Fogh.

det kan være svært at tage æren for den

værdi, der ligger i det, siger hun.

Derfor mener hun også, at et netværk

udelukkende for kvinder giver hende

noget, hun ikke ville få, hvis der var

mænd tilstede.

- Jeg tror simpelthen, vores vittigheder

og sprogbrug er anderledes. En anden

kvinde i netværket sagde til et møde,

at det at komme frem i en organisation,

det kræver ud over held og timing nogle

engle, som ikke bare giver et blidt puf i

ryggen, men virkelig skubber én. Og der

sidder alle de her kvinder og nikker og

kan virkelig se de her engle, der skubber

. Jeg synes bare, der er et andet sprog

omkring de ting, vi beskæftiger os med.

Og for mig er det en helt anden verden.

En verden, hvor jeg kan slappe lidt af, så

jeg er åben for input og inspiration.

Af Tobias Bro Larsen

Foto: Robert Wengler

tbla@fyens.dk, rw@fyens.dk

Fyn har fået et nyt professionelt netværk for kvindelige

erhvervsledere, der vil inspirere hinanden til succes

Og der er nok at tage fat i.

For kvinder skal lære at blive bedre til

det, som mange mandlige erhvervsledere

kan, siger Elsebeth Fogh.

Kvinder frygter vækst

- Det er lidt trist, men kvinder er ikke så

gode til at skabe vækst i deres virksomhed.

Størstedelen af mændene vil gerne

skabe vækst, mens kvinderne i stedet blot

vil skabe en mulighed for at kunne leve af

deres virksomhed. Selve væksten frygter

de, og det ønsker jeg at skabe debat om.

- Der ligger noget præstationsangst

i det og noget frygt for, hvor meget tid,

det vil kræve, og om man kan leve op til

ansvaret, vurderer hun.

Den fynske afdeling af WOW har indtil

videre mødtes fire gange og planlægger

at mødes cirka en gang hver anden

måned.

At kvinder skulle være bange for at

skabe vækst, kan man ikke genkende hos

de kvinder, der er med i det professionelle

netværk Vinderkvinder, siger grundlægger

Christina Ørnstrand, der i 2008 grundlagde

netværket, som holder til i Københavnsområdet.

Et ophold,

der giver inspiration

langt ind i hverdagen

Glæd både direktøren,

økonomichefen og

medarbejderne med et

konferenceophold hos

Sinatur. Udsigten til

den smukke natur giver

grobund for masser af

energi og nye ideer,

som fortsætter længe

efter, at du er

kommet

hjem, hvor

inspirationen

vokser

videre …

Sinatur Hotel Sixtus

Teglgårdsvej 73

5500 Middelfart

Tlf. 6441 1999

sixtus@sinatur.dk

Sinatur Gl. Avernæs

Helnæsvej 9

5631 Ebberup

Tlf. 6373 7373

glavernaes@sinatur.dk

Netværkets deltagerskare tæller i dag

150 kvindelige mellem- og topledere. .

Hun mener, at det, at der kun er kvindelige

medlemmer, giver hendes netværk

noget helt andet, end hvis der havde

været mænd i netværket.

Ærlig og benhård sparring

- Der sker noget helt særligt, når der kun

er kvinder tilstede. Vi oplever hamrende

ærlig og benhård business-sparring kvinderne

imellem – og dette fra første dag,

de kommer i netværket.

- Bevidst ubevidst bliver de meget

mere klar over, hvem de er som ledere.

Det her er langt fra en kaffeklub. De her

kvinder er meget bevidste om, hvordan

de bruger tiden. De er vant til selv at

skulle levere resultater - og stiller derfor

også høje krav til hinanden og til netværket,

understreger hun.

Af Tobias Bro Larsen

tbla@fyens.dk

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Tlf. 6531 4002

storebaelt@sinatur.dk

LEDELSE

7


Blå

Mandag

Gul

Onsdag

Pink

Fredag

Rød

Tirsdag

Grøn

Torsdag


Kulørte møder...
”Kom godt i gang”

Energirigtig morgenbuffet med brød fra egen bager

Frokost inkl. 1 genstand

”Sund & Sjov”

Opkvikkende eftermiddagsbuffet

Dagens 2 retters menu

Overnatning inkl. morgenbuffet

Under hele mødet vil der være kaffe/the og isvand

Mødelokalet opstilles efter eget ønske og der vil være teknisk

assistance til rådighed under hele mødet

Kulørt dagmøde / konferencedøgn

545,- / 1.545,-

Pris pr. person fra kr.

Radisson Blu H.C.Andersen Hotel

Claus Bergs Gade 7 - 5000 Odense C

Tlf.: 66 14 78 00 - Fax: 66 14 78 90

www.radissonblu.com/hotel-odense


NEDTUR

10

Konkurstruede

skal sætte ind i tide

Rådgivning kan

redde virksomheden.

Men de kriseramte

selskaber kommer

ofte for sent

Domicilet i pragtvillaen Hunderupvej

i Odense er skiftet ud

med mere ydmyge omgivelser

i baghuset samme sted. Men

Carsten Haugaards virksomhed Activator

Group eksisterer i det mindste stadig

trods en konkurs i 2008.

Da finanskrisen i et snuptag rev

benene væk under hans firma, indgik han

aftaler med samarbejdspartnere og kunder,

så han kunne købe alle aktiver samt

navn ud af selskabet og fortsætte i en

anden konstruktion.

Så tidligt som muligt

For det kan betale sig at søge hjælpe,

når virksomheden i krise. Det forsøger

regionernes væksthuse og projektet Early

Warning også at opfordre kriseramte

virksomhedsejere til, forklarer national

projektleder Svend Røge.

- De skal henvende sig så tidligt som

muligt. Når de kan se, at der drives rovdrift

kassekreditten, at ordrebeholdningen

falder, eller at deres konkurrenter

kommer med en anden teknologi, der

kan gøre dem overflødige. Jo senere, de

henvender sig, jo mere klemte er de, og

jo færre muligheder er der for at handle,

siger han.

Kan ejeren ikke fortsætte selv, er der

måske en medarbejder, som kan overtage

virksomheden eller dele af den og måske

endda ansætte den tidligere ejer.

I 2009 henvendte 646 virksomheder

sig til væksthusene - heraf 164 i Region

Syddanmark - og antallet af henvendelser

ser ud til at være fortsat ind i 2010.

- Men folk henvender sig stadig først,

når lokummet brænder. Nogle har måske

nået at pantsætte alle aktiver og fået

familiemedlemmer til at skyde penge ind

i foretagendet, selv om der ikke er udsigt

til bedring, siger Svend Røge.

Stigning

Det underbygges af Early Warning-konsulenternes

vurderinger af de virksomheder,

som henvender sig.

Af de afsluttede sager i første halvår

af 2009, blev 19 procent vurderet til

at skulle lukke eller rekonstrueres - en

stigning 50 procent i forhold til 2008.

I anden halvdel af 2009 steg andelen til

30 procent, og tallet stiger ifølge Svend

Røge fortsat.

- Mit indtryk er, at de henvender sig

til os, når de ikke ved, hvad de ellers skal

stille op, siger han.

Af Tore Bønke Jeppesen

tobj@fyens.dk

Man skal kunne se sig

Vantro og desillusion blev afløst af en

determineret kampvilje, da Carsten Haugaard

skulle starte helt forfra efter en konkurs

Indtil 2007 kunne Carsten Haugaard gå

vandet. Hans odenseanske konsulentfirma

Activator Group stod toppen

efter seks succesfyldte år. Gode kontrakter

med kæmpevirksomheder som Vestas

og Danfoss, 40 konsulenter i sving, forretningen

gik forrygende.

- På det tidspunkt var det min klare

målsætning, at vi i 2015 skulle være Europas

største konsulenthus af denne art, og

vi var sporet. Alting gik fuldstændig

som planlagt, fortæller Carsten Haugaard.

Det gjorde det faktisk indtil december

2008. Verdensøkonomien ramlede, og

grundlaget for Carsten Haugaards virksomhed

smuldrede fuldstændigt. Inden

for samme uge meddelte både Vestas og

Danfoss, at de opsagde kontrakterne - i

den aktuelle situation havde de ikke brug

for hans assistance.

- De udgjorde 75 procent af vores

omsætning, og pludselig stod jeg med

25-30 ansatte, som jeg ikke længere

kunne betale løn til. Ekstremt dygtige

mennesker, som jeg havde håndplukket

over en årrække, men der var ikke andet

at gøre end at sige farvel til dem og

begære selskabet konkurs, fortæller han

i dag.

Op til konkursdekretet arbejdede Carsten

Haugaard dog allerede intenst ,

hvad der skulle ske bagefter.

Han var indstillet at fortsætte i

branchen og var yderst bevidst om, at

for at det kunne lade sig gøre, måtte han

bevare kundernes respekt og minimere

skaderne hans rennomé.

- Jeg tog simpelthen rundt til alle mine

største leverandører og gjorde det klart

for dem, at jeg gerne ville fortsætte samarbejdet

og at de ikke ville få noget tab

mig. Det var de tydeligvis ikke vant til,

og jeg fik meget goodwill den konto,

fortæller han.

Banken sagde fra

Selvom hans bank også fik en aftale og

ikke får tab konkursen, trak den dog

følehornene til sig, da den nye virksomhed,

var en realitet. Det var ikke noget

personligt - men konsulentbranchen

var for usikker. Carsten Haugaard måtte

fremover klare sig uden en driftskredit.

- Jeg bebrejder dem egentlig ikke, men

det gør livet vanskeligere, når man er

afhængig af at kunne fi nansiere driften

med det løbende cashflow - det lægger

en kraftig dæmper udviklingsmulighederne,

men sådan er betingelserne i

øjeblikket, siger han.

Han beskriver det som helt afgørende,

at han havde dygtige fagfolk som


Fire gode råd

Baseret sine egne erfaringer har Carsten

Haugaard samlet nogle gode råd til virksomhedsejere,

der står over for en konkurs.

1. Lad være med at stikke hovedet i busken.

Det, du fortrænger, kommer du alligevel til at

forholde dig til før eller siden.

2. Sæt dig sammen med nogle fagspecialister,

du stoler og brug deres rådgivning.

3. Grib initiativet - selv om det hele er noget

lort. Processen bliver mindre pinefuld, hvis

man selv sidder med styrepinden.

4. Lav aftaler du kan holde - så får du

arbejdsro.

Carsten Haugaard tog hænderne op af

lommen og tog fat, da hans virksomhed

oplevede en pludselig krise. Han fi k den

rekonstrueret og driver trods en konkurs

virksomheden videre.

Foto: Morten Groth Schärfe

selv i spejlet

rådgivere i de hårde måneder, hvor boet

skulle gøres op, og en ny struktur bakses

plads.

- I den periode fik jeg uvurderlig hjælp

fra min revisor, min advokat og et par

af mine bestyrelsesmedlemmer, som jeg

kunne sparre med, fortæller han.

Med deres hjælp fik han lavet en

masterplan, der ned i detaljen beskrev

processen, der skulle i gang, og den blev

faktisk fulgt ganske nøje.

- Den betød, at jeg ikke mistede

overblik og fokus. Det var selvfølgelig en

meget opslidende og hård proces, men

det gav frihed at være ajour med, hvad

der nu skulle foregå. Jeg var forkant

og kunne derfor gribe initiativet, fortæller

han.

Selv om han i dag må leve med det

nederlag, konkursen var, er der ikke ret

meget i hele processen, han ville gøre

anderledes.

- Jeg er opdraget til at stå ved mine

forpligtelser, og jeg valgte fra start at

lægge alle kort bordet, både over for

medarbejdere, banken og mine leveran-

Virkeligheden

overgik fantasien

I efteråret 2008 - cirka tre måneder før

det gik galt for Activator Group - var

Carsten Haugaard og hans cirka 40 medarbejdere

en fælles udviklingstur til

Dublin. De skulle blandt andet forberede

en meget stor opgave for Vestas, som

ville bruge Activator Group til udvikling

af alle vindmøllegigantens mange udenlandske

medarbejdere og ledere.

Et kæmpe projekt og en unik chance,

der kunne løfte firmaet op i en international

liga.

Inden afrejsen holdt Carsten Haugaard

et møde med sine ansatte i konferencesalen

i Billund Lufthavn, og midt under

mødet ringede hans mobiltelefon.

Han gik ind i et tilstødende lokale

for at besvare opkaldet. Her kunne hans

ansatte høre ham tale meget højt. Kort

efter kunne de se, hvordan deres chef

stod og sparkede løs et sagesløst skab.

Da han kom tilbage til konferencesalen

var det med et slukøret blik og en nedslående

besked:

- Vestas har trukket sig. De stopper

projektet. 15 af jer har ikke noget job i

morgen, sagde han.

Reaktionen i medarbejderstaben var

ekstrem voldsom. Folk blev fortvivlede,

og nogle begyndte endda at græde.

- Men da de havde sundet sig lidt,

begyndte der faktisk at komme nogle

gode forslag frem til, hvad vi så skulle

gøre, fortæller Carsten Haugaard.

Først da der var faldet nogenlunde ro

over feltet, afslørede han, at det hele bare

var en øvelse.

- Medarbejderne blev selvfølgelig

stiktossede, da de fandt ud af det. Men

i virkeligheden var øvelsen jo urealistisk.

Da det rent faktisk skete nogle få måneder

senere, viste det sig jo, at virkeligheden

langt overgik det scenarium, vi have

øvet. Det blev meget værre. Da begge

vores to store kunder - Vestas og Danfoss

- opsagde samarbejdet i samme uge, var

konkursen uundgåelig, fortæller Carsten

Haugaard. (bw)

dører. Man skal kunne leve med sig selv

bagefter og kunne se sig selv i spejlet.

De problematikker, du ikke konfronterer i

dag, får du i nakken i morgen, lyder hans

morale.

I sidste ende var det kun Lønmodtagernes

Garantifond, der tabte penge

i forbindelse med rekonstruktionen af

Activator Group.

Carsten Haugaard har i dag en virksomhed

med cirka 10 ansatte og henter

de fleste kunder inden for det offentlige.

Belært af erfaringerne ansætter han i dag

folk freelancebasis og begrænsede

kontrakter.

Han drømmer dog stadig om vokse sig

stor igen.

- Jeg kan slet ikke lade være. Det der

med middelmådighed og begrænsede

drømme er ikke rigtig min natur, siger

han.

Af Bent Warncke

bew@fyens.dk

11

FREMTIDEN TILHØRER

DE KOMPETENTE

Vi oplevede et supergodt, dybt engageret

og veltilrettelagt kursusforløb fra

AMU-Fyns side.

Vi har fordelt det over to forløb med

5 dage i 2008 og 5 dage i 2010. Kursusdagene

er tilpasset konkret til vore

produktionsmedarbejdere, hvor vi har

præsenteret dem for ideer og handlinger,

der straks kunne sættes i værk.

LÆR LEAN - LEV LEAN

LEANermangetingogtagersitudgangspunkt

iatværeeneffektiviseringsstrategitilatøge

produktionen og undgå spild. Det er LEAN også

hos os, men det er også mere end det.

Derertoting,viholderfastived

implementering af LEAN som en del af vores

egenLEAN-logik.LEANskalværeenkeltog

praktisk.LEANhandleromholdningerogskal

derfor læres, forstås, accepteres og leves.

Et LEAN-forløb hos AMU-Fyn skaber målbare

resultater, bl.a.:

• Større medarbejdertilfredshed

• Forbedrede produktionsforhold

• Markant større produktivitet

• Højere kvalitet

• Øget trivsel

• Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere

Petersmindevej 50

5100 Odense C

C. F. Tietgens Boulevard 27

5220 Odense SØ

Tlf. 66 13 66 70

Lone de la Roi, HR ansvarlig

SIS funktional furniture A/S

Deltagere i AMUs målgruppe, har mulighed for at søge løntabsgodtgørelse752kr.pr.dag.Bortsetfraendeltagerbetaling

116/174 kr. pr. dag, er kurserne gratis.

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk


REPORTAGE

12

Hypnose er et samspil mellem hypnotisør og klient. Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje.

Tilbage til fortiden

Hypnosekompagniet guider folk tilbage i

tiden. Forretningsfolk overvinder deres frygt,

og incestofre forliger sig med overgrebet.

Business-Syds reporter rejste tilbage til sin

barndomslandsby og fangede en fi sk

Flere professionelle sportsfolk har været

ved Hypnosekompagniet for at blive mere

fokuserede og få det maksimale ud af

deres sport.

Jeg svæver sådan noget som 20

meter over jorden. Jeg ser min

barndomslandsby Køng ved Glamsbjerg

fra toppen af den stejle bakke

vejen, som hedder Ådalen.

Bag trækronerne helt ned til åen kan

jeg se Bækgården, hvor min bedste ven

Peter bor.

Mit helikopterperspektiv zoomer ind.

Jeg glider gennem luften mod højre

som en fugl, der dykker og bøjer af mod

vinden.

Filmen klipper.

Genoplever barndomsminde

Det er flere uger siden, jeg sagde ja til at

blive hypnotiseret. Nu ligger jeg briksen,

og mine tanker har ført mig tilbage

til en halvfemsersommer.

Mens toget åd sig over skinnerne fra

Odense mod Vejle, hvor hypnosen foregår,

sad jeg og tænkte over, hvad jeg skulle

hypnotiseres for.

Jeg er lidt bange for slanger. Da jeg

var dreng, tog jeg store gummistøvler

for at beskytte de bare ben, når jeg skulle

hente kløver til min kanin, Mulle. Jeg var

bange for, at der var hugorme i græsset.

Men jeg har besluttet at beholde min

slangefrygt.

Det samme med festrygningen. Det

bliver jeg også ved med.

Så hypnoterapeut Pia Gemmer tager

mig i stedet tilbage til en god barndomsoplevelse.

I fagsproget kaldes det regression.

Man rejser ind i sine erindringer og

genoplever ting, som er sket tidligere i

livet.

Det kan også være dårlige oplevelser,

som er skyld i, at man har problemer som

voksen.

Den store fi sk

Jeg er ved broen over Byvejen, som man

skal over, når man kommer oppe fra min

vej og skal ned til skolen, urmageren,

cykelsmeden eller Lokalbrugsen.

Nede i åen står jeg sammen med Peter.

Over os skaller den røde maling broens

gelænder. Træerne skygger for sommersolen.

Inde under broen er der helt mørkt.

Vi har fanget en stor ørred. Med hænderne.

Det er sådan, vi gør. Vi går gennem

vandet i gummistøvler, så fi skene svømmer

i skjul under stenene. Men vi kender

stenene og stikker hænderne ind til dem.

Vi skiftes til at mærke under de gode

sten, hvor vi ved, der kan være store fi sk.

Her under Byvejen er der et af de største

hulrum. Man skal helt ned at ligge i vandet

for at få hænderne ordentligt ind.

Det er den største ørred, vi nogensinde

har fanget.

Så letter jeg igen.

Angst og overgreb

Pia Gemmer og kollegaen Annette

Andrup hypnotiserer alt fra incestofre til

sportsudøvere og forretningsfolk.

- Det kan være en lille ting, som at

man er blevet gjort til grin ved tavlen af

læreren, der gør, at man har et problem

med at holde tale ved sin søns konfi rmation,

eller at en forretningsmand får

præstationsangst, når han skal tale foran

andre, forklarer Pia Gemmer.

Ved at rejse tilbage og se barndomsoplevelsen

med voksne øjne, kan man

overvinde sin frygt.

Incest- og voldtægtsofre søger også

hjælp hos de to hypnotisører.

- Jeg oplever overraskende mange,

som har oplevet overgreb, siger Pia Gemmer.

For dem handler det om at forstå, at

de ikke selv er skyldige.

- De indser, at krænkeren ikke vidste

bedre, for man er jo ikke normal i sit sind,

hvis man begår incest, siger Pia Gemmer.

Grunden til at det er lettere at indse i

hypnose er, at den kritiske sans er mere

samarbejdsvillig. Man har lettere ved at

acceptere, at man ikke selv er skyldig.

Man har også lettere ved at tro det,

når man får at vide, at man er god nok.

- Mange holder ikke af sig selv, siger

Pia Gemmer.

En af hendes klienter kom gennem

hypnosen helt tilbage til fosterstadiet,


Hele seancen varede omkring et kvarter. Normalt er man i hypnose i en time.

Hypnosekompagniet

Udgøres af indehaver Pia Gemmer

og hendes ansatte Annette

Andrup.

Anvender 5-path hypnoterapi,

som er udviklet i USA.

Pia Gemmer er den eneste

underviser i Danmark, som må

uddanne andre i 5-path hypnoterapi.

Tager 1400 kroner for en ses-

Hypnose

Er en tilstand, hvor bevidsthedens

kritiske sans passiviseres i en

mental fokusering.

Man bliver bedre til at fokusere

det vigtige og lukke alt andet

ude.

Hypnoseterapi - eller hypnoterapi

- har været brugt helt tilbage

til år 1552 før vor tidsregning. Det

fremgår af en egyptisk papyrusrulle.

Den nuværende form for hypnoterapi

har rod i Freuds og C. G.

Jungs psykologiske modeller.

I USA anvendes hypnoterapi

hospitaler.

hvor hun oplevede, at hendes mor tog

gift for at fremprovokere en abort.

- Det er helt surrealistisk, siger Pia

Gemmer.

Klienten tog under hypnose imod sig

selv, da hun blev født. På den måde kom

hun til at holde mere af sig selv.

Griner af glæde

Jeg glider mellem træstammer over en

skovbund dækket af anemoner.

Jeg begynder at grine. Helt nede fra

maven bobler det, og jeg kan næsten ikke

stoppe igen.

Jeg griner af, at det virker, at jeg faktisk

er rejst tilbage til et af mine bedste

barndomsminder. Og så griner jeg af

anemonerne. Det er jo ikke særlig opfi ndsomt,

men det er okay. Jeg griner af, at

jeg sådan svæver rundt og bare er glad.

Samtidig kan jeg høre Pia Gemmer,

som også griner, og jeg kan høre fotografens

spejlreflekskamera, der åbner og

lukker for lyset.

Men det er okay. De er lige ved siden

af og alligevel langt fra min verden, hvor

jeg er helt fri og svæver rundt.

Jeg tager en dyb indånding. Mærker

briksen. Pia Gemmer tæller, imens

hun tænder for kontakten til benene og

ansigtet. På fem slår jeg øjnene op.

Af Per Skovkjær Sand

Foto: Peter Leth-Larsen

pssa@fyens.dk, pll@fyens.dk

sion halvanden til to timer.

Business-Syds reporter var inviteret

til en gratis session.

Normalt kræves 3-5 sessioner

for at bearbejde tungere problemer.

Rygestop og fobier kan som

oftest løses med en enkelt seance.

Kilde: www.hypnosekompagniet.dk, hypnoterapeut Pia

Gemmer

Hypnoterapeuter arbejder

med rygestop, vægttab, jalousi,

lavt selvværd, milde depressioner,

fobier og angst, stress og

udbrændthed, sorg, traumer og

kriser.

Under hypnose er man kun

modtagelig over for indtryk, som

stemmer overens med ens egne

etiske og moralske grundopfattelser.

Man kan ikke tage kontrol over

et andet menneske mod dets vilje

ved hjælp af hypnose.

Kilde: www.wikipedia.org, www.hypnosekompagniet.dk

5-path

hypnoterapi

Består af fem faser.

I første fase stifter

klienten bekendtskab

med hypnose og

mærker, at man

for eksempel ikke

kan åbne sine øjenlåg.

I anden fase -

regressionsfasen -

rejser man tilbage i

tiden og fi nder årsagen

til sit problem.

Tredje og fjerde

fase handler om at

bearbejde tanker,

følelser og adfærd i

forhold til problemet.

Femte fase tager sig

af eventuelle følgevirkninger.

For eksempel mister

en alkoholiker, der

bliver tørlagt, sit

sociale netværk fra

værtshuset, og der

kan opstå et tomrum.

Kilde: www.5-path.dk, hypnoterapeut

Pia Gemmer

svb 1863

Svendborg Kommune

Ramsherred 5 C

5700Svendborg

Under hypnose bliver den kritiske sans mere samarbejdsvillig. For eksempel kan man lære at acceptere, at

man er god nok, hvis man lider af lavt selvværd.

Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav.

Og det er ikke blot med det maritime element, byen udmærker sig.

Har din virksomhed brug for en optimal placering med god logistik,

så er Svendborg Kommune klar med en række velplacerede erhvervsarealer,

der er direkte forbundet med motorvejsnettet.

Samtidig får du adgang til:

Velkvalificerede og kompetente medarbejdere

Gode bosætningsforhold

Et rigt og varieret kulturliv

En stærk erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin unikke placering,

et oplagt sted at etablere din virksomhed.

Kontakt Erhvervskontoret for yderligere information.

Erhvervskontoret

Telefon62233737

Mail: erhverv@svendborg.dk

www.svendborg.dk/erhvervsservice

REPORTAGE

13


TEMA-INTERVIEW

14

Enten

skal DSB UDVIKLES

Administrerende direktør i DSB, Søren Eriksen,

kom til i et af DSB’s største kriseår. I dag er der

mere styr sagerne, men satser man ikke

helhjertet at få DSB skinnerne i udlandet, er

jernbaneselskabet vej mod afvikling, sr han

- Du må undskylde, men det er bare en

af de dage, siger administrerende direktør

i DSB, Søren Eriksen, med henvisning til,

at det skemasatte interview med Business-Syd

er blevet fire minutter forsinket.

På Hovedbanen et par kilometer væk

fra hans kontor i Sølvgade er der kaos og

forsinkelser.

Tilsyneladende grund af salt et

spor.

Forsinkelser, der siden skal vise sig at

vare weekenden over.

Så de fire minutters forsinkelse i Sølvgade

er til at leve med.

Og dagens tidsmæssige problemer

har da heller ikke slået direktøren af

sporet.

Der skal mere til for en mand, der

skulle finde sig til rette som uoffi ciel

bannerfører i september 2006, da hans

forgænger i direktørstolen, Keld Sengeløv,

døde pludseligt en rejse i Skotland kun

53 år gammel.

Et rædselsfuldt år for DSB

I dag husker Søren Eriksen 2006 som et

mildest talt turbulent år.

Det var året, hvor togene kørte med

massive forsinkelser over hele landet.

Hvor samarbejdet om de bestilte IC4-tog

fra det italienske selskab Anseldo Breda

var nulpunktet. Hvor kundetilfredsheden

og medarbejdertilfredsheden var

i bund, mens personalets sygefravær

omvendt var i top.

Det var året, hvor DSB var under

anklage for at modtage ulovlig statsstøtte,

og så blev det afsløret, at der var

asbest i s-togene.

Og jo, så blev kystbanen i øvrigt også

sat i udbud.

Så udfordringer var der nok af dengang,

husker Søren Eriksen.

- Og når man først er inde i en så

negativ spiral, er det svært for en stor

virksomhed som DSB at få det vendt.

Derfor lavede jeg også et egentligt genopretningsprogram

sammen med den nye

koncernledelse, da jeg blev konstitueret

administrerende direktør i 2007, siger

han.

Ifølge programmet skulle DSB blandt

andet reducere sine omkostninger.

Man skulle have 40 millioner kunder

uden for landets grænser.

Og koncernens omdømme skulle genoprettes.

Og disse målsætninger skulle nås med

udgangen af 2010, fortæller han.

Og dermed er året så nået, hvor der

skal gøres status.

Og det gør han med glæde. Punkt for

punkt.

- Siden har vi reduceret vores omkostninger

med 400 millioner kroner om

året. Vi er oppe 60 millioner kunder i

udlandet. Vores kundetilfredshed er oppe

igen. Vi kører med en rettidighed, der er

højere, end det kræves af os i kontrakten.

Sygefraværet er faldet markant. Og

medarbejdertilfredsheden er gået fra

at være markant lavere end i resten af

det danske erhvervsliv til i dag at ligge

markant højere end i det generelle danske

erhvervsliv.

- Så vi har flyttet os rigtigt meget,

men vi mangler dog lige det sidste

omdømmet og i forhold til vækst i antallet

af kunder, der lider under, at der ikke

er så mange, der skal arbejde i disse

finanskrisetider, fortæller han.

Men selv om der er fuld damp for

DSB i disse år, så kan der være mørk røg

vej forude, peger selskabets lokofører.

Udvikling eller afvikling

For lige nu foregår der en drabelig kamp

om de europæiske togskinner.

EU har roligt, men sikkert åbnet op for

fri konkurrence transportmarkedet, og

de nationale jernbaneselskaber kæmper

om hver en skinne.

Hvert et spor.

Derfor er det heller ikke længere nok

for DSB kun at futte rundt danske

strækninger.

For hvis DSB skal overleve i kampen


eller

afvikles

mod konkurrenterne, skal togene også ud

at køre strækninger i Europa.

Det mener Søren Eriksen i hvert fald.

- Enten udvikler man, eller også

afvikler man. Og hvis vi ikke engagerer os

internationalt, så er DSB en afviklingsforretning.

Der er ikke nogen vej midt imellem.

Enten skal vi holde os fit for fi ght,

og udvikle os som virksomhed, så vi er

attraktive, når vi skal tiltrække dygtige

ledere og medarbejdere, og så vi har en

klar mission for, hvor vi vil hen. Eller også

afvikler vi stille og roligt og venter , at

der bliver lavet udbud DSB i Danmark,

vurderer han.

Inspiration fra udlandet

Ifølge Søren Eriksen er det netop erfaringer

hentet i udlandet, som ligger til grund

for selskabets nuværende succes.

- Vores udvikling siden 2006 er i høj

grad understøttet af vores udenlandske

ekspansion. For det er derude, vi kæmper

med vores konkurrenter hele tiden. Stort

set alle tiltag, vi har lavet for nylig, det

er noget, vi har hentet inspiration til i

udlandet. Vores lounges, driftscentralen

i København osv. Det er de udenlandske

erfaringer, der gør os kundeorienterede

og forrentingsorienterede, vurderer han.

I kampen for at udvikle sig, har DSB

derfor allerede sat sig stærkt det svenske

transportnet. Således ejer det danske

jernbaneselskab allerede 25 procent af

broderlandets marked.

Og i Tyskland er man så småt begyndt

at tage kampen op med den konkurrerende

gigant Deutsche Bahn med købet

af halvdelen af det tyske trafi kselskab

VIAS og med etableringen af et mindre

kontor i Düsseldorf med navnet DSB

Deutchland.

Dermed ser 2010 ud til at blive det

første år, hvor DSB har fl ere kilometer

skinner i udlandet end hjemme.

Konkurrenten Deutsche Bahn ligger

dog heller ikke den lade side og har

netop opkøbt sin helt store konkurrent,

det engelske jernbaneselskab Arriva, for

en pris hele 13,5 milliarder kroner.

Det skræmmer dog ikke Søren Eriksen.

- Man kan sige, at DSB har haft to

stærke konkurrenter, der nu bliver til én

formentlig endnu stærkere konkurrent.

Og det understreger behovet for, at vi

skal holde os fit for fight, og at vi skal

udbygge internationalt. Omvendt vil jeg

sige, at det er ikke noget, der fundamentalt

ændrer konkurrencebilledet. Der var

før, og der er nu en stærk konkurrence,

og det vil der blive ved med at være, vurderer

han.

Til gengæld pointerer han nødvendigheden

af at kunne agere stærkt, hvis

DSB skal kunne tage kampen op med den

tyske storebror. Og der kan der ligge et

problem for DSB.

Ikke tidssvarende

For selv om udlandseventyret ifølge

Søren Eriksen er den eneste vej til overlevelse,

så er DSB sat i kort snor af den

danske stat, der kræver, at togkoncernen

maksimalt må engagere 15 procent af

egenkapitalen i udlandet.

Og det krav er simpelthen ikke tidssvarende,

mener Søren Eriksen.

- Jeg synes, det er rigtigt, at der skal

være nogle begrænsninger vores

internationale engagement. Men man skal

selvfølgelig hele tiden se , om det er

de rigtige begrænsninger, der er sat. Og

de rammebetingelser, vi har nu, de blev

skrevet for cirka otte-ti år siden. Så det er

selvfølgelig ved at være tide at kigge

dem efter i sømmene igen, siger han.

Hvad der vil være en mere tidssvarende

begrænsning, det vil han dog ikke

ind .

- Men det er jo skatteborgernes penge

det her handler om. Hvad hvis det går

galt, og investeringerne i udlandet ender

med at koste os mange penge?

Største udfordring?

DSB’s administrerende direktør, Søren Eriksen, har

været konstitueret chef i DSB siden 2007. Men hans

til dato største udfordring kom allerede i 2006 - året

før, han blev konstitueret - da der blev konstateret

asbest i s-togene, fortæller han.

- Det var en dybt ubehagelig sag, fordi der her helt

klart var noget, som DSB ikke havde haft styr

gennem tiderne. Og fordi man det tidspunkt ikke

kunne udelukke, at der var medarbejdere, der havde

fået lungehindekræft. Men jeg synes, vi agerede

meget hurtigt det med en uvildig undersøgelse,

og vi fik gjort det, der skulle gøres. Blandt andet

måtte jeg fyre vores administrerende direktør for

s-togene. Men skal man pege en enkeltsag, så må

det være den. Fordi den gik ind i hjertet os alle

sammen – at folk måske kunne været blevet syge

eller døde, fordi der var noget, der ikke var håndteret

korrekt, siger han. Foto: Carsten Bundgaard

Enten udvikler man, eller også

afvikler man. Og hvis vi ikke

engagerer os internationalt, så er

DSB en afviklingsforretning. Der

er ikke nogen vej midt imellem.

Søren Eriksen, administrerende direktør for DSB

Søren Eriksen

TEMA-INTERVIEW

Søren Eriksen er født den 28. februar 1969 i Århus

Han er student fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense

Som 30-årig blev Søren Eriksen udnævnt til økonomidirektør i Tele

Danmark, og i 2002 rejste han til DSB til en stilling som koncerndirektør

Han overtog jobbet som administrerende direktør i 2006, da hans

forgænger Keld Sengeløv døde pludseligt. Han blev dog først konstitueret

i 2007.

I 2006 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

i 2008 blev han som én af kun to danskere udnævnt som Young Global

Leader af World Economic Forum

Søren Eriksen bor i dag i Kerteminde sammen med sin kone Lene Eriksen

og børnene Nicoline og Søren-Emil.

- Det kommer det ikke til, siger han

uden et øjebliks betænkning.

En mosaik af interessenter

Og han er da også vant til at skulle træffe

vigtige beslutninger i en travl hverdag,

hvor selv det mindste fejltrin eller tilbageskridt

udsættes for massiv kritik fra

Christiansborg.

Den politiske bevågenhed er en del af

jobbet, siger han.

- Vi skal præstere hver dag. Det vidste

jeg, da jeg gik ind til jobbet. Og jeg synes

faktisk, det er fascinerende med alle

de interessenter, som man skal have til

at spille sammen i en slags kompliceret

mosaik, siger han.

Derfor har Søren Eriksen heller ikke sat

en slutdato sit arbejde i togkoncernen.

- Jeg har ikke opsat en tidshorisont.

Det vigtigste er, at jeg føler et engagement

og synes, at det er spændende at gå

arbejde. Og at jeg synes, jeg kan gøre

en forskel. Så længe jeg har det sådan, vil

jeg fortsætte.

Af Tobias Bro Larsen

tbla@fyens.dk

Den fynske forbindelse

side 16

15


TEMA-INTERVIEW

16

Din ledelsesstil?

Søren Eriksen pendler hver dag mellem Nyborg og kontoret i Sølvgade, København.

Men han rejser også mange ekstra ture rundt i landet for at tale med personalet. Men

hvad får han ud af de mange timer i toget?

- Jeg får rigtigt meget ud af de ture, hvor jeg snakker med personalet. De gør, at jeg

kan fornemme stemningen i DSB. Og stemningen kan godt være en anden i Aalborg,

end den er i Odense eller København. På mine daglige pendlerture bruger jeg først og

fremmest tiden at arbejde, men jeg får da den fulde oplevelse. Du kan ikke undgå

det, når du pendler hver dag. Jeg bruger ikke hverdagene til at gå og snakke med kunder

og medarbejdere, da turen er en del af min arbejdsdag, men rigtigt mange kunder

kommer da forbi og gør mig opmærksom ting og sager. Og du fornemmer hele

tiden, når der er problemer. Du får konkrete input med hjem, Og der går sjældent to

dage, uden jeg får noget med hjem og tænke over fra personale og kunder, siger Søren

Eriksen. Foto: Carsten Bundgaard

Så er det atter tid til at lufte golfkøllerne

og komme ind i kampen i JydskeVestkysten og Frøs

Herreds Sparekasses Business Golfturnering. I hold af

3 spillere dyster I om titlen som

Syddanmarks bedste businessgolfer.

De indledende runder spilles nogle af Syddanmarks bedste

golfbaner. Finalen afvikles Förde Golf Club, Glücksburg i Tyskland.

Finaledeltagerne indlogeres det fantastiske Alter Meierhof Vitalhotel, hvis

gourmetrestaurant er honoreret med 2 stjerner Guide Michelin.

I garanteres en god golfoplevelse med mulighed for at skabe stærke

relationer og netværke med de andre deltagende forretningsfolk.

Få sommerens grønne græs under fødderne og deltag i denne

spændende golfturnering!

Den fynske

forbindelse

Søren Eriksen pendler mellem hjemmet i

Kerteminde og Sølvgade i København. Men

hvad betyder den fynske forbindelse for hans

arbejde og syn DSB?

- Hvad betyder det for dit arbejde i DSB,

at du selv bor Fyn?

- Jeg prøver at sørge for, at det ikke

betyder noget. Men det er klart, at jeg

har en stor forståelse for, hvad der betyder

noget for pendlere. Jeg ved eksempelvis,

hvor irriterende det er at komme

en halv time for sent arbejde. Og så

tror jeg også, at det er meget godt, at

alt ikke er centreret omkring København.

Det giver mig en større forståelse for de

behov, der er uden for hovedstadsområdet.

Ikke bare for fynboer, men også hvis

du kommer fra Sønderborg eller Vojens.

Vi er jo hele Danmarks jernbaneselskab.

- Hvordan passer Fyn ind i dine fremtidige

planer for DSB?

Læs alt om

turneringen og

tilmeld din

virksomhed

www.jvshoppen.dk

- Vi ser meget Fyn som et pendlerområde

i forhold til København. Det ser jeg

selv hver dag, når jeg står lyntoget i

Nyborg. Og det at være pendler er i dag

et mere udsvævende begreb. Tidligere

arbejdede pendlere hver dag, hvor de i

dag kan arbejde hjemme noget af tiden

og måske kun skal til København to eller

tre dage om ugen. Men det muliggør så

også netop, at man i dag ikke behøver at

bo så tæt sit arbejde, som man gjorde

før.

Stor pedlerstation

- Derfor ser vi meget Fyn som et område,

der har et enormt potentiale i forhold til

at øge pendlingen. Og det er også gået

Tilmeld dit hold

inden 1. maj og du

deltager i lodtrækningen

om en annoncekampagne

til en værdi af

kr. 25.000

Kampagnen kan anvendes

jv.dk, skala.fm eller

i JydskeVeskysten.


den rigtige vej. På Nyborg Station, som er

en stor pendlerstation, kommer der fl ere

kunder nærmest dag for dag.

- Er det grund af dig, at toget stopper

i Nyborg?

- Nej, det kan jeg klart afkræfte. Det

blev allerede offentliggjort i 2001, at

der skulle være en lyntogsforbindelse til

Nyborg, så jeg har slet ikke været med

i den beslutning. Men jeg har da hørt

rygtet før.

- Tør du garantere, at der ikke bliver

færre lyntoge, der stopper Fyn i din tid

som administrerende direktør?

- Nej, det vil jeg ikke garantere. Men

grundlæggende er det altså ikke den vej,

det går. Heller ikke for Odense. Tendensen

er, at der kommer flere lyntog mellem

Odense og København. Så Odense er

absolut ikke tilsidesat nogen måde.

Men ingen løfter, nej.

Nyder togturen

- Er du kommet nærmere at fl ytte til

København?

- Nej, det er jeg ikke. Det er selvfølgelig

klart, at jeg har mange lange arbejdsdage

og sene aftenarrangementer i

København. Og det er da en udfordring at

rejse så langt. Men jeg nyder togturen og

den ro og arbejdstid, man har i toget. Jeg

snakker ikke i telefon i toget, og folk ved

godt, jeg ikke tager telefonen i toget. Det

gør, at jeg har en rigtig effektiv arbejdstid

i toget.

Af Tobias Bro Larsen

tblafyens.dk

Er du Syddanmarks

bedste

businessgolfer?

Hovedpræmie

3 gavekort til en

værdi af

kr. 5.500,-

Togenes udvikling?

Tog i Danmark har ændret sig meget

gennem den sidste generation.

Der er blandt andet kommet familieafdelinger

og hvilekupeer til.

Man kan ikke længere åbne vinduet

op, der må ikke ryges. Og så er der

kommet internet.

Men hvad kan vi forvente os af den

kommende generation?

- Man vil komme til at se endnu fl ere

forskellige produkttyper, og det vil

afspejle sig i togindretningen. Der vil

blive flere lukkede kupeer, hvorimod

man i dag vil have åbne miljøer. Så

aflukkede kupeer, hvor man kan være

sammen med familien eller holde

møder.

- Det kan også være, man vil se tog,

der har et decideret fi tnesscenter.

Det er selvfølgelig noget, der koster

penge, men det skulle ikke undre mig

at se et fitnesscenter ture mellem

København og Odense i fremtiden.

Indretningen vil afspejle det forhold,

at vores forskellige kundesegmenter

har forskellige behov. Allerede i

dag har vi indrettet vores tog efter

at kunderne efterspørger forskellige

produkter, og det vil også i fremtiden

afspejle sig i togindretningen, vurderer

Søren Eriksen.

Her et kig ind i det nye

IC4-tog. Foto: Polfoto

Turneringens samlede

præmiesum kr. 150.000,-

Præmieliste pr. bane:

1. Deltagelse i Finalen

2 runder Förde Golf Club, Glücksburg + ophold

Alter Meierhof Vitalhotel

2. 2 Mobiltelefon

Sponsor: TDC Erhvervscenter Varde i samarbejde

med 20/20 mobile

3. 3 Microfiber regnjakke + Golf polo

Sponsor: Stormtech

4. 4 Golf vognbag

Sponsor: Golf Copenhagen

5. 5 Bluetooth Headseth

Sponsor: Jabra

6. 6 Golfbolde + Golfparaply

Sponsor: Frøs Herreds Sparekasse

Pris P pr. hold:

Uden abonnement

JydskeVestkysten: Excl. moms kr. 3.500,-

Med abonnement

JydskeVestkysten: Excl. moms kr. 2.500,-

Spilledatoer og baner:

21. maj Esbjerg Golf Klub

11. juni Sønderjyllands Golf Klub

13. august Haderslev Golf Klub

20. august Gyttegård Golf Center

27. august Royal Oak

Finalen afvikles:

17. - 18. september Förde Golf Club, Glücksburg

www.foerdegolfclub.de

www.alter-meierhof.de

TEMA- INTERVIEW

17


TRANSPORT & ERHVERVSBIL

18

Slagtilbud. Erhvervskunderne går i stadig højere grad efter kampagnepriser og udstyrspakker. Det har givet bonus for biler som denne Ford S-Max, der er den fjerde mest

leasede bil hos Nordania i 1. kvartal af 2010.

Leasingkunder

foretrækker diesel

Pris og udstyr tæller

i stadig højere grad,

når fi rmaer og

medarbejdere vælger

bil. Gode tilbud

trækker kunder, og

fortsat fl ere kører

diesel

Mere diesel og mindre mærkeloyalitet.

Krisen sætter

sine spor hos fi rmaer og

medarbejdere, som er mere

prisbevidste end nogensinde, når der skal

købes fi rmabil.

Det betyder, at de seneste års tendens

fortsætter så, stadig fl ere kører diesel. Og

at mærkeloyaliteten bliver fortsat mindre,

hvis der dukker gode tilbud op med

attraktive priser eller udstyrspakker.

Og dem har der været rigtig mange af

det seneste halve års tid. Det viser den

seneste top 10 liste over de mest leasede

biler fra Nordania Leasing og ALD Automotive,

som er de to største leasingfi rmaer

herhjemme.

Således blev Honda med knaldtilbud

Accord-modellen den mest leasede bil

i fjor hos Nordania, mens Opel Insignia

tog guldet hos ALD, der til gengæld havde

en kampagnemodel som Audi A3 med

listen.

I det første kvartal af 2010 er Honda

Accord helt væk, fordi lagrene er solgt,

mens Audi A6 og Ford S-Max med en 3.

og 4. plads ligger usædvanligt højt

listen hos Nordania.

Det skyldes, at selskabet har købt stort

ind af Ford, så mpv-modellen kan leases

med en beskatningsværdi kun 265.000

kroner. Og det er noget, som trækker

kunder. Lige som Audi A6, der i øjeblikket

fås med kampagnepriser læder-kabine

og xenonlys til 10.000 kroner og fabriksmonteret

navigation til 7000 kroner.

- Mange er begyndt at gå kompromis

med mærkeloyaliteten, når der er et

godt tilbud. Og vi vil se mange fl ere af

den slags tilbud fremover, siger Kasper

Mark Andersen, der er billeasingchef hos

Nordania Leasing.

Diesel dominans

Et billede, der også tegner sig hos ALD

Automotive, hvor modeller som Ford

Focus, Renault Megane og Nissan Qashqai

har fået godt fat i det nye år.

Tallene fra første kvartal skal dog

læses rigtigt. Aftalerne for mange af de

biler, som er indregistreret i disse måneder,

er nemlig indgået i slutningen af det

gamle år.

Her er det også klart, at rigtig mange

vælger diesel. Hos Nordania er andelen nu

helt oppe 80 procent, mens den hos

ALD er 75 procent.

- Det betyder meget, hvis fi rmaet bare

kan spare 1000 kroner om måneden

brændstof, forklarer Kasper Mark Andersen

fra Nordania.

Tendensen forstærkes af, at mange fi rmaer

kun tillader medarbejderne at lease

dieselbiler.

Under alle omstændigheder skal

de køre diesel, hvis de kører mere end

30.000 km om året, fortæller Lars

Kjeldsen, der er marketingchef hos ALD

Automotive. Han ser også, at langt fl ere

er opmærksomme CO2-udslippet per

km, som jo hænger tæt sammen med

km/l.

Mercedes vej

Tendensen hen mod diesel forstærkes

af, at fabrikkerne forsat søsætter nye

højtydende, letløbende og økonomiske

dieselmotorer. Et eksempel er Mercedes E

klasse med den nye 2,0 liters maskine

136 hk, der har usædvanligt stor trækkraft

og alligevel kører hele 18,2 km/l.

Netop Mercedes er med sine kraftige

nedsættelser også ved at blande sig

leasingmarkedet, hvor både E- og C-klassen

nærmer sig prestigekonkurrenter som

Audi, BMW og Volvo, der har mere udstyr,

men altså ikke stjernen snuden.

Firmakunderne nyder også godt

af skattereformen, som per 1. januar

sænkede marginalskatten fra 63 til 55,5

procent. Det betyder, at en bil som Opel

Insignia bliver små 400 kroner billigere at

køre i per måned for den ansatte, ifølge

beregninger fra ALD. Umiddelbart bruger

kunderne dog ikke lejligheden til at geare

op i model eller udstyr, men beholder

besparelsen.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

Top 10 over

leasede fi rmabiler

De mest leasede fi rmabiler.

1. kvartal 2010

Nordania Leasing:

1. Opel Insignia

2. Ford Mondeo

3. Audi A6

4. Ford S-Max

5. Audi A4

6. VW Passat

7. Ford Focus

8. Citroën Grand Picasso

9. Renault Grand Scenic

10. VW Golf

ALD Automotive:

1. Opel Insignia

2. Ford Mondeo

3. Ford Focus

4. Audi A4

5. Renault Megane

6. Citroën C5

7. VW Golf

8. Nissan Qashqai

9. Peugeot 308

10. Citroën C4 Picasso


° Ŋ Đ č č č

Đ č č Ē Đ £ °

Đ Ö ° Ŋ Đ

0

& & č

& ŎŇĐŇŇŇ

CITROËN C3 PICASSO CITROËN C3 PICASSO COMFORTVAN

ŐŐĐŐŐŇ

ň čĒ ňʼnŐĐŐŐŇĒ č Đ


3 Ŋ Đ NU PÅ GULE PLADER

CITROËN BALLERUP ĥ ġ ĥ ʼnĥ ŊōŊŇŌŌŌŌ

CITROËN HERLEV ĥ ģ ġ ĥ ŌŇ ĥ ŋŋ Őň ňŎ ŇŇ

ĐĐ
Đ

Đ

ŊĐōŏŇčĒ
ŊĐňŏŇčĒ

Đč


£Ö


ŊŇĐňňĐŇŐĐ


Ö

ʼnʼnĐňʼnŏčĒĐ

£


ġĐ

Ö

ňŋčŎĒʼnŇčŋ

ġĐ

ňŊŇĒňŌŎ

ġĐ


ʼn

£
Đ

Đ

£

Đ£Đ

°


Ē

ʼnŇŇŇġŌŊġ
ÖÖ

ħ ĨĐ

£

ĐĐ


TRANSPORT && ERHVERVSBIL

Af Christian

Schacht

cs@fyens.dk

Audien er et ægte motorvejslokomotiv.

20

Stjernen er

inden for

rækkevidde

Prisen er faldet med 143.000 kr. Mercedes

C-klasse. Vi undersøger, om det er nok til, at

Mercedes kan slå Audi A4

Danske Mercedes-fans har ikke haft det

let. Hvor resten af verden kun skal betale

lidt ekstra for stjernen, har merprisen

været astronomisk herhjemme.

Fabrikken har nemlig ikke givet rabat

til danskerne, så en C-klasse har nærmest

været uopnåelig for firmafolket, altså lige

indtil januar i år, hvor Mercedes langt om

længe gav sig og sænkede priserne med

over 143.000 kroner.

Det betyder, at den billigste C-klasse

med dieselmotor nu kan sammenligne sig

med Audi A4, altså lige i omegnen af en

halv million kroner.

Spørgsmålet er så bare, hvad man skal

vælge, hvis man er salgschef, medicinalkonsulent,

eller hvem, der nu ellers må

købe firmabil til 500.000 kroner?

Mercedes er stjernen i den indbyrdes

kappestrid. Mærket med de ældste tradi-

I dag er alt fra alufælge til automatisk

klimaanlæg standard i Audien.

tioner og en duft af overklasse, selv i den

kompakte C-klasse.

Men Audi lader sig ikke dupere af det

fine selskab. ”Vorsprung durch Technik”

hedder det selvsikre motto, der har gjort

A4 til den mest solgte firmabil og givet

mærket medvind de senere år.

Her til testen har vi indskrevet den helt

aktuelle A4 2,0 TDI i sparemodel, dvs. 136

i stedet for 140 hk og stop/start-system,

der kapper vigtige procenter af forbruget,

der nu runder 20,8 km/l. Prisen er

456.088 kroner.

Den krydser klinger med Mercedes

C200 CDI til 508.680 kroner, som tidligere

kostede næsten 650.000 kroner.

Kør med, når vi undersøger, om prisforskellen

- selv om den er reduceret

markant - berettiger til en Mercedes-sejr.

Ringenes herre

Audi A4 2,0 TDI overbeviser med lækkert design, høj kvalitet, fremragende

motor. I denne øko-version kører den endnu længere literen

Audi A4 er en stilsikker sedan i prestigeklassen

med de fire ringe i næsen, der

giver respekt i både overhalingssporet og

p-pladsen foran golfklubben.

Det hele foregår den tyske, nøgterne

måde, men ganske veludstyret.

Tidligere skulle du betale ekstra for

gulvmåtter i A4, i dag er alt fra alufælge

til automatisk klimaanlæg standard.

Alligevel er A4 mere solid og overbevisende

end egentlig lækker og luksuriøs

her i basisudgaven, hvor basale værdier

som god kørestilling i faste stole og fuldfed

finish er i højsædet.

Et andet trumfkort er designet, som

nærmest definerer begrebet god smag.

Testbilen er en særlig spareversion,

hvor ydelsen er droslet fra 143 hk til

136 af slagsen, mens bilen er sænket, og

anhængervægten er mindsket fra 1700 kg

til 1500 kg.

Ændringerne gør, at Audien kører cirka

to km længere literen. Vi mærker nu

ingen forskel, så der er nærmest ingen

grund til at undlade at vælge økomodellen.

Et præcist og tungt styretøj samt en

motor, der er rykket et par centimeter

tilbage i karrosseriet kan dog ikke skjule,

at A4 er en typisk næsetung forhjulstrækker.

Er det en rigtig køremaskine, du

er ude efter, hedder svaret fortsat BMW

3-serie.

Audien er til gengæld et ægte motorvejslokomotiv

med god retningsstabilitet,

fin fjederkomfort de standardmonterede

16-tommer hjul samt en basismotor,

der ikke fås meget bedre, undtagen i

Mercedes, der fjedrer endnu fl ere ujævnheder

fra.

Et bjørnestærkt moment 320 newtonmeter,

og en støjdæmpning, som kun

lader en svag brummen fra udstødningen

høres, fortæller, at det her er en dieselbrænder,

der tager kegler. Faktisk minder

lyden om en sekscylindret motor.

Gearskiftet har dog en kantet, genstridig

gang, og tryk-startnøglen kan være

svær at trække ud af spalten. Det ændrer

dog ikke ved, at A4 er markedets p.t.

bedste bud en prestigefyldt bil med

økonomisk dieselmotor, selv om Mercedes

kommer tæt .

Audi A4

Audi A4 2,0 TDI 136 hk

Pris: 456.088 kr.

Forbrug: 20,8 km/l (fabriksopgivelse).

CO2/km: 124 gram.

Halvårlig grøn ejerafgift: 1300 kr.

Sikkerhed: 5 stjerner.

L/B/H: 470/183/141 cm.

Ydelse: 136 hk/4.200 omdr.

Motor: Firecylindret dieselmotor.

Moment: 320 Nm/1600 omdr.

Topfart: 218 km/t.

0-100 km/t: 9,2 sekunder.

Bagagerum: 475 liter.

Kort og godt:

Audi A4 er klassens bedste bil, basta.

Den byder et fremragende kompromis

mellem komfort, kvalitet og sportslig adfærd.

Dieselmotoren er ikke stærk som i Mercedes,

men mere raffineret. Og så er priserne fortsat

50.000 kroner lavere end stjernebilen, derfor

vinder Audi denne test.

#####


Mercedes C200 CDI er firmabil højeste niveau. Med fi n kvalitet

og bomstærk dieselmotor.

Spændende ser det ikke ud, men cockpittet i C-klassen virker

som det skal, og kvaliteten er uklagelig.

Stjernelækker

Mercedes C 200 CDI er en fremragende bil, med høj kvalitet og

komfort. Ny dieselmotor trækker fra Audi

De svungne linjer med brede hjulkasser

udsender nogle helt klare sportslige signaler:

Den her bil vil gerne æde Audi A4

til morgenmad. Og nu er priserne blevet

mere rimelige.

Man kan vælge at nyde Mercedes

C-klassens uomtvistelige kvaliteter fra

fl ere fronter.

Udefra er det et elegant design, selv

om testbilens røde farve, delte vandene,

mens det forreste parket er testens

højeste og bedste kørestilling, logisk

betjening med krystalklare instrumenter

og flot komfort, der duperer.

Man må dog undvære ledestjernen

ude foran, og i stedet for at nyde en

stjerne i kølergrillen størrelse med en

desserttallerken.

Smag og behag er forskellig, og du kan

selv vælge, hvilken stjerne du gerne vil

have, selv om der nu noget over at køre

bil med indbygget sigtekorn.

I C-klassen er det især tilhængere af

komfort og lydsvag fremfærd, der bliver

ramt lige i hjertekulen.

Og bilen skræver elegant over både

sport og komfort uden sprækker i chauf-

førens lederhosen.

Et lavt støjniveau fra motor, vind og

dæk afrunder billedet af transport 1.

klasse.

Mercedes holder her troligt fast ved

en fodbetjent håndbremse, der kræver

et akrobatisk spjæt af venstrebenet at få

trykket ned.

Den mindste dieselmotor i C-programmet

følger fint trop. Den yder præcis det

samme som i Audien, knurrer en anelse

mere, men høj gearing og masser af støjdæmpning

lukker munden maskinen

ved marchfart motorvejen.

Og så er den netop blevet opdateret,

så den overtrumfer Audi, når det gælder

trækkraft. Den virker tilmed hurtigere i

en rap lyskrydsduel.

Præcis som i Audi er benpladsen

bagsædet kun lige tilstrækkelig, mens

man sidder fremragende foran.

Ærgerligt for C-klassen, der har masser

af stil og endnu mere komfort, men nok

en gang taber grund af prisen, selv

om prisforskellen er snævret gevaldigt

ind.

Mercedes C 200 CDI

TRANSPORT & ERHVERVSBIL

Hvilken salgschef

drømmer ikke om en Audi A4,

eller Mercedes C-klasse for

den sags skyld? Vi tester,

hvilken bil, der er bedst

Mercedes C 200 CDI

Pris: 508.680 kr.

Forbrug: 20,0 km/l (fabriksopgivelse).

CO2/km: 130 gram.

Halvårlig grøn ejerafgift: 1610 kr.

Sikkerhed: 5 stjerner.

L/B/H: 441/182/166 cm.

Ydelse: 136 hk/2.800 omdr.

Motor: Firecylindret dieselmotor.

Moment: 360 Nm/1600 omdr.

Topfart: 218 km/t.

0-100 km/t: 9,2 sekunder.

Bagagerum: 475 liter.

Kort og godt:

Mercedes C-klasse er mere aktuel end nogensinde,

efter at importøren har sænket priserne.

De gammelkendte kvaliteter som komfort,

kvalitet er i behold, og C200 CDI har en kraftig

dieselmaskine.

Prisen er dog fortsat en del højere end hos

Audi, og det gør, at Mercedes ikke vinder

denne test.

####

21


TRANSPORT && ERHVERVSBIL

Sukker-suset farligere end du tror

Når energien er helt i bund, så napper vi da

bare lige en hurtig kop kaffe og en chokoladebar

tanken.

Det giver et hurtigt sukker-kick. Men energien

forsvinder også snart igen, fordi blodsukkeret

kører hurtigt op og ned igen. Det er der ikke

noget nyt i.

Imidlertid viser ny forskning, at hvis blodsuk-

keret drøner op og ned igen år efter år, så

stiger risikoen for diabetes 2, kaldet gammelmandssukkersyge

kraftigt. Også selv om man

ikke er i den normale risiko-gruppe af kraftigt

overvægtige. Også let overvægtige er i fare,

og risikoen øges, hvis man ikke dyrker motion.

Slanke personer skal dog ikke føle sig sikre,

hvis livsstilen er usund.

- Selv om man er tynd og slank, øges risikoen,

hvis man forvejen er genetisk disponeret for

diabetes 2, siger Trine Møller, der er arbejdsmiljøsygeplejerske

hos Crecea.

Et godt råd til alle er at spise en god morgenmad

med fi bre, og så ellers spise små

måltider gennem dagen. Det holder blodsukkeret

stabilt.

Det ser måske indbydende ud med en tur Mcdonald’s. Men pas . Fed mad og forkerte spisevaner giver mindre koncentreret kørsel.

Foto: Jens Dige

Kamp mod

trafi kfarlig junkfood

Mange professionelle

bilister spiser forkert

eller får for meget

fastfood - og det

sløver i trafi kken

Fed mad som basser og burgere

sløver i trafi kken, mens sund kost

og regelmæssige spisevaner forbedrer

reaktionstiden vejene.

Alligevel spiser alt for mange trafi kanter

for forkert.

Seks ud af ti sælgere vælger fastfood

frem for sundere mad, når de kører i

fi rmabilen, viser en undersøgelse fra Business

Danmark. Men problemet er meget

mere udbredt. Også håndværkere, politibetjente

og andre med skiftende arbejdstider

ryger nemlig i fastfoodfælden.

- Det er svært at

leve sundt, når man

22

er farten. Der er

ingen faste spisetider, og junkfood er tit

det eneste alternativ, siger Lene Walther

Johannesen, der er sundhedspolitisk formand

i Business Danmark.

Fordelene er iøjnefaldende. En undersøgelse

blandt lastbilchauffører har

således vist, at sund og regelmæssig kost

forkorter reaktionstiden med 16 procent.

- Vi vil gerne gøre opmærksom ,

hvad der skal til for at ændre livsstil.

Gevinsten er klar. Sælgerne skulle gerne

blive mere oplagte, både vejene og til

møderne hos kunderne, siger hun.

Ansvaret ligger hos den enkelte bilist,

som skal tænke nye baner. Men det kan

være svært, for der er mange fristelser.

Skæve arbejdstider

Udbuddet tankstationer og spisesteder

langs vejene er langt fra det sundeste. Og

hvis der er salater, er der mange gange

også fede dressinger og toppings, man

skal være opmærksom .

- Det er let at blive lokket af pølseduften

eller de friskbagte snegle, når man

træder ind en tankstation. Og hvis der

er tilbud fi re snegle for en 20’er, og de

kommer med i bilen, så er der en sand-

synlighed for, at de bliver spist i løbet af

dagen, siger hun.

- Det er begrænset, hvor sund den

sundeste fastfood er. Et bedre alternativ

er at have frugt og grøntsager med i bilen

og indbydende hjemmelavet mad med i

handskerummet, som er afkølet i de fl este

nyere biler, siger hun.

- Som kørende sælger har man tit

nogle skæve arbejdstider, og det kan være

svært at gå til holdsport. Derfor peger vi

nogle alternativer til at komme i gang

med, siger Lene Walther Johannesen.

Og motivation er klar i en tid, hvor

fl ere og fl ere får diabetes 2, kaldet gammelmands-sukkersyge:

Man forøger livet

og livskvaliteten.

Som led i en kampagne fra Business

Danmark kan medlemmerne over nogle

måneder følger den 41-årige og 126 kilo

tunge sælger Morten Salomonsen, vi også

taler med her, og som gennemgår en turn

around med nye kost og motionsvaner.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

Start med kortere gåture og forlæng

distancen, når du er klar til det. Det kan

give hurtig effekt badevægten.

Små ryk

med stor

effekt

Ændring af livsstil og

usunde kostvaner er

nemmere at gå til, når

det sker i små bidder

Usunde spisevaner med for megen fastfood

og slik, forkerte spisetider og for lidt

motion, der er opbygget over 20 år, kan

ikke bare ændres tre måneder. Der skal

et langt træk til og ikke bare en kold tyrker.

Men det hele behøver ikke at være så

uoverskueligt. Det gælder om at begynde

i det små og så bare holde fast.

- Du behøver ikke at starte med at

løbe et New York-maraton. Det er små

ryk over lang tid, som fl ytter noget, siger

Trine Møller, der er sygeplejerske hos Crecea,

der rådgiver om arbejdsmiljø,

Og det er ganske enkelt. Hvis du for

eksempel plejer at starte dagen med en

kop kaffe, og så senere kører ind tanken

og køber en Cocio og en pølse med

hvidt brød, så skift vaner lidt efter lidt.

- Hold fast i Cocio, men lav en grønsagsboks

med for eksempel gulerødder og

ananasstykker. Og efter er par måneder,

har kroppen indstillet sig , at det er det,

den skal have, forklarer Trine Møller.

Gå en tur

Og så kan man gå videre med næste

skridt.

- Nogle stresser ved tanken om at

skulle bruge tre gange en time i fi tnesscentret

hver uge lige netop de

tidspunkter om aftenen, hvor man skulle

være sammen med familien. Men det er

ikke nødvendigt at starte her, siger hun.

- Du kan lægge ud med at gå en rask

tur 10 minutter, når du kommer hjem

fra jobbet. Og den kan så hen ad vejen

udvides til en halv time. Og hvorfor ikke

løbe eller cykle sammen med børnene,

så gør I noget fælles, eller tag cyklen til

købmanden frem for at køre, lyder nogle

af de enkle råd til at komme i gang og få

indarbejdet nogle nye vaner. Vaner, der

kan udvides.

- Det handler i sidste ende om livskvalitet.

Hvad er der ved at sidde som 62-årig

med en livsforsikring med en blodprop i

den ene side, fordi man har levet et lidt

for godt liv, spørger hun.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

Mortens kamp for

et sundere liv


Det perfekte

arbejdsredskab.

Opel Combo. Usædvanlig rummelig af en

bil i den størrelse. Priser fra 112.616 kr. ex. moms.

En god varevogn skal hjælpe din virksomhed til fremgang. Derfor bygger vi nogle af de bedste

markedet. Du kan regne med lave driftsomkostninger, høj komfort og et bredt udvalg af motorer,

chassistyper og kabinevarianter. Alt for at holde din virksomhed kørende. Kom ind til os og få en prøvetur!

www.opel.dk

Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i prisen. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Opel Movano. Til de rigtig store opgaver.

Priser fra 174.469 kr. ex. moms.

Opel Vivaro. En dygtig medarbejder.

Priser fra 163.686 kr. ex. moms.

Opels 5 serviceløfter.

1 Quickservice/diagnose uden tidsbestilling.

2 Sliddele udskiftes samme dag.

3 Vi tilbyder alternativ transport.

4 Service-hotline.

5 To års Opel Assistance i hele Europa.

V Holm Jensen A/S

Nyborgvej 240-260, Odense, tlf. 66 12 13 14, www.vhj.dk


TRANSPORT & ERHVERVSBIL

ERHVERVSBIL

24

Morten Salomonsen har fået mere energi og er blevet gladere, efter at han har skiftet junkfood ud med regelmæssig sund mad og motion. Her bliver han sundhedstestet af

sygeplejerske Trine Møller. Foto: Jens Dige

Nye spisevaner har givet

Morten mere energi

Junkfood kostede badevægten for den

41-årige kørende sælger, Morten Salomonsen.

Andre kostvaner betyder et helt andet liv

40.000 årlige kilometer bag rattet, ingen

morgenmad og masser af franske hotdogs.

Sådan har hverdagen længe set ud for

den 41-årige Morten Salomonsen. Lige

indtil den 126 kilo tunge, kørende sælger

og kædekonsulent hos reservedels- og

værktøjsgrossisten Mekonomen for et

halvt års tiden siden gjorde noget ved

tingene.

De dårlige kostvaner, som var blevet

grundigt indarbejdede, og hvor også frokosten

nogle gange blev droppet, sløvede

nemlig, så han hen ad eftermiddagen

stort set fungerede de sidste dampe.

- Det var let lige at køre ind til en

tankstation, en pølsevogn eller en McDonald’s

og nappe noget i farten. Især, hvis

det kunne spises undervejs.

- Det er skræmmende at tænke , at

jeg har siddet og halvsovet. Jeg havde

slet ikke det samme drive, som jeg har i

dag. Jeg har været en sløv padde. Det er

utroligt at tænke , at man har misbrugt

sin krop den måde, siger Morten Salomonsen.

Han tog imod et tilbud fra sin faglige

organisation Business Danmark, hvor han

sammen med en ernæringsekspert og en

sygeplejerske fra Crecea, der rådgiver om

arbejdsmiljø, skulle ændre sine kostvaner

fuldstændigt. Det har givet gevinst. Den

såkaldte turnaround startede med, at

Morten fi k lavet en sundhedstest.

Vand og grøntsager

Han skulle smøre en fedtfattig madpakke

hjemmefra, drikke en halv liter vand

formiddag og eftermiddag og have en

grønsagsboks med i bilen.

- Jeg var vant til at klare den en

kop kaffe. Og det var svært at vænne sig

til at drikke vand. Heldigvis kan jeg godt

lide gulerødder, så dem spiser jeg mange

af, siger han.

De nye vaner blev kombineret med

regelmæssig motion for sælgeren, der

i forvejen var glad for at sejle i kajak i

hjembyen i Næstved. Det blev suppleret

med motion et løbebånd. Og målet var

her en kajaktur og tre gange 15 minutter

løbebåndet om ugen.

Efter tre måneder viste de første resultater

sig. Vægten var gået 7,2 kilo ned,

mens han havde taget 4,3 kilo muskler

. Morten er glad for, at han netop kan

få udspecifi ceret ændringerne, så han kan

se, at det nytter noget.

- Vægten er ikke det vigtigste. Det er

derimod, at jeg har fået det bedre med

mig selv. Jeg har fået mere energi og er

mere positiv og glad. Jeg er helt afhængig

af det i dag, siger Morten Salomonsen,

der tidligere har tabt 30 kilo en

kur, men hurtigt tog dem igen.

Tænk fremad

Han er ikke i tvivl om, hvad der er de

største udfordringer ved at ændre livsstil.

- Det er at tænke fremad og planlægge

maden. Jeg er single og har

ikke børn. Så jeg har ikke haft de store

forpligtelser, og der har altid været en

sandwichbar i nærheden. Og så er der de

søde sager, jeg er utroligt glad for slik,

fortæller Morten Salomonsen.

Planlægningen gælder også aftensma-

den for sælgeren, der nogle gange spiste

kl. 21, og det tidspunkt nåede han ikke

at forbrænde maden. Han forsager ikke

de søde sager, men spiser nu med mere

omtanke.

- Man skal ikke helt afvise de ting, der

giver tilværelsen kvalitet. Det skal bare

ske med måde, forklarer Morten Salomonsen.

Projektet sammen med Business Danmark

slutter i løbet af maj, hvor han skal

sundhedsundersøges igen.

Men Morten er ikke i tvivl om, at han

er rette kurs. Og han er glad for, at

han gjorde noget seriøst ved sagen.

- Jeg har været heldig at slippe uden

om diabetes 2. Men jeg ville ikke risikere,

at sidde som 50-årig med sygdommen og

sige, bare jeg dog havde gjort noget tidligere.

Skulle jeg lave om mit liv, skulle

det være seriøst, siger sælgeren, der har

et godt råd til dem, der gerne vil gøre

noget ved sagerne.

- Spring bare ud i det. Og det er en

god idé, at have nogen at støtte sig til

undervejs, siger han.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk


www.renault.dk
Energimærkning


FAR TIL FIRE

GRAND SCEN EN E IC I 7 PER ER ERS. S. S – DCI CI C 110 10 EXP XP X RE R SS SSIO IO ION: N: N 294.900 KR. EL ELLE LE LER SO SOM FI FIRM RM R AB ABIL IL MED ED E ET BE BESK SK SKAT AT A NI NING NG NGSG SG SGRU RU R ND NDLA LA LAG PÅ

OTTE TIL FIRE

HARDUBRUGFORMEREPLADSPÅBAGSÆDETELLERBUDGETTET?

Lige nu får du markedets bedste tilbud masser af plads. Uanset om du har brug for en privatbil, en

firmabil eller en bil gule plader, så har vi en løsning til dig. Kom og få et tilbud lige præcis den plads,

du har brug for. ScenicogGrandScenic:13,3-19,2km/l,Co2135-184g/km.Devistebilerkanværemedekstraudstyr.

PÅ: 224.308 KR.

GRAND SCENIC VAN AN A - DCI CI 110 10 EXP XP XPRE RE R SS S IO I N: N 161.600 KR. EKS KS KSKL KL K . MO MOMS MS M , EL ELLE LE LER SC SCEN EN ENIC IC VAN AN - DCI CI 110 10 EXP XP XPRE RE RESS SS SSIO IO ION: N: 156.900 KR. EKS KS KSKL KL KL. MO MOMS MS.


TRANSPORT && ERHVERVSBIL

Selvfølgelig

kan man se, at

Multivan i bund

og grund er en

Transporter med

bagsæder og luksusudstyr.

Enormt. Den store

bagklap åbenbarer

et gigantisk

bagagerum. Med

mindre du fylder

det ud med ekstra

sæder, som

testbilen.

26

En overdådig

oplevelse

VW Multivan

Highline 180

Pris: 927.000 kr. inklusiv ekstraudstyr.

Forbrug: 22,8km/l (fabriksopgivelse).

CO2/km: 205 gram.

Halvårlig grøn ejerafgift: 3540kr.

Sikkerhed: Ej testet.

L/B/H: 489/190/197 cm.

Ydelse: 180 hk/4000 omdr.

Motor: Firecylindret dieselmotor.

Moment: 400 Nm/1500 omdr.

Topfart: 191 km/t.

0-100 km/t: 11,3 sekunder.

Kort og godt: VW Multivan Highline er en

sjælden vare de danske veje grund af en

meget høj anskaffelsespris. Men kvaliteterne

fejler ikke noget, og den er faktisk ganske let

at køre rundt med. Rummelighed og luksus er

helt i top.

####

VW Multivan Supervan er dybest

set en voldsomt videreudviklet

variant af det aktuelle folkevognsrugbrød.

Opskriften lyder: VW tager et almindeligt

rugbrød med sideruder - og overlæsser

det med komfortudstyr, tæpper og

bagsæder. Resultatet er luksusbussen

Multivan Highline til 927.000 kroner, og

når først den er betalt, er der næsten

ingen ende herlighederne:

De elektriske skydedøre åbner sig

automatisk ved et tryk bilnøglen. Samtidig

tændes kabinelyset. Super-praktisk,

når chefpurseren skal åbne for en hel fl ok

stewardesser, eller chaufføren byder velkommen

til fi rmaets udenlandske gæster,

som netop er ankommet til lufthavnen.

Eller måske den velhavende børnefamilie

skal tur. Børn og andet godtfolk

bliver let lempet ind i den klimaanlægtempererede,

gulvtæppebeklædte kabine,

som i testbilen er udstyret med syv

sæder, men ellers kan udrustes næsten

efter forgodtbefi ndende. Så passagererne

er snart for hjemadgående i de magelige

alcantara-beklædte lænestols-forsæder

med justerbare armlæn, forstås.

Heftig dieselmotor

Klimaanlægget holder chaufførens hoved

koldt, mens passageren sin side kan

skrue op for varmen og slumre hen ...

eventuelt med en kold sodavand fra det

airconditionerede handskerum i sin kopholder.

Begge parter skal dog passe

En lækker

detalje er skydedørene,

der

selvfølgelig har

motor . Og de

kan åbnes ved

at trykke en

knap fjernbetjeningen.

VW Multivan er toppen af kransekagen med alt tænkeligt luksusudstyr

- ideel til børnerige familier med god økonomi. Eller som kørende

konferencecenter til virksomhedens direktion

med de våde varer.

Den 180 hestes dieselmotor er utålmodig

for at komme hjem. Dieselhestene

rykker så voldsomt, at chaufføren må

trykke følsomt speederen ved start og

op gennem gearene. Ellers er der snart

kaffe og sodavand ud over det hele.

Syv-trins DSG-gearet bærer en del af

skylden for miseren. Normalt kender vi

DSG som en drøm af en hurtig og blidt

skiftende gearkasse, men i Multivan er

det en anelse genstridigt. Et ekstra tryk

speederen får nemlig sjældent gearkassen

til at vågne op. Træder man lidt

hårdere kommer kræfterne til gengæld

med samme splattereffekt som ketchup

fra en genstridig fl aske: Pludselig får du

et par nedgearinger og alle galoperende

heste lige i nakken.

Irriterende er det også, at man skal

vente et par sekunder, før ekvipagen

overhovedet tager sig sammen til at

accelerere, eksempelvis når man skal hurtigt

over et lyskryds.

Fordelen er et lavt forbrug - 12,8 km/l

er fl ot for så kraftig motor.

Nej tak til skarpe sving

Rusketuren slutter dog meget passende,

da Multivanen triller ind motorvejen,

og chaufføren slår fartpiloten til. Nu følger

vognen smidigt og uanstrengt med de

hurtigste i overhalingssporet - selv op ad

de lange bakker og med fuld oppakning.

Støjniveauet kunne dog godt være

lavere, og her mærkes det, at Multivan

i bund og grund er en luksusudstyret

varebil.

Tilbage landevejen fortsætter

komforten, men stik den fl ere ton tunge

Multivan en spaghetti-snoet sognevej, og

den kvitterer helst med et Nein Danke.

Den krænger nemlig som et skib i høj

søgang, mens man kæmper for at få hele

ekvipagen helskindet igennem. Næste

gang vælger man klogeligt en lavere

svinghastighed.

Til gengæld sikrer den høje position et

rundblik i trafi kken som en anden kaptajn,

og når det kørende konferencecenter

ager gennem byen med sine mørke ruder,

giver det opmærksomhed. Herhjemme er

det nok ikke mindst større virksomheder,

der bruger Multivan Highline som mobilt

bestyrelseslokale.

Af Christian Schacht

cs@fyens.dk

På konsollen til højre for rattet er der

både radio, klimaanlæg, gearstang, kopholder

og askebæger.


Vi fejrer 1 års

FØDSELSDAG

SOLFILM

÷20%

hele maj måned

Taxareklame:

365 dage

8760 timer

125.000 km

om året…

...så meget eksponering

fårdu... frakunkr.25 pr. dag

Lad addinmotion komme

medetkreativtforslagtil

dekoration af din taxa eller firmabil!

Vieraltidfriskeatbliveudfordret…ring70 101 707

Herman Brænder

Produktions- og

montagechef

addinmotion aps / cikorievej 58/5220odensesø/70101707/addinmotion.dk

Kenneth Gregersen

Direktør og partner


TRANSPORT && ERHVERVSBIL

ERHVERVSBIL

Kendere vil straks

kunne se, at der er

tale om en ny varevogns-generation.

Her er det Renault

Master.

28

Se mere

www.bilhusetthybo.dk

PRIS

SIKRING

Ford Service oplevelsen - nu med PrisSikring

.....forvent mere

Din bil ...men vores baby

PRIS

SIKRING

PRIS

SIKRING

PRIS

SIKRING

* Prissikring hos Ford forudsætter r at: Tilbudet ik ikke erover3ug

er over 3 uger gammelt. At tilbudet er

indhentet fra et værksted der ligger max 20 km fra dit Ford værksted. Tilbudet skal lyde

det samme stykke arbejde og ved brug af originale Ford reservedele.

Brødre i krig

Tvillingemodellerne Renault Master og Opel Movano bliver mere personvognsagtige og

kommer i et hav af versioner med både for- og baghjulstræk

Bredgade 74 | 5492 Vissenbjerg | tlf. 6447 1165

Original service

Originale reservedele

Original kvalitet

FordService

Åbningstider:

Mandag-onsdag 7.30 - 16.00

Torsdag 7.30 - 15.30

Fredag 7.30 - 14.30

Skadescenter

med gratis lånebil

person- og varebil

op til 3.500 kg.

Stort lager af

fabriksnye Ford

til omgående

levering.

Feel the difference

Vi

servicerer

din Ford

bedst og

billigst.


Tendensen er klar. Kassevognene bliver

mere og mere civiliserede. Det gælder

også den nye generation af Renault og

Opels samarbejde varevognsfronten,

nemlig modellerne Master og Movano.

Således er kabinen vokset med sekssyv

centimeter, hvilket giver mere benplads

og et hav af rum og afl æggepladser,

inklusiv et handskerum, hvor der meget

praktisk er plads til en bærbar pc. Til det

daglige slid kan mester og svende vælge

mellem fire længder og tre højder, hvor

den længste version giver op til 17 kubikmeter

i kasserummet. Samtidig kan der

for de største modellers vedkommende

vælges mellem for- eller baghjulstræk.

Adgangen til varerummet bliver nemmere,

da skydedøren er vokset med 17

centimeter i bredden og dermed er blandt

de bredeste markedet. Markant er

også en ny 2,3 liters dieselmotor, der

afløser den gamle 2,5’er. Den er udviklet

baggrund af den kendte 2,0 Dci-motor

fra Renault. På trods af mindre slagvolumen,

har den bedre trækkraft.

Billigere i drift

Den nye maskine, hvor der i tidens ånd er

klippet en pæn del af brændstofforbruget,

kommer med ydelser henholdsvis

100, 125 og 146-150 hk. Dermed er
rækkevidden af den 105 liters dieseltank

kommet op mod 1300-1400 km.

Samtidig er serviceintervallerne forlænget,

så der nu kan gå op til 40.000

km mellem eftersynene, mens bremseskiverne

holder 20 procent længere. Det

er Renault, som står for al udvikling og

produktion. Og bortset fra små detaljer

er der ikke de store forskelle mellem de to

modeller, der må undvære konkurrence

fra Nissan, som med Interstar tidligere

har været en del af samarbejdet.

Som udgangspunkt er der ESCanti-skrid

alle de baghjulstrukne

modeller, mens det kan tilkøbes til de

forhjulstrukne. Samtidig har Renault tre

års garanti mod Opels to år. De endelige

priser er endnu ikke offentliggjort

for modellerne, men der bliver tale om

stigninger i intervallet 5000-10.000

kroner. Master og Movano starter i dag

fra henholdsvis 171.000 og små 176.000

kroner plus moms. De to modeller lander

herhjemme omkring 1. juni. Priserne er

dog kun vejledende i et marked præget af

flådeejerrabatter og leasing-aftaler.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

Den nye kabine

er gjort mere

indbydende, og

modellerne har

rekord-mange

afl æggerum.
Ujævnt

varevognssalg

Varevognssalget er slået tilbage

efter lovende start året

Bilsalget og især salget af store varevogne

er en klar strømpil aktiviteten i

erhvervslivet. Den ser ganske svingende

ud, hvis tallene for årets første kvartal

tages i betragtning.

Mens der er fortsat klar fremgang for

salget af personbiler i marts, faldt salget

af de store varevogne med 11,3 procent i

samme måned. Det sker efter, at der rent

faktisk var en svag fremgang at spore i

februar.

Bent Mikkelsen, der er direktør for De

Danske Bilimportører, er dog fortrøstningsfuld.

- Vi havde håbet, at tendensen fra

februar var fortsat, men varebilsmarkedet

er tilsyneladende stadig skrøbeligt. Og

tallene indikerer, at de små og mellemstore

virksomheder ikke er helt så langt

fremme i genrejsningen efter krisen, som

forbrugerne er.

- Men også her spiller sken ind, når

tallene for marts 2010 sammenlignes med

salget i 2009. Set i det lys giver 2010 tallene

ikke anledning til den store bekym-

ring, og vi forventer derfor en forsigtig

bedring i varebilssalget i de kommende

måneder, efterhånden som den begyndende

forbedring af konjunkturerne for

erhvervslivet også begynder at få virkning

håndværksfagene og den lette

godstransport, siger Bent Mikkelsen.

De tre første pladser i marts besættes

af VW Transporter, Ford Transit og Opel

Vivaro. Det er de samme biler, som også

ligger i front i årets tre første måneder.

Her spiller det ganske givet ind, at VW

for kort tid siden har faceliftet Transporteren.

Nye modeller har dog potentiale til

at rulle ind listen, når Renault og Opel

senere året søsætter de nye generationer

af Master og Movano.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

29

TRANSPORT & ERHVERVSBIL

ERHVERVSBIL


TRANSPORT & ERHVERVSBIL

ERHVERVSBIL

Mazda6 var i forvejen en af klassens kønneste. Det har faceliftet ikke ændret . Til gengæld er den blevet mere komfortabel, uden at det sportslige er gået tabt.

Mere magelig Mazda

Det lagkageopdelte og sportslige instrumentbord er der ikke

ændret meget ved. Finishen er dog ikke helt oppe at ringe.

Den skarptskårne Mazda6 har

fået en mindre make-over, der

giver fi rmabilen mere komfort,

uden at det går ud over de

sportslige køreegenskaber

30

Professionelle bilister er svære at

stille tilfredse. De vil have både

komfort og plads. Og så skal

deres køretøj være et fl ot visitkort

til en fornuftig pris.

De krav er Mazda nu i højere grad klar

til at indfri med 6’er-modellen, som har

været fi tness-kur. I forvejen er den tre

år gamle Mazda6 med sine skarpe kurver

og næsten muskuløst skulpturelle fremtoning

en af klassens kønneste. Og designet

er da også kun ændret marginalt med

detaljer som en ny let justeret kølergrill

og nye lygter.

Det er under huden, at de store

ændringer er sket. Den vævre japaner har

fra starten med sin præcise undervogn,

skarpe styretøj og kvikke gearskifte været

klassens asiatiske svar en sportslig

kørestil i BMW-klassen. Det er dyder,

som har tiltalt den raske sælger med fart

i blodet. Men til gengæld har sat bilen

længere ned ad prioriteringslisten hos

de, som sætter en federe streg under det

komfortable, når man måske skal tilbringe

mange hundrede kilometer vejene hver

dag.

Dem vil Mazda gerne imødekomme.

Derfor har ingeniørerne været den

svære opgave at gøre 6’eren mere komfortabel

uden at pille ved kerneværdierne.

Det er sket ved at gøre undervognen

mindre hård.

Bedre priser

Samtidig søsætter importøren en ny

grundmodel, 1,8 Go med 120 hk, der med

en startpris 274.000 kroner ligner et

godt tilbud.

I næste motortrin, 2,0’eren, har teknikerne

opgraderet maskinen fra 147 til 155

hk. Og det er den model, vi har til test i

den femdørs hatchback-udgave med mellemudstyret

Premium, der bl.a. omfatter

2-zonet klimaanlæg, alufælge og CDchanger,

og koster 326.000 kroner.

Umiddelbart er operationen med at

gøre Mazda6 mere allround lykkedes. Vi

har stadig en klar føling med vejen, bilen

følger og lystrer, som efter en snor, men

i modsætning til tidligere ryger stødene

fra små vejhuller ikke direkte op i rygsøjlen.

Den nye undervogn glatter blødt

vejens ujævnheder ud som et strygejern

nyvaskede skjorter, mens styretøjet

ingen måde føles tandløst.

Det hele spiller sammen med et gearskifte,

der virker som om, det er blevet

mindre stramt og lettere at skubbe rundt

med.

Finish kunne være bedre

Bag rattet sidder man godt og solidt med

udsigt til det lagkage-opdelte instru-

De fem døre koster en beskeden merpris. Og bagagerummet 510 liter er ganske

praktisk.

mentbord, der ikke er ændret nævneværdigt

ved. Selv om interiøret har fået et

mindre løft, er fi nishen dog stadig tynd

set i forhold til de bedste af klassekammeraterne.

På motorvejen ligger Mazda6 stabilt,

men hjul og vindstøj fylder for meget, når

vi nærmer os toppen af fartgrænserne.

Mens pladsen er helt i orden foran,

er håret tæt at skrabe mod loftet

bagsædet af den skrånende hatchback.

Til gengæld byder Mazda6 altså

muligheden for de praktiske fem døre.

Den nye motor er både fl eksibel og

letløbende, selv om det undrer, at Mazda

endnu ikke har små motorer med turbo.

Brændstoføkonomien, der er forbedret

en snert og nu er 14,5 km/l, lander

gennemsnittet for denne størrelse.

De fl este vil dog nok skæve til dieselmodellerne.

Her starter den billigste 2,2

DE, der nu har 129 hk, mere trækkraft og

kører 19,2 km/l, fra små 314.000 kroner.

Alt i alt forbedringer, som gør Mazda6 til

en mere helstøbt bil og giver nyt liv til

den stilige japaner.

Af Jens Overgaard

jo@fyens.dk

Mazda6 Hatchback 2,0

Premium

Pris: 326.180 kr.

Forbrug: 14,5 km/l (fabriksopgivelse).

CO2/km: 159 gram.

Halvårlig grøn ejerafgift: 2520 kr.

Sikkerhed: 5 stjerner.

L/B/H: 476/180/144 cm.

Akselafstand: 273 cm.

Ydelse: 155 hk/6200 omdr.

Motor: Firecylindret benzinmotor 2,0 liter.

Moment: 193 Nm/4500 omdr.

Topfart: 217 km/t.

0-100 km/t: 10,9 sekunder.

Bagagerum: 510 liter.

Køreklar vægt: 1435 kilo.

Kort og godt: Med faceliftet er Mazda6

blevet mere helstøbt og bredt appellerende.

Det er lykkedes ingeniørerne at gøre den mere

komfortabel uden, at det går ud over den

sportslige adfærd.

Lavere priser betyder, at Mazda6 er tilbage

banen som en stærk spiller i fi rmabilsklassen.

####


FIAT VAREBILER FRA KR. 101.740,- EKSKL. MOMS.*

Hos Fiat Professional kan vi tilbyde en varebil til ethvert behov. De lave driftsomkostninger og yderst

konkurrencedygtige servicekontrakter vil kunne mærkes direkte din bundlinje.

• FiatFiorino-varerum2,5m 3 • FiatDoblò-varerum3,2-4,0m 3 • FiatScudo-varerum5-7m 3 • Fiat Ducato - varerum 8-17 m 3

Kom ind til din Fiat Professional forhandler og hør nærmere om dine muligheder for erhvervsstøtte!

www.fiatprofessional.dk

VAREBILER SIDEN TIDERNES MORGEN

* Kr. 101.740,- ekskl. moms, inkl. reg. afgift. Leveringsomkostninger kr. 3.180,- ekskl. moms. Prisen er baseret Fiat Fiorino 1.3 Multijet Basic.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 22,2 km/l. CO 2 udledning: 119g/km. De viste biler er med ekstraudstyr.

Odense S

Svendborgvej Fredericia 90

5260 Strandvejen Odense 220 S

tlf:

7000

66 14

Fredericia

14 14

tlf: 75 92 36 11

Horsens

Ormhøjgårdvej 2

8700 Horsens

tlf: 75 64 80 00

Kim Søndergaard

Tlf. 63 13 41 61

Anders Larsen

Tlf. 63 13 41 60

Odense S

Svendborgvej 90

5260OdenseS

tlf: 66 14 14 14

Benny Nielsen

Tlf. 63 13 41 11

Svendborg

Odensevej 42

5700 Svendborg

tlf: 63 21 38 11

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag

kl. 8.00 - 17.00

Vejle

Løversysselvej 9

7100 Vejle

tlf: 70 27 05 00


TRANSPORT & ERHVERVSBIL

Det gælder om at

have tungen lige i

munden. Der er

ikke meget plads

at give af, når

tårnsektionen skal

balanceres gennem

vejkrydset.

32

Det er ingen sag at køre møller i strømpesokker

og træsko, hvis man som Søren

Pedersen har 15 års erfaring i at gøre det.

På strømpesokker

med tonstunge mølletårne

Sokkerne er det første, man lægger

mærke til. Uldsokker trukket

godt op om bukserne. Og så er

der træskoene, der hurtigt bliver

taget , mens han kravler ned fra førerhuset.

Søren Pedersen er chauffør hos Give

Sværgods, der har speciale i at transportere

vindmølle-dele i hele Europa.

En kold aprildag med stiv kuling, der

bed i kinderne, tog Business-Syd med

ham i førerhuset, da han skulle køre 21

meter lange tårn-sektioner fra virksomheden

Skycon nord for Billund til havnen

i Esbjerg. En fuldstændig normal og

rutinepræget dag for Søren Pedersen i

træsko.

- Jamen, jeg laver jo aldrig andet. Jeg

har kørt vindmøller de seneste 15 år, forklarer

Søren Pedersen, smiler og arbejder

hurtigt videre.

Nærmest uden at veksle ord med kollegerne

i de to følgebiler bliver sektionerne

læsset og lastet og vejskilte lagt

Papirer, tilladelser – og yoghurt med pære

og banan. Det kræver sin mand at køre

med vindmøller.

ned for at gøre plads undervejs. Hver

mand kender sin plads og ved præcis,

hvad der skal ske. Hurtigt og med en total

rutine bakker Søren Pedersen således

lastbilen med tårnet plads i Esbjerg og

placerer tårnsektionen med centimeterpræcision

tæt op ad det tårn, der allerede

ligger havnen i Esbjerg.

Seks tårne står allerede snorlige

rækker. Nummer syv er nu også plads.

Opgaven er fuldendt, og kl. 12.28 er der

igen klar til afgang for at hente næste

sektion.

- Skal vi køre igen, spørger Søren

Pedersen Business-Syds udsendte medarbejder

med et smil, kravler op i førerhuset,

stiller træskoene i hulrummet ved

døren og smækker døren.

Af Mikkel Nikolajsen

Foto: Jacob Djurhuus Stejskal

Der er regler for, hvor højt sektionen

skal løftes over jorden, før der må køres.

Søren Pedersen tjekker med målebåndet.

Regler for sværtransport

Det er en kompliceret proces, når vindmølleproducenter

skal have tilladelse til at transportere

deres møller vejene. Spærretider,

beregninger og målinger baner vejen for en

afgørelse hos politiet.

– Det er os, der er omdrejningspunktet i en

proces med rigtig mange involveret. Vejdirektoratet,

myndigheder, transportører, modtagerne

og producenterne. Vi indhenter alle

informationer omkring transporten, så vi får

et indtryk af rimeligheden i transporten.

J.C. Nielsen sidder transportkontoret ved

politiet i Padborg og har ansvaret for at give

tilladelser til de tonstunge særtransporter, der

begiver sig ud vejene. Og det er et større

regnestykke, hver gang en ansøgning kommer

ind. For de helt store transporter kan det sagtens

tage op mod et par måneder, før politiet

er klar med enten grønt eller rødt lys.

– Jamen, vi vurderer rimeligheden i transporten

set i forhold til det færdselssikker-

For at transporten skal glide så nemt som

muligt gennem trafi kken, har følgebilen

til opgave at rydde forhindringer af vejen.

hedsmæssige aspekt, fortæller J.C. Nielsen

og forklarer, at politiet ser , hvor meget

transporten vejer, om der er broer undervejs,

der ikke kan bære, og om belægningen den

givne strækning kan holde til det. Samtidig

vurderer politiet om transporten vil være til

gene for den øvrige trafi k. Her spiller tidspunkterne

for transporten en stor rolle.

– Der er udlagt spærretider en lang række

steder i Danmark mellem kl. 6-9 og kl. 15-18.

Her må transporter over 3,3 meter i bredden

og over 30 meter i længden ikke køre,

fordi de er vurderet til at forstyrre trafi kken

for meget i det tidsrum, forklarer J.C. Nielsen.

De store mølleproducenter og vognmænd

kan få en strækningstilladelse, hvis de gentagne

gange skal køre samme strækning

med gods. Det betyder, at virksomheden må

transportere eksempelvis de store møller

en bestemt strækning over en periode seks

måneder, så meget det passer dem.


Ny Hyundai ix35 til både hjerte og fornuft

Nogle gange går tingene bare op i en højere

enhed. Som i den nye Hyundai ix35:

• Lækkert design og rummelighed

• Masser af udstyr og 5 års garanti / fri km

• 2.0 Benzin 163 HK/120 KW

• 2.0 Diesel 136 HK/100 KW eller 184 HK/135 KW

Energiklasse *Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak. Bilen kan være vist med ekstra udstyr . Fo rbrug: EU-norm 13,3-1 8,2 km/l. CO2 (g/km): 147-177.

HYUNDAI - ODENSE

KARVIL BILER A/S

Oplev Hyundai ix35 hos Karvil Biler A/S

Du kan også få inspiration til dit hjerte og

din fornuft

www.ix35.hyundai.dk

Fra kun 299.995 kr. *

Fåborgvej 149 - 5250 Odense SV

Tlf. 66170080 - www.karvil-biler.dk

E-mail: salg@karvil-biler.dk


KORT NYT NYT

Af Tobias Bro Larsen

Tegning: Mikkel

Damsgård Petersen

Foto: Colourbox

34

Lange

ben

giver

bedre

løn

Brochurer, mapper, prislister,

manualer, løsblade, fl yers, foldere,

hæfter, bøger, blade...

Få et tilbud hos

I England har man nu

fundet ud af, at der

tilsyneladende er en

direkte sammenhæng

mellem længden

af kvinders ben og

cifrene deres

lønseddler. Det er i

hvert fald konklusionen

en undersøgelse

foretaget

blandt 1461 britiske

kvinder over 16 år,

der viste, at var en

kvinde 176 centimeter

eller højere, var

hendes sandsynlighed

for at tjene

mere end 30.000

pund eller cirka

260.000 kroner

dobbelt så stor som

lavere kvinder.

Kilde: Business.dk

Gordon Gecko er tilbage

Husker du superkapitalisten Gordon Gecko fra børsspekulantfilmen

Wall Street fra 1987? I den første film led Gecko en krank

skæbne, da han røg 20 år i spjældet. Nu er han tilbage i de

danske biografer og tilbage Wall Street for at generobre sit

gamle finansimperium. Men kan han det med ”kun” 9 millioner

kroner lommen og en mobiltelefon fra fortiden?

Den første film huskes særligt for Gecko-citatet: ”The point

is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is

good. Greed is right. Greed works”. Et citat, der nok kan bringe

forargelse i disse finanskrisetider. Men også i den nye fi lm Wall

Street: Money Never Sleeps bydes der djævelske ordspil som:

” I once said, ”greed is good”. Now it seems it’s legal”.

Det er endnu engang den amerikanske instruktør Oliver

Stone, der står bag kameraet. Filmen kan første gang ses

Cannes Filmfestivalen midt i maj, mens danske fi lmgængere

pænt må vente til september.

Kilde: Pleasure.dk

Ryttermarken 17a · 5700 Svendborg · tlf. 62 21 0105 01 05 · www.svendborgtryk.dk


ANNONCE

Bizart

Vi er meget miljøbevidste

og er derfor naturligvis

tilknyttet Green Network.

Sid så stille

kontorstolen

Død, amputation og knoglebrud er

nok ikke det, man først forbinder med

at arbejde et kontor. Men faktisk

er kontorarbejde nummer to listen

over erhverv med arbejdsskader; kun

overgået af arbejde døgninstitutioner

og i hjemmeplejen. Det viser tal for

arbejdsåret 2009 udsendt af Arbejdstilsynet.

Tilsynet kan berette, at der

eksempelvis forekom hele 11 dødsfald,

38 amputationer og 1.7310 knoglebrud

i forbindelse med arbejde i danske

kontormiljøer i 2009. Det er faktisk fem

dødsfald flere end vinderne, der kun

scorer førstepladsen grund af de

exceptionelt mange forstuvninger. Hele

12.101 af slagsen. Så med de mange

kontorrelaterede dødsfald kan det

måske være en god ide at sidde stille

kontorstolen, også selv om den kan

dreje rundt og rundt.

Kilde: evb.dk

”Vi samler tilfredse kunder

og motiverede medarbejdere...”

En ond lille sladrehank

Forsøder du til tider arbejdstiden med et kig nettes enorme - siges det - udbud af

letklædte damer, ja så bør du lige genoverveje dine klik. For firmaet Paraben har for

nylig lanceret den nye Porn Detection Stick, så din chef for 100 dollars eller omkring

550 kroner kan afsløre dine små hygge-skærm-stunder. Ved at identifi cere ansigtstræk,

hudfarve, baggrunde og kropsdele kan stick’en scanne en 500 GB harddisk med hele

70.000 billeder for lummert indhold med en fejlmargen under én procent. Og det er

endda ikke nok blot at slette billederne. Porn Detection Stick finder dem alligevel. Alt håb

er dog ikke ude endnu. Det kræver nemlig, at du har downloadet billederne. Den opdager

ikke videoer eller billeder hjemmesider.

Kilde: eb.dk

Hos os er det dig og vores andre kunder

der afgør, hvor mange forskellige opgaver,

vi løser. For ingen opgave bliver afvist - og

vi prøver altid at finde den rigtige løsning

til vores kunder. Det giver os mange og

spændende opgaver at arbejde med.

For eksempel...:

Vognmandskørsel · nedbrydning · kranopgaver · specialtransporter · bådtransport ·

trætransport · grabbiler · entreprenørarbejde · tipsættevogne · harddoxlad · containere ·

renovation · kurerkørsel · fragtbiler · gummiged · gravemaskiner · minigraver · fejemaskine ·

snerydning · saltspreder · miljørådgivning · affaldssortering · autoriseret kloakmester

Vores arbejdsområder...

KRANER:

Vi har bl.a. 13 kranbiler, fra 22 tm til 150 tm, med en rækkevidde op til

38 meter, med tilhørende nedbyggede sættevogne anhængere eller blokvogn til

maskintransport og specialtransport.

Derudover 4 krantrækkere med tilhørende trailere til trætransport.

CONTAINERE:

Vi fjerner alt! Det kan være pap, plast, papir, brandbart affald til forbrænding, affald til

losseplads, genbrugeligt affald til genbrugsstationer m.v. Vi kan fjerne usorteret affald og forestå

sorteringen efter nærmere aftale. Vi udlejer containere både til erhverv og private.

NEDBRYDNING:

Har oparbejdet en stor og bred erfaring indenfor nedbrydningsarbejde.

Udfører alle former for nedbrydningsentrepriser udføres professionelt og

efter gældende regler og love.

ENTREPRENØRKØRSEL:

Har mange forskellige entreprenørbiler, bl.a.:

3- og 4-akslede biler med kran og grab

3- og 4-akslede biler med kærre til sand og jordkørsel

Tipsættevogne med plasticbund, harddox tipsættevogne til kørsel

med betonklodser, jern m.m.

Helt farvel til

disketten

P.L. JESSEN & SØN

Røde Banke 100-102 · 7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 52 88 · Fax: 76 24 11 98

email: hj@pljessen.dk · www.pljessen.dk

KORT NYT NYT

Det er nok de færreste, der endnu bruger

disketter, når de skal lagre deres data. Og

det er der en ganske fornuftig grund til.

Disketterne kan nemlig kun lagre 1,44

megabyte, hvilket er mindre plads, end

hvad en almindelig MP3-lydfi l kræver.

Og efter 30 år har Sony som den sidste

producent da også nu taget konsekvensen

og sendt de små kvadratiske, men nu

altså knap så praktiske disketter pension.

Hvor det bar hen ad for disketten,

det kunne man allerede fornemme tilbage

i 1998, hvor Apple besluttede at deres

dengang nye G3 iMac-computer skulle

leveres uden diskettedrev.

Kilde: Business. dk

35


KRONIK

Kronik

Af Bent Ole Gram

Mortensen

Professor

Juridisk Institut,

Syddansk

Universitet

36

Kampen om

varmekunderne

Over hele landet er der mere eller

mindre konkrete planer om at

udvide fjernvarmenettene, og

det er der gode grunde til. Dels

er der i visse tilfælde overskudsvarme

at hente fra affaldsforbrænding eller

industri, dels er fjernvarmesektoren ofte

i stand til at levere varmen både billigere

og mere CO2-venligt, end et olie- eller

naturgasfyr kan præstere.

Markedssituationen ser ikke for lys

ud for naturgassektoren. Mange større

energiforbrugere har gennem længere

tid søgt at erstatte naturgas med andre

brændsler.

Politisk er naturgas heller ikke så

populært som tidligere. Vores reserver

i Nordsøen svinder, og inden for en

overskuelig horisont vil vi ikke længere

være selvforsynende med naturgas. Den

politiske målsætning er, at vi skal være

uafhængige af naturgas og andre fossile

brændsler.

I 2009 opfordrede daværende klima-

og energiminister i et hyrdebrev kommunerne

til at konvertere individuelt

forsynede naturgaskunder til fjernvarme i

det omfang det var muligt.

Salget af naturgas falder

Men der er også problemer. Det lokale

naturgasselskab, Naturgas Fyn-koncernen,

der for øvrigt ejes af fynske

kommuner, er i sagens natur bekymret.

Afsætningen er faldet med ca. 35 procent

siden 2004. Samtidig er forventningen, at

fjernvarme vil fortrænge naturgas fl ere

steder. Det truer mulighederne for at

afskrive investeringerne i naturgasdistributionsnettet,

der ikke forventes at være

afskrevet før 2025.

Problemet opstår, når man ønsker at

etablere fjernvarmenet i områder, hvor

der i forvejen er etableret individuel

naturgasforsyning til de enkelte husstande.

Ikke frit marked

Normalt er der intet galt i, at det ene selskab

tager kunder fra det andet – det er

vilkårene i et frit marked.

Markedet for bygningsopvarmning

er imidlertid ikke et helt frit marked.

Varmeforsyningsloven regulerer sammen

med de kommunale varmeplanmyndigheder,

hvilken form for opvarmning der kan

anvendes lokalt plan, idet man i 1979

besluttede at opdele landet i områder, der

skulle forsynes med enten fjernvarme,

naturgas eller individuel opvarmning (som

oftest oliefyr).

Områdeafgrænsningen betyder, at

der som udgangspunkt ikke kan etableres

både naturgas- og fjernvarmedistributionsnet

i samme område, dvs. dobbeltforsyning.

Det virker ganske fornuftigt, idet

etableringen af et net udgør en betydelig

investering og ikke lader sig ”fl ytte”. Men

spørgsmålet er, om den forsyningsform,

der i sin tid har fået udpeget et geografi

sk område som ”sit”, til tid og evighed

skal have monopol at forsyne gældende

område?

Svaret er nej, men lovgivningen spiller

en ikke uvæsentlig rolle.

Den, der kom først, er beskyttet

Der fi ndes tre former for beskyttelse af

den forsyningsvirksomhed, der først har

Markedssituationen ser ikke for lys ud for

naturgassektoren. Mange større energiforbrugere

har gennem længere tid søgt at erstatte

naturgas med andre brændsler.

investeret i et forsyningsnet i et givet

område.

1. For det første kan kommunalbestyrelsen

lægge forbrugerne i et bestemt

område at tilslutte sig eller forblive

tilkoblet en forsyningsvirksomhed. Da

der sjældent er lagt tilslutningspligt

til ældre bebyggelse, kan de nuværende

naturgaskunder som oftest opsige kundeforholdet

til naturgasselskabet.

2. For det andet kan forsyningsvirksomheden

stille krav om en udtrædelsesgodtgørelse

i sine leveringsbetingelser, så

den forbruger, der træder ud af et forsyningsforhold,

skal betale ”sin” andel af de

ikke afskrevne restomkostninger.

Udtrædelsesgodtgørelsen skal dog

som udgangspunkt være aftalt forhånd

mellem parterne, f.eks. i form af en

20-årig bindingsperiode.

3. For det tredje skal to betingelser

være opfyldt, for at fjernvarmenettet

kan lægges i et område, hvor der allerede

er et naturgasnet. Her er tale om den

nok væsentligste begrænsning. Dels skal

samfundsøkonomiske hensyn tale imod at

opretholde individuel naturgasforsyning

frem for fjernvarmeforsyning. Dels må

et projekt ikke ændre naturgasselskabets

økonomiske forhold væsentligt. Det skal

sikre, at de investeringer, der er foretaget

i distributionsnettene, ikke bliver udhulet.

Hvad der ligger heri, er ikke særligt

klart og beror i sidste ende kommunens

skøn. Men som udgangspunkt kan

projekter ikke godkendes af kommunen,

hvis videreførelsen af en eksisterende

varmeforsyningsvirksomhed ikke kan ske

et rimeligt grundlag for forbrugerne.

Derimod nyder mindre, ikke væsentlige

ændringer i de økonomiske forhold, ingen

beskyttelse i lovgivningen.

Kompensation - hvem betaler

Når et fjernvarmenet skal etableres, hvor

der i forvejen er et naturgasnet, bliver

fjernvarmevirksomhederne typisk mødt

med et krav om kompensation for de

kunder, som naturgasselskabet mister.

Men i lovgivningen fi ndes der intet

eksplicit krav kompensationsbetaling.

En kommune har kun mulighed for at

nægte godkendelse, hvis de økonomiske

forhold forrykkes væsentligt for naturgasselskabet.

For fjernvarmevirksomheden vil det

derfor være logisk at afvise et krav om

kompensation.

I enkelte tilfælde har fjernvarmevirksomheder

alligevel valgt at betale

kompensation til naturgasselskabet. Tid er

penge - og sammenlignet med de ekstra

omkostninger og forsinkelser, som en

klagesag indebærer, kan det være ligeså

gunstigt at betale kompensation.

Spørgsmålet er, om en fjernvarmevirksomhed,

der vælger at betale kompensation,

kan hente omkostningerne ind igen

hos fjernvarmekunderne.

Varmeforsyningsloven foreskriver,

at kun ”nødvendige” omkostninger kan

opkræves hos kunderne, men hvor nødvendige

er omkostningerne, når tilladelsen

til at etablere et fjernvarmenet ikke

afhænger af, om der betales kompensation

eller ej?

Energitilsynet accepterede i 2009, at

kompensation kan medtages i udgifterne

som delelement i enten underskuddet i

forbindelse med udbygningen af forsyningssystemerne

eller i anlægssummen.

Men der er endnu kun tale om en tilkendegivelse

og ikke en egentlig afgørelse,

og det må igen være op til kommunen at

vurdere, hvad der er nødvendige omkostninger.

Politisk afgørelse

Senest er der den 4. marts i år foreslået,

at ministeren skal kunne fastsætte regler

om indregningen af kompensation.

I det ovenfor omtalte hyrdebrev lagde

ministeren op til, at lovgivningen skal

gøre det muligt at indregne kompensationsbetalinger

i tarifferne. Hvis det sker,

vil de forbrugere, der skifter fra individuel

naturgasforsyning til fjernvarme, i sidste

ende komme til at betale for at slippe ud

af kundeforholdet.

Det bliver formodentlig en politisk

afgørelse, om fjernvarmesektoren skal

tvinges til at betale kompensation til

naturgassektoren for tabet af kunder.

Om det kommer til at spille en rolle, at

naturgasforsyningen primært er offentligt

eget, er uvist.


Autoriserede

AUTORISERET

CITROËN VÆRKSTED

Eftersyn & service

Reparation & reservedele

Aircondition-service

Dækservice

Altid supertilbud -

spørg efter priser

Vi undersøger Deres bil fra ende

til anden

Billigt, hurtigt og godt!

Spørg efter ekstra billige

CITROËN-VÆRKSTEDS-PRISER

Vi arbejder også

lørdage fra kl. 8-14

KOM OG BESØGVORES STORE

AUTOMOBIL-HUS

I FLENSBORG.

Ford Nehrkorn

Zur Bleiche 49 – Flensborg

0049-461 99800 ford@nehrkorn.de

AUTOVÆRKSTEDER I FLENSBORG

Voresteamhar15års

CITROËN-ERFARING

Tilbud service:

Xsara Picasso Benau 1,6 i

60.000 km service

Alt inklusiv kr. 3.080,-

CitroenC5IellerC5II1,816Vbensin

60.000 km service

Alt inklusiv kr. 3.157,-

Autoriseret Citroën-forhandler

Pattburger Bogen 31 Tlf. 0049 - 461 7 4343

HARRISLEE Fax 0049 - 461 7 4318

auto-ruschinski@foni.net www.autohaus-ruschinski.de

Tæt Kay Uwe Jensen Købmandsgården, Poetzsch og Fleggaard

Alle servicetilbud er inklusiv olie,

filter arbejdsløn og tysk moms


Jaguar & Land Rover House Nehrkorn

Liebigstraße 1 – Flensborg

0049-461 840000 jaguar@nehrkorn.de


Klaus + Co NAS Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG, licenseret Mercedes Benz forhandler og service for erhvervskøretøjer, Lilienthalstraße 18, 24941 Flensburg,

telefon +49 461 - 50 37 5-0, fax -89, Bahnhofstraße 15, 25899 Niebüll, telefon +49 46 61 - 96 00-0, fax -44, Bernard-Liening-Straße 28, 24376 Kappeln,

telefon +49 46 42 - 81 0-40, fax -41, www.klaus-co.de

Dine 3 store PARTNERE I FLENSBORG

Kombiner værkstedsbesøget og indkøb!

www.nehrkorn.de

Bilservice til bedste

pris–krydsgrænsen

MercedesBenzserviceogværkstedfor

personbilerogerhvervskøretøjerhosKlaus+Co

iFlensborg,NibølellerKappel.

Eftermontering af partikelfilter for

E-Klasse(BR211,f.eks.E220CDI)

fra

8.900

Forårstjek inkl. bremsetjek

for Vito, Viano, Sprinter 480

Klaus GmbH + Co. KG, licenseret Mercedes Benz forhandler og service for personbiler, Liebigstraße 2, 24941 Flensburg, telefon +49 461 - 99 74-0, fax -66,

Bahnhofstraße 15, 25899 Niebüll, telefon +49 46 61 - 96 00-0, fax -44, Bernard-Liening-Straße 28, 24376 Kappeln, telefon +49 46 42 - 81 0-40, fax -41, www.klaus-co.de

Volvo Zentrum Nehrkorn

Liebigstraße 1 - Flensborg

0049-461 957900 volvo@nehrkorn.de

Vi har SUPER-SERVICE-PRISER og SUPER RABATTER TILBEHØR. Vi kører Dem gerne til Deres fortrukne grænsebutik…

DK
DKR

DKR


DAGLIGVARER

Når der ikke lige er

kunder i butikken,

kan købmandsparret

Søren og

Marianne Rasmussen

bruge tiden

at pakke de varer,

som deres chauffør

Bjarne kører ud til

deres kunder tre

gange ugentligt.

Foto: Jørgen Hansen

38

Vareudbringning er vores niche

Lille odenseansk købmand har med vareudbringning

og vinarrangementer fundet sin

egen niche. Og det er man nødt til, når man

ikke kan konkurrere priser med de store

”Købmand Søren og hans kone Marianne

kender os, vores børn, vores naboer

og vores hund. Vi kan handle, selv om vi

har glemt pengepungen, og de kender

vores behov (...) En rigtig gammeldags

købmand. Det er livskvalitet, når det er

bedst.”

Sådan skrev en læser om Søren Rasmussens

købmandsbutik Sadolinsgade

i Odense i et læserbrev i Fyens Stiftstidende

sidste sommer.

Glem ikke at handle hos de lokale

købmænd. Også selv om prisen er højere

der end hos de store supermarkedskæder,

peges det i brevet.

For gør man ikke det, vil der snart ikke

være flere af de små lokale købmænd.

Find din egen niche

Selv om købmand Søren Rasmussen er

glad for læserbrevet - det er sat i glas

og ramme - så går det rigtigt godt med

butikken.

Mange af kvarterets unge beboere

bruger nemlig deres penge i butikken.

Ja, faktisk var sidste års indtjening

højere end nogensinde, fortæller købmanden.

Men kunderne er ikke kommet af sig

selv, forklarer han.

Glem alt om prisen

Kernekundernes tillid

er et vigtigt våben,

hvis de små købmænd

skal klare sig i

kampen med de store

supermarkedskæder,

mener ekspert

Man kan godt overleve giganternes tromlen.

Men det kræver hårdt arbejde og

fokus at rendyrke en særlig niche. Og

så skal man ikke tro, man kan konkurrere

prisen. For det kan man ikke.

Sådan lyder vurderingen fra markedsdirektør

i Retail Institute Scandinavia

Michael Skou.

– Der er rigtig mange, gode købmænd

rundt omkring, der gør det rigtig godt.

Men det er tough, og de bliver presset

af både discountbutikkerne og de

store kæder. Derfor kan de ikke konkurrere

prisen nogen måde. De skal

have noget ekstra at tilbyde, der giver

kunderne en højere værdi end den laveste

pris, forklarer Michael Skou.

Han forklarer, at en ny international

analyse viser, at der også er helt små

- Særligt de købmandsbutikker, som

ikke lige ligger ved et hovedstrøg, er

nødt til at finde deres egen niche, og det

mener jeg, vi har gjort med vores vareudbringning,

som er blevet en rigtig god

forretning for os.

- Mange ældre benytter sig af det,

men også virksomheder, der har skåret

ned personalet, har nu brug for at få

varer bragt ud, fortæller Søren Rasmussen.

Udover vareudbringningen, som

foregår tre gange om ugen, har Søren og

hans kone Marianne også taget initiativ

til vinarrangementer, hvor naboerne får

mulighed for at mødes og socialisere i

butikken.

Den sidste butik i området

Også det har været en stor succes, siger

Søren Rasmussen, der godt ved, det er

den slags ideer, der skal holde hans butik

oven vande.

- For vi kan ikke konkurrere prisen,

det er helt rigtigt, siger han.

kæder i eksempelvis Frankrig og Italien,

der ikke er specielt billige eller gør noget

revolutionerende, men de klarer sig alligevel

formidabelt godt. Ifølge Michael

Skou har disse butikker opbygget en speciel

tillid til kunderne, der gør, at prisen

ikke bliver afgørende.

– Når en kunde bliver spurgt, hvorfor

han eller hun handler det gældende

sted og svaret er, at nu har de handlet

samme sted i over 20 år uden nogensinde

at blive skuffet. Så har købmanden skabt

noget unikt, siger Michael Skou.

Han peger også , at stort fokus

økologi eller lokale produkter kan bane

vejen for de selvstændige købmænd.

Hos De Samvirkende Købmænd,

brancheorganisation for 1500 købmænd

i f.eks. SuperBest, SPAR og Rema 1000,

Det er da også gået galt for rigtigt

mange af de andre lokale butikker, fortæller

han.

- Før lå der en slagter her, som trak

kunder til os, og vi trak kunder til ham,

men han er væk nu. Ham savner vi i

dag. Og kigger man lidt længere tilbage

i tiden, er det endnu værre. Da mine

forældre købte huset her i 1946, var der

40 butikker gaden her og i vejene lige

omkring. Nu er der kun os tilbage, siger

Søren Rasmussen.

Og det er en skam, peger han.

- Jeg har det ikke så godt med det.

For den nærhed, hygge og kontakt, der

eksempelvis er mellem mig og mine kunder,

den forsvinder jo, når der kun er store

supermarkeder at vælge imellem. Derfor

prøver vi også at indrette os, så vi har så

mange ting som muligt at tilbyde vores

kunder.

Af Tobias Bro Larsen

tbla@fyens.dk

mener adm. direktør John Wagner stadig,

at den selvstændige købmand har stor

betydning i detailhandlen.

- Den selvstændige købmænd er et

vigtigt drive i driften af den enkelte butik.

Og flere af vores købmænd kan faktisk

præstere driftsresultater, som er særdeles

positive og kapitalkæderne konkurrencedygtige,

siger John Wagner. Forudsætningen

for disse gode resultater er, at

købmændene nyder godt af indkøbs- og

markedsføringssamarbejdet i kæder som

SuperBest og SPAR. Ellers risikerer man at

tabe yderligere markedsandele i kampen

mod giganterne, advarer han.

Af Mikkel Nikolajsen

mko@jv.dk


A > Asfalt B > Byggematerialer

E > Entreprenører

A > Autoreparation

De store strammer grebet

Giganterne sidder stort set hele dagligvarebranchen, og krisen gør dem stærkere

Dagligvaremarkedet bliver stadig

mere og mere domineret af de

helt store spillere. I dag sidder

de to største virksomheder

inden for fødevarer en meget stor del

af markedet. Dansk Supermarked og Coop

Danmark sælger hvert år for næsten 80

mia. kr. og dominerer dermed salget af

dagligvarer til danskerne.

Det viser tal fra Stockmann Gruppen.

Og de bliver stadig større, forklarer markedsdirektør

i Retail Institute Scandinavia

Michael Skou.

– De store bliver større. Sådan har

tendensen været de seneste mange år,

og sådan er udviklingen også i udlandet.

De store kæmper om markedsandele, og

derfor driver de flere forskellige koncepttyper,

der skal tiltrække forbrugerne, siger

Michael Skou.

Den seneste økonomiske krise har

ifølge Michael Skou vist, at de store

også bliver stærkere i modgang. Seneste

regnskab fra Dansk Supermarked, der ejer

Netto, Bilka og Føtex, viser således, at

koncernen trods faldende omsætning har

formået at forbedre indtjeningen. Ifølge

Michael Skou fordi koncernen er ”forbandet

god” til at øge sin produktivitet.

Asfaltarbejde

udføres

Intet for småt

Intet for stort

MIDDELFARTVEJ 367

5491 BLOMMENSLYST

TLF.: 65 96 72 85

Reparation af Lastbiler-Busser-Varebiler

2 års fartskriverkrontrol, hydraulikslanger • Servicevogn med

hydraulik slange presse • Klargøring til syn • Original sachs

kobling service • ABS-EBS • Aircondition • Stenslag • Sporing

af undervogn • Dæk skift-Afbalancering • Lovpligtigt kran-hejslift

eftersyn • Tømning af chaufførkort • Service & reparationer.

Frøbjergvej 2 . 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 45 11 70

Døgnvagt 24 22 45 43

www.orsted-lastvognscenter.dk

– De har ganske enkelt formået at få

mere ud af en mindre omsætning. Og det

er kendetegnet ved de store spillere. De

ved, hvordan de skal stramme op og rebe

sejlene, når krisen sætter ind. De mindre

supermarkeder har slet ikke samme håndtag

at dreje , siger Michael Skou. Han

forklarer også, at netop fordi der er fl ere

store spillere markedet, er konkurrencen

ganske intens mellem dem.

Hos Dansk Supermarked forklarer adm.

direktør Erling Jensen, at netop Dansk

Supermarkeds størrelse giver mulighed

for, at koncernen kan investere massivt i

konkurrencekraft selv i modgang.

– To år i træk har vi kunnet gennemføre

rekordinvesteringer den gode side

af 3,2 mia. kr. Når vi investerer, er overskriften

for os altid: Større konkurrencekraft.

Og det virker. Dansk Supermarked

har trods af modvind aldrig haft en

større markedsandel hjemmemarkedet,

fortalte Erling Jensen i forbindelse med

præsentationen af koncernens årsregnskab

i marts – det bedste nogensinde.

Vi vil gerne være din professionelle sparringspartner

E > Entreprenører

Nørregaard

Hvem ejer hvem?

• Entreprenør - Udgravning, planering, dræning

• Anlægsgartner - Indkørsler, terrasser, græsplæner m.m.

• Aut. kloakmester - Nyanlæg, reparation, nedsivningsanlæg

v/Anders & Jørgen Nielsen . Tevringevej 49 . 5462 Morud

Tlf. 64 83 13 64 . Bil 20 47 13 64/30 69 88 64 . Fax 64 83 13 54

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved

det. De mange kæder i detailhandlen er viklet

ind i forskellige ejerskaber, som gør det svært

for mange forbrugere at finde ud af, hvem de

egentlig støtter, når de kører dankortet igennem.

Dansk Supermarked

Hvis vi starter med de store: Dansk Supermarked

driver Netto, Bilka, Føtex og Føtex

Food. Det er den største virksomhed det

danske dagligvaremarked, da selskabet også

driver Netto-butikker i udlandet. I Danmark

omsætter Dansk Supermarked for knap 40

mia. kr. Rederigiganten A.P. Møller – Mærsk

ejer knap 68 procent af Dansk Supermarked.

Salling-familien sidder resten.

Coop

Derudover er der Coop Danmark, der driver

kæderne Fakta, Irma, Superbrugsen,

Dagli´Brugsen, Lokalbrugsen og Kvickly. De

sælger varer for ca. 42 mia. kr. Coop Danmark

er ejet af FDB.

Horsens-Vestjysk Diamantskæring

& Trekantens Diamantskæring

Kolding, Torben Lindholm: 2233 8299

Horsens, Bent Hansen: 2715 7350

Esbjerg, Jørn Vejs: 2715 7377

Nu også brandlukning!

Fax: 7556 1775 · E-mail: info@betonboring.nu

www.trekantensbeton.dk

U > Udlejningsforretninger

Dagrofa

En tredje stor spiller er Dagrofa. Virksomheden

ejer og driver i samarbejde med

Norgesgruppen omkring 50 Kiwi Minipris

discountmarkeder, ligesom den ejer omkring

50 ud af godt 200 Superbest-supermarkeder.

Resten af Superbest-butikkerne ejes af lokale

købmænd. Dagrofa er ejet af Scandinavian

Tobacco Group og KFI, Købmændenes Finansieringsinstitut.

Reitangruppen

Dernæst er der en lang række kæder, der i

størrelse ikke når de store til sokkeholderne.

Her finder vi eksempelvis norske Reitangruppen,

der driver 7-Eleven-butikkerne i Danmark,

ligesom de også driver Rema 1000, Kiwi

Minipris og tankstationerne Uno X. Reitangruppen

er ejet af Odd Reitan, en kendt norsk

detailkonge.

Derudover er der en række kæder som Spar,

Superspar, Letkøb og Nærkøb, der er ejet og

drevet individuelt af selvstændige købmænd,

men som har indgået et samarbejde

omkring indkøb og markedsføring.

Af Mikkel Nikolajsen

mko@jv.dk 39

Tlf. 7556 1799

LEJ EN

PAVILLON

www.jydskfynsk.dk

DAGLIGVARER


Audi Privatleasing

Værdatovervejeistedetforfirmabilen

månedinklusivenomfattendeudstyrspakke:Multifunktionsrat,Bluetooth,sædevarme

ogmidterarmlæn.SamtidigtilbyderAudiPrivatleasinggodevilkår,hvisduvilopgradere

yderligere – fx xenon plus/LED-forlygter for blot 350 kr./md. Læs mere om Audi Privatleasingaudi.dk.

Audi A4 med Audi Privatleasing fra 4.250 kr./md.*

*AudiA41.8TFSI:Inkl.momsogserviceaftale.Forbrugv/bl.kørsel14,1km/l,CO 2 164 g/km, grøn ejerafgift halvårligt

1.510kr.Vistmedekstraudstyr.Engangsydelse30.000kr.Etableringsomkostninger4.375kr.36mdr.20.000km/år.

Telefon: 70 70 10 25

Audi Fredericia

Kongens Kvarter 32

7000 Fredericia

www.fredericia.audi.dk

Audi Odense

Middelfartvej 50

5200 Odense V.

www.odense.audi.dk

More magazines by this user
Similar magazines