Referat fra generalforsamling i KARIBU torsdag d. 15. maj 2008

aalborghus.dk

Referat fra generalforsamling i KARIBU torsdag d. 15. maj 2008

Referat fra generalforsamling i KARIBU torsdag d.

15. maj 2008

Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer, 2) Årsberetning, 3) Årsregnskab, 4) Debat af indkommet

forslag, 5) Valg, 6) Evt.

Ad 1) Torben Poulsen blev valgt til ordstyrer.

Ad 2 og 3) Sekretær Thyra Bjerreskov fortalte om årets begivenheder (se bilag 1) og

fremlagde årsregnskabet, som godkendtes (se bilag 2)

Ad 4) Indkommet forslag om at nedlægge foreningen blev vedtaget med absolut flertal efter

debat. Foreningen blev oprettet i 1998 for at bistå med at finansiere udvekslingsbesøgene fra

Kenya, men disse ophørte i 2002. Det blev vedtaget at bruge de resterende midler til at

finansiere det sidste gymnasieår for vores to tilbageværende sponsorelever Linna Jeflin og

Neema Ouma. Efter debat af mulighederne for at videreføre Kenyaprojektet i en anden form

blev det vedtaget, at de elever, der deltog i mødet, vil arbejde for at samle en gruppe i

begyndelsen af det nye skoleår, som dels vil forsøge at tage initiativ til nogle fundraisingaktiviteter,

som kan muliggøre fortsættelse af sponsorprojekter ang. skolepenge til

AIDSforældreløse God-Bura elever, dels vil forsøge at nytænke rejseprojektet og komme med

nogle ideer til dets videreførelse.

Ad 5) Bestyrelsesvalget aflystes, da foreningen er nedlagt.

Ad 6) Intet.

Bilag 1

Årsberetning for KARIBU

til generalforsamlingen

d. 15. maj 2008

5. Kenyarejse juli 2007

Rejsen forløb denne gang uden nogen af de transport- eller helbredsmæssige problemer, som vi har

oplevet på de tidligere rejser. Måske bl.a. pga. de nu utroligt udbredte mobiltelefoner klappede al

logistik perfekt, og da vi ligesom sidst købte flaskevand også ude i landsbyen, var der ingen

maveproblemer. Vi gennemførte det sædvanlige program med skolebesøg på GBSS og God Bura

Primary, besøge Alice Ogola på Kiwa, besøgte landbrug og sundhedsprojekter, og alle elever

prøvede både at overnatte på en boplads og på skolen og besøge andre bopladser. På hjemvejen var

vi på safari og overnattede på en luksuriøs safari lodge. Vi havde én overnatning i Nairobi på

udturen (hvor vi besøgte Karen Blixens hus) og to på hjemturen (hvor vi shoppede souvenirs og

hilste på gamle og nye bekendte).

Budgettet holdt fint, så der blev besluttet at tilbagebetale 700 kr. til hver af pigerne.

GBSS afholdt en dejlig afskedsfest for os, men det kunne mærkes at Carillus Omwayis afløser i

deputy-stillingen ikke var af hans organisatoriske og sociale karat, så dagene på skolen og

elevkontakterne var måske knap så vellykkede som vores tidligere erfaringer.


Rejsedeltagerne arrangerede en fredagscafé i november for at tjene til vores tilbageværende

sponsorelever. Det gav 2265 kr. KARIBU solgte julegaveaktier til fordel for vores sponsorater, og

det gav 3250 kr.

KARIBUs sponsoraktiviteter

1) Vi afsluttede i år alle 2005-legaterne med undtagelse af Linna Jefflin, der nu går i 3.g. Alle

eleverne bestod deres eksaminer. Der resterer at betale for Linnas sidste skoleår 2009.

2) KARIBU organiserede i foråret 2005 et legat (kaldet ”10 for 2”) for to AIDS-forældreløse piger,

der begge hed Irina. Den tilbageværende Irina Yuma går nu i 4. g, og der er betalt for resten af

hendes skolegang.

3) KARIBU har sponsoreret en treårig farmaceutuddannelse for tidligere GBSS-elev Alice Ndire

(født Ogola) vha. en gruppe lærere + disses familier. Hun gik op til afsluttende eksamen i slutningen

af 2007. Desværre dumpede hun i ét af fagene, måske pga. de etniske konflikter, der brød ud efter

præsidentvalget i julen, idet mange luoer efterfølgende har klaget over eksamensbedømmelserne.

Alice vil tage det manglende fag om i november i år. Hun har ikke bedt om yderligere støtte.

4) Vi medbragte på rejsen et legat fra Aalborghus’ lærere og deres familier på 5000 kr. Skolen

valgte to AIDS-forældreløse elever til at modtage legatet, nemlig Felix Okoyo og Jecinter Alila,

begge 3. g. Desuden bad de os overveje Neema Akinyi Ouma, 2.g, som kandidat. KARIBU har nu

betalt for Felix’ og Jecinters 4.g, så de kan afslutte deres eksamen og for Neema Oumas 3. år.

5) KARIBU har desuden hjulpet tre af deltagerne i 2007-Kenyaturen med efterfølgende at formidle

uddannelsesstøtte til yderligere to unge mennesker på GBSS.

Der har ikke været ressourcer til at starte nye legater, selv om det ikke skorter på egnede kandidater!

Farvel til Kenyaprojektet?

I det forløbne år er det blevet klart, at Kenyaprojektet ikke kan fortsætte i den tidligere form. Der er

ikke fundet en lærer, der kan gå ind i projektet sammen med Bente Sørensen. Projektet sættes derfor

i bero, i hvert fald for en tid, med mindre der på denne generalforsamling fremstår nye ideer og

personer til at omdanne og videreføre det.

Hvis ikke det sker, foreslår vi, at KARIBU nedlægges, og de resterende midler bruges til at

færdiggøre Linna Jefflins og Neema Oumas sponsorater.

I de 10 år, projektet har eksisteret, har det givet ca. 50 Aalborghuselever en enestående oplevelse.

Bilag 2

Regnskab for KARIBU

8. april 2007 – 5. maj 2008

Overført kassebeholdning:...........................................................................56.876,27

Indtægter:

Elevindbetalinger til Kenyarejse 2007: 10.000kr. × 8....................................80.000,00

Indbetalinger for rejseudgifter for 3 rejseledere (30.102,35+14.897,65).......45.000,00

Lån fra Aalborghus til buffer .........................................................................10.000,00

Lodseddelsalg......................................................................................................300,00

Indbetaling til Alice Ogolas legat:.......................................................................100,00

Indbetaling til Felix’ legat: ...............................................................................5.000,00

Indbetaling til Collins’ legat (Christine D. Emanuelsen)..................................1.050,00

Gave fra Anette Engelbrecht..................................................................................50,00

Kenyagruppens fredagscafé:.............................................................................2.264,75

Medlemskort på fredagscafé i november:............................................................140,00


Salg af juleaktier:..............................................................................................3.250,00

Renter af foreningens konti: (501,74+0,49+51,51+0,41+0,45)...........................554,60

Indbetaling til Calvince’s legat (Charlotte Rold & Marie Harpøth).................2.000,00

I alt:................................................................................206.585,62

Udgifter:

Køb af 2000 US$ til rejsen..............................................................................11.400,00

11 flybilletter + safarihotel............................................................................105.396,00

Vaccinationer for 8 elever.................................................................................6.637,00

Rejseforsikring for 8 elever..............................................................................3.440,00

Rejseforsikring for TB+SR...............................................................................1.358,00

Øvr. rejseomkostninger (60.000+215,25 ÷ tilbageførsler på ialt 19.771).......40.444,25

Under rejseomkostninger er medtalt følgende legater udbetalt kontant i Kenya:

Udbetalt til Alice Ogola i Kenya: 1.278,74

Udbetalt til ”10 for 2”legat + 2005 legaterne i Kenya 1.150,00

Udbetalt til Frederick Denjas legat i Kenya 194,40

I alt: 2.623,14

Rejseapotek..........................................................................................................189,15

Husleje til ILS Bælum for gæstehuset i Nyandiwa...........................................1.000,00

Lån til buffer tilbagebetalt til Aalborghus.......................................................10.000,00

Overført legater til Felix og Jecinter Alila i august..........................................3.000,00

Gebyr for overførsel.............................................................................................100,00

Overført legater til Felix, Collins, Irina Juma, Linna Jefflin i oktober.............7.050,00

Gebyr for overførsel.............................................................................................100,00

Rejseoverskud udbetalt til elever (700 kr. × 8).................................................5.600,00

Overført legater: Felix,Yuma,Neema Ouma,Jecinter,Jefflin,Calvince i april...6.500,00

Gebyr for overførsel.............................................................................................100,00

I alt:...........................................................................................................202.314,40

KARIBUs konti skal være:.......................................................................4.271,22

KARIBUs konti er:....................................................................................4.271,22

Saldi på KARIBUs forskellige konti:

Foreningskontoen .......................................................................................................................2.985,76

Alice Ogola........................................................................................................................................0,49

Irina Yuma (“10 for 2”) ..............................................................................................................1.284,11

Fredrick Denja....................................................................................................................................0,41

2005-legater........................................................................................................................................0,45

I alt...............................................................................................................................................4.271,22

Aalborghus d. 7. maj 2008

Regnskabet er revideret og beholdningen er i overensstemmelse med kontoudtog fra banken

____________________________________________

(Flemming Hansen, revisor)

More magazines by this user
Similar magazines