10. El-området - Energiforum Danmark

energiforumdanmark.dk

10. El-området - Energiforum Danmark

Tabel 2 Elforbrug pr. sektor år 2002

Sektor Forbrug, GWh Fordeling, %

Industri

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien 2.268 23,1

Tekstil-, beklædnings- og læderindustrien 234 2,4

Træindustrien 407 4,1

Papir- og grafisk industri 745 7,6

Kemisk industri mm. 2.254 23,0

Sten-, ler- og glasindustri 940 9,6

Jern- og metalværker 646 6,6

Støberier 219 2,2

Jern- og metalindustri 1.715 17,5

Øvrige 389 4,0

Industri samlet 9.817 100,0

Handel og service

Bygge- og anlægsvirksomhed 338 5,8

Detailhandel 2.025 34,5

Engroshandel og køle-/frysehuse 1.083 18,5

Restaurations- og hotelvirksomhed 708 12,1

Bank- og forsikring og forretningservice 733 12,5

Kulturelle aktiviteter og husholdningsservice 980 16,7

Handel og service samlet 5.867 100,0

Offentlige virksomheder

El- gas-, varme- og vandforsyning 664 16,2

Kloak, renovation og rensningsanlæg 570 13,9

Undervisning og forskning 801 19,5

Sundheds- og veterinærvæsen 468 11,4

Sociale institutioner og foreninger 602 14,7

Postvæsen og telekommunikation 353 8,6

Offentlige administration 643 15,7

Offentlige virksomheder samlet 4.101 100,0

Elforbrug til industri, handel og service og offentlige virksomheder.

205

More magazines by this user
Similar magazines