2 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

2 - NATUR & MILJØ 2013

VFL § 18. Stk. 2. Enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grundvand på egen grund til brug i husholdning Alle anlæg skal have tilladelse (bortset fra anlæg til husholdningsbrug, der ligger uden for vandværkers naturlige forsyningsområde). En tilladelse til husholdningsbrug kan også indeholde tilladelse til f.eks. havevanding, bilvask og anden almindelig anvendelse. Hvem skal have indvindingstilladelse Erhverv skal altid have tilladelse uanset placering.

More magazines by this user
Similar magazines