Nr. 44 • December 2002 - Baunebakken

baunebakken.dk

Nr. 44 • December 2002 - Baunebakken

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 44 December 2002


2

Formand

Bengt Lynggaard Madsen

Bredkær 25

36 75 84 11

Sekretær

Peter Knub

Grundkær 41

36 48 13 60

Best. medlem

Johnny Steenberg

Grundkær 10

36 75 42 36

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

36 75 08 54

Best. medlem

Bente Risom

Engkær 19

Tlf. 36 47 84 60

Best. suppleant

Jan Mikkelsen

Drivkær 27

36 75 41 45

Kasserer

Jørgen Møller

Grundkær 18

36 75 00 08

Best. medlem

John Brun Jensen

Grundkær 12

Tlf. 36 47 18 12

Best. suppleant

Lindi Sundoo

Bredkær 35

36 75 48 49


INDHOLD

Nyt fra bladudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5

Læserbrev: “Varmepumper” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9

Fra nabo til nabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Historisk tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Godt og tørt brænde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Læserkonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

De udvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

STØT VORE ANNONCØRER

- DE STØTTER OS !

FOR KUN KR. 22,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Køb solkort og få op til 25% ekstra

rabat

®

Sun Station

SOLCENTER

3


4

NYT FRA BLADUDVALGET

Det er nu et år siden, at vi spurgte læserne

om der fortsat var behov for Baunebakkebladet.

Reaktionerne var dengang

en stærk opbakning til at vi fortsat

skal lave et blad, som kommer 4 gange

om året og der var også adskillige som

tilkendegav, at de gerne ville bidrage

med indlæg til bladet.

Vi har da også modtaget en del indlæg

i løbet af året, som vi har bragt i

bladet – indlæg som har været med til

at gøre bladet mere spændende og vedkommende

for læserne. Men vi kan

godt bruge endnu flere indlæg fra beboere

om, hvad der rører sig i Baunebakken.

Det vil medvirke til at gøre bladet

mere spændende at læse – og husk Baunebakkebladet

er til for medlemmerne

af vores grundejerforening.

Der er også andre måder at komme i

dialog med hinanden på og få kommunikeret

budskaber rundt til beboere i

Baunebakken – hvad enten man har noget

man ønsker at sælge/købe eller har

et problem med internetadgang – nemlig

via Baunebakkens hjemmeside, som

netop har fået en ansigtsløftning og nu

fremstår let tilgængelig og overskuelig

med en masse nyttige oplysninger for

Baunebakkens beboere.

På addressen www.baunebakken.dk

finder du en række oplysninger om

Baunebakken – bl.a. om huse til salg

m.v. Der findes også et debatforum,

som du kan bruge til at debattere med

andre beboere i Baunebakken eller efterlyse

hjælp til løsning af et problem.

Så benyt vores hjemmeside flittigt. Det

bliver den kun bedre af.

Selv om vi kan klare megen kommunikation

og dialog via internettet, så

må vi ikke gemme os bag vores computere

hele tiden. Det er vigtigt at vi – især

i denne mørke tid af året – også kommer

ud af vores huse en gang imellem

og snakker med vores naboer og leger

med børnene.

En sådan lejlighed kunne være fastelavn,

hvor vi i en række år har afholdt

en fælles fastelavnsfest med meget stor

tilslutning af både børn og voksne. Hermed

en opfordring til at tage initiativ til

et sådan arrangement i det nye år. Hvis

du har lyst til at være med til at lave et

sådant arrangement eller et andet, så

opret et nyt emne under debatforum og

se om der ikke skulle komme positiv respons

fra andre, som har lyst til at bidrage

til festen.

Bladudvalget skal hermed ønske jer

alle en glædelig jul og et godt nytår.


NYT FRA BESTYRELSEN

Den positive

I sidste nummer af Baunebakkebladet

var der et glimrende indlæg om bestyrelsens

udgydelser i bladet. Vi skælder

alt for meget ud, vi er for lidt positive.

Og det er rigtigt.

Det er der et par "gode grunde" til:

Først og fremmest at man med årene

bliver miljøskadet.:

Hver dag sine ærgrelser – hver dag

sine brokkerier – berettiget eller uberettiget.

Der er medlemmer, der desværre

for dem er født med et "brokkegen", og

det bliver man nødt til at pleje.

Hver eneste gang vi kommer med

en opfordring eller henstilling er det ikke

for bestyrelsens skyld,det er for medlemmernes

skyld.

Der er mange medlemmer, der er

blevet fortørnede over de røde sedler,

der blev sendt ud i sommer. Javel, men

de har hjulpet. Hjulpet de mange, der

bestemt ikke ønsker området aflåst. Metoden

kan diskuteres, det kan virkningen

ikke.

Dernæst at vi i bestyrelsen er meget

blufærdige.

Vi er ikke dem der stiller os frem og

udråber alle de gode ting, vi får lavet,

nej vel. Men nu skal det være. Åh nej,

ikke nu!!!

Hvornår har vi i Baunebakkebladet

set et indlæg om f.eks. at det var fantastisk

med den nye legeplads, at det var

en genial måde vi fik opdateret vort hybridnet

på og så videre og så videre.

Jo, det er da sandt nok, at vi i det

daglige får mange venlige ord med på

vejen, men de står jo ikke i bladet og

godt nok varmer ordene, men et flertal

mener at vort blad er en glimrende ting,

hvorfor så ikke videregive de positive

ting her.

Et eventyr eller????

Og lad mig fortælle en dejlig oplevelse,

jeg havde lørdag den 16. november.

Hjørnet at Bredkær Øst og Rebæk

Allé var fyldt med nedfaldne blade – kastanieblade

for det meste – og hvad ser

jeg: en beboer på Bredkær i gang med at

feje og skovle bladene op. Ikke fordi han

var sur over bladene, han syntes bare ikke

de pyntede. 2 stopfyldte sække blev

det til plus de 2 han havde fyldt ved at

feje sammen ud for sit eget hus meget

langt nede på Bredkær.

Den slags varmer og viser os andre

vejen.

Baunebakkebogen og Baunebakkens

hjemmeside

Baunebakkebogen foreligger nu i en ny

revideret udgave. Det er vigtigt, at alle

beboere har den og benytter den, f.eks.

når der skal males udvendigt, sættes

plankeværker op o.s.v.

I bogen skulle gerne være alle de oplysninger,

man som beboer i foreningen

har brug for. Er der mangler i den, så

lad os det at vide. Det er blevet overkommeligt

at rette i den, nu hvor den


56

SALON KATE

Langt, kort, strit eller krøller

- håret det klarer Kate Møller

Alt inden for moderne

hårpleje, for damer, herrer

og børn.

Der er åbent tirsdag til

fredag fra kl. 9 til efter

behov.

Til dig der måtte være

dårligt gående, eller på

anden måde ikke er i stand

til at komme til mig

- kommer jeg gerne til dig.

Jeg kører ud hver mandag

fra kl. 9.

Ring venligst

for tidsbestilling.

Venlig hilsen

Salon Kate

v/Kate Møller

Plejehjemmet Søvangsgården

Søvangsvej 19-23

2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 08 34

Privat: 36 75 00 08

Grundkær 18

SALONPRISER

Dameklip Kr. 145

Herreklip, pensionist Kr. 105

Herreklip Kr. 130

Børneklip Kr. 100

Vandondulation Kr. 135

Klip samt vand/føn

Permanent

Kr. 220

incl. vand/føn Kr. 430

Permanent (solo) Kr. 340

Lyse striber (solo) Kr. 250

Farvning (solo)

Farvning,

Kr. 185

bryn og vipper Kr. 95

Tillæg for langt hår Kr. 120

Kørselstillæg Kr. 30

(dog ikke i Baunebakken)

Alle priser er incl. moms.


NYT FRA BESTYRELSEN

ligger på Baunebakkens nye hjemmeside.

Den kan umiddelbart udskrives,

men har man ikke muligheden for det,

kan man få den enten på diskette, eller

man kan få den udskrevet af bestyrelsen.

Vores hjemmeside har fået ny profil,

og blandt de nye tiltag er et debatforum.

Her kan man rejse spørgsmål af

almen interesse og (måske) få svar fra

andre beboere. Debatten løber i en

måned, hvorefter den automatisk afsluttes.

Hen ad vejen vil siden blive udbyg-

get. Blandt andet er det tanken at lave

en side med links til relevante hjemmesider.

Har du et tip om en god hjemmeside,

kan du sende det til os direkte fra

baunebakken.dk

Benyt hjemmesiden flittigt, gå ind

på www.baunebakken.dk og få dine oplysninger.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og

et godt nytår. Og tænk lige over ovennævnte

eventyr.

Bengt Lynggaard Nielsen

7


8

DET KOSTER IKKE EN

BONDEGÅRD

AT ANNONCERE I

BAUNEBAKKEBLADET

Nej - det er faktisk ikke særligt kostbart at komme i kontakt

med et udsøgt publikum og folkefærd.

Uden store og dyre undersøgelser, kan vi med simpel

hovedregning konstatere, at Baunebakkebladet har en uhørt

lav kontaktpris på under 40 øre.

Vil du vide mere - så kontakt bladudvalget - se side 15.


Varmepumpe

Skal du købe en varmepumpe?

Skal din varmepumpe have et servicebesøg?

Så skal du vide, at der findes andre

end Gidex, som kan servicerer og opsætte

Toshiba varmepumper.

Islev VVS & Klima

Skodsborg Strandvej 155 B

2942 Skodsborg

Tlf. 45 80 18 76

Mobil: 30 22 77 77

Jeg nævner dette, da jeg tilfældigvis

kom i kontakt med Islev VVS & Klima

og har fået en utrolig fin service til me-

LÆSERBREV

get fordelagtige priser. Jeg ved at mange

af husene i Baunebakken har en varmepumpe,

og en varmepumpe kører ikke

livet igennem uden at blive serviceret.

Derfor er det rart at have fagmænd til at

servicere din varmepumpe til en fornuftig

pris.

Jeg har for øvrigt haft min varemepumpe

i 4 år og den har været fantastisk.

Næsten hele huset opvarmes med

varemepumpen. Kun de yderste rum

længst væk i huset skal have supplerende

varme i de kolde perioder.

David Jensen

Stendam 14

9


10

36 44 78 57


Børneudstyr sælges

Odder barnevogn incl. Lift og madrasser

500,- kr.

Tremmeseng i hvid incl. Madras, himmel

og indsats 500,- kr.

Autostol op til 22 kg (Mærke: King)

300,- kr.

Kravlegård i lyst træ incl. madras 300,kr.

Henv. til:

Hanne Andersson

Drivkær 2

Tlf: 3675 0029

Email: Andersson@oncable.dk

Herregårdssten og stigereoler

Ca. 10 kvadratmeter herregårdssten

(rød/grå-mix) kan afhentes.

ABC-stigereoler (flere forskellige moduler)

sælges billigt.

Henvendelse:

Jens Mølbach

Engkær 4

Tlf. 3648 0204

FRA NABO TIL NABO

Flaghejser søges

Henvendelse bestyrelsen.

Børnepasning

Søger du en frisk pige til børnepasning

bor jeg i området og kan tilbyde min assistance

både aften og weekend.

Jeg kan eventuelt også afhente dine

børn i børnehave/fritidshjem.

Jeg hedder Josephine og er 14 år gammel.

Jeg er en sød og naturlig pige og er

vant til børn.

Hvis du synes dette lyder interessant,

kan du ringe til:

Hjem 36 48 04 18

Mobil 61 66 04 18

Med venlig hilsen

Josephine Jensen

Stendam 14

Kaniner søger ny plejefamilie

Solbær og Snebær, 1 år gamle hundværgkaniner

søger ny kærlig plejefamilie.

Sommer- og vinterbur medfølger.

Henvendelse:

Christiansen

Drivkær 28

Tlf. 3648 4266

Se i øvrigt www.baunebakken.dk

11


12

HISTORISK TILBAGEBLIK

Det historiske tilbageblik

ser denne gang

60 år tilbage og tager

udgangspunkt i

Baunebakkebladet

fra juli 1942, nr. 51,

med en artikel om Bladet

og fortovene. Begge artiklerne er

gengivet uforkortet og uden nogen

form for redigering.

Der er i artiklen om bladet paralleller

at kunne trække til i dag. For at skrive

et stykke i beboerbladet behøver det

jo nødvendigvis ikke være for at brokke

sig. Der kunne i og for sig være lige så

megen mening i at skrive et indlæg om

en positiv hændelse eller påskønne et arbejde,

der gøres i foreningen. Det at glæde

nogen, der gør en forskel eller en ekstra

indsats kan være nok så kraftig en

motivation for de, der får et skulderklap.

Fortovene

Det kniber stadig for enkelte Medlemmer

at forstaa, at Fortovene er en Del af

deres Have, og ogsaa skal holdes rene,

og det burde være en Æressag at gøre

rent en Gang om Ugen og ikke en Gang

om Aaret. Blot et eller to Fortove paa en

hel Vej et nok til at ødelægge det Arbejde,

som alle de øvrige Medlemmer gør

for, at det skal se pænt ud. Vi har nok

Midler til at tvinge disse daarlige Havefolk,

men det meste af Sommeren gaar

saa alligevel, inden et saadant Fortov

bliver renset. Først skal det være beskidt,

saa skal Medlemmet bedes om det

et Par Gange, og hjælper det saa ikke,

saa et Anbefalet Brev med 14 Dages

Varsel, saa er sommeren gaaet, og saa

skal man til at være Uvenner, naar Regningen

skal betales, derfor rens Fortovene

til Glæde for dem selv og os andre.

Bladet

Hvorfor skriver saa faa af vore Medlemmer

til Bladet, hvis de har noget paa

Hjerte? Skulde der virkelig ikke være

noget at anke over eller noget af paaskønne,

skulde alt herude være Idyl. Det

tror man næsten ikke, derfor, hvis nogle

af Medlemmerne gaar og tænker paa, at

et aller andet burde være anderledes,

saa lad os faa det frem i Bladet. Vi taler

jo ikke alle med hinanden hver Dag, og

der er længe mellem Generalforsamlingerne,

saa hvis der i Mellemtiden skulde

være noget, saa send det ind til Bladet,

det er jo lettere at skrive det end sige

paa Generalforsamlingerne, og paa den

Maade kommer det lettest ud til alle

Medlemmerne. Det er ikke meningen,

at Bladet kun skal være Talerør for Bestyrelsens

Meddelelser og Meninger, det

kunde være rart at høre andres Meninger,

Bladet burde benyttes mere af Medlemmerne,

end Tilfældet er i Øjeblikket,

det vilde i det hele taget være interessant

at høre noget nyt fra Medlemmerne

en gang imellem, saa Bladet kunde

blive det Bindeled, det burde være mellem

os alle herude, derfor, hvis De har

noget paa Hjerte, saa skriv til os.

Underskrevet

Svend Nielsen,

Formand for Grf. Baunebakken


GODT OG TØRT BRÆNDE

Sådan sikrer du det bedste resultat

i brændeovnen

For at være sikker på at have alt det

tørre brænde, du skal bruge om vinteren,

er det klogt at købe ind foråret før.

Den bedste fremgangsmåde for at få

tørt brænde er at fælde træet inden 1.

april. Brændet saves og kløves inden 1.

maj. Det lagres derpå under halvtag

sommeren over.

Omkring 1. oktober begynder

brændet at optage vand fra luften, selv

når det ligger i et udeskur. Derfor er det

klogt at få vinterens forbrug bragt indendørs,

f.eks. i en fyrkælder, men dem

er der ikke mange af i Baunebakken.

Det er en god idé at tage brændet

ind i stuen ca. en uge før det skal bruges.

Slå stykkerne mod noget hårdt, så

biller, stankelben og andre insekter ikke

kommer med ind. Det er rarest, både

for dyrene og familien.

Med hensyn til brændværdien, så

varmer alle træsorter lige meget pr. kg.

brænde. Forskellene opstår ved, at

træerne ikke er lige tunge. I skemaet er

oplistet, hvor meget »gods«, der er i de

forskellige træsorter sammenlignet med

bøg, som er sat til 100. F.eks. ligger det

populære birkebrænde på 88 – og det

giver dermed 12% mindre varme pr.

kubikmeter.

Brændværdien i 1 kilo tørt træ er 19

megajoule. Det svarer ca. til 1/2 liter

olie. I praksis vil der dog altid være en

smule vand i brændet, og brændeovnens

virkningsgrad er ikke helt så høj

som oliefyrets. Som tommelfingerregel

kan man med en kasserummeter brænde

spare ca. 100 liter olie.

Træsort Kilo tørt træ pr. kubikmeter I forhold til bøg = 100

Avnbøg 640 110

Bøg og eg 580 100

Ask 570 98

Ahorn 540 93

Birk 510 88

Bjergfyr 480 83

Gran 390 67

Poppel 380 65

13


14

LÆSERKONKURRENCE

Redaktionen modtog i alt 17 løsninger

til den sidste læserkonkurrence. Denne

gang var alle de fremsendte løsninger

rigtige. Fordelingen af modtagne løsninger

fordelte sig således, at vi modtog

1 skriftlig fremsendt løsning og de øvrige

16 modtagne løsninger kom via vor

hjemmeside, der tilsyneladende benyttes

flittigt.

Vi skal have udløst spændingen og

kommer med løsningen til alle de, der

har gået og grublet over løsningen i sidste

nummers læserkonkurrence:

Der var trængsel hos fjerkræavler Hanegal.

I gården bag trådnettet sås to potentielle

udbrydere, der ikke ville ende deres

dage i en suppegryde. De var i færd

med at planlægge en flugt. Den ene sagde

til den anden: "Hvis ikke du følger mig, så

er du en kylling. Kylling, du bliver aldrig

en høne, hvis ikke du udviser lidt mod".

Vinder af konkurrencen blev:

Peter Knub, Grundkær 41.

Et stort til lykke fra redaktionen. Det er

rart at se, at der også blandt bestyrelsens

medlemmer er nogle, der deltager i

de af bladets aktiviteter. Tak for deltagelsen.

Redaktionen er på vej med en

god flaske rødvin.

For nye læsere og andre nytilkomne

så lægger læserkonkurrencen op til stor

fantasi, logisk ræsonnerende tankeud-

vikling også kaldet diskurs samt ikke

mindst rimelige fundamentale danskkundskaber.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud

på at færdiggøre sætninger ved hjælp af

to ens ord, der staves ens, men ikke har

samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal indsætte

to ord, der her i eksemplet er indrammet

i parenteser og understreget:

"Kom Petersen med fly? Nej han (tog)

(tog)".

Opgaven denne gang lyder som følger:

Der gik et par turtelduer i strandkanten

langs med næsten smult vande og

med akkompagnement af små bølgeskvulp

under en stjerneklar himmel,

da han begyndte at fortælle om astronomiens

mange facetter – om solsystemer,

planeter og stjerner m.v. Hun så

op på ham og udbrød: "Du taler om

______, ______ har du selv".

Navn:

Adresse:

Hvis Jeg vinder ønsker jeg:

■ Rødvin ■ Hvidvin ■ Rosévin

■ Chokolade

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres inden den 1. marts 2003, vil der blive trukket lod om en god flaske

vin efter eget valg (rød-, hvid- eller rosé-vin). En æske chokolade vil også være en mulighed, hvis det skulle

være en af de yngre medlemmer af foreningen. Løsningen offentliggøres i marts/apriludgaven af bladet.

Løsningen afleveres på et stykke papir med navn og adresse eller ved at aflevere talonen med løsningen til et

af bladudvalgets postkasser. Du kan selvfølgelig også afgive løsningen via Internettet på vor - foreningens -

hjemmeside www.baunebakken.dk. Her kan du også, blandt de første se, hvem der har vundet konkurrencen.


DE UDVALGTE

Miljøudvalg

Interesserede kan henvende sig til:

Johnny Stenberg Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 42 36

Bladudvalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 (e-post: jom@oncable.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Jens Mølbach, Engkær 4 (e-post: jens.moelbach@ac.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 48 02 04

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 (e-post:skogstroll@get2net.dk) . . . . . 36 75 39 50

Erik Christiansen, Drivkær 28 (e-post: ech@bordingmail.dk) . . . . . . . . . 36 48 42 66

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: andersson@oncable.dk) . . . . . . . . . 36 75 00 29

Antenne

Bent Lynggaard Madsen, Bredkær 25(e-post: lyma@mail.dk) . . . . . . . . . 36 75 84 11

P-pladsskilte

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bomnøglesalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Entreprenør

Ruben E. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 33 15

Ruben (mobil tlf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 00 84

Træffes man-tor kl. 8-16, fre kl. 8-13

Vedligeholdelsesudvalget

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Peter Knub, Grundkær 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 13 60

Bente Risom, Engkær 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47 84 60

WWW.BAUNEBAKKEN.DK

15


En ordentlig handel.

Nybolig Helge Kamp

Rødovre Centrum 165

2610 Rødovre

tlf. 3670 8000

Hvidovrevej 104 A

2650 Hvidovre

tlf. 3675 3070

...sammen med Nykredit

Det svære er at fastsætte den pris, som en køber er parat til at betale. Hos Nybolig

er vi i kontakt med virkelig mange købere hvert år. Vi kender det lokale marked –

og specielt rækkehusene i Baunebakken har vi mange forespørgsler på – og opnået

gode salgsresultater med!

Derfor er vi også i stand til at give dig en realistisk salgsvurdering af din bolig og

give et bud på, hvordan man opnår det bedste overskud.

360 Se 360° visning på internettet.

www.nybolig.dk

Nybolig sponsorerer:

www.baunebakken.dk

..sammen med Nykredit

More magazines by this user
Similar magazines