November 1986

triton.swim.dk

November 1986

Vi l;kal vek f ra, at motlonssvorrning

kun er noget for

dem der er ved at fe bilmav()r.

i TRI

'0N

motionssvom er for

Iall[. der kan I ide at svomme

h og [.t har ikke noget med

f, ald,lr at gore.

Men nu skal det ikke forstSs

sfld rn, at motionsafdel ingen

ska. blive en ny konkurrenceafd:ling.

Nei, der skal altid

ver) DIads til de mennesker,

der vi I have deres ugentl ige

sunJe motion i TRITON, enten

vecrB0DY-TRIM, eller ved at

sv@rnme nogle banelengder og

hav,-. det rart med andre motifii

ster.

Alts3, Svommeklubben TRITON

har en motionsafdeling, og

det skal vare der, man fortsatter,

n8r man gir ud af

konkurrenceafde I i ngen.

Leif Larsen

Hanne Joensen aflagde regnskabet,

og resultatet kan ses pA

nidtersiderne.

Regnskabet blev eenstemmigt god-

r onrl 1-

,ars Kristensen foreslog at man

cr@vede at fA annonc@rer til

PLASK for at nedsatte udgifterne

til fremst-il-Iing af bladet.

Hanne Joensen hilste Lars

'initiativ

velkommen og nogle af

sv@mmerne vil pr@ve ar arbejde

videre med forslaqet.

Indkomne forslag.

Bestyrelsens forsfag til nye

kontingenter blev vedtaget.

( disse blev bragt i sidste

nummer af PLASK).

Valg til bestyrelsen.

Per Lyons Larsen blev nlrualgt

til bestyrelsen..

Eventuelt

Under det afsluttende punkt

sagde formanden at TRITON

m8r satse mere pA breddeidratfen

bestvrel sen vil i den kommende

sason pr@ve at udarbbjde

en ny struktur. Vi mA prlve at

endre undervisningsformen pA

skolerne, bestyrelsen h&ber

pA at kunne prasentere denne

nye struktur p8r den naste generalf

orsarnling.