2 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

2 - NATUR & MILJØ 2013

Hvad

skal tilladelsen indeholde

Eksempel på tilladelse (nødvendige vilkår)

For at få og beholde tilladelsen gælder følgende vilkår:

1) Tilladelsen gælder for brønden (anfør evt. DGU) på

ejendommen xxxx. Beliggenheden er vist på vedlagte

kortbilag.

2) Indvindingens formål er anvendelse af vandet til

husholdningsbrug, herunder havevanding og bilvask.

3) Der må højst indvindes 200 m 3 pr. år.

4) Kvaliteten af vandet skal være tilfredsstillende og

kontrolleres iht. kravene fra Nyborg Kommune.

More magazines by this user
Similar magazines