Folder til virksomheder - UU Odder Skanderborg

uu.os.dk

Folder til virksomheder - UU Odder Skanderborg

Vi er dialogpartnere i Midtjyske Netværk, som er et frivilligt netværk af

virksomhedsledere og personaleansvarlige i både private og offentlige

virksomheder, som ønsker at arbejde med virksomhedernes sociale

engagement. (Se mere på http://www.midtjyske.net)

Allan Skov Eskebjerg og Anne Møller Madsen

Kontakt: Anne Møller Madsen

Mail: anne.moeller.madsen@skanderborg.dk

Mobil: 21 83 49 17

Fastnet: 87 94 76 15

Kontakt: Allan Skov Eskebjerg

Mail: allan.skov.eskebjerg@skanderborg.dk

Mobil: 21 83 49 15

Fastnet: 87 94 76 14

Besøgsadresse: Gazellen, Asylgade 18 b, 8660 Skanderborg

Postadresse: UU Odder-Skanderborg, Bakkedraget 1, 8362 Hørning

www.uu-os.dk

Gazellen er forankret under UU Odder-Skanderborg og er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Gazeller

pa

o

spring

- for dig der vil videre

G a z e l l e n

Info

Virksomheder


Gazeller i din virksomhed?

Vil din virksomhed være med til at tage et socialt ansvar?

Vil I være med til at hjælpe en ung på rette vej?

Gazellen tilbyder:

4 Et direkte bindeled mellem jeres virksomhed og den unge

4 Kontinuerlig støtte

4 Sparring

4 Netværksmøder for mentorer

4 Jobrelateret undervisning til den unge

4 Opfølgningssamtaler

Mentor i virksomheden

Den unge kan kobles på en medarbejder - en mentor - i din

virksomhed. Sammen med Gazellen har medarbejderen en

central rolle i forløbet.

En mentors opgave er:

4 At lære den unge om ’virksomhedskultur’

4 At sikre, at arbejdsopgaverne er tilpasset den unge

4 At arbejde med den unges stærke sider

4 At stille krav og yde omsorg

4 At være kontaktperson mellem virksomhed og Gazellen

En Gazelleung er kendetegnet ved at kunne foretage store spring

personligt og fagligt, når motivationen “vækkes”. Når retningen

ændres, og når livet giver mening, udviser den unge stor udholdenhed,

og skjulte ressourcer kommer frem i lyset.

”Før jeg kom i praktik havde jeg angst for

at være sammen med mange mennesker

på en gang. Nu står jeg i en bogforretning

med masser af kunder og har helt fået

bearbejdet min angstproblematik”.

- Jens ”Saga”

”Praktikken i BR har givet mig mere styrke

og selvtillid”.

- Rikke

“Jeg kan virkelig se en positiv udvikling hos

mig selv. Gazellen er noget af det bedste,

jeg nogensinde har deltaget i”.

- Natasja

“Det var en rigtig god oplevelse at have

en gazelleung i pratik i vores børnehave.

Hun var lydhør overfor vores råd og

vejledning. Gazellen bidrog med klare

forventninger til samarbejdet og med

god opbakning og opfølgning”.

- Birgit Sørensen

“Muldvarpen” i Ry

& mentor for Gazelleung

More magazines by this user
Similar magazines