2 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

2 - NATUR & MILJØ 2013

Hvornår skal

indvindingstilladelsen foreligge

2009-12-27-ÆL.1519 (LF 45 09-10) indeholder følgende

bestemmelser:

§ 6. Uanset de gældende bestemmelser i § 86, stk. 1 og 2, i lov om

vandforsyning m.v. ophører rettigheder i medfør af disse

bestemmelser, der efter den gældende bestemmelse i § 86, stk. 4, i

lov om vandforsyning m.v. fortsat gælder den 1. januar 2010, først

senest 1 år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan i

medfør af miljømålsloven.

More magazines by this user
Similar magazines