2 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

2 - NATUR & MILJØ 2013

Hvor længe

gælder indvindingstilladelsen

VFL § 22 stk. 1. Tilladelser til vandindvinding meddeles for et bestemt tidsrum, som højst kan være 30 år.

VFL § 22 stk. 1: Højst 30 år (ikke for land-

brugsafgrøder, overfladevand, dambrug).

Tidsrum afhængig af kommunal beslutning

(kommuneplan, vandforsyningsplan mv.).

Kortere end 30 år skal begrundes

More magazines by this user
Similar magazines