Børn og Unge Nyt nr. 23 - 2011 (pdf 2 MB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Børn og Unge Nyt nr. 23 - 2011 (pdf 2 MB) - Aarhus.dk

Børn og Unge Nyt – nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Nr. 23, den 10. november 2011: Tema: Skoleledelse Midtvejsevaluering af rengøring Få din egen leder-mentor i Børn og Unge Indianere – for de yngste og skolebørn At udvikle skoleledelse i en kompleks og foranderlig verden Lederne på kommunens skoler oplever i disse år, at skolernes interessenter har mange og forskellige krav til skoleledelse. Kravene er under stadig forandring. Derfor må skoleledelserne løbende, og i dialog med medarbejderne, vurdere og justere måden, som ledelsen udøves på. Sådan lød oplægget til årets skoleledelseskonference, der foregik på Scandic Bygholm Park i Horsens den 27. og 28. oktober. og anmeldelser ”Børn og Unges organisation har ændret sig. Mange kollegers stillingsbeskrivelser har ændret sig. Derfor har vi behov for at gentænke skoleledernes stillingsprofil.” Stefan M. Christiansen, skoleleder og formand for skolelederforeningen, i sin velkomst på konferencen. Konferencen blev afholdt i samarbejde mellem Børn og Unge og Århus Skolelederforening og fokuserede på de aktiviteter, som Børn og Unge, Århus Skolelederforening og Århus Lærerforening har sat i gang for at afdække forventningerne til ”God ledelse i folkeskolen” – aktiviteter, som ved årsskiftet vil munde ud i en ny stillingsprofil for skoleledere. Læs om fremtidens skoleledelse i dette temanummer om skoleledelse. 10. november 2011. Næste nr.: 24. nov. Kommende udg.: 8. dec. og 21. dec.


SKOLELEDELSE ”Vi har en fælles opgave i at udvikle skolerne og sikre en kontinuitet i barnets liv. Vi skal samarbejde med dem, der ikke ligner os selv. Vi skal søge inspiration udefra, så vi kan kombinere vores viden på nye måder. Også i tider med besparelser og organisationsændringer skal vi turde tænke nyt og begå fejl. Som ledere er det vores opgave at finde mening i den nye situation og motivere vores medarbejdere. Det vil forvaltningen gerne samarbejde med jer om.” Lotte Henriksen, chef for Pædagogisk Afdeling, til skolelederen på konferencen ”Skoleledere står i et stort krydspres af forventninger. Det så vi i trivselsundersøgelserne for to år siden, det oplever skolelederne løbende - og det illustreres også af efterårets workshops med skolernes interessenter. Derfor har vi brug for at prioritere og vinkle skoleledernes opgaver i en ny stillingsprofil, så vi kan rammesætte forventningerne til hvad en skoleleder skal og ikke skal. Udgangspunktet er, at skolelederen er skolens strategiske leder, der tegner skolen indad- og udadtil og leder skolens ledelsesteam.” Ole Kiil, Børn og Unge-chef, til skolelederne på konferencen 2 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


SKOLELEDELSE Fakta om skoleledere: Arbejder 46 timer om ugen Finder arbejdet interessant og tilfredsstillende Rekrutteres eksternt Er sikkert i gang med en lederuddannelse Har siddet 10 år i stolen Er 56 år i gennemsnit Er for 2/3’s vedkommende mænd Kilde: Det nationale forskningscenter for velfærd. Læs mere på www.sfi.dk En god skoleleder: Tager sig tid til medarbejderne Er åben og god at snakke med Samler organisationen Åbner skolen for samarbejde Skaber godt teamsamarbejde Er en ildsjæl Input samlet sammen på seks workshops om skoleledelse Udfordringer ”Hvordan flytter jeg mig fra daglig ledelse til ledelse på afstand?” ”Hvordan kan jeg sikre, at min ledelsesstil kommer til udtryk?” ”Hvordan navigerer jeg i et politisk styret system?” Distriktskoleleder for tre skoler, tilsammen Hans Rømer Skole, Tine Duermin Johansen, i et oplæg om sine udfordringer som leder i en ny skolestruktur på Bornholm 3 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


SKOLELEDELSE Genindfør ærligheden på arbejdspladsen Filosof og marketingsdirektør i Vestas, Morten Albæk, opfordrer skoleledere til at skabe en ærlig og solidarisk skole. En skole hvor medarbejderne tør indrømme hvad de ikke ved og bliver udfordret på deres handlinger og principper. Derigennem kan vi skabe et miljø, hvor børnenes talenter bliver udviklet optimalt uden bagtanker, mener Morten Albæk. Torsdag åbnede en veloplagt Morten Albæk årets skolelederkonference i Horsens. Ifølge Albæk står vi i dag midt i et negativt klimaks. I hele den vestlige kultursfære – og måske i særlig grad Danmark – hersker der en udtalt mangel på selverkendelse og ærlighed. ”Danmark har stadigvæk en tendens til at fremture som et særligt tolerant, libertinsk og udadvendt samfund, på trods af at Danmark ligger helt i bund blandt OECD landene, når det gælder globalt udsyn og åbenhed overfor fremmede ideer og kultur,” forklarede han. Ærlighed er ikke længere noget, vi hædrer eller værtssætter. Den er ikke længere naturlig for os. Vi har det simpelthen ikke nemt med de mennesker, der konfronterer os med vores fejl eller mangler. ”Den største kærlighedserklæring er kærlig modstand – ikke medløb,” fortalte Morten Albæk til skolelederne ”Danske handelshøjskolekandidater forventer den korteste arbejdstid og de højeste lønninger i EU. Det er simpelthen mangel på opdragelse og mangel på virkelighedsopfattelse.” Morten Albæk refererer til en analyse lavet i år 2010. Født som ærlige væsner Ifølge Morten Albæk bliver vi født som ærlige væsner. Ærligheden bliver dog taget ud af barnet i takt med, at vi kultiveres, civiliseres og uddannes. I overgangen fra barn til voksen mister vi evnen til at være intuitiv og umiddelbart ærlig overfor os selv og vores omgivelser. Ud fra en misforstået kærlighed vælger forældrene ofte at holde sandheden tilbage overfor deres børn, sagde Morten Albæk og nævnte som eksempel den måde som forældre altid roser deres børn, lige meget hvor uduelig deres præstation har været. Som konsekvens, ”etablerer forældrene en armslængde som vi kalder hensynsfuldhed. En armslængde mellem barnet og den virkelige verden. Noget man også kan se mellem venner, kolleger og ledere og medarbejdere, sagde filosoffen og direktøren. Resultatet bliver ifølge ham, at ”vi tillader mennesker at fornægte den virkelige virkelighed, og at de i stedet udvikler deres egen virkelighed. Hvilket kan være grunden til, at vi alle har mødt nogen på vores arbejdspladser, der mener, at de er ekstraordinært generøse, dannede og vidende. Og når de så bliver konfronteret med sandhederne, ignorerer de det og ryster på hovedet, for de har udviklet deres eget 4 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


SKOLELEDELSE ”I Danmark har vi de 2. højeste lønninger i OECD og den 13. højeste produktivitet.” virkelighedsbillede. Se bare på X-factor. Vi har det i virkeligheden meget bedre, med folk der gladelig klipper en tå og skærer en hæl.” Manglen på ærlighed fører ifølge Morten Albæk til en mangel på selverkendelse. Vi kommer til at leve i en osteklokke, hvor vi ikke er vores svage sider bevidst, hvilket hæmmer vores personlige udvikling og vores mulighed for at realisere vores potentiale. ”Hvis du løber rundt med den opfattelse, at du er meget dygtigere end du egentligt er, så gør du dig ikke ret umage. Den flid der skal leveres for at blive virkelig dygtig til noget, kan du kun finde motivationen til at levere, hvis du har erkendt, hvad du ikke kan, og hvad du er god til.” Rigtig ledelse gør forskellen For at gøre op med denne udvikling og få det bedst mulige ud af medarbejderne bad Morten Albæk skolelederne om at genindføre ærligheden på arbejdspladsen. Om at udskifte den professionelle distance med professionel intimitet, hvor medarbejderne kan føle sig trygge og udtrykke deres inkompetence. For kun hvis folk tør indrømme deres fejl, kan vi opnå de mest optimale resultater og skabe nogle rammer, hvor børn og medarbejdere ud fra et realistisk selvbillede kan realisere deres fulde potentiale, sagde han. ”Det interessante er, at du med den rigtige ledelse kan gøre en kæmpe forskel. Jeg ser det derfor som lederens primære rolle, i særdeleshed i Danmark som stadigvæk kun er ved at vågne op af tornerosesøvnen, at genindføre selverkendelsen gennem ærlighed. Vi har brug for kærlig modstand. Kritik og ærlighed skal være fundamentet og ikke blot blind ros. ” Efter oplægget diskuterede deltagerne medarbejdernes behov for feedback fra skolelederen kontra ledelsens nødvendige delegering af ansvaret for feedback. De diskuterede medarbejderes behov for dialog, samvær og intimitet og en snak om at håndtere degradering via såkaldte ”kalibreringssamtaler”. Herefter fulgte et program med inspirationsoplæg og workshops om fremtidens ledelse. Morten Albæks fire spørgsmål til skolelederen 1. Arbejder du målrettet med at give ærlig feedback til medarbejderne? 2. Driver du en skole, hvor den der ved bedst, taler mest? 3. Er du i stand på 60 sekunder til at fortælle alle på skolen hvorfor det er meningsfuldt at arbejde hos jer? 4. Sikrer du som leder, at kantinebrokkeren, egoisten, den uerkendte og den inkompetente lærer hurtigt fyres? 5 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


INTERNATIONALT ”Eleverne er vant til dialog” Inspectrice Seraphine Ouedraogo fra Undervisningsministeriet i Burkina Faso mødtes for nyligt med rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz. Det gjorde hun efter at have besøgt seks aarhusianske skoler. Der lød roser til det aarhusianske skolesystem, da inspectrice Seraphine Ouedraogo fra Undervisningsministeriet i Burkina Faso i slutningen af oktober besøgte seks folkeskoler i Aarhus og mødte rådmand Kristian Würtz: ”Jeres fysiske rammer er fantastiske,” udbrød inspectrice Seraphine Ouedraogo under mødet med rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, ”I er gode til at organisere jeres klasserum og I kan skabe en effektiv undervisning”. Arbejdet med sprog gør indtryk Seraphine Ouedraogo er selv tidligere skoleleder. Som administrator i Undervisningsministeriet i Burkina Faso arbejder hun med at udvikle landets skoler materielt og pædagogisk. Landets befolkning tilhører forskellige stammer - med hvert sit sprog. Derfor var hun under sit besøg særligt interesseret i arbejdet med sprog i de seks aarhusianske skoler. ”Vi er netop gået i gang med at udvikle tilbud om to-sproget undervisning,” fortalte Seraphine Ouedraogo under sit møde med rådmand Kristian Würtz. (fortsættes… ) 6 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


INTERNATIONALT ”Og vi vil styrke elevernes aktive deltagelse i timerne. Hos jer kan jeg se, at eleverne er vant til dialog. De har et venskab med hinanden og jeg kan mærke, at lærerne holder af eleverne. Jeres børn er trygge. Det tager jeg med mig hjem,” lød hendes konklusion efter besøgene på de aarhusianske folkeskoler. Glad for at kunne inspirere For rådmand Kristian Würtz var det interessant at diskutere udvikling af skolesystemer på tværs af grænser og kulturer: ”Det er altid givende at udveksle perspektiver på det arbejde, som vi hver for sig gør for at give vores børn og unge de bedste betingelser for læring,” sagde han efter mødet. ”Jeg er glad for at høre at Seraphine Ouedraogo med sin stærke faglige ballast har oplevet, at vores indsats for at anerkende børns forskellighed giver inkluderende og trygge læringsmiljøer – også på tværs af kulturer og nationaliteter”. Fakta Seraphine Ouedraogo besøgte i uge 43 og 44 Risskov Skole, Søndervangskolen, Jellebakkeskolen, Katrinebjergskolen, Skovvangskolen og Lystrup Skole, hvor hun særligt interesserede sig for undervisning i de yngste klasser. En typisk skoleklasse i Burkina Faso har 60-80 elever, i nogle tilfælde op til 100. Kirsten Krog-Jespersen har arrangeret inspektricens besøg i Danmark. Hun er forsker og underviser og har fungeret som konsulent i forhold til indskoling i Burkina Faso. Kirsten Krog-Jespersen besøgte Burkina Faso i foråret 2011 7 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


LEDELSE Få din egen ledermentor i Børn og Unge Børn og Unges 20 nye leder-mentorer er klar til at tage imod opkald fra dig, hvis du er ny leder eller ønsker at forberede dig til dit første job som leder. De 20 ledermentorer har deltaget på introduktionskurset for ledermentorer i Børn og Unge Hvorfor melde sig som leder-mentee? ”Det handler om at udvikle sig og yde sit bedste. Det handler også om det hele menneske,” fortæller konsulent i mentorskab, Birgit Toft. Hun introducerede tirsdag den 8. november Børn og Unges 20 nye frivillige leder-mentorer til mentorskabets rammer, roller og proces. Ledermentorrelationen etableres ved, at den nyansatte leder eller lederaspiranten selv retter henvendelse til én af Børn og Unges ledermentorer. Ledermentorerne stiller deres erfaringer til rådighed for sparring, overvejelser og drøftelser om rollen og opgaverne som leder for nyansatte ledere og for medarbejdere, der ønsker sig en fremtid som leder i Børn og Unge. Børn og Unges 20 nye leder-mentorer er en samling af ledere fra skoler, FU, dagtilbud og administration - mange med erfaring som mentor eller mentor-kurser bag sig – andre er nye i mentorskabet. Er du interesseret? Du finder alle Børn og Unges nye leder-mentorer og deres kontaktoplysninger på Aarhus Kommunes hjemmeside under www.aarhus.dk/ledermentor Har du spørgsmål? Kontakt Søren Boy Larsen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: sbla@aarhus.dk 8 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


RENGØRING Midtvejsevaluering af rengøring Børn og Unge har gennemført midtvejsevaluering af rengøringsbesparelsen og rengøringsudbud på skoler og i dagtilbud. Evalueringen viser variation i økonomi og tilfredshed, og skærper opmærksomheden om udbud i fremtiden. Der er netop lagt sidste hånd på en midtvejsevaluering af den besparelse og det udbud af rengøring, som byrådet indledte med budgettet for 2007. Evalueringen er aftalt med faglige organisationer på området, og den viser i korte træk, at der er variation i både de økonomiske gevinster og den generelle tilfredshed med rengøringen efter besparelsen og udbuddet. Især på skoleområdet er der opnået økonomiske gevinster ved udbuddet. Størst betydning for tilfredsheden er det rengøringsniveau, der bliver leveret. Udbuddet har været gennemført på dagtilbudsområdet og på 12 skoler. På baggrund af evalueringen har en arbejdsgruppe med input fra blandt andet HMUs og Skolelederforeningens følgegrupper samt forvaltningen udarbejdet en række anbefalinger, som helt eller delvist er indarbejdet i udbudsmaterialet i det forestående udbud af rengøring på de resterende skoler. Anbefalingerne gælder både, mens man arbejder med at finde den rette leverandør, og når kontrakten er underskrevet og rengøringen bliver leveret. En konsekvens af evalueringen er, at der vil blive givet en udførlig introduktion af kvalitetssikring, hyppigere uanmeldte kontrolbesøg af en rengøringskonsulent og skærpet administrativ praksis omkring misligholdelse og svigtende hygiejneniveau samt en forenklet procedure for at opsige misligholdte kontrakter. Baggrunden for udbuddet er byrådets beslutninger om, at Børn og Unge i 2007 skulle spare 9,3 mio. kr. på rengøringsområdet. Igen i Budget 2011 blev der besluttet en besparelse på rengøringsområdet på 10 mio. kr. fra 2012, samtidig med at skolerengøringen skulle sendes i udbud. Lykkes det herudover at finde besparelser på rengøringen, bliver pengene på skoler og i dagtilbud. TV2 har vist interesse for udbuddet, og har blandt andet fået evalueringen tilsendt. Stationen har lavet interview med ledere i Børn og Unge. Om og hvornår et eventuelt indslag bliver bragt, vides endnu ikke. Kontakt: Jacob Hansen Beuschau, Bygninger. Mail: jhbe@aarhus.dk 9 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


NY FORESTILLING Indianerne har indtaget Børnekulissen Af Nana Mikkelsen, Børnekulissen Børnekulissen er i fuld gang med den nye forestilling Ulvehyl og Bjørneklo for de 3-6 årige. Premieren er 15. november. Mie Lotus Lykke er idemager bag forestillingen og historiefortæller på scenen. Ulvehyl og Bjørneklo er, med Mie Lotus Lykkes ord, ”En forestilling om venskab og om hvad der kan ske når man begynder at holde de andre udenfor og mest tænker på sig selv.” Forestillingen handler om Ulvestammen og Bjørnestammen. Begge indianerstammer skal på bisonjagt, men Høvding Ulvehyl og Høvding Bjørneklo bliver uvenner og begynder at skændes om rigtigt dumme ting såsom hvem, der har det flotteste fjer og hvem der er bedst til at fange bisoner. Det ender i kaos og de to stammer kommer ikke på bisonjagt den dag. Historien ender dog Billede: Børn fra Pilehaven i Harlev godt takket være høvdingenes kloge børn. Det har været vigtigt for Mie at skabe en forestilling, hvor alle er medspillere i fortællingen. Dette understøtter budskabet om venskab frem for fjendskab. Der spilles i et stort scenerum, hvor de to indianerstammer er placeret overfor hinanden og på den måde spiller sammen uden et publikum som sådan. De to høvdinge spilles af nogle voksne fra institutionen, seks børn spiller heste og høvdingebørn mens resten af de medvirkende spiller jægere i de to indianerstammer. Det, at der er to voksne med, som børnene kender, gør, at de er mere villige til at deltage aktivt. Samtidig gør det, at Mie er fri til at koncentrere sig om at styre slagets gang. Mie har skrevet historien og hun har øvet sig på forskellige børnehaver. Hun har holdt dramaturgiske møder og scenografimøder. Nu er vi ved at nærme os slutspurten, hvor alle løse ender skal mødes. Mie har hele tiden haft et klart fokus i forhold til forestillingen form, formål og det visuelle udtryk. Til at virkeliggøre visionen har hun fået hjælp af resten af Børnekulissens kreative kræfter. Så lige for tiden er flere af Børnekulissens folk travlt optaget med at lave indianerscenografi, indianer ponchoer, indianerheste, fjerprydelser, foldere, plakater og alt hvad der ellers skal til. Premiere på Ulvehyl og Bjørneklo har premiere på efterårets Børnedage i Musikhuset. Se mere her www.kulissen.dk/11/mh-dage-nov11.php Læs om Ulvehyl og Bjørneklo på Børnekulissens hjemmeside: www.kulissen.dk/ulvehyl 10 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


BEVÆGELSE 0-6 ÅR Ideer til motionsdag for de yngste Fredag før efterårsferien er siden 1982 kendt som skolernes motionsdag. Her kan du få inspiration fra Børnehaven Østerbo i Viby til en motionsdag for børn i børnehavealderen. I to år har børnehaven afholdt motionsdag på den samme dag som skolerne. ”Øve forhindringer Som opvarmning til dagen havde vi i år lavet en forhindringsbane, som børnene skulle gennemføre de to fredage op til motionsdagen. Det valgte vi både for at fremme den fysiske aktivitet i dagligdagen og samtidig medvirke til skabelsen af en fælles opmærksomhed og forståelse hos det enkelte barn om den forstående begivenhed. Varme op til musik I den kølige efterårssol mødtes vi på legepladsen og gjorde, som mange andre børn landet over, os klar til motionsdagen. Som det selvfølgelig hører sig til, blev der lagt ud med fælles opvarmning til tonerne af MGP. Kroppe blev strakt og bøjet, arme og ben blev svinget mens der blev hoppet og danset til musikken. Børnene blev inddelt i grupper, der på skift deltog i de tre planlagte aktiviteter, hvor der var afsat 15 minutter til hver. Balancere, hoppe, løbe På fodboldbanen var der opstillet en forhindringsbane, hvor der blandt andet skulle gås balancegang, hoppes på mælkekasser og løbes gennem forhindringer med bildæk. Banen blev klaret i fuldt fart, mens der blev heppet fra sidelinjen. Mooncarbanen var i dagens anledning blevet til en løbebane. Der blev løbet på livet løs.Antallet af tilbagelagte omgange holdt en del af de større børn nøje regnskab med. Danse buggi vuggi Den sidste aktivitet var aktive sang- og bevægelseslege, hvor der i de enkelte grupper bl.a. blev sunget ”Åh buggi vuggi vuggi”, leget ”alle mine kyllinger” og ”ståtrold”. Som afslutning på årets motionsdag samledes vi alle til den store medaljeoverrækkelse. ” Fakta: I et pilotprojekt fra 2005/2006 foretaget af centret for Research in Childhood Health (RICH) på Syddansk Universitet fremgik det, at børnene i 7 fynske børnehaver manglede ca. 45 minutters intens aktivitet om dagen. Ifølge sundhedsstyrelsen anbefales det, at børn og unge under 18 år skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag ved moderat intensitet. Derudover skal børn to-tre gange om ugen lave aktiviteter med høj intensitet af 20-30 minutters varighed. I øjeblikket er en række forskere fra RICH derfor, med hjælp fra 43 børnehaver i Odense, i gang med at undersøge, hvordan muligheden for fysisk aktivitet kan øges i børnehaven. 11 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


UDSTILLING FOR SKOLERS 5.-7. KLASSER Kom tæt på indianernes liv I samarbejde med Børnekulturhuset i Aarhus inviteres skoleelever og deres lærere til udstilling og foredrag på Hovedbiblioteket i december. Hovedbiblioteket vil i december lægge lokaler til udstillingen ”Heart of the Old West”, som består af fotografier, der går tæt på livet i det moderne indianersamfund i Pine Ridge Indian Reservation også kaldet Oglala Lakota Nation, der ligger i hjertet af det Nordamerikanske kontinent. Hovedparten af fotografierne, der skildrer livet i indianersamfundet set med børneøjne, er taget af 30 indianerbørn i alderen 6-12 år. Det er fotograf Christia Maria Jermiin Dieserud, der står bag udstilling, og det er også hende, der – med udgangspunkt i egne oplevelser - fortæller om livet i reservatet. Udstillingen med tilhørende foredrag tilbydes skoleklasser fra 5. til 10 klassetrin i Aarhus Kommune. Varigheden er ca. to lektioner. Foredraget byder blandt andet på et ”møde” med en af den vestlige verdens fattigste befolkningsgrupper, oplæg til dialog om levevilkår, der sætter vores egen virkelighed i perspektiv. Under foredraget vises billeder for at underbygge omgivelser og møder med mennesker. Kontakt: fotograf Christia Maria Jermiin Dieserud, tlf.: 2869 9083. Mail: christia@heartof.dk Web.: http://heartoftheoldwest.org/ (er under udarbejdelse) Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/HEART-OF-THE-OLD-WEST/337390167158 12 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


NYHEDER OG ARRANGEMENTER Kort Nyt Fem ideer til at hjælpe flere forældre til at svare 1. Rambøll hjælper på telefon: 5161 8076 Mail: Skemasupport@r-m.com. Hvis forældre er kommet til at smide brevet med koderne væk, kan de kontakte Rambøll og få nye sendt 2. Fortæl om jeres egen svarprocent – på papir, via mail eller forældreintra. Jeres svarprocent finder I via følgende link: http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=YFDEW9PN1P31 3. Spørg forældrene, når de kommer: ”Har I udfyldt dette spørgeskema?” Tilbyd eventuelt at hjælpe. 4. Skriv en besked direkte til forældrenes indbakker: ”Din mening er vigtig: Fortæl, hvorfor undersøgelsen er vigtig for jeres tilbud/skole. 5. Brug jeres nyhedsbrev: ”Det er en stor hjælp, at I svarer” Kontakt: Morten H. Larsen, Tlf.: 23 37 77 54. Mail: mohl@aarhus.dk KRAI: Rapport om skolestart Det treårige pilotprojekt med kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling – bedre kendt som KRAI – er nu afsluttet. Erfaringerne fra projektet på Lisbjergskolen, Malling Skole og N.J. Fjordsgades Skole er opsamlet i en hovedrapport, som er offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside. Se rapporten på: www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-ogunge/Skole/Skolestart/Pilotprojekt-om-ny-skolestart.aspx Se også indslag om rapporten fra TV2 Østjylland via dette link: www.tv2oj.dk/arkiv/2011/11/3?video_id=23218&autoplay=1. Pilotprojektet med KRAI er gennemført på dispensation fra Undervisningsministeriet. På baggrund af en ændring af folkeskoleloven overføres kompetencen til at beslutte, hvilken model en skole skal drives efter, til byrådet. Inden jul skal byrådet behandle en indstilling fra Børn og Unge om, at det i fremtiden bliver den lokale skolebestyrelse, som kan indstille, hvilken skolemodel den ønsker. Kontakt: Marianne Holst Nielsen, Pædagogik og Integration. Mail: mhni@aarhus.dk 13 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


ANMELDELSE I de kommende numre af Børn og Unge Nyt bringer vi i samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) omtaler og anmeldelser af bøger og materialer til inspiration for dig, som arbejder i Børn og Unge. Vi modtager gerne idéer og anmeldelser af aktuelt materiale, som kan omtales i nyhedsbrevet. SKOLF anbefaler: Ny rapport om skoler og it-understøttelse af læring En spritny rapport fra Teknologirådet med anbefalinger til skolerne kan være relevant at orientere sig i – for eksempel for ledere, skolebibliotekarer og it-medarbejdere: Rapporten hedder: ”Skole og medier – it understøttelse af læring”. Rapporten kan du downloade og købe hos Teknologirådet – find den via linket her: http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p11_skole_og_medier/p11_Rapport_Skole_og_medierit_understoettelse_af_laering.pdf Børnekulissen anbefaler: Arbejdshæfte om hatteteater Mariane Siem har skrevet arbejdshæftet Hatteteater med børn, som henvender sig til pædagoger og lærere. Hæftet er udgivet af Pædagogisk Forum og koster 67,20 kr. pr. hæfte. Læs uddrag af hæftet her: http://www.kulissen.dk/hatteteater/arbejdshaefte.php Børnekulissen afholder kurser i Hatteteater til foråret: http://www.kulissen.dk/kurser/kurserikulissen.php 14 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011


MEDARBEJDER Nyt om navne Skriv til redaktionen på bunyt@mbu.aarhus.dk, hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet Stedfortræder Lena Jeppesen, Vuggestuen Mælkebøtten, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 30. juni Teknisk servicemedarbejder Peter Bjarne Holm, Rundhøjskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 24. november Tillykke med 40 års jubilæet Sektionsleder Lilian Gade, Økonomi, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 7. november Tak for indsatsen Lars Kloppenborg, projektchef i Ledelsessekretariatet og tidligere udviklingschef i Organisationsudvikling, er pr. 1. november startet i nyt job som udviklingschef i Borgmesterens Afdeling, HR og Jura. Lars fortsætter med at løse mange af de opgaver, som han har arbejdet med i Børn og Unge, blandt andet indkøbsprojektet, der handler om, hvordan vi kan blive mere effektive til at købe ind. Tak for indsatsen, Lars, og held og lykke med dit nye job. 15 BU Nyt nr. 23, den 10. nov. 2011

More magazines by this user
Similar magazines