E-læring og samarbejde over nettet - itai

itai.dk

E-læring og samarbejde over nettet - itai

E-læring og samarbejde over nettet ”Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent samarbejdspartner for at udvikle os og frigøre det potentiale, der ligger i de nye teknologier. Valget faldt på itai, da de rummer den unikke kombination af teknisk, pædagogisk og konceptuel indsigt, som er vanskelig at finde på et marked, hvor teknologien i sig selv er i fokus. ” Afdelingsdirektør Niels Henning Andersen Entreprenørskolen


E-læring fra idé til praksis Læring og samarbejde kan foregå på mange måder. Brug af e-læring er én af måderne. itai a/s tilbyder et samarbejde, hvor vi sammen med jer som kunde kommer fra idé til effektiv læring på den mest optimale måde. Vi aftaler, hvilke opgaver I selv vil løse, og hvor I vil trække på os. Vi kan hjælpe med at træffe de rigtige valg i kraft af vores mangeårige erfaring. E-læring kan anvendes på mange måder, fx: • Til efteruddannelse eller oplæring af medarbejderne • Til produkttræning hos kunder eller leverandører • Til styrkelse af kommunikation og samarbejde med forhandlere • Til salg og markedsføring • Til branding af virksomheden overfor kunder og samarbejdspartnere itai a/s har et bud på, hvordan e-læring kan støtte netop jeres mål. Vi bruger en simpel afprøvet metode til at afdække behov og hvilke former for e-læring og undervisningsmetoder, der er bedst i lige netop jeres tilfælde.


Hvorfor skal vi bruge e-læring frem for almindelig undervisning? Er det bedre, billigere eller bare anderledes? Det behøver ikke være et enten eller. Det kan være billigere og mere effektivt. Det er først og fremmest fleksibelt. Kursisten vælger selv tid og sted. Er det kun for de store virksomheder? Nej. Mindre virksomheder kan også have stort udbytte af det. Der findes mange færdige e-læringsmoduler og digitale materialer, som man kan leje sig ind på og på den måde spare mange ressourcer. Man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken to gange, men kan nøjes med at koncentrere sig om særlige forhold. Hvad kræver det af virksomheden? Først og fremmest engagement og vilje før, under og efter lancering. Al læring og kompetenceudvikling kræver ressourcer; kunsten er at gribe e-læring an, så det virker uden unødig spild. Virksomheden kan selv afgøre, hvor mange af e-læringsprojektets opgaver, den selv vil varetage - helt eller delvist. Planlægning og god rådgivning er alfa og omega. FAQ om e-læring Hvilke krav stiller det til medarbejderne / deltagerne i e-læring? Skal de være øvede IT-brugere? Hvis e-læring og det digitale undervisningsrum er godt tilrettelagt, kan selv relativt svage IT-brugere klare sig. Ufaglærte og svage IT-brugere er gennemsnitlig lige så gode e-læringskursister som akademikere. Udfordringen er at skabe et godt og vedkommende forløb og få undervisningen forankret i virksomheden. Det skal betyde noget og være anerkendt at tage e-kurserne. Kræver det specialuddannede medarbejdere til at administrere det? Nogen skal lære at håndtere styring af brugere og adgange til kurser og materialer. En del administrative opgaver kan automatiseres – ligesom man kan vælge at outsource dem. Så behøver virksomheden ikke bruge ressourcer på at holde en eller flere administratorer ajour med opgaver, de kun sjældent har brug for at løse.


Eksempel: E-læring til træning i brug af Office-pakken > Behov Medarbejderne skal forbedre deres færdigheder i brugen af Office-pakken og blive fortrolig med ændringer, når der kommer nye versioner. > Løsning Virksomheden vælger en kombination af dels korte kurser med en instruktør og dels e-læring. • E-læringsmoduler med alle grundlæggende funktioner (kan bruges både som selvstudieforløb, gruppetræning og opslagsværk) • Mulighed for online support og støtte fra superbrugere • Korte tilstedeværelsekurser med instruktør. E-læring bruges som forberedelse og fastholdelse. Virksomheden lejer eksisterende moduler. Der udarbejdes supplerende materiale, som underviser i procedurer, der er specifikke for virksomheden.


Eksempel: E-læring til træning af entrepriseledere i byggefirma > Behov Entrepriselederne har behov for at styre byggeprocesserne bedre for at reducere spild og forbedre kvaliteten i firmaets leverancer. > Løsning Der er tale om at ændre holdninger og at kunne træffe valg. Derfor tilrettelægges kurset som en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser og dialog med vejleder og medkursister. • E-læringsmoduler med grundlæggende teori, herunder øvelser i det teoretiske stof • Mulighed for on-line vejledning og dialog med kolleger • Udarbejdelse af en case, der kræver research i eget arbejdsmiljø og som stiller opgaver, der kan løses på forskellige måder. Opgaveafleveringen følges op af dialog om løsningsforslagene • Opsamlingsdag og workshop, hvor relevante problemstillinger fra opgavebesvarelser og dialogen tages op • Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af HR-ansvarlig, fageksperter/vejleder og e-læringsekspert


itai a/s er en konsulentvirksomhed med afdelinger i Tønder og København. Siden 1989 har vi leveret IT-løsninger, som er designet og implementeret i tæt samarbejde med kunden. Vi er specialister i: • rådgivning om e-læring, kompetenceudvikling og dataintegration • levering af IT-løsninger der er skræddersyet efter kundens behov • hjælp til implementering af løsninger hos kunden - både hvad angår anvendelsen af IT og de organisatoriske processer, der følger med. Vi samarbejder med nogle af de bedste leverandører af IT-produkter, så vi kan koncentrere os om det væsentlige: at skabe løsninger, der tilfredsstiller kundens behov. itai a/s Nordre Landevej 2a • 6270 Tønder Tlf. 2040 5445 • itai@itai.dk • www.itai.dk

More magazines by this user
Similar magazines