Sæt tiden i spil ! - Danmarks Lærerforening - kreds 82

odenselaererforening.dk

Sæt tiden i spil ! - Danmarks Lærerforening - kreds 82

Novemberkonferencen 2009

Spild ikke tiden

·

Sæt tiden i spil !

3.-6. november 2009

University College Lillebælt

Asylgade 7-9 · 5000 Odense C

samt

Rømersvej 3 · 5200 Odense V


Novemberkonferencen er et tværfagligt forum, som på 27. år henvender

sig til praktikere inden for det sociale og pædagogiske område, uddannelsesinstitutioner,

ansatte i forvaltninger, forældre og alle andre, der

interesserer sig for børn og unges vilkår. Novemberkonferencen tilbyder

foredrag om aktuelle emner inden for pædagogik, kultur, filosofi og

politik.

Novemberkonferencen har en hjemmeside: På adressen

www.novemberkonferencen.dk

kan du få oplysninger om de enkelte foredrag og foredragsholdere, herunder

foredragsholdernes udgivelser, og fremkomme med synspunkter

og kommentarer.

Arrangører af Novemberkonferencen er:

• Pædagogisk Medhjælper Forbund – PMF

• BUPL Fyn

• Socialpædagogernes Kreds Lillebælt

• Odense Lærerforening

• Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)

• Social- og Sundhedsskolen i Odense

• University College Lillebælt:

Pædagoguddannelsen i Odense

Læreruddannelsen i Odense

Efter- og videreuddannelsen

Praktiske oplysninger:

Konferencen finder sted i University College Lillebælt, Kongressalen,

Asylgade 7-9, 5000 Odense C, tlf. 70 20 83 91.

Der er 5 minutters gang til tog og busser. Parkering ved Odense

Koncerthus. Kantinen er åben fra 7.30 til 15.00 for køb af varm og kold

mad, drikkevarer, kaffe/the, kage mv. Om aftenen kan der trækkes

varme og kolde drikkevarer i automaterne.

Torsdag formiddag og eftermiddag afholdes foredrag 7 og 8 i Salen på

Rømersvej 3. Bus 51 mod Tarup.

Der vil være udstillinger under konferencen.

Fotos & idé til plakat og program: Bent Tofteberg.

2


Spild ikke tidenSæt tiden i spil!

Vi danskere har en høj arbejdsmoral

Mænd som kvinder bruger megen tid på arbejde, som breder sig ud over dagliglivet,

f.eks. når vi i toget sidder med computeren, og når vi tager mobilen på forskellige

tidspunkter af døgnet.

Tidligere års skarpe skelnen mellem arbejde og fritid viger tilbage for firmasport

og socialt samvær med kollegerne. Selv søndagen bruges til indkøb i stedet for

”at komme hviledagen i hu”.

Nærvær er for mange blevet en sjældenhed. Som forældre ønsker vi ”kvalitetstid”

sammen med vore børn, og som pædagogisk personale vil vi gerne have ”tid til

det enkelte barn”. Vi ved, at tiden er nu – og at dette NU aldrig kommer igen.

Hvordan evner vi at leve og arbejde i nuet?

Bruger vi vores tid, som vi gerne vil, eller er det tiden, som forbruger os? "Jeg har

ikke tid," siger vi. Hvad ville der ske, hvis vi sagde: "Jeg har altid tid. Jeg prioriterer

mine arbejdsopgaver, men tiden er min egen"?

Tiden synes at blive mere kostbar, jo mindre vi har af den. Men bliver den nu også

det? Hvornår er det, vi oplever tiden som værdifuld? Mon ikke det er i de situationer,

hvor vi glemmer den?

Udstilling: Drivtømmer kunst af John Engelbrecht (hele ugen)

3


Tirsdag 3. november · kl. 9.30 – 12.00

Foredrag 1

John Engelbrecht: Langsomhedens visdom

Gør op med den livsløgn, der hedder, at du ikke har tid.

Det er ikke for lidt tid, vi har, men for meget tid, vi ikke bruger rigtigt.

Hvordan lærer vi kunsten at skynde os langsomt?

Hvornår holder vi op med at skamride det effektive på bekostning af

det refleksive?

Hvorfor vokser langsomhedens visdom som en moderne og global modkultur

til hurtighedens dæmoni? Hvordan kan vi i kreativ langsomhed

bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Kom og hør filosoffen

John Engelbrecht, som skriver på en bog om langsomhed og som

er manden bag drivtømmer-udstillinger med langsomheds-ord og fortæller-skibet

jagten ”Nordstjernen” fra 1872 i Middelfart.

John Engelbrecht er kendt som en farverig og fornøjelig foredragsholder,

der elegant og vittigt stiller skarpt ind på dybe spørgsmål, og får –

med sin visionære og poetiske stil – mennesker til for en stund at hæve

sig ud af og op over hverdagen.

Hans sigte er, at få folk til at tænke dybere over tilværelsen, og han spiller

virtuost og tankeakrobatisk på de overraskende indfald, de hurtige

tankelyn, de skæve vinkler og den sprælske le-galsskab, der kobler en

humoristisk og poetisk ynde sammen med dyb og bred viden.

En velordnet anarkist er han blevet kaldt, en humorens Robin Hood, der

stjæler fra de vittige og gi’r til de kedelige.

Kort sagt: popkorn, guldkorn og gode råd om kunsten at gribe fremtiden

og vælge det gode liv.

John Engelbrecht (f. 1947) er mag. art. i filosofi fra Københavns Universitet. Har i en

årrække undervist i filosofi, religion og kunsthistorie ved højskole, højere læreanstalter

m.v. samt deltaget i forskellige forskningsprojekter. John Engelbrecht har skrevet et

stort antal artikler og bøger. Særlig markant er 4-binds værket: Den intuitive tanke.

4


Tirsdag 3. november · kl. 13.30 – 16.00

Foredrag 2

Bente B. Lindstrøm: Hvordan du kan prioritere

tiden – og nå det vigtige – med overskud til mere?

Vi har så travlt i vores hverdag, at vi mister fokus på det, der er vigtigt

– både for arbejdspladsen – og for os selv. Vi når ikke, de mål vi sætter

– og vi har måske heller ikke defineret dem helt klart i forhold til de

resultater, vi gerne selv vil nå – og dem vi skal nå.

Det bliver stadigt vigtigere at prioritere og strukturere et konstant stigende

antal informationer og opgaver. Hvis vi ikke evner at prioritere

og strukturere, kan det hurtigt komme til at betyde stress og nedsat

ydeevne for den enkelte – og et dårligere resultat for arbejdspladsen.

Vidste du, at kun 25% planlægger og prioriterer ugentligt eller dagligt?

(i flg. Vilstrup Research)

I Bentes inspirationsforedrag hører du om, hvordan du ved at fokusere

på det, der skal gøres først, og ved at prioritere dine opgaver, får en

bedre balance i de mål og opgaver du har på arbejdet. Bente kommer

også ind på, hvordan du får mere tid til de ting, du gerne vil i dit liv.

Du får også inspiration til, hvordan du kan udnytte dit fulde potentiale

– og opnå mere energi og overskud i dagligdagen.

Du får et oplæg med teori – eksempler – og praktiske værktøjer, som

du kan arbejde med i dagligdagen.

Bente B. Lindstrøm driver firmaet UdviklingSvej, som arbejder med udvikling af ledere,

medarbejdere og teams. Etableret februar 2005.

Bente er uddannet Cand.mag. og senere certificeret: HR-Coach (3årig udd.), Enneagram

Master og Træner, Stress Coach, NLP Master og Træner.

5


Tirsdag 3. november · kl. 19.00 – 21.00

Foredrag 3

René Nielsen: If you have no legs, RUN !!

I sit oplæg vil René Nielsen sætte focus på:

• din hjerne, din krop og dit hjerte, – hvilken del bruger du mest, og

hvordan reagerer du, når forandringen sker?

• den mentale træning, – hvilke tanker bremser for forandringen, –

frygt eller glæde?

• motivation, – hvordan bliver man 100% fokuseret på de ting, som

er væsentlige, og hvordan skabes motivationen til det?

• forandring og måden at tackle den på, – "one decision can change

your life”

"Du er, – hvad du træner", – træner du forandring dagligt, eller når den

pludselig ankommer?

René Nielsen, – Master i Idræt og Velfærd, Olympisk Mester ved de Para-olympiske

Lege, en fantastisk foredragsholder og forfatter til Bogen: HALV MAND - HELT MENNESKE

.

Onsdag 4. november · kl. 9.30 – 12.00

Foredrag 4

Mogens Pahuus: Tidnød og fortravlethed

Vi skal – fra et tidsfilosofisk perspektiv – se på nogle af de mange og

meget forskellige grunde til, at vi alle i stigende grad føler os i tidnød

og plaget af fortravlethed. Men når vi forstår, hvad det er, der former

tiden for os, kan vi faktisk gå imod denne prægning og tilbageerobre

barndommens evne til ubekymrethed og nærvær.

Mogens Pahuus er mag.art. i filosofi og ansat som lektor med særlige kvalifikationer i

Filosofi/Videnskabsteori, ved Århus Universitet.

6


Onsdag 4. november · kl. 13.30 – 16.00

Foredrag 5

Lisbeth G. Pedersen: Tid hver dag til job, familie

og dig selv

Få styr på dit liv- mindre stress og mere gejst

Hvordan får du en hverdag til at hænge sammen, med tid til både

arbejde, familie, venner og ikke mindst dig selv?

Styrer du tiden, eller styrer tiden dig?

Hvordan får du mere energi, overskud og glæde ind i hverdagen?

"Jeg motiverer til handling, motiverer til at tage ansvar for egen

trivsel, giver værktøjer til at komme videre og få det bedste

ud af hverdagen."

Glæd dig til et par festlige timer med virksomhedskonsulent Lisbeth G

Petersen, som er kendt over hele landet for hendes humoristiske og

berigende foredrag og kurser, og er ophavskvinde til ”10 bud på hvordan

du kan tage livet af din mand”.

Har arbejdet med kommunikation, samarbejde og trivsel på arbejdspladsen

og i hjemmet i mange år. Har desuden et stresscenter ved

Flensborg Fjord, hvor hun hjælper folk på fode igen efter nedtur pga

stress

Speciale: motivation til handling!

Lisbeth G. Petersen har i mere end 15 år haft sin egen virksomhed, LGP Consult.

Min baggrund: Jeg blev uddannet sygeplejerske og har haft min gang på intensiv afdeling,

hjerteafdeling og præmatur – en afdeling for tidligt fødte børn. Jeg har altid arbejdet

med kommunikation og samarbejde på en måde så folk forstår det, der bliver sagt

og kan bruge det! Har arbejdet meget med formidling indenfor sundhedsvæsnet.

I 5 år var jeg ansat i Vejle Amt som projektleder for” Vejle Amt – et hjerteamt”, hvor

jeg havde 330.000 borgere at lege med, en pose penge fra politikerne og helt frie

hænder til at motivere borgerne til at tage vare på sit eget liv.

7


Onsdag 4. november · kl. 19.00 – 21.00

Foredrag 6

Lars Bo Kaspersen: Er tiden eller rummet det

moderne samfunds største udfordring?

Nogle refleksioner om social sammenhængskraft

Vor tids kapitalisme forsøger at øge samfundets hastighed, men kapitalismens

innovationskraft og indre dynamik begrænses konstant af

politiske konflikter. Vi har en paradoksal situation, hvor kapitalismens

fortalere bliver historiens innovative og frihedssøgende subjekter, men

de bremses og begrænses af politikere, der hele tiden skal håndtere

andre konflikter – og ifølge politikerne især problemerne om den sociale

sammenhængskraft. Kapitalismen tænker i fart og er grænseoverskridende,

mens politikerne tænker i at skabe orden i rummet, dvs.

inden for statens territoriale grænse. Denne konflikt mellem tid versus

beskyttelse og skabelse af det homogene rum er blevet høj-aktuel i

internationaliseringens tidsalder. Konfliktens kerne manifesterer sig i

debatten om social sammenhængskraft. Men hvad er sammenhængskraft?

Skal vi styrke den? Eller skal vi afskaffe den?

Lars Bo Kaspersen er professor i politisk sociologi og institutionsleder for "Center for

International Business and Politics" på Copenhagen Business School. Har en omfattende

produktion af artikler og bøger bag sig, seneste udgivelse er bogen "Danmark i

verden". Hans primære interesser er statsteori, stat-markedsrelationer, kritisk komparativ

politisk økonomi, herunder teorier om globalisering.

8


Torsdag 5. november · kl. 9.30 – 12.00

Foredrag 7 på Rømersvej 3

Sille Lundquist fra ”Resonans”: Dyrk dine øjeblikke

– vælg livet og glæden

Hvert eneste øjeblik i dit liv er dit. Du kan vælge, hvad du gør med det,

hvem du deler det med, og hvordan du deler det. Du kan være opmærksom

og give dine øjeblikke styrke og mening, ved at bruge dem på det

og de rigtige – lige nu.

Det er ikke let. Vi mennesker har en stærk tilbøjelighed til at lade vore

tanker, følelser og vaner kaste os hid og did – væk fra øjeblikket.

Pludselig er jeg – eller min opmærksomhed – langt foran mig selv, ved

siden af mig selv eller bagved mig selv. Jeg kan bruge uanede mængder

af tid på at tænke på, hvad der skete i går. På hvad jeg sagde, og

hvad hun sagde. Tænke på hvad der skal ske i morgen, lever jeg op

til alt det, jeg gerne vil? Kan jeg nå det hele? Huskede jeg at slukke

stearinlyset, da jeg gik? Og hvad mon de andre tænker – var det, jeg

sagde, helt hen i vejret? Synes de, jeg er et fjols?’

Vi kan bruge et helt liv på at være alle mulige andre steder end NU.

Men vi kan komme tilbage til nuet. Vores fantastiske hjerner er til at

forme! Vi kan rent faktisk også øve os i at være lige her, i dette øjeblik.

Og blive bedre og bedre til det! Vi kan træne vores opmærksomhedsmuskel

og lege med at nyde at være i øjeblikket – og bruge det på den

bedste måde. – Til stor glæde for os selv, for dem der har brug for os

og for verden omkring os.

Foredraget er en blanding af teori, praktiske øvelser og dialog om, hvad

du selv kan bruge og gøre i din hverdag.

Sille Lundquist er proceskonsulent, Bachelor i filosofi og Systemisk Coach. Sille har

siden 2005 arbejdet med udvikling af menneskers styrker og engagement – individuelt

og i teams. Hendes fokus er på at balancere ambitiøse mål med ægte nærvær. At gøre

ledere og medarbejdere handlekraftige og i stand til at træffe gode fremadrettede valg

– for dem selv, for menneskene omkring dem og for deres organisationer.

Arbejder bla. med : Novo Nordisk, Miljøministeriet, Integrationsministeriet, Københavns

Kommune og Halsnæs Kommune.

9


Torsdag 4. november · kl. 13.30 – 16.00

Foredrag 8 på Rømersvej 3

John Høst Sørensen, Lillian Gregersen og Birgitte

Guldager: ”Tid til fordybelse”

Hvordan lærer vi børn om livet, på en anerkendende og inkluderende

måde, hvor vi giver os tid til fordybelse. Hvordan skaber vi tid til fordybelse

i dagens daginstitution mellem virksomhedsplaner, læreplaner,

sprogtests, krævende forældre samt børn, der har mere brug for nærværende

voksne end nogensinde?

Måske gennem en hverdag, hvor strukturen er lagt på de voksne – hvor

det er børnene, der vælger voksne, hvor forældre er en stor del af fællesskabet,

og hvor den gode kontakt imellem forældre og pædagoger

sikrer børnene trygge og udviklende muligheder. Hvor intet er for stort

eller for småt til at blive forsøgt.

De tre foredragsholdere repræsenterer hver sin daginstitution, som har arbejdet med

pædagogisk udvikling i samarbejde med bl.a. Erik Sigsgaard.

10


Torsdag 5. november · kl. 19.00 – 21.00

Foredrag 9

Lasse Offenberg: 'Det har vi ikke tid til' – tanker

om tid i teori og praksis.

Man vil gerne udnytte tiden,

men den blir væk hele tiden

hvor blir den af

har den nogensinde været der

(Fra digtet 'Tiden' af Benny Andersen)

Som menneske og som ekstern konsulent, der beskæftiger sig med livet

i organisationer, er Lasse optaget af ideer om tid. Når man taler med

mennesker, er tiden ofte tilstede i deres måde at begribe deres verden.

Ofte som en ressource, der er for lidt af, som noget man higer efter

uden nogensinde at få nok af. Af og til som noget, der er i bevægelse

– som alt for sjældent står stille, men langt oftere farer af sted, så vi

stakkels mennesker må haste efter for at følge med den.

”Tiden er noget underligt noget” sang Kaj og Andrea småfilosofisk. I

denne workshop skal vi bruge tid på tiden. Hvad er den for noget?

Hvordan forstår vi den, hvordan taler vi om den i vores hverdag – og

hvilke effekter har det på vores beslutninger, på vores prioriteringer, på

vores måder at tænke om os selv og andre, når ideer om tid griber os?

Og sidst men ikke mindst – er det sådan vi gerne vil ha’ det?

Oplægget bliver en kombination af konkrete eksempler fra organisatorisk

liv og teoretiske og filosofiske ideer om tid. Og så vil der blive tid

til, at deltagerne kan få talt om, hvad alt det har med hvert deres eget

liv at gøre – vi har simpelthen ikke tid til at lade være.

Lasse Offenberg har siden 2004 arbejdet som konsulent hos DISPUK. Her underviser

han på DISPUKs 2-årige uddannelser for ledere og konsulenter, arbejder som ekstern

konsulent ved organisationskonsultationer, konflikthåndteringer og temadage, og laver

coaching og terapi.

11


Fredag 6. november · kl. 9.30 – 12.00

Foredrag 10

Per Ramsdal

En præst i tiden

Det er de unges væsen at gøre oprør, at være dem, der skal stille tiden

på hovedet, skal stille spørgsmål, provokere – og forny. Det kan man

betragte som et problem – eller som en ressource. Per Ramsdal har i 7

år lavet ungdomskirke på Nørrebro, hvor han har inviteret de unge ind

i kirken, lyttet til dem og ladet dem selv være med til at skabe kirke og

menighed. Det er der kommet nogle meget spændende gudstjenester

ud af, og i "Ungdomskirke" bruger Per Ramsdal erfaringerne fra årene

med ungdomskirken til at komme med idéer til fornyelse af gudstjenesten.

En af hans erfaringer er, at ungdomskultur ikke er én ting, og at

der derfor kan være behov for flere forskellige gudstjenestetyper. Derfor

har han indført både Rockgudstjenester, Freestylegudstjenester, Bøn &

Brunch m.m

Per Ramsdal har siden 1998 ansat som Børne- og Ungdomspræst ved Brorsons Kirken

på Nørrebro i København.

Involveret i indvandrersamarbejde på Nørrebro, arbejder med dialog mellem kristendom

og islam og har rejst meget i Mellemøsten.

Per Ramsdal er bl.a. kendt fra medierne for sit engagement i forhold til de afvist irakiske

asylansøgere, som søgte ly i Brorsons Kirke.

12


Køb af billetter

Bestillinger af billetter til de enkelte foredrag sker via indsendelse af

vedhæftede bestillingsseddel. Sidste bestillingstidspunkt er 25/9 2009.

HUSK:

• at angive det ønskede antal billetter ud for det enkelte foredragsnummer

(1 - 10)

• at angive nøjagtig afsenderadresse af hensyn til, hvor billetterne

skal sendes hen

• at indbetaling kun kan ske på postkontor, fra egen postgirokonto

eller via homebanking.

• at hvis der benyttes elektronisk fakturering, skal EAN-nummer

(13 cifre) oplyses. Dette skal benyttes, hvis det er offentlige institutioner,

der betaler. Dette gælder ikke for private institutioner og personer.

• at der går ekstra tid, når indbetalingen foregår via institutionernes

forvaltning.

Billetprisen er kr. 150,- pr. foredrag og

kr. 60,- for studerende

Billetter og fakturaer udsendes efter sidste tilmeldingsfrist 25/9 2009.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Evt. usolgte billetter kan købes ved indsendelse af bestillingssedlen

inden den 26/10 2009.

Resterende billetter kan købes ved indgangen mod kontant betaling.

Der kan udstedes kvittering.

Til hvert foredrag er der plads til 285 personer. I tilfælde af for få solgte

billetter aflyses foredraget og evt. indbetalte beløb refunderes.

13


Antal billetter

John Engelbrecht

Bente B. Lindstrøm

René Nielsen

Mogens Paahuus

Lisbeth G. Pedersen

Lars Bo Kaspersen

Sille Lundquist fra ”Renonsans”

J.H. Sørensen, L. Gregersen, B. Guldager

Lasse Offenberg

Per Ramsdal

Tilmelding af enkeltpersoner eller grupper, som betaler selv:

Kontaktpersons navn:

Fulde CPR-nr.: (skal oplyses) -

Er du studerende? ■ Ja ■ Nej Hvis ja, hvor?

Kontaktpersonens privatadresse:

Postnummer: By: Tlf.:

Tilmelding af enkeltpersoner eller grupper, hvor en institution betaler:

Kontaktpersons navn:

Fulde CPR-nr.: (skal oplyses) -

Institutionens adresse:

Postnummer: By: Tlf.:

Ean-nr:

14

Foredrag

nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alm. billetter

á kr. 150,-

Stud billetter

á kr. 60,-

Talonen sendes til: Lisbeth Normand, University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C - Seneste tilmelding er d. 25. september 2009


Ugeplan

Tirsdag 3. november Foredrag nr. 1 – kl. 9.30 – 12.00

John Engelbrecht

Foredrag nr. 2 – kl. 13.30 – 16.00

Bente B. Lindstrøm

Foredrag nr. 3 – kl. 19.00 – 21.00

René Nielsen

Onsdag 4. november Foredrag nr. 4 – kl. 9.30 – 12.00

Mogens Pahuus

Foredrag nr. 5 – kl. 13.30 – 16.00

Lisbeth G. Pedersen

Foredrag nr. 6 – kl. 19.00 – 21.00

Lars Bo Kaspersen

Torsdag 5. november Foredrag nr. 7 – kl. 9.30 – 12.00

Sille Lundquist

Foredrag nr. 8 – kl. 13.30 – 16.00

John Høst Sørensen, Lillian Gregersen

og Birgitte Guldager.

Foredrag nr. 9 – kl. 19.00 – 21.00

Lasse Offenberg

Fredag 6. november Foredrag nr. 10 – kl. 9.30 – 12.00

Per Ramsdal

15


16

Arrangører af Novemberkonferencen er:

Pædagogisk Medhjælper Forbund – PMF

BUPL Fyn

Socialpædagogernes Kreds Lillebælt

Odense Lærerforening

Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)

Social- og Sundhedsskolen i Odense

University College Lillebælt: Pædagoguddannelsen i Odense

Læreruddannelsen i Odense og Efter- og videreuddannelsen

More magazines by this user
Similar magazines