Kirkeblad for perioden maj-juni-juli 2008. - Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

holbaekkirke.dk

Kirkeblad for perioden maj-juni-juli 2008. - Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

Børn Unge Familie

Minikonfirmandundervisning

for kommende 3. klasser fra Østre Skole

Til efteråret tilbydes elever i de kommende 3. klasser

minikonfi rmandundervisning i et forløb på 10 gange. At

være minikonfi rmand vil sige, at man tyvstarter lidt med

konfi rmationsforberedelsen, da der er et langt spring fra

man bliver døbt, til man skal konfi rmeres. Netop i

denne periode har mange børn spørgsmål som:… Hvad

er himmelen?… Hvad sker der ovre i kirken?... Hvorfor

skal babyer have vand i hovedet?… Kan man snakke

med Gud?... Det er noget af det, vi skal snakke om,

samtidig med at vi skal lave en masse sjove og kreative ting, f.eks. male, se fi lm, høre fortællinger,

synge, lege m.m. Eleverne vil til sommer modtage en indbydelse med fl ere informationer og en

tilmeldingsblanket. Hvis du allerede nu, vil vide mere, kan du kontakte Sognemedhjælper Mia

Karkov Jørgensen på tlf. 61 63 83 58 eller mail: mika@holbaekkirke.dk

En minikonfirmands oplevelse af undervisningen

”Jeg har gået til minikonfi rmand sidste efterår, det var hos Mia, jeg synes at det var godt. Vi

lavede en masse sjove ting. Vi blev også hentet af Mia på skolen.

Vi var oppe i kirketårnet og sang en masse sjove sange. Vi var også oppe hos præsten og vi fi k

noget der smagte dårligt, det var noget ulækkert saftevand og noget tørt brød.

Det der var det mest spændende var at være oppe i kirketårnet og se ud over byen, jeg kunne se

mit hus og jeg sagde også HEJ til nogle mennesker.” Emma 3.b på Østre Skole

Nyt fra sognemedhjælperen

Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne i det nye år. Ti tirsdag eftermiddage

har vi modtaget ni minikonfi rmander fra Bjergmarkskolen, som med godt humør

og nysgerrighed har lært en masse om kirken og kristendom. Jeg har i samarbejde

med sognemedhjælper Tina Stahl (barselsvikar for Caroline fra Tveje Merløse)

arbejdet videre med vores ungdomsevents. Vi har eksempelvis arrangeret

en koncertaften for gamle og nuværende konfi rmander med gruppen Ten Sing

Online fra KFUM og KFUK i Roskilde. Lørdag 29. marts var Skt. Nikolai kirke

fyldt med minikonfi rmander

fra hele provstiet, som var

til minikonfi rmandtræf med

overskriften: ”På sporet af påsken”. Jeg glædes

over den store interesse, der er for babysalmesang,

hvor mange babyer og mødre er kommet

glade og forventningsfulde og deltaget i salmesangen

for de mindste. Til slut kan jeg fortælle,

at vi er glade for vores nye navn Børnekirke,

som første gang blev afholdt lørdag 1. marts.

Næste gang er lørdag 31. maj.

7

More magazines by this user
Similar magazines