Vi synger julen ind - Uge kirkers

bjolderup.uge.dk

Vi synger julen ind - Uge kirkers

Kirkelig vejviser og indhold

Sognepræst

Alfrida K. Pedersen

Uge Bygade 11

6360 Tinglev

Tlf.. 7464 6336

E-mail: akp@km.dk

Daglig kontortid: kl. 17-18

Mandag er fridag

Organist

Thilde Madsen

Søndergade 13

6270 Tønder

Tlf.: 9857 4297 eller 4017 0940

E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Bjolderup

Kirketjener & graver:

Jonna Damgaard Pedersen

Tlf.: 4071 4236

E-mail: bjolderupkirke@mail.dk

Kirkesanger:

Børge Eggertsen

Tlf.: 6096 2238

Kirkeværge:

Bente Haugaard

Tlf. 7464 6695

Uge

Kirketjener & graver:

Irmgard Kolb,

Tlf.: 5174 2141 eller 7464 3646

E-mail: ugekirke@mail.dk

Kirkeværge:

Birgit Hougaard

Tlf. 5098 6737

2

Indhold side

Fra menighedsrådet 3

Præstens side + Siden sidst 4

Korets side 5

Begravede + Arrangementer 6-7

Familiebegivenheder 8-9

Nyt fra foreningerne 10-11

Gudstjenesteliste 12

Kimen

udgives af menighedsrådet

Redaktør:

Thilde Madsen

Deadline:

Stof vedrørende marts, april og maj

sendes til

Thilde Madsen på

thilde@tf-madsen.dk

senest d. 20. januar.

Fotos

Billederne i dette blad er taget af Alfrida

og Thilde med mindre andet er

angivet.

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til

og fra gudstjenesterne kan bestille

Taxi på menighedsrådets regning senest

dagen før kl. 12 hos

Tinglev Taxi på tlf. 74 64 42 21

Begge sogne:

www.bjolderup-uge.dk

More magazines by this user
Similar magazines