05.09.2013 Views

Juni, juli og august 2009 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Juni, juli og august 2009 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Juni, juli og august 2009 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Juni</strong>, <strong>juli</strong> <strong>og</strong> <strong>august</strong> <strong>2009</strong><br />

Husk!<br />

Konfirmandindskrivning<br />

i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Menighedshus<br />

sondag den<br />

30. <strong>august</strong>.<br />

<strong>Næstelsø</strong> & M<strong>og</strong>enstrup


OpbyggelseskOmmissiOn<br />

efterlyses<br />

Så har regeringens Forebyggelseskommission<br />

barslet, <strong>og</strong> selv om barnet sikkert er<br />

velskabt, så sidder i hvert fald jeg med en<br />

underlig følelse af, at selvfølgelig skal vi spise<br />

fedtfattigt, lette foden fra speederen, huske<br />

seks om dagen - selv om det desværre ikke<br />

er nær så sjovt, som det lyder - dyrke mere<br />

motion, kvitte smøgerne <strong>og</strong> holde os under<br />

14/21 om ugen.<br />

Men, men, men - med Paulus’ ord fra det<br />

første brev til menigheden i Korinth, som<br />

allerede dengang omkring år 55 <strong>og</strong>så havde<br />

det med at gå mere op i det udvendige end<br />

i det egentlige:<br />

»Om jeg så taler med menneskers <strong>og</strong> engles<br />

tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et<br />

rungende malm <strong>og</strong> en klingende bjælde. Og<br />

om jeg så har profetisk gave <strong>og</strong> kender alle<br />

hemmeligheder <strong>og</strong> ejer al kundskab <strong>og</strong> har<br />

al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har<br />

kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler<br />

alt, hvad jeg ejer, <strong>og</strong> giver mit legeme hen til<br />

at brændes, men ikke har kærlighed, gavner<br />

det mig intet.«<br />

Eller med et konfirmandord, en af mine<br />

konfirmander havde valgt til sin konfirmation:<br />

»For hvad hjælper det et menneske at<br />

vinde hele verden <strong>og</strong> bøde med sin sjæl.«<br />

(Markus 8.36) Kort sagt, hvad er der ved<br />

livskvantitet, hvis ikke der er livskvalitet.<br />

Nu kan jeg godt høre, at jeg lyder som en<br />

gammel, sur gimpe. Men faktisk elsker jeg<br />

at gå lange ture i skoven, få løbeskoene på <strong>og</strong><br />

komme ud til grænsen af min ydeevne. Og<br />

rygerlunger, type 2-diabetes <strong>og</strong> alle de andre<br />

livsstilssygdomme er præcis så forfærdelige,<br />

som Forebyggelseskommissionen udpensler<br />

det. Her er vi helt <strong>og</strong> aldeles enige.<br />

2<br />

Alligevel er der en lille rebel, der rører på<br />

sig, når jeg bliver konfronteret med denne<br />

ny- puritanisme.<br />

For er der ikke andet, der tæller i statistikken<br />

end et langt liv. Tænk hvis vi brugte lige<br />

så meget energi på at tale med hinanden om<br />

hvad et godt liv er. Hvad er der ved en sund<br />

krop i et åndløst liv?<br />

Hvad er der ved at blive 97 år gammel,<br />

hvis dem, der skulle besøge mig, altid er i<br />

fittness-centeret?<br />

Når dette kirkeblad dumper ind af din brevsprække,<br />

så er pinsen lige foran dig - den<br />

gamle fest for Helligåndens komme 50 dage<br />

efter påske. Festen for, at Gud er usynligt til<br />

stede som et guddommeligt åndepust i alt,<br />

hvad der lever <strong>og</strong> ånder. I Pinsen viser Gud,<br />

at ånd <strong>og</strong> krop hører sammen. Helligånden<br />

kaldes <strong>og</strong>så kærligheds <strong>og</strong> sandheds ånd, måske<br />

fordi den minder os om, at sandheden<br />

om livet er, at størst af alt er kærligheden.<br />

Det tror jeg, vi trænger til at høre i en<br />

kropsdyrkerkultur, hvor vi samtidig lader os<br />

spise af med det ynkeligste underholdningsjunkfood<br />

i primetime.<br />

For mennesket lever ikke alene af Høvdingebold,<br />

Hvem vil være millionær <strong>og</strong> X-faktor.<br />

Eller med Jesu ord: Mennesket lever ikke<br />

af brød alene - vi dør faktisk af brød alene.<br />

For hvad hjælper det vi har alt, hvis det<br />

samtidig er alt, hvad vi har.<br />

Derfor ønsker jeg mig en Opbyggelseskommission<br />

- en vision, der rækker ud over,<br />

at børnene i skolen skal røre sig en time om<br />

dagen. For vel skal de det! Men dermed er<br />

det hele vel ikke sagt?


Jeg ønsker mig en vision for opbyggelse af alt<br />

det, der ikke har med livslængde, men med<br />

livshøjde at gøre.<br />

”12 om året” kunne måske være et sl<strong>og</strong>an<br />

til en begyndelse - gudstjenester forstås, <strong>og</strong><br />

vel at mærke ikke kun for konfirmanderne :-)<br />

”Tænk at livet koster livet.” Sådan begynder<br />

en af de nye salmer i salmeb<strong>og</strong>en (nr. 14) -<br />

en lovsang til »stjernestunder, livets under,<br />

høje himle, høje drømme, dybe strømme...«<br />

kort sagt en lovsang til alt det, vi, uanset hvor<br />

sundt vi lever, alligevel kun har til låns, alt<br />

det, der ikke kan måles <strong>og</strong> vejes, men som<br />

alligevel er det mest værdifulde i livet, hvad<br />

enten livet så blev kort eller langt.<br />

Måske er det tid at indføre et pinseforsæt<br />

(nytårsforsætterne må Forebyggelseskommissionen<br />

for min skyld gerne beholde)<br />

- et pinseforsæt med rum <strong>og</strong> tid til ånden<br />

i kroppen, åndelighed i livet <strong>og</strong> kærlighed i<br />

fællesskabet!<br />

Rigtig glædelig Pinse!<br />

MLL<br />

3<br />

kOnfirmandindskrivning<br />

Til næste år, i 2010, er der konfirmation i<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 25. april <strong>og</strong> i<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 30. april, Bededag.<br />

Der er konfirmandindskrivning i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Menighedshus søndag den 30. <strong>august</strong>,<br />

umiddelbart efter gudstjenesten. Når gudstjenesten<br />

er færdig kl. ca. 11.30 går vi ned i<br />

huset <strong>og</strong> drikker en øl eller en vand <strong>og</strong> får<br />

lejlighed til at hilse på hinanden.<br />

Ved indskrivningen medbringes indskrivningsblanket<br />

samt dåbs- eller navneattest.<br />

Indskrivningsblanketten sendes ud i løbet af<br />

sommerferien, d<strong>og</strong> kun til elever på M<strong>og</strong>enstrupskolen.<br />

Går man ikke på M<strong>og</strong>enstrupskolen,<br />

men ønsker at blive konfirmeret i<br />

M<strong>og</strong>enstrup eller <strong>Næstelsø</strong> Kirke, bedes man<br />

selv henvende sig til mig på tlf. 55 54 00 25.<br />

Undervisningen starter i uge 38.<br />

Jeg glæder mig til at hilse på jer ved indskrivningen.<br />

Rigtig god sommer!<br />

MLL<br />

Konfirmationer 2010 – 2013<br />

2010:<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 25. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 30. april, Bededag<br />

2011:<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 15. maj<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 20. maj, Bededag<br />

2012:<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 29. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 4. maj, Bededag<br />

2013:<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 21. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 26. april, Bededag


kOrnyt<br />

Kirkernes pigekor påbegynder deres nye<br />

sæson efter sommerferien torsdag den 13.<br />

<strong>august</strong> <strong>2009</strong> kl. 17.00-18.00 i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Menighedshus. Koret, som hedder M<strong>og</strong>enstrup<br />

Pigekor, er medlem af Folkekirkens<br />

Ungdomskor (FUK). Koret har eksisteret siden<br />

slutningen af september 2006 <strong>og</strong> blev<br />

oprettet på opfordring af medlemmer fra det<br />

daværende M<strong>og</strong>enstrup menighedsråd. Koret<br />

har menighedshuset i M<strong>og</strong>enstrup som<br />

deres hjemsted for kortræningen.<br />

Koret er et kirkekor med jævnlig optræden<br />

i kirkerne i <strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong> M<strong>og</strong>enstrup. Man<br />

har d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så givet et par koncerter i henholdsvis<br />

Snesere <strong>og</strong> Holme Olstrup kirker.<br />

Desuden sang koret selv <strong>og</strong> sammen med<br />

Sjølundkoret ved en julekoncert for beboerne<br />

på Bakkegården i M<strong>og</strong>enstrup i december<br />

2008. Derudover medvirkede koret med<br />

succes ved menighedsrådenes præsentationsarrangement<br />

den 29. marts <strong>2009</strong> i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Menighedshus.<br />

Tre af korets medlemmer deltager desuden<br />

på FUKs sommerskole på Ollerup Højskole<br />

d. 2.-9. <strong>august</strong> <strong>2009</strong>. Her vil de møde korsangere<br />

fra andre <strong>og</strong> lignende ungdomskor fra<br />

hele landet. Man synger sammen <strong>og</strong> bliver<br />

undervist af højt kompetente lærere. Ved den<br />

4<br />

ugentlige korsang lærer korets medlemmer<br />

de danske salmer. De lærer om kirken <strong>og</strong><br />

gudstjenesten, <strong>og</strong> de lærer at optræde. Sidst<br />

men ikke mindst lærer de noder <strong>og</strong> flerstemmig<br />

korsang. Oplæringen i den flerstemmige<br />

korsang er vigtig, hvis man senere hen ønsker<br />

at søge optagelse ved de tjenstegørende<br />

kirkekor ved de større kirker i byerne eller<br />

andre kor i det hele taget. Koret er derfor et<br />

godt tilbud til den musikinteresserede. Korets<br />

målgruppe er fortrinsvis piger i alderen 12-16<br />

år - dvs.: piger i 6.-9. klasse. Skulle du derfor<br />

selv høre under denne målgruppe, eller kender<br />

du n<strong>og</strong>le der gør det, er du velkommen til<br />

at møde op i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus den<br />

13. <strong>august</strong> <strong>2009</strong> kl. 17. Korets medlemmer får<br />

et mindre honorar hver gang de har optrådt<br />

som sangere i koret ved kirkernes gudstjenester.<br />

Vi hører meget gerne fra nye, nuværende<br />

<strong>og</strong> tidligere korsangere.<br />

Du kan til enhver tid slå op på kirkernes<br />

hjemmeside under menupunktet "kor" for<br />

at blive orienteret. Desuden kan du kontakte<br />

korlederen <strong>og</strong> organisten Svend-Erik Pedersen<br />

på tlf. 5576 2083 - eller mobil: 4047 3004<br />

for yderligere oplysninger. Du kan <strong>og</strong>så henvende<br />

dig på e-mail: sep@paradis.dk.<br />

SEP


gudstjenesteplanlægning<br />

I lighed med de to foregående år, har vi valgt<br />

at skære ned på antallet af gudstjenester i<br />

præsternes sommerferieperiode, som på<br />

grund af ferier <strong>og</strong> dejligt sommervejr, ikke<br />

plejer at være den måned, hvor kirkegængerne<br />

ligefrem sidder malingen af kirkebænkede.<br />

Det skyldes blandt meget andet, at<br />

menigheden ofte holder ferie sammen med<br />

præsten. Og i <strong>juli</strong> måned er der som regel<br />

afløser på, enten det ene eller det andet sted.<br />

Forslaget er vedtaget i både <strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong><br />

M<strong>og</strong>enstrup Menighedsråd <strong>og</strong> godkendt hos<br />

provst <strong>og</strong> biskop.<br />

menighedsrådets klumme<br />

”Hvor er her dejligt, grønt alle steder, I er<br />

heldige!”<br />

N<strong>og</strong>enlunde sådan lød ordene ved starten,<br />

da jeg søndag den 3. maj var til gospelkoncert<br />

i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus.<br />

Og jeg er heldig af mange grunde. Bl.a.<br />

fordi jeg valgte at flytte til dette flotte område<br />

for 24 år siden. Og heldig, fordi jeg valgte<br />

at køre ned for at høre koncerten, i stedet<br />

for at fortsætte med mine havemøbler, der<br />

skulle have olie. Det var bare godt, ja, bedre<br />

end godt. Her var 26 mennesker, der bare<br />

udstrålede glæde <strong>og</strong> smil, samtidig med at<br />

de sang <strong>og</strong> spillede, så jeg tror at ingen af de<br />

fremmødte kunne undgå at blive smittet af<br />

deres glæde <strong>og</strong> rytmer. Så tak for en dejlig<br />

eftermiddag!<br />

Og grønt alle steder, det er der. Vi bor med<br />

skoven som nabo, <strong>og</strong> da jeg næsten dagligt<br />

kører gennem den for at komme på arbejde,<br />

5<br />

Der vil blive stillet kirkebil til rådighed,<br />

som vi håber I vil benytte jer af. På den måde<br />

vil I ikke blive snydt for en gudstjeneste, idet<br />

I på en nem <strong>og</strong> bekvem måde vil blive fragtet<br />

til søndagens gudstjeneste. Nummeret til<br />

vores kirkebil er: 55777272, som er Næstved<br />

Taxa. Det er gratis at benytte kirkebilen.<br />

Det vil forhåbentlig, i stil med de foregående<br />

somre, resultere i én gudstjeneste<br />

med flere gudstjenestedeltagere, hvilket er<br />

at foretrække. Samtidig kan det betyde en<br />

lille besparelse.<br />

MLL<br />

kan jeg følge farverne. De ændres dag for<br />

dag, tonen bliver lige en tand mørkere grøn, i<br />

takt med at skovbundens anemoner erstattes<br />

af andre vækster. Hjemme grønnes hækken<br />

<strong>og</strong> minder om, at ikke alt er nydelse - den skal<br />

jo klippes - <strong>og</strong> den har torne, mange torne.<br />

Men det overskygger ikke tanken om, at vi er<br />

heldige at være i en verdensdel, hvor tingene<br />

får lov at grønnes <strong>og</strong> hvor en eventuel tør<br />

periode - for en have - er et luksusproblem.<br />

Jeg holder meget af sangen ”Regnvejrsdag<br />

i november” (Jeg vil male dagen blå). Den er<br />

så positiv. Et par af linjerne lyder: ”Der står<br />

"Maj" på min kalender, jeg vil male dagen<br />

gul.” Og egentlig, så er Fandens Mælkebøtte<br />

da en køn plante midt i det grønne. En af de<br />

planter, jeg beundrer mest. Den forstår om<br />

n<strong>og</strong>en, at indrette sig efter forholdene!<br />

Jeg ønsker en god sommer for alle!<br />

Ida Andersen, <strong>Næstelsø</strong> Menighedsråd


kirkelige handlinger<br />

Fødte i vore s<strong>og</strong>ne<br />

8 drenge <strong>og</strong> 6 piger<br />

Døbte<br />

Siri Ingrid Kresse<br />

Sara Pi Lauridsen-Jensen<br />

Sebastian Astrup Kallegård<br />

Lucas Broholm<br />

Theodor Påbøl Hegli<br />

Alfred Hillerup Tærsker<br />

Frederik Emil Jensen<br />

Sofie Louise Kamp Jensen<br />

Sara Raun Møller<br />

kirkebil til gudstjeneste:<br />

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72<br />

senest 1 time før den pågældende aktivitet.<br />

kørsel til eftermiddagsmøderne:<br />

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.<br />

(Jesper Jensen)<br />

6<br />

Døde, Begravede <strong>og</strong> bisatte<br />

Elly Lauridsen<br />

Elo Vagn Rasmussen<br />

Hans Erik Bjerregaard<br />

Svend Olav Eriksen<br />

Rosa Nielsen<br />

Jørgen Funch Holm<br />

Inger Kirstine Sørensen<br />

Stig Carsten Holmquist Hansen<br />

Grethe Frandsen<br />

Svend Aage Jensen<br />

Svend Lønborg<br />

handicapkørsel til gudstjeneste:<br />

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man<br />

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter<br />

af menighedsrådet. Husk at få en regning.<br />

Menighedsrådene<br />

Situationsbillede fra ost- <strong>og</strong> rødvinsgudstjeneste,<br />

som blev en stor<br />

succes.<br />

husk vores hjemmeside www.naestelsoekirke.dk / www.m<strong>og</strong>enstrupkirke.dk


7<br />

S<strong>og</strong>nepræst: Mette Lund Larsen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstegård<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirkestræde 6 A, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55540025 · Mail: mll@km.dk<br />

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag fra 10-11.<br />

Mandag er fridag.<br />

Organist: Svend-Erik Pedersen<br />

M<strong>og</strong>enstrup Vænge 4A, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 20 83 · Mail: sep@paradis.dk<br />

menighedsråd næstelsø s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Pernille Roug<br />

Holmevej 1, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 30<br />

Kasserer: Birgit Jensen<br />

Skovbovej 3, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 02 17<br />

Kirkeværge: Eno Hausner Andersen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstemark 9, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 03 33<br />

Graver ved <strong>Næstelsø</strong> kirke: Irene Hansen<br />

Præstø Landevej 1, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 34<br />

menighedsråd m<strong>og</strong>enstrup s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Vibeke Schmidt<br />

Blangslevvej 10, Blangslev, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 11 18<br />

Kasserer: Jette Lorentsen<br />

Bøgesøvej 4, Bøgesø, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55564687<br />

Kirkeværge: Niels Haahr Petersen<br />

Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 07 02<br />

Graver ved M<strong>og</strong>enstrup kirke: Dorte Jørgensen<br />

Skrødderbakken 16, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.<br />

Tlf. 55 76 23 15, M<strong>og</strong>enstrup kirke. Mobil 21 14 15 53


gudstjenesteplan<br />

<strong>Juni</strong>, <strong>juli</strong> <strong>og</strong> <strong>august</strong> <strong>2009</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

1/6 2. Pinsedag Ingen Ingen (Kl. 10.00 i Rønnebæk v/C.S)<br />

7/6 Trinitatis søndag 10.30 * 9.00<br />

14/6 1. s.e.trin. Ingen 10.30 (Kl. 9.00 i Rønnebæk)<br />

21/6 2. s.e.trin. 9.00 (C.S) Ingen<br />

28/6 3. s.e.trin. 10.30 9.00<br />

5/7 4. s.e.trin. Ingen Ingen (Kl. 10.00 i Rønnebæk v/C.S)<br />

12/7 5. s.e.trin. Ingen 10.30 v/C.S<br />

19/7 6. s.e.trin. Ingen Ingen (Kl. 10.00 i Rønnebæk v/C.S)<br />

26/7 7. s.e.trin. 10.30 v/MLL Ingen<br />

2/8 8. s.e.trin. Ingen Ingen (Kl. 10.00 i Rønnebæk v/MLL)<br />

9/8 9. s.e.trin. Ingen 10.30 * v/MLL<br />

16/8 10. s.e.trin. 9.00 (C.S) Ingen<br />

23/8 11. s.e.trin. 10.30 * 9.00<br />

30/8 12. s.e.trin. 9.00 10.30 Konfirmandindskrivning<br />

Vedr. gudstjenesteplan for ferieperioden se evt. inde i bladet.<br />

* : Kirkekaffe<br />

C.S : Gudstjeneste ved Christine Svendsen fra Rønnebæk<br />

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved s<strong>og</strong>nepræst Mette Lund Larsen. Ved ferier <strong>og</strong> friweekends<br />

varetages embedet af Christine Svendsen fra Rønnebæk. Hun træffes på telefon 55724554.<br />

Jeg holder sommerferie fra 29. juni - 19. <strong>juli</strong> <strong>og</strong> forlænget friweekend fra 12. <strong>august</strong> - 18. <strong>august</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!