JK marts 2007.qxd - Jerslev kirke

jerslevkirke.dk

JK marts 2007.qxd - Jerslev kirke

KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov)

KIRKEBLADET

for Jerslev/Mylund og Hellum Sogne

Marts

2007

April

Maj

DET ER

GANSKE VIST

BILLEDER:

Der var engang en prinsesse, som

boede i en lille bitte sko, sammen

med sin mand og sine tre sønner.

Hun læste og læste og blev klogere

og klogere - og en dag var hun blevet

så klog, at hun sagde til mand

og børn: Nu vil jeg drage om i Danmark

og finde et sted, hvor jeg kan

gøre nytte med alle de ting, jeg nu

har lært og finde os en større sko at

bo i.

Som sagt så gjort. Prinsessen ledte

og ledte især i hele Jylland - og en

smuk forårsdag kom hun op nordpå

i landet og så der var højt til himlen,

smukke farver og godt at være. Og

den mest fortryllende sko med grønne

døre og hvide vinduer og plads til

et helt fodboldhold om det skulle

være.

Ak - sagde prinsessen - her gad jeg

godt at være og virke. Og minsandten

om ikke folkene på stedet

sagde: Hende kan vi vist godt


2

Sådan gør man

Fødsel

Skal meddeles præsten senest 2 dage

efter fødselen. Gul fødselsanmeldelse

samt forældrenes/moderens dåbsattest

og evt. vielsesattest skal medbringes.

Dåb

Aftales ved henvendelse til præsten,

gudstjenestetider er bag på kirkebladet,

ønskes dåb i en periode der ikke er

dækket af kirkebladet, spørg hos præsten,

der bliver lavet nye lister ca. en

måned før kirkebladets tider udløber.

Navngivning uden dåb skal anmeldes

på en særlig blanket som fås ved henvendelse

til præsten.

Bryllup

Henvendelse til præsten. Det er klogt at

henvende sig, så snart man har en ønsket

dato, da der kan være aftalt bryllupper

med andre par på jeres ønsketidspunkt.

Et kommende brudepar skal

have en prøvelsesattest, den får man

ved at henvende sig på folkeregistret.

Prøvelsesattesten gælder i fire måneder,

den skal medbringes ved samtalen

med præsten forud for brylluppet sammen

med parrets dåbsattester (samt

eventuelle skilsmissepapirer).

Dødsfald

Præsten står til rådighed med hjælp og

vejledning ved ethvert dødsfald i sognet

(i ferier o.lign. henviser præstens telefonsvarer

til en anden præst). Man er

altid velkommen til at henvende sig

også lørdag/søndag, - da mandag er

præstens fridag kan man risikere, at

hun ikke træffes den dag.

Et dødsfald skal anmeldes senest to

hverdage efter på en blanket som fås

hos præst eller bedemand, og som

man altid kan få hjælp til at udfylde.

bruge. Og vupti, så flyttede prinsessen

ind med hele sin familie.

Der var sørme nok at gøre. Og prinsessen

trivedes og blomstrede og

syntes, at hun da ikke kunne være

noget bedre sted i det hele kongerige.

Hun elskede sit arbejde, hun

kunne lide de mennesker, der var

omkring hende og det var som om

det hele stille og roligt groede, der

kom nye ideer, nyt liv og sammen

med de mennesker der var på stedet,

skabte de mening og gode

stunder.

Ikke én, men mange mange gange

tænkte prinsessen: Jeg må da være

det heldigste menneske i hele verden,

at jeg kan få lov at være her og

lave det, jeg laver.

Der var nu ikke kun solskin over den

fortryllede sko, hvor prinsessen boede

med sin familie. Også modgang

og hårde storme ramte - men blev

hun træt, var tingene svære - så var

der altid nogen til at sige: Vi regner

med dig og vi holder af dig - og der

er plads til dig, når du igen vil dele

din arbejdsglæde med os.

Og så vidste prinsessen at hun var

lige præcis der, hvor det var meningen

hun skulle være og gøre

gavn.

Men ikke engang en prinsesse kan

leve uforandret midt i en storm, hun

blev anderledes, hun lærte noget,

og hun opdagede at de ting, stormene

havde lært hende, var værdi-


fulde og brugbare, og at det var

hendes pligt at bruge det nye, hun

havde lært på den bedst tænkelige

måde.

Og hun begyndte igen at gå i skole

og lære noget - og en dag stod det

hende klart, at nu var det meningen,

hun skulle det næste skridt på sin

vej. Det nyttede ikke noget, at hun

sagde: Jamen, det går jo godt som

det er nu. Eller: hvordan skal alting

nu gå uden mig. Eller: der er alt for

meget jeg kommer til at savne,

hvorfor skal jeg lave om på det?

Hun vidste der ikke var nogen vej

udenom, og at tiden nu var inde til at

overlade den smukke sko til en anden.

To langlemmede sønner var der nu

tilbage i skoen sammen med hende

- og en dag spurgte hun dem, om de

var med på at bygge en anden sko

og overlade den smukke med de

grønmalede døre og hvide vinduer

til en ny prins eller prinsesse.

Og da sønnerne rigtig godt kunne

tænke sig at prøve at bo i en sko,

der var deres egen - og blev så

glade ved tanken om at prinsessen

så ville være hjemme og have fri

når de havde fri - så var det besluttet…

…og det er i virkeligheden begyndelsen

på et nyt eventyr eller flere

nye eventyr. Et om farerne og glæderne

ved at bygge nye sko, et om

prinsessen og hendes to sønner og

deres liv i den anden ende af den

dejlige by… og et helt tredie om

hvordan man nu skulle finde en ny

beboer til skoen, for ikke at glemme

eventyret om den der nu bliver den

heldige, der skal bo i Nordjyllands

smukkeste præsteprinsessesko med

nye tætte vinduer og masser af meningsfyldte

opgaver.

For en afslutning er også altid en ny

begyndelse.

Med dette lille eventyr vil jeg sige

alle her i pastoratet en stor tak

for de 14 år, jeg har været en del

af sognenes liv som præst. Jeg

har i mit personlige liv oplevet

lidt af hvert i den periode, og er

altid blevet mødt med opbakning

og hjælpsomhed, når jeg havde

brug for det.

Nu er tiden inde til at jeg afprøver

mine evner i en ny gerning, som

jeg brænder for. Og lige så vemodig

som jeg er over at give slip på

det, der har været, lige så meget

glæder jeg mig til at bruge mine

evner og kræfter i det nye liv.

Jeg glæder mig til fortsat at være

en del af egnens liv, for her er jeg

nu engang kommet til at føle mig

hjemme.

Hanne Svensmark.

3


4

Afskedskomsammen

med sognepræst Hanne Svensmark

søndag den 11. marts 2007

i Jerslev Forsamlingshus

klokken 15.00


efter afskedsgudstjenester:


Mylund Kirke klokken 9.00

Hellum Kirke klokken 10.30

Jerslev Kirke klokken 14.00


Alle er meget velkomne

til denne afskedskomsammen

med Hanne Svensmark


Med venlig hilsen

Mylund, Hellum og Jerslev Menighedsråd


PRAKTISK

mens embedet står tomt:

Før min endelige fratræden passer

jeg embedet 5. til med 11. marts,

derefter passes embedets telefon

af sognepræst Viggo Noe, Rakkeby,

tlf. 98 99 80 22, hvis ikke telefonsvareren

oplyser andet.

Man kan trygt henvende sig til

Viggo i alle de sager, man har behov

for at henvende sig til en præst,

han vil drage omsorg for, at alle bliver

betjent på bedste vis.

Menighedsrådene planlægger en

større renovering af præstegården,

når jeg er flyttet ud til april. Det er

håbet, at præstegården igen er beboelig

omkring 1. september og at

det også er til den tid, der igen vil

være fast præst i pastoratet.

Hanne Svensmark.

TTIILL LLYYKKKKEE

ttiill ddee ddøøbbttee

Jerslev Kirke:

Søndag, 26. november:

Emilie Nielsen.

Søndag, 14. januar:

Andrea Risager Kjær

Christensen.

Hellum Kirke:

Søndag, 3. december:

Oliver Kjærsgaard Andersen.

Danmarks befrielse

4. maj kl. 20.30

Fejres igen i år med en mindegudstjeneste

i Mylund Kirke, med

medvirken af kor, spejdere og

hjemmeværn.

Øster Brønderslevs sognepræst

Stig G. Rasmussen prædiker.

MMyylluunndd MMeenniigghheeddssrråådd..

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder i 2007 - hvor

intet andet er anført starter møderne

kl. 19.30.

Jerslev Menighedsråd,

Konfirmandstuen:

Onsdag den 21. marts

Onsdag den 18. april - vi begynder

med syn over kirken klokken 19.00

Onsdag den 30. maj

Onsdag den 15. august

Onsdag den 26. september

Onsdag den 14. november.

Hellum Menighedsråd,

Kirkehuset:

Torsdag den 22. marts

Torsdag den 24. maj

Torsdag den 20. september

Torsdag den 15. november.

Mylund Menighedsråd,

Lille Norge:

Torsdag den 29. marts

Onsdag den 23. maj

Torsdag den 27. september

Torsdag den 22. november.

5


LANGFREDAG

Kunst i Mylund Kirke

Langfredag - fredag den 6. april

klokken 10.30 - holdes der langfredagsfejring

med kunst.

I lighed med tidligere år, vil vi prøve at

se nye indgangsvinkler til lidelseshistorien

ved at se den gennem forskellige

kunstneres billeder.

Der vil være musikalsk medvirken fra

Nordsøkoret og gudstjenesten bliver

varetaget af Hanne Svensmark.

Menighedsrådet arbejder på at holde

kirken åben for udstilling af de medvirkende

værker et par eftermiddage i påsken.

6

AFTENSANG

Vi fortsætter med aftensangen, der

efterhånden mere er en god tradition

end et eksperiment, så kom og

syng sammen med kirkekoret.

Vi tilbyder aftensang for alle sangglade

- mød op i Jerslev Kirke en

time og få rørt sangmuskler og ører.

Alle er meget velkomne.

Aftensang finder sted kl. 19-20

i Jerslev Kirke:

Tirsdag den 6. marts - tema forår

Tirsdag den 10. april - tema påske

Tirsdag den 8. maj - tema glæde

Tirsdag den 12. juni - tema sommer.

INDSAMLINGER

Penge, der kommer i kirkebøssen

når der ikke samles ind til andet formål,

går fortsat til Folkekirkens

Nødhjælp.

Menighedsrådene.

KIRKELIGT SAMFUND

JERSLEV 2007

Alle møder begynder hvor intet andet

er anført kl. 19.30 i Præstegårdens

konfirmandstue.

Torsdag den 15. marts:

Sognepræst Iben Aldal Sørensen,

Ugilt: “Frans af Assissi - en udfordring

til vor tid.”

Onsdag den 11. april:

Friskolelærer Kirsten Svensmark Møller,

Vilsted og præst Hanne Svensmark,

Jerslev: “Salmesangens fornyelse.”

Generalforsamling.

Mødetider for

KFUMspejderne

Bævere: Bh. - 1. kl. Ons. kl. 15.15-16.30

Ulve: 2. - 3. kl. Man. kl. 18.30-20.00

Indianere: 4. - 5. kl. Tirs. kl. 19.00-20.45

Spejdere: 6. - 7. kl. Tirs. kl. 19.00-21.00

Seniorer: 8. kl. - 17 år Ons. kl. 19.30-21.45

Rovere: over 18 år Tors. i ulige uger

kl. 19.00-22.00

Alle som har lyst, kan komme på prøve

- den første måned er gratis. Pris

350,00 kr. pr. år. Spejderne følger skolens

ferieplan. Nærmere oplysninger

fås hos gruppeleder Lene Søndergaard,

tlf. 98 83 17 55.


DET SIDSTE

MENIGHEDSRÅDS-

MØDE MED

HANNE SVENSMARK

Så skete det... mødet er overstået... og

jeg går hjem med en underlig følelse af

noget, der er uigenkaldeligt slut.

Jeg vil gerne oplyse om, at det som regel

er meget spændende at være en

del af menighedsrådsmøderne, hvor

mange emner er på dagsordenen til beslutning

og diskussion.

I de år, hvor jeg har været en af “rødderne”,

har vi profiteret af et givtigt samarbejde

med Hanne Svensmark. Hun

har med kløgt og indsigt hjulpet os på

rette vej, når vi har haft brug for det.

Hanne har været menighedsrådet en

uvurderlig samarbejdspartner i forhold

til etiske betragtninger såvel som praktiske

beslutninger.

Med Hannes fratrædelse venter der os

nye, store opgaver i rådene: Vi skal

bl.a. have præstegården renoveret

samt ansætte en ny præst.

Hermed ønskes Hanne en lykkelig færd

med sit nye liv, hvor hun og drengene

stadig vil være en del af lokalsamfundet.

Tak for alt!

Kaja Rosenvinge,

Jerslev Menighedsråd.

NAVNE OG ADRESSER

Sognepræst: Vakant. Embedet betjenes af

sognepræst Viggo Noe, Rakkeby

Tlf. 98 99 80 22

vno@km.dk

Organist ved alle kirker:

Jørn K. Andersen

Blegkilde Allé 35, 9000 Aalborg

Tlf. 98 14 27 28

jorna@mail1.stofanet.dk

Kirkesanger: Vibeke Rolskov

Måstrup gl. Købmandsgård

9870 Sindal

Tlf. 98 93 09 10

vibeke.rolskov@get2net.dk

JERSLEV KIRKE:

Formand: Susanne Bech Hansen

Borgergade 41, 9740 Jerslev

Tlf. 98 83 20 20

susannebechhansen@ofir.dk

Graver: Carsten Kamper Larsen

Træffes på graverkontoret

Borgergade 33, Jerslev

tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00

Tlf. 98 83 18 33

Privat: Hellumvej 120, Jerslev

Tlf. 98 83 42 46

graver@jerslevkirke.dk

MYLUND KIRKE:

Formand: William Larsen

Koldbrovej 210, 9830 Tårs

Tlf. 98 95 85 86

Graver: Finn M. Christensen

Mylundvej 91 (ved kirken)

Tlf. 98 95 42 60 / 21 70 53 77

Privat: Horsemosevej 31

Tlf. 98 95 41 49

HELLUM KIRKE:

Formand: Lis Andersen

Pajhedevej 104, Hellum

Tlf. 98 83 41 25

lis.andersen@mail.dk

Graver: Finn M. Christensen

Kræmmergaardsvej 10

Tlf. 98 95 42 60 / 21 70 53 77

Privat: Horsemosevej 31

Tlf. 98 95 41 49

7


GUDSTJENESTELISTE

Jerslev Mylund Hellum

Søndag, 25. februar Ingen 10.30 Ingen

1. s. i fasten Niels Kirketerp

Søndag, 4. marts Ingen Ingen 10.30

2. s. i fasten Niels Kirketerp

Søndag, 11. marts 14.00 9.00 10.30

3. s. i fasten Afsked m/Hanne Svensmark ditto ditto

Søndag, 18. marts 9.00 10.30 Ingen

Midfaste Gitte Lykke Andersen Jørgen Algreen-Petersen

Søndag, 25. marts Ingen Ingen 10.30

Mariæ bebudelse Rune Thomsen

Søndag, 1. april 14.00 Ingen Ingen

Palmesøndag Viggo Noe - Musikgudstjeneste

Torsdag, 5. april 10.30 Ingen 19.30

Skærtorsdag Gitte Lykke Andersen Viggo Noe

Fredag, 6. april Ingen 10.30 Ingen

Langfredag Hanne Svensmark

Søndag, 8. april 10.30 9.00 Ingen

Påskedag Thomas Uth Thomas Uth

Mandag, 9. april Ingen Ingen 9.00

2. påskedag Viggo Noe

Søndag, 15. april 9.00 10.30 Ingen

1. s. e. påske Stig Rasmussen Jørgen Algreen-Petersen

Søndag, 22. april 10.30 Ingen Ingen

2. s. e. påske Poul Krabbe-Poulsen

Søndag, 29. april Ingen 9.30 11.00

3. s. e. påske Konfirmation Konfirmation

Fredag, 4. maj Ingen 20.30 Ingen

Bededag Stig Rasmussen - Danmarks befrielse

Søndag, 6. maj 9.30 & 11.00 Ingen Ingen

4. s. e. påske Konfirmation

Søndag, 13. maj 10.30 Ingen Ingen

5. s. e. påske Jørgen Algreen-Petersen

Torsdag, 17. maj Ingen 10.30 9.00

Kristi Himmelfart Jørgen Algreen-Petersen Viggo Noe

Søndag, 20. maj 9.00 Ingen 10.30

6. s. e. påske Yvonne Nielsen Alstrup Yvonne Nielsen Alstrup

Søndag, 27. maj 10.30 Ingen 9.00

Pinsedag Gitte Lykke Andersen Gitte Lykke Andersen

Mandag, 28. maj Ingen 10.30 Ingen

2. pinsedag Poul Krappe Poulsen

Søndag, 3. juni 10.30 Ingen Ingen

Trinitatis søndag Spejderfest - B&U

Kirkebil bestilles som sædvanlig dagen før:

Jørns Busrejser - Tlf. 98 81 10 12

Redaktion: Hanne Svensmark - Opsætning: Job-Team, Brønderslev - Tryk: Multi -Tryk, Jerslev

More magazines by this user
Similar magazines