04.09.2013 Views

Følgende virksomheder sponsorerer Dyreværnets internat

Følgende virksomheder sponsorerer Dyreværnets internat

Følgende virksomheder sponsorerer Dyreværnets internat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DYRETS VÆRN<br />

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr<br />

Ny dyreværnssag i Nordjylland<br />

Hurra! Kattene klarede det<br />

Kom ”bag kulissen” til<br />

<strong>Dyreværnets</strong> Åbent Hus arrangement<br />

Prinsessen: Reddet fra mishandling<br />

blot for at blive aflivet<br />

Glade hilsner fra bortadopterede dyr<br />

Nye åbningstider – til gavn for alle!<br />

ISSN 0901-0912 · SEpTEMbER 2012 · Nr. 575 · 82. årgang


MÅNeDliG Gave<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med til at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk<br />

4, eller gå ind på www.<br />

dyrevaernet.dk og<br />

tilmeld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Signe Sehested Lund (Ansvarsh.)<br />

signe@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

<strong>internat</strong>et@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: Dyreværnet, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (formand), Anders Berthelsen<br />

(næstformand), Hanne Stajner<br />

(kasserer), Anja Johansen (sekretær),<br />

Rie Knudsen, Kitty Nielsen og Pia Borsdal<br />

(medarbejderrepræsentant).<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Signe Sehested Lund<br />

Dyreværnet er medlem af WSPA<br />

(World Society for the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: Lille Baby på ca. otte uger var<br />

en af de hvalpe, Dyreværnet hentede<br />

fra en dyreværnssag i Hjørring. Læs<br />

historien på bagsiden.<br />

Dyrets Værn udgives af<br />

Dyreværnet<br />

Foreningen til<br />

Værn for Værgeløse Dyr<br />

vi har virkelig brug<br />

for din hjælp!<br />

Bliv sponsor og hjælp dyrene<br />

Der er mange måder at hjælpe dyrene på.<br />

En af de mange muligheder er at tegne et<br />

firmasponsorat. Herved får din virksomhed<br />

også gavn af din støtte til dyrene.<br />

Som sponsor er du sikret omtale på vores<br />

hjemmeside, et sponsorskilt på <strong>internat</strong>et<br />

og du bliver omtalt i vores medlemsblad<br />

»Dyrets Værn«, som udkommer fire<br />

gange om året.<br />

Hvis du har spørgsmål vedrørende sponsoraftale<br />

er du meget velkommen til at<br />

ringe på tlf. 44 94 66 95 eller sende os<br />

en mail på info@dyrevaernet.dk<br />

et sponsorat starter ved kr. 2.500,-<br />

Husk at et virksomhedssponsorat<br />

kan fratrækkes i regnskabet!<br />

<strong>Følgende</strong> <strong>virksomheder</strong><br />

<strong>sponsorerer</strong><br />

<strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong><br />

At-Com, IT-løsninger Smørrum<br />

Avignon<br />

Bad & Design, Rødovre<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Dansk Autoklaver & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Blå Avis<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Dyrlæge Uffe Mølgård,Vanløse<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Isstrik.dk<br />

Justesen.dk<br />

Juvel Ejendomsservice<br />

Kenjan ApS<br />

Leif M. Jensen A/S<br />

Lokalglas<br />

Malerfirmaet Lene Andersson<br />

Maxi Zoo<br />

Mvent, Jyllinge<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

PersonalePolitiken<br />

Rigtig Hundemad, Greve<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Unik Diamant ApS<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre<br />

DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr - Islevdalvej 85 - 2610 Rødovre<br />

E-mail: info@dyrevaernet.dk - Tlf.: 44 94 66 95 (her besvares alle spørgsmål vedr. vores dyr - dagligt kl. 10-15) - Fax: 44 91 74 78


Formanden har ordet<br />

Nye åbningstider<br />

– bedre service<br />

Dyreværnet har fået nye åbningstider.<br />

Det betyder, at <strong>internat</strong>et nu har åbent,<br />

når potentielle dyreejere holder fri. Nu<br />

har endnu flere kunder mulighed for at<br />

komme og møde alle vores dyr.<br />

Efter mange grundige analyser kan vi se,<br />

hvornår interesserede helst vil komme og<br />

se vores hunde, katte og smådyr. Derfor<br />

har vi nu – igen – åbent både lørdag og<br />

søndag, hvor hele familien har tid til at<br />

drage ud til os for at møde vores dejlige<br />

dyr. Også i hverdagene holder Dyreværnet<br />

nu åbent længere. Og vi kan allerede se,<br />

at det betyder flere gæster og nye, gode<br />

hjem til flere af vores dyr.<br />

De nye åbningstider er blot et af de<br />

mange nye tiltag på <strong>internat</strong>et. Der er<br />

nemlig sket rigtig meget denne sommer.<br />

Sammen med de nye åbningstider har vi<br />

nemlig også ændret arbejdstiderne for de<br />

ansatte. Det betyder, at der er flere hænder<br />

om dyrene. Desuden udvider vi vores<br />

katteafdeling med en ny pavillon, og i løbet<br />

af de næste måneder får vi lavet ny<br />

hundeløbegård og renoveret vores gårdområde,<br />

så der bliver endnu mere hyggeligt<br />

og imødekommende for vores mange<br />

gæster.<br />

Se vores nye åbnings- og telefontider på<br />

side 5.<br />

Men træerne vokser ikke ind i himlen, og<br />

også hos Dyreværnet mærker vi i den grad<br />

krisen. Vi har over sommeren desværre<br />

måttet skære ned på medarbejderstaben<br />

og udsætte planlagte projekter. Selvom vi<br />

har mange værdsatte, trofaste medlemmer,<br />

sponsorer og økonomiske støtter, ser<br />

økonomien i år ikke god ud. Fonde har<br />

mindre afkast efter nogle slunkne år, <strong>virksomheder</strong>,<br />

der før har doneret store beløb,<br />

er i økonomisk krise, og mange private<br />

kæmper selv med at få økonomien til at<br />

hænge sammen. Desværre er det netop<br />

disse, som vi får 90 % af vores indtægter<br />

fra, og derfor kan vi i den grad mærke, at<br />

de gyldne tider er forbi.<br />

Vi har derfor mere end nogensinde brug<br />

for hjælp, donationer og velvilje fra nær<br />

og fjern. Det er nødvendigt, hvis vi fortsat<br />

skal hjælpe lige så mange dyr til nye og<br />

gode liv, som vi førhen har gjort.<br />

Tusind tak fordi du hjælper os med at<br />

hjælpe dyrene.<br />

Bedste hilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand<br />

DYREVÆRNET<br />

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn<br />

for Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det formål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

foreningen drevet <strong>internat</strong> forskellige<br />

steder i København/Frederiksberg. Internatet<br />

i Rødovre blev indviet i 1954.<br />

I dag kan <strong>internat</strong>et huse familiedyr af<br />

næsten enhver art.<br />

DYREVÆRNET samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere<br />

hundrede forsvundne dyr tilbage<br />

til deres ejere og formidler omkring<br />

1500 dyr videre til nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

DYREVÆRNET tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

DYREVÆRNET overdrager først et dyr<br />

til en ny ejer, når foreningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et formidlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail<br />

<strong>internat</strong>et@dyrevaernet.dk.<br />

DYREVÆRNET er en velgørende forening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A til at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. Foreningens<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, <strong>virksomheder</strong>, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret til<br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER 2012<br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


4<br />

VÆGT<br />

FORDØJELSE<br />

Avanceret ernæring til din hund<br />

eller kats essentielle sundhedsbehov<br />

VÆGT<br />

HUD OG PELS<br />

Hill’s Science Plan VetEssentials tilbyder en række ernæringsmæssigt<br />

avancerede fodertyper til raske hunde og katte:<br />

• Har en unik tandrensningseffekt, som renser tænderne for hver bid<br />

• Består af lækre og større foderpiller, som giver forbedret tyggenydelse og tilfredshed<br />

Spørg om råd til optimal ernæring af hund<br />

og kat i <strong>Dyreværnets</strong> butik allerede i dag<br />

- husk at du støtter Dyreværnet,<br />

når du handler Hill’s i deres butik.<br />

(se de nye åbningstider på modsatte side)<br />

VITALITET<br />

TÆNDER OG MUND<br />

HUD OG PELS<br />

www.hillspet.dk/vetessentials<br />

TÆNDER OG MUND<br />

FORDØJELSE<br />

KLINISK<br />

URINVEJE<br />

DOKUMENTEREDE<br />

FORDELE


Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Dyreværnet<br />

DYREVÆRNET<br />

– nu har vi åbent, når du har fri<br />

Vi har gennem længere tid modtaget<br />

utallige telefonopkald fra nye adoptivforældre,<br />

der gerne vil komme og<br />

hilse på vores dyr, men ikke har kunnet<br />

nå det, da den daglige lukketid for<br />

<strong>internat</strong>et var kl. 15.30. Som et forsøg<br />

holdt <strong>internat</strong>et derfor åbent hele påsken,<br />

hvor det væltede ind med glade<br />

kunder. Masser af dyr fandt nye familier<br />

og det var en kæmpe succes. Den<br />

erfaring har vi taget til os og ændret<br />

vores åbningstider, som Sanne Rosbøg<br />

skriver i sin leder på side 3.<br />

For at kunne holde længere åbent<br />

og byde kunderne velkommen både<br />

lørdag og søndag, har vi indført to<br />

lukkedage. Disse bruges til at sende<br />

vores dyr til dyrlæge, besvare mails og<br />

overdrage hunde til nye ejere. Denne<br />

procedure medfører, at der fremover<br />

bliver kortere ventetid for vores besøgende<br />

kunder i åbningstiden. De nye<br />

åbningstider for <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong><br />

og butik, er:<br />

Mandag Lukket<br />

tirsdag 12.30 – 17.30<br />

Onsdag 12.30 – 17.30<br />

torsdag Lukket<br />

Fredag 12.30 – 17.30<br />

Lørdag 12.30 – 16.30<br />

Søndag 12.30 – 16.30<br />

Samtidig ændres telefontiderne. Har<br />

man spørgsmål om vores mange dyr,<br />

kan <strong>Dyreværnets</strong> formidlere, fremover<br />

kontaktes alle hverdage fra kl.<br />

9.30 – 12.00.<br />

Administrationen træffes pr. telefon<br />

alle hverdage fra kl. 9.30 – 15.30.<br />

Vi glæder os til at se dig. Eller til at<br />

høre fra dig.<br />

Potedask fra<br />

alle to- og firbenede<br />

hos Dyreværnet<br />

5


6<br />

vi troede, det hele blev godt, da<br />

den lille, blide hund blev reddet<br />

fra sin ejer, der bankede hende.<br />

Men det endte endnu mere ulykkeligt…<br />

Som faste læsere af dette blad ved, har<br />

Dyreværnet siden den nye hundelov<br />

med dertil hørende raceforbud kom<br />

på tale, været indædte modstandere<br />

af den. Vi har talt til høj og lav om<br />

vores bange anelser, nemlig at den<br />

ikke ville løse problemet med hundeangreb<br />

– og endnu værre; at den ville<br />

koste uskyldige hunde livet. Desværre<br />

har det hundredvis af gange siden<br />

vist sig, at vores frygt var begrundet.<br />

Jævnligt og ofte må vi være vidner til,<br />

at sunde, glade og kærlige hunde aflives.<br />

Alene fordi de har den forkerte<br />

race. Eller bare det forkerte udseende<br />

og ingen stamtavle til at bevise, at de<br />

ikke er ulovlige.<br />

Men sagen om den lille grå tæve,<br />

der – banket sønder og sammen –<br />

kom ind på <strong>internat</strong>et engang i april,<br />

er endnu mere grotesk og forfærdelig<br />

end de mange andre uretfærdige<br />

domme, vi har været vidne til.<br />

Den lille hund – vi kaldte hende<br />

Prinsessen – havde boet sammen<br />

med en hjemløs, der mildest talt ikke<br />

prinsessen<br />

– reddet fra mish<br />

var god ved hende. Kvinden, der<br />

havde hende, både sparkede og slog<br />

den lille unghund. Til alt held var der<br />

en dag et vidne, der så mishandlingen,<br />

som foregik midt på åben gade.<br />

Vidnet var tilfældigvis en kvindelig<br />

betjent, så hun greb resolut ind og fik<br />

fjernet hunden.<br />

Den lille hund var noget medtaget<br />

og bange, da hun blev indleveret til<br />

Dyreværnet. Men efter få dage med<br />

god behandling og venlige mennesker,<br />

tøede hun op. Hun viste sig<br />

hurtigt at være den mest elskelige,<br />

kærlige lille hund.<br />

Hun var ikke ret gammel, cirka 10<br />

måneder, men hun var en personlighed,<br />

der gjorde, at vi kunne bruge<br />

hende til de helt store, voldsomme<br />

’drenge’, vi havde boende. Når vi<br />

kørte ud på markerne, hvor de kan<br />

rende løs, lod vi Prinsessen lege med<br />

de store hanhunde. Hun lagde en<br />

god dæmper på dem og legede med<br />

dem på en måde, der var til glæde for<br />

både hende og dem. Hjemme i buret<br />

var hun mild og kærlig, og hun blev<br />

hurtigt alles kæledægge.<br />

På samme tid, som Prinsessen boede<br />

på <strong>internat</strong>et, kom en meget stor<br />

hanhund ind. Han hedder Maximus,<br />

og han skulle bo på <strong>internat</strong>et i en<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

Foto Helle Hammer og Dyreværnet<br />

Prinsessen få minutter inden hun bliver<br />

aflivet. Hun nåede at få en ordentlig<br />

krammer i løbegården af alle de trofaste<br />

medarbejdere. Her ses hun med Nina<br />

Amdi Carlsen. Fotograf: Helle Hammer.<br />

tid, mens hans ejer var ude af stand<br />

til selv at tage vare på ham. Prinsessen<br />

og Maximus blev hurtigt perlevenner,<br />

og de flyttede sammen i bur N6. Når<br />

de var ude at lege, var der fuldt drøn<br />

på, men når de var i deres bur, lå de<br />

altid sammen i kurven. Næsten i ske.<br />

Prinsessen gjorde Maximus’ ophold<br />

på <strong>internat</strong>et meget lettere. Hun var<br />

en skøn hund.<br />

Desværre tog sagen om mishandlingen<br />

af Prinsessen en sørgelig drejning.<br />

Den kom nemlig hurtigt til at handle<br />

om hendes race i stedet for om, at<br />

ejeren beviseligt havde mishandlet<br />

hende. Politiet krævede bevis for, at<br />

hun ikke var ulovlig. Det kunne ejeren<br />

ikke give, og flere hundekyndige vurderede,<br />

at hun med stor sandsynlighed<br />

var en amerikansk staffordshireterrier<br />

eller en blanding med den race<br />

i. Og så var hun ulovlig.<br />

Ifølge loven skal hunde af den race<br />

aflives, hvis de er født efter d. 17.<br />

marts 2010. Og da Prinsessen formentlig<br />

var yngre end to år, måtte<br />

hun ikke leve.<br />

Da sagen blev afgjort, havde Prinsessen<br />

boet på <strong>internat</strong>et i mere end<br />

to måneder. Alle, der har deres faste<br />

gang hos Dyreværnet, var naturligvis<br />

blevet knyttet til hende og rigtig


andling blot for at blive aflivet<br />

glade for hende. Og få uger før aflivningen<br />

skulle eksekveres, fik vores<br />

ene dyrlæge lov af politiet til at tage<br />

hende med hjem i pleje. Imens forsøgte<br />

vi alverdens ting for at få de ansvarlige<br />

til at indse det vanvittige i at<br />

aflive en sund, glad og kærlig hund.<br />

At se, hvor forkert det er at redde en<br />

hund fra en ejer, der mishandler den,<br />

for så at lade hunden bøde med sit<br />

liv. Vi skrev mail på mail om, hvor god<br />

en hund hun er, at vi havde den mest<br />

perfekte familie til hende, og at hun<br />

ikke havde fortjent at dø, når hun aldrig<br />

havde gjort nogen noget og var<br />

så sød og hengiven til trods for den<br />

barske behandling, hun havde fået i<br />

de første ti måneder af sit liv. Vi tilbød<br />

at beholde hende på <strong>internat</strong>et som<br />

’støttepædagog’ for de andre hunde,<br />

da vi ifølge loven ikke må overdrage<br />

hunde af ulovlige racer. Men lige lidt<br />

hjalp det. Politiet stod fast på afgørelsen:<br />

Loven siger, at de såkaldte listehunde<br />

ikke må findes i Danmark, og<br />

da ingen kunne bevise oprindelsen af<br />

Prinsessens gener, måtte hun dø.<br />

Det var en sorgens dag, og alle, der<br />

kendte til sagen, græd den 12. juni,<br />

da dagen kom, hvor vi måtte sige farvel<br />

til vores lille Prinsessen. Dyrlægen,<br />

der havde haft hende i pleje og givet<br />

hende de tre bedste uger af hendes<br />

liv, valgte selv at føre sprøjten. For<br />

ham må det have været endnu værre<br />

og mere forkert end for alle os andre.<br />

Men der var ingen vej udenom. Politiet<br />

overværede aflivningen og tog<br />

billeder af Prinsessen, da hun havde<br />

taget sit sidste åndedrag. Det havde<br />

ejeren bedt om.<br />

Hvad dommen blev over ejeren for<br />

at have mishandlet sin hund, vides<br />

endnu ikke. Men vi ved, at hun allerede<br />

før Prinsessen blev aflivet, havde<br />

fået en ny hund – helt lovligt.<br />

Sagen om Prinsessen er blot en historie<br />

ud af mange sørgelige og forkerte<br />

sager, vi er vidne til på Dyreværnet.<br />

Og det er derfor, vi bliver ved at<br />

kæmpe for at få ændret hundeloven.<br />

Ikke fordi vi ikke ønsker problemet<br />

med aggressive hunde løst – selvfølgelig<br />

gør vi det, og ingen mennesker<br />

eller dyr skal angribes og skambides<br />

af aggressive hunde. Men fordi vi kan<br />

se fra første række, at loven, som den<br />

er udformet i dag, bestemt ikke er<br />

løsningen på problemet.<br />

Dyrepasser Morten og staldansvarlig Mie<br />

hygger en sidste stund med Prinsessen. Det<br />

var en ualmindelig trist dag for Dyreværnet<br />

og dyrevelfærd i Danmark, samt et sandt nederlag<br />

til Hundeloven. Foto: Dyreværnet<br />

7


Historier og breve fra formidlede dyr<br />

Anton<br />

– en rigtig charmetrold<br />

Jeg er nødt til at sende jer denne mail og sige tak for den<br />

skønneste kat :o) Han har taget os alle med storm :o) Som<br />

I kan se på billederne vil han få en magelig alderdom - nu<br />

med navnet Anton, som han har accepteret ;o)<br />

Han sidder allerede og kigger ud gennem vinduet - tænker<br />

nok på alle de mus han skal fange - og nyder duften<br />

af roserne... Han har også fundet ud af, at sengen er skøn<br />

;o) vi er så glade for ham, det var bare kærlighed ved<br />

første blik.<br />

Venlig hilsen fra<br />

Anton, Katrine Bjerre og familie :o)<br />

Thor i thekopperne<br />

Hej og en hilsen til alle de søde mennesker, der passede på mig,<br />

mens jeg boede ude hos jer på <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong>.<br />

Nu er jeg flyttet til Farum sammen med Sara på 11 år og hendes<br />

mor Gitte. Jeg har det rigtig godt herude på landet sammen med<br />

Saras kanin og hendes to marsvin. Jeg er faldet helt til og elsker at<br />

ligge og blive nusset hos Gitte og lege med Sara. I sidste uge blev<br />

jeg udekat igen, ikke fordi jeg går særlig langt væk: Jeg bliver lige i<br />

nærheden af, hvor vi bor. Vi sender nogle billeder med, så I kan se<br />

hvordan jeg har det.<br />

Mange Hilsner fra Thor, Gitte og Sara<br />

Frække Frida<br />

Hej alle sammen på Dyreværnet,<br />

Vi adopterede i februar blandingshunden<br />

Frida fra Dyreværnet. Vi skriver til jer for at<br />

fortælle, hvordan det går med hende.<br />

Da vi fik Frida, fik vi at vide at hun var ca.<br />

seks måneder. Sidenhen har hun været til<br />

tjek hos vores dyrlæge, som lagde to måneder<br />

til hendes alder. Frida fyldte således<br />

et år d. 5. maj og fik et kødben i gave. Frida<br />

er rolig og glad. Hun har lært at gå pænt,<br />

komme på plads, at dække, give pote -<br />

højre og venstre på skift. Frida venter pænt<br />

med at spise, til der bliver sagt værsgo’.<br />

På Fridas liste over legetøj og andet hun har<br />

sat til livs er: To piv legetøj, et bide-tov, en bide-ring, pivegrisen øffe, en hundeseng,<br />

en måtte og et hjørne af vores tæppe under sofabordet. Alt i alt ikke<br />

slemt. Hun har aldrig fået skæld ud for det, men når man spørger hende,<br />

hvad hun har lavet, ser hun flov ud... Det er ikke til at stå for..<br />

Frida elsker sin have og spurter af og til rundt med stor energi..<br />

Kærlig hilsen<br />

Adam, Lene og Frida<br />

En lille hilsen fra den<br />

smukke prins Jackson<br />

Kære Dyreværnet,<br />

Jackson er meget nysgerrig, modig og meget klog. Da vi kom hjem<br />

fra vores skønne tur en dag, lagde jeg mig ned til ham på gulvet<br />

med mine tæpper og puttede og sov med ham hele natten. Han<br />

lå bare og nød det hele uanset hvordan man nussede ham. Da jeg<br />

slog øjnene op, stirrede han på mig og logrede med halen på fuld<br />

skrue. Jeg fik et kæmpe slik i hovedet - sikken en glæde. Jackson er<br />

meget medgørlig og rolig af sind. Det er en ubeskrivelig gave - jeg<br />

fortjener ham og han fortjener mig. Vi vil gerne sige mange tak for,<br />

at I kunne føre os sammen og jeg er slet ikke i tvivl om, at vores<br />

kemi passer.<br />

De varmeste hilsner<br />

Macie Beth Larsen og Jackson


Lækre<br />

Lexi<br />

Kære søde veninder<br />

og venner<br />

Nu har jeg boet hos min<br />

bror og nye familie en<br />

uge.<br />

Jeg hygger mig rigtig. Jeg elsker at lege med min bror og vi kan<br />

godt lide at ligge i kurven og putte sammen.<br />

Her er nogle rigtig søde børn, som jeg simpelthen bare elsker. Jeg<br />

kysser dem hele tiden og spiller bold med dem. Når de sætter sig i<br />

sofaen, skynder jeg mig at hoppe op og så putter vi rigtig.<br />

Mine forældre er også søde. Min nye far er meget stolt af mig.<br />

Han siger jeg har supergode jagtgener og kan løbe så stærkt. Jeg<br />

løb en hare op forleden dag. Selv min bror måtte opgive at følge<br />

med. Så nu har jeg fået det blå hundepas og skal med farmand på<br />

jagt i Sverige.<br />

Min bror skal også med - så jeg er lidt mere tryg.<br />

Min mor går nogle skønne ture med mig. Der er så højt græs og<br />

vi leger nogle rigtig sjove lege. Jeg elsker at løbe løs og elsker at<br />

gå spor.<br />

Men det er supersjovt, når der er nogle fasaner jeg kan jagte.<br />

Ups, jeg har også taget lidt på. Jeg er helt vild med at få ostemad,<br />

når mor smører madpakke.<br />

Min nye dyrlæge var helt vild med mig. Jeg blev bare kælet og<br />

kælet og det var lidt hyggeligt.<br />

Jeg sover meget, mest i sofaen, men tror det er fordi, der er så<br />

meget nyt og min bror og jeg leger meget udenfor.<br />

Min mor og far er så dybt taknemmelige over, at de blev udvalgt<br />

til at få mig og taler meget om det. De kan ikke lade være med at<br />

kysse mig hele tiden og fortælle mig, hvor skøn jeg er.<br />

Kan I nu have det rigtig godt, alle sammen.<br />

Nu vil jeg trille ud i haven og smide mig på havebænken... Sammen<br />

med mit kødben og min brormand.<br />

Stort glad vuf fra Lexi<br />

Jean pierre og Ernesto<br />

– to kulturelle katte<br />

Hej Dyreværnet<br />

Nu skal I høre lidt om vores to dejlige katte, som skiftede navn fra<br />

Bobber og Oliver til Jean Pierre og Ernesto. Vi har haft dem siden<br />

februar og har allerede været igennem meget sammen. De har to<br />

forskellige personligheder, men er stadigvæk de bedste venner.<br />

Desværre har Ernesto lige været syg og til dyrlægen, men han har<br />

klaret det godt med støtte fra sin ven J.P. Ernesto has også tabt sig<br />

lidt fra næsten 6 kg til 5.5 kg og ser skøn ud. Her kan I se, hvordan<br />

de leger boghandler!<br />

Tak for jeres fantastiske arbejde og vores to smukke katte!<br />

Karsten og Rebecca<br />

Kærlige Yuri<br />

Kære Dyreværnet,<br />

Først og fremmest: tak for en kompetent og super vellykket formidling<br />

af Yuri.<br />

Og så kan jeg bare sige, at både mennesker og hunde trives og<br />

nyder hinandens selskab i fulde drag.<br />

Yuri er bare supersød og fantastisk nem. Han er rolig, går flot i<br />

snor, sover, spiser, er hengiven, kælen og kommer os hoppende og<br />

logrende i møde og siger godmorgen, eller hvis en af os lige har<br />

været ude en stund.<br />

Det er en ren solstrålehistorie.<br />

Allerede efter få dage havde han så meget selvtillid at han uopfordret<br />

og nysgerrigt gik hen og hilste på fremmede, vi mødte på gåture.<br />

I øvrigt lyder han også flot sit navn. Vi har gået løs med ham i<br />

en indhegnet hundeskov, hvor han har masser af mod til at suse frit<br />

omkring og han følger desuden vores kalden. En stor fornøjelse.<br />

Som I kan forstå, er vi meget glade for ham og jeg er sikker på<br />

han nyder sit nye frie liv.<br />

Ha’ det godt og igen: tak for en god indsats med alt det I gør.<br />

Mange hilsner<br />

Hasse og Stine


KvAliTETsTEsT<br />

KATTE<br />

& HUNDE<br />

søgEs<br />

prøv KvAliTETsfoDEr<br />

Til DiN KAT / HUND i CA. EN MÅNED*<br />

for KUN<br />

spørg personalet hos Dyreværnet i rødovre<br />

Meld dig ind i<br />

Royal Canin Klubben<br />

Det er GRATIS - uanset hvilken alder og race, din hund<br />

eller kat har, så finder du i Royal Canin Klubben masser<br />

af råd og vejledning. Der er konkurrencer, overraskelser<br />

og tilbud, og du får tips om alt fra pels- og tandpleje til<br />

leg, kommunikation og foderskifte...<br />

VIND EN IPAD2<br />

Meld dig ind i Royal Canin Klubben<br />

på royalcanin.dk, så deltager du i<br />

konkurrencen.<br />

* Beregnet ud fra den daglige fodermængde til en<br />

4 kgs kat (Male). Beregnet på foder til en lille hund<br />

under 7 kg. Foder til 10 dage til en stor hund på<br />

30 kg. Gælder udvalgte varianter så længe lager<br />

haves.


Kattene klarede det<br />

og nu bugner <strong>internat</strong>et med killinger<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Dyreværnet<br />

<strong>Dyreværnets</strong> Internat blev i foråret<br />

ramt af sygdom blandt vores katte.<br />

Hvordan smitten er opstået, finder vi<br />

aldrig med sikkerhed ud af, men det<br />

er højst sandsynligt en syg hittekat<br />

som er blevet indleveret, der har været<br />

skyld i, at både corona og parvovirus<br />

ramte vores <strong>internat</strong>. Så snart<br />

dyrepasserne blev opmærksomme<br />

på en eventuel epidemi, blev der<br />

iværksat et omfattende beredskab:<br />

Samtlige katte blev sat i isolation,<br />

der blev taget prøver på dem alle og<br />

både stalde og pavilloner, hvor der<br />

havde boet katte, blev omhyggeligt<br />

rengjort og desinficeret af et professionelt<br />

rengøringsfirma. Kradsetræer<br />

og legetøj blev kørt til destruktion<br />

og selv udendørsarealerne, medarbejdernes<br />

omklædningsrum og<br />

samtlige gangarealer blev minutiøst<br />

vasket ned og sprøjtet.<br />

Hundekarantæneområdet blev indrettet<br />

til at huse katte og smådyrskarantænen,<br />

som heldigvis stod tom,<br />

blev også fyldt op med kattebure.<br />

I hele syv uger stod selve kattestalden<br />

tom, hvorefter den blev rengjort<br />

og desinficeret igen, så den var klar<br />

til at blive beboet. Lykkeligvis har<br />

mange af vores trofaste medlemmer<br />

doneret nye kattetræer, kurve og legetøj,<br />

så de mange missere hurtigt<br />

kunne flytte tilbage i deres vante<br />

omgivelser – endda med nye ”møbler”<br />

i.<br />

Nu bugner <strong>internat</strong>et igen med<br />

katte og vi nærmest vælter os i killinger.<br />

Så har du, eller en af dine nærmeste,<br />

trang til en ny eller måske en<br />

ekstra miavende ven, så kom trygt<br />

forbi Dyreværnet. Der er masser, der<br />

spændt venter på at finde nye hjem.<br />

De bedste hilsner og potedask fra<br />

Katte, killinger og<br />

personalet hos Dyreværnet<br />

11


Åbent hus på <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong> under temaet:<br />

Fra uønsket til el<br />

Søndag den 16. september 2012<br />

holder <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong><br />

åbent hus for alle interesserede<br />

i tidsrummet 12:00 til 15:30 på<br />

Islevdalvej 85 i rødovre.<br />

Dagens overordnede tema Fra<br />

uønsket til elsket er den overordnede<br />

ramme for dagens<br />

mange spændende aktiviteter<br />

og er samtidig det helt centrale<br />

omdrejningspunkt i foreningens<br />

arbejde med at sikre omsorg og<br />

kærlighed for familiedyr.<br />

Tag familie og venner med til en<br />

interessant dag på <strong>internat</strong>et,<br />

hvor I bl.a. kan opleve:<br />

• At komme ind bag døren med<br />

skiltet ”kun for personale”<br />

- guidet rundvisning, hvor I ser<br />

dyrene på tæt hold og hører om<br />

det daglige arbejde med dem<br />

• At høre spændende foredrag<br />

og succeshistorier fra vores<br />

formidling af dyr til nye hjem<br />

- tre <strong>internat</strong>sdyre-ejere fortæller<br />

deres egen historie<br />

- en formidlingsmedarbejder<br />

fortæller om forarbejdet med<br />

at finde gode og kærlige hjem<br />

til <strong>internat</strong>ets dyr<br />

- en dyreværnssag: sådan foregår<br />

det, når vi hjælper et dyr i<br />

nød<br />

• At blive endnu klogere på de<br />

mange muligheder der er, for<br />

at støtte <strong>Dyreværnets</strong> arbejde<br />

• At købe kvalitetsfoder til særligt<br />

fordelagtige priser denne<br />

dag<br />

• At finde lige den ting du mangler<br />

på vores loppemarked eller<br />

vinde en præmie i en af vores<br />

små, sjove dyrekonkurrencer<br />

Herudover vil I naturligvis kunne<br />

besøge vores butik med dyreartikler,<br />

se og nusse lidt med alle<br />

de dejlige dyr, møde og tale<br />

med <strong>Dyreværnets</strong> bestyrelse og<br />

foreningens direktør samt hygge<br />

jer sammen med andre, der interesserer<br />

sig for familiedyr og<br />

dyrevelfærd. Og for at undgå at<br />

maverne kommer til at knurre<br />

eller halsen bliver for tør, sørger<br />

<strong>internat</strong>et for, at der er mulighed<br />

for at købe forfriskninger.<br />

Vi glæder os til at se dig, din<br />

familie og også gerne venner og<br />

bekendte til en spændende dag<br />

i en god sags tjeneste på <strong>Dyreværnets</strong><br />

<strong>internat</strong>.<br />

De bedste hilsener fra<br />

Dyreværnet<br />

P.S. Internatet modtager altid<br />

gerne - og med stor taknemmelighed<br />

- brugbare ting til vores<br />

hunde, katte, fugle og smådyr.<br />

Så har man fx tæpper, håndklæder,<br />

legetøj, kurve, halsbånd,<br />

seler, skåle, transportkasser eller<br />

lignende effekter, som kan<br />

undværes, så medbring dem<br />

endelig. Selv det mindste bidrag<br />

er med til at gøre en positiv forskel.


sket Af<br />

Annelise Bech<br />

Foto Dyreværnet<br />

Også de kendte tænker på Dyreværnet, når<br />

de skal flytte. Den tidligere X Factor dommer,<br />

Remee, lagde følgende meddelelse op<br />

på sin Facebook profil, kort inden medlemsbladets<br />

deadline:<br />

Kære Facebook venner,<br />

Efter 2 dejlige år på Dalgas Boulevard har jeg<br />

fundet noget der passer mig bedre, men der<br />

er ikke så meget plads som her. Derfor har<br />

jeg besluttet at skille mig af med en masse<br />

overflødige ting, så andre kan få glæde af<br />

dem. Jeg holder derfor »Åben Have«. ALLE pengene går til velgørenhed (80% Til Kræftens<br />

Bekæmpelse og 20 % til Dyreværnet). Det koster 100 kr. at komme ind, som du selvfølgelig<br />

kan købe for. Der sælges alt fra Tøj, fladskærme og X-Box, til et helt fitness-center og en<br />

skjortestrygningsrobot, så kom forberedt ;).<br />

LOVE Always, Remz ®<br />

Dyreværnet fik et brev, fra de dejligste piger, der havde afholdt loppemarked<br />

til fordel for Dyreværnet:<br />

Kære Dyreværnet,<br />

Det er mig en STOR glæde at kunne fortælle jer at R&R Loppemarked d. 10<br />

juni fik indtjent 1857 kr. til jer! :)<br />

Vi havde desværre ikke så mange besøgende som ved sidste loppemarked,<br />

men gæsterne var rigtig søde til at donere penge til jer og syntes rigtig godt<br />

om jeres indsats i foreningen. Vi havde desuden besøg af »Lillemor« en blanding<br />

mellem en dansk/svensk gårdhund og en Jack Russel som eftersigende<br />

skulle stamme ude fra jer ;) Jeg fik en behagelig snak med ejeren og hun<br />

fortalte mig om hele Lillemors historie, med hvordan hun blev fundet med 4<br />

hvalpe. Det var så hyggeligt.<br />

Tak for jeres kæmpe indsats i foreningen. Jeg har vedhæftet et lille billede fra<br />

dagen som I kan sætte op på jeres hjemmeside eller bruge som I har lyst :)<br />

God dag til jer alle,<br />

Venlig Hilsen<br />

Rikke W. Larsen (R&R Loppemarked)


14<br />

Seje Sonja<br />

Hun er noget af et livstykke, Sonja<br />

Mortensen-Dissing, der hver eneste<br />

uge trofast kommer og lufter de dejlige<br />

hunde, der venter på nye hjem<br />

hos <strong>Dyreværnets</strong> Internat. Sonja bliver<br />

mødt af logrende haler og en<br />

sand bjæffen så snart hun træder<br />

ind på <strong>internat</strong>ets gårdsplads, for<br />

når hundene ser hende, ved de, at<br />

der er en dejlig gåtur i vente.<br />

Men også personalet har Sonja<br />

overskud til! Alle får et stramt kram<br />

Nina Amdi Carlsen<br />

– en sand dyrevelfærdsforkæmper<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Dyreværnet samt FB<br />

og et smil med på vejen, og hun er<br />

altid parat til at høre, hvordan både<br />

to- og firbenede trives.<br />

Tusind tak til Sonja, der gør livet<br />

bedre for både to- og firbenede hos<br />

Dyreværnet.<br />

Nina har været ansat hos Dyreværnet<br />

siden 2009, først i<br />

vores formidling, senere som<br />

ansvarlig for dyreværnssager.<br />

Nina er kvinden, der rykker ud,<br />

når foreningen dagligt modtager<br />

anmeldelser om dyr i nød.<br />

Dyreværnet modtager dagligt<br />

mellem tre til fem anmeldelser<br />

fra hele landet om dyr, der ikke<br />

bliver behandlet ordentligt. Alle<br />

henvendelser bliver ekspederet,<br />

og Nina kører flere gange<br />

om ugen af sted i foreningens<br />

dyreambulance, for at tilse dyr<br />

i nød. I det job, er der intet der<br />

hedder weekend eller hyggeaftener,<br />

og Nina har flere gange<br />

rykket ud både sent og tidligt,<br />

på lørdage og søndage. Tak til<br />

Nina for hendes kæmpe indsats.<br />

Lige inden redaktionens<br />

deadline, havde Nina hentet<br />

12 dansk svenske gårdhunde i<br />

Hjørring. Læs mere om denne<br />

sag på bagsiden.


Ny dyrlægeordning<br />

hos Dyreværnet<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Dyreværnet<br />

Der var glæde blandt både dyr og<br />

medarbejdere, da <strong>Dyreværnets</strong><br />

nye dyrlægeordning med Centrum<br />

Dyrehospital trådte i kraft medio<br />

juni. Selvom et par skræmte sjæle<br />

gemte halen mellem benene inden<br />

de skulle hilse på de nye<br />

kompetente behandlere, kom de<br />

logrende ud fra <strong>internat</strong>ets klinik<br />

efter deres første konsultation.<br />

Centrum Dyrehospital, som er en del<br />

af VetFamily kæden, er beliggende<br />

på Rødovrevej lige rundt om hjørnet<br />

fra <strong>Dyreværnets</strong> Internat. Hospitalet<br />

beskæftiger fire veterinærsygeplejersker,<br />

seks veterinær-sygeplejerskeelever<br />

og fem dyrlæger, alle med hver<br />

deres speciale.<br />

- Det er essentielt for foreningen,<br />

at vores dyr modtager den mest optimale<br />

behandling, så længe de er i vores<br />

varetægt på <strong>internat</strong>et. Centrum<br />

er kendt for deres omhu og ekspertise,<br />

og vi er helt trygge ved at lægge<br />

ansvaret for vores dyrs ve og vel i<br />

deres hænder, fortæller <strong>Dyreværnets</strong><br />

direktør, Signe Sehested Lund.<br />

Centrum Dyrehospital er ejet af<br />

Finn Jørgensen og Alf Peder Læbro,<br />

som etablerede Dyrehospitalet i<br />

1987. Og de finder opgaven med at<br />

behandle de mange forskelligartede<br />

dyr rigtig spændende.<br />

- Det er en utrolig spændende<br />

opgave at få lov til at behandle de<br />

mange dyr, som Dyreværnet får ind<br />

fra dag til dag. Vi opfatter det som<br />

et privilegium, at Centrum Dyrehospital<br />

er blevet tilkendt den opgave.<br />

Samtidig er vi imponerede over, hvor<br />

professionelle de mange dyrepassere<br />

og formidlere hos Dyreværnet<br />

er. De mange logrende beboere får<br />

i den grad den korrekte ernæring,<br />

aktivering og pleje, de har behov for<br />

så længe de bor på <strong>internat</strong>et, siger<br />

Finn Jørgensen.<br />

Dyrlæger fra Centrum Dyrehospital<br />

er til stede på <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong><br />

mandage, onsdage og fredage. Tirsdage<br />

og torsdage bliver dyrene kørt<br />

til operation hos Centrum.<br />

I juli måned tilså Centrum Dyrehospital:<br />

23 smådyr, 21 kaniner, 43<br />

hunde og 79 katte, mens de var på<br />

Dyreværnet.<br />

Fem kaniner, 12 smådyr, 35 hunde<br />

og 88 katte har i samme periode<br />

været forbi Centrum Dyrehospital til<br />

diverse operative indgreb.<br />

15


Udgiver: DYREVÆRNET, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Et KÆMpE tak<br />

fra dyrene<br />

I sidste nummer af Dyrets<br />

Værn bragte vi på bagsiden<br />

et råb om hjælp. Vi efterlyste<br />

kradsetræer, hårtørrere, hundebadekar,<br />

legetøj, godbidder<br />

og ben til hundene – ja, alverdens<br />

ting og sager.<br />

Det er helt fantastisk så<br />

mange af vores trofaste støtter,<br />

der tog opfordringen op og<br />

kom forbi <strong>internat</strong>et med stort<br />

set alt det, vi manglede. En<br />

sød skoledreng kom på besøg<br />

Dyreværnet redder 12 hvalpe<br />

fra misrøgt i Hjørring<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Dyreværnet<br />

Få dage inden dette medlemsblad<br />

gik i trykken indkom der<br />

en anmeldelse om misrøgt af et<br />

stort antal dansk svenske gårdhundeblandinger<br />

i Hjørring. Foreningens<br />

dyreværnsansvarlige,<br />

Nina Amdi Carlsen, hoppede<br />

straks ind i dyreambulancen og<br />

vendte kølerhjelmen mod Hjørring<br />

for at følge op på sagen.<br />

16 timer senere ankom 12<br />

blandingshvalpe til <strong>Dyreværnets</strong><br />

Internat i København. De var<br />

underernærede og fyldt med<br />

lopper og orm, men de fleste<br />

af dem var dog stadig ved godt<br />

mod.<br />

en sen søndag eftermiddag og<br />

afleverede alle sine punkterede<br />

fodbolde. Dem skulle hundene<br />

have at lege med. Flere tog på<br />

eget initiativ til den lokale dyrehandel<br />

og købte poser fulde<br />

af gode ting til både smådyr,<br />

katte og hunde. Vi modtog en<br />

kasse med hårtørrere, så hundene<br />

nu hurtigt kan få varmen<br />

igen, efter at de er blevet klippet.<br />

Smådyrene har fået fine<br />

drikkeflasker og kattene gnider<br />

- Det var tydeligt, at ejeren<br />

ville det godt, men ikke evnede<br />

at passe så mange hunde. De<br />

var fejlernærede og det virkede<br />

heller ikke som om, de var blevet<br />

socialiseret. Opgaven var<br />

simpelthen vokset ham over<br />

hovedet og derfor valgte han<br />

at overdrage hundene frivilligt<br />

til os.<br />

I skrivende stund bor de små<br />

basser på <strong>Dyreværnets</strong> <strong>internat</strong>,<br />

men der er ingen tvivl om, at de<br />

hurtigt vil blive bortadopteret til<br />

stabile og rolige ejere.<br />

sig op ad de nye kradsetræer.<br />

Jeg vil gerne på foreningens<br />

og dyrene vegne sende jer de<br />

varmeste og hjerteligste hilsner<br />

for de mange flotte bidrag.<br />

Vi er alle overvældet over den<br />

store hjælp I har bidraget med.<br />

Tusind tusind tusind tak.<br />

De bedste hilsner fra<br />

Signe Sehested Lund<br />

Direktør<br />

Dyreværnet<br />

Magasinpost SMP<br />

ID-nr. 42760

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!