Nr. 305 - 2013

dkig.se

Nr. 305 - 2013

ankerkÆDe

at tro er at kaste anker

Dsuk’s generalsekretær margith Pedersen indsætter

Pastor Jørgen holm som præst i Den Danske kirke i göteborg

Dansk kOlOni- Og sømanDs kirke

thOrilD WulFFsgatan 8

413 19 gøtebOrg

nr. 305: Vinter-FOrÅr 2013


Dansk Design

I Göteborg

Kom ind og besög vores 2 helt

nyrenoverede butikker i Göteborg. Her

kan man finde inspiration til sit nye

kökken, bad, garderobe eller skydedöre.

Kom ind og besög os, vi har byens

dygtigste designere.

HTH Köksforum, Jolengatan 21 A, 43149 Mölndal, 031 757 25 20

HTH Köksforum, Skånegatan 23, 412 52 Göteborg, 031 757 25 40

www.hth.se

2


en åben dør

Det hører med

til menneskelivets

vilkår

og dermed

også vores

erfaringer,

at vi oplever

døre blive lukket i, både foran os

og bagved os. Der står man så og

kan hverken se frem eller tilbage.

De lukkede døre kan være ganske

håndgribelige. En tid havde det

måske været, som alt lykkedes;

tingene var med os, og den ene

dør efter den anden åbnede sig for

os. Men pludselig vendte det, og

vi blev konfronteret med en lukket

dør.

Værst var det vel, når vi oplevede,

at mennesker, som vi før havde

et åbent og tillidsfuldt forhold til,

pludselig lukkede af og slog døren

i.

Denne erfaring fra menneskelivet

har en og anden også gjort i

forhold til det religiøse. Det åbne

forhold, vi kan kalde det barnetroen,

forsvandt, og man følte, at

hvor der før var en åben himmel,

var der nu blot en lukket dør.

Det kan tilmed gå sådan, at de

nævnte erfaringer går i ét for mennesker.

3

Man føler sig stående foran

lukkede døre, både i forhold til

mennesker og i forhold til Gud.

Til det første forhold er der at sige,

at her er der en opgave for ethvert

menneske. Det er en af livets store

opgaver at forsøge at åbne døre

mellem mennesker, og det bedste

er altid at starte med sig selv og

de døre, man har lukket i over for

andre.

Til det andet er der at sige, at Jesus

Kristus jo netop levede, døde og

opstod med den ene hensigt at

åbne døre mellem jord og himmel,

mellem mennesker og Gud. Som

det kommer til udtryk i ordene

fra Johannes Åbenbaring kapitel

3, vers 8: ”Se, jeg har stillet dig

foran en åben dør, som ingen kan

lukke.” Det er jo et ganske overvældende

løfte.

Apostlen Paulus udfolder dette

løfte i sit brev til menigheden i

Rom med ordene: ”Jeg er vis på,

at hverken død eller liv eller engle

eller magter eller noget nuværende

eller noget kommende eller

kræfter eller noget i det høje eller i

det dybe eller nogen anden skabning

kan skille os fra Guds kærlighed

i Kristus Jesus, vor Herre.”

Rom 8, 38-39. JH


guDstJeneste – også for børn!

Den sidste søndag i april kl. 14 inviteres alle børn til gudstjeneste i den

danske kirke. Det bliver en kort gudstjeneste med megen sang og musik

og alle kan være med. Efter gudstjenesten serveres der saft og boller.

Du må gerne tage din far og mor med! Velkommen!

Velkommen til en eftermiddag,

hvor vi over en kop kaffe/te vil

tale om, hvad bøn i grunden er for

noget, og hvilken relevans det har

for moderne mennesker. Vi vil se

4

på nogle af de bønner, som mennesker

igennem tiderne har formuleret

i glæde og sorg og drøfte

deres indhold.

torsdag den 25. april kl. 15


torsdag den 16. maj kl. 15

musik og sang!

Vi vil gå på opdagelse i højskolesangbogen og i salmebogen og synge

nye og gamle sange og salmer.

Vi vil også tale om teksterne og melodierne. Liv Marit vil hjælpe os

med akkompagnement på klaveret.

Der servers kaffe og te.

Velkommen!

5


minDeOrD Om maren

elsbOrg

Den 23. september 2012 døde

Maren Elsborg, Uddevalla, 81 år

gammel.

Sommeren 2011 var vi på Dansk

Kirkes sommerudflugt til Lysekil

og Havets hus. Det var en meget

vellykket udflugt ledet af præsten

Marjun Bæk. På hjemvejen blev

vi inviterede til Jens og Maren i

Uddevalla til kaffe. Vi blev meget

glade over at få lov til at komme

til deres hyggelige hus med den

skønne have.

Det var en strålende sommerdag,

da Frede rutineret svingede den

lange blå bus op ad Solovejen til

den bjergtop, hvor Jens og Marens

hus lå. Vi myldrede ind i haven og

6

fik sat os ned ved kaffebordet på

den store glasveranda, som også

var fuld af blomster, plantet og

passet af Marens kyndige hænder.

Jeg og flere andre blev siddende

ude i haven for at nyde solen og

synet af de mange blomster, buske

og træer, som Maren og Jens havde

plantet i tidens løb på den golde

klippegrund ved hjælp af mange

læs muld. Da vi blev tørstige i varmen,

kom Maren ud med iskold

hjemmelavet ribssaft fra havens

buske med kager til – uhm.

Det var en stor fornøjelse at tale

med Maren om hus og have. Også

tidligere under året havde vi været

oppe i Uddevalla og drukket kaffe

hos Maren og Jens, én gang i forbindelse

med en kunstudstilling på

Bohusläns Museum med malerier

af Karl Vilhelmson, som levede

samtidig som Skagen-malerne.

Maren var med i en del aktiviteter

i Dansk Kirke i Göteborg, selvom

hun havde et stykke vej derned.

Vi deltog sammen i bibelkredsen,

hvor Maren havde mange kloge

synspunkter at komme med. Vi

afsluttede altid om foråret med et

besøg i Uddevalla, hvor vi sad på

den store glasveranda med alle

blomsterne og talte om vores bibelstudier

under kyndig vejledning


af præsten og sluttede med et godt

kaffebord, dækket med fint dansk

porcelæn og med Marens gode

hjemmebagte kager. Bagefter fortalte

Maren og Jens om deres sidste

rejser og viste film derfra.

Jeg talte tit med Maren i telefon

og fik gode råd om mine pelargonier

og spørgsmål vi havde drøftet

i studiekredsen. Maren sendte mig

udklip fra avisen “Bohuslänningen”

om nedlægningen af Skagens

Svenska Sjömanskyrka, som blev

omdannet til kulturhus. Maren var

altid vågen og interesseret i, hvad

der foregik i Sverige og Danmark

og i den danske kirke i Göteborg.

Maren havde studeret ved universiteterne

i Århus og København og

7

sidst i Trollhättan, hvor hun studerede

personaleledelse, og hun var

ansat som personaleleder ved Uddevalla

Sjukhus indtil persioneringen.

Der gjorde hun mange gode

indsatser til gavn for personalet.

Det var med stor sorg vi fik at

vide, at Maren var alvorligt syg.

Jens sørgede for, at hun fik lov til

at være hjemme i sit hus og sin

skønne have den sidste tid hun levede.

Vi beundrer Jens for alt hvad

han gjorde for Maren.

Jeg er taknemmelig over at have

mødt et menneske som Maren, og

vi i menigheden sørger over hendes

bortgang og sender tankerne

til Jens og familien.

Ellen Åmand

i maren og Jens have sommeren 2011


menighedsrådet orienterer

SST (statens støtte til trossamfund)

har iværksat et kvalitetssikringsprojekt

med hensyn til

medlemsregistrering. I løbet af

2013 skal vi have en handlingsplan

for, hvordan vi fra næste år

imødekommer de krav, som SST

stiller med hensyn til medlemsregistrering.

Det er vigtigt, at vi honorerer disse

krav, vores tilskud afhænger deraf.

Vi skal fremover have navn,

fødselsdato, dato for medlemskab

Velkommen til kvindernes internationale

bededag

Der er åbne døre, når der fredag

den 1. marts kl. 17 – 18 indbydes

til Kvindernes Internationale

Bededag i Den danske kirke/Sømandskirke,

Thorild Wulffsgatan

8, 413 19 Göteborg.

Åbne døre, fordi alle er hjerteligt

velkomne uanset hvilken kirke,

man tilhører – eller slet ikke

kommer i en kirke, og åbne døre,

fordi arrangementet er en del af et

verdensomspændende fællesskab.

8

samt underskrift fra alle vore medlemmer.

Menighedsrådet er i færd med at

udarbejde en brochure indeholdende

indmeldingsblanket med

henblik på at opfylde de krav, der

stilles til medlemsregistrering.

I forbindelse med udsendelse af

opkrævning for medlemsbetaling

vil disse blive medsendt. Vær

opmærksom på det, udfyld kortet

og returner det til kirken, så tæller

også du med, når vi søger støtte.

På vegne af menighedsrådet

Helle Jørgensen

Hvert år - den første fredag i

marts - forener Bededagen kristne

kvinder i mere end 180 lande i et

verdensomspændende fællesskab

omkring bøn og handling. Den

begynder på Vestsamoa i Stillehavet,

og derefter samles mennesker

kloden rundt i døgnets løb;

den sidste samling finder sted på

øen Amerikansk Samoa – også i

Stillehavet.

Temaet i år er: ”Jeg var fremmed,

og I tog imod mig”.


Anne-Lise Hammann Jeannot har

lavet et maleri til bededagen. Hun

siger om dette: ”Jeg har i dette

maleri forsøgt at oversætte begre-

kOnFirmatiOn

Husk at de unge har mulighed

for at gå til konfirmandundervisning

i den danske kirke. De kan

naturligvis også blive konfirmeret

i vores kirke. Bor man langt fra

Göteborg, kan man eventuelt blive

undervist via fjernundervisning.

I er altid velkomne til at kontakte

præsten, hvis I har spørgsmål om

kirkelige handlinger.

9

bet ”en fremmed” med en silhuet

malet udelukkende med grå farver,

med vilje adskilt fra de andre

farver.

Jeg har leget med linjer og lysere

farver og derved forsøgt at skildre

lyset. Dette lys kommer fra oven,

fra himlen, rejsende gennem rummet

for at omslutte den fremmede.

På samme måde skinner lyset frem

fra gruppen, symboliseret ved

former eller sten i nederste del af

maleriet. En cirkel er skabt, og den

byder personen velkommen.

Jeg ønskede hele scenen badet i en

varm og farverig atmosfære, derfor

brugte jeg farver for at understrege

den festlige natur, mødets

virkning, åbenheden for andre…”


gudstjenester:

(Alle gudstjenester starter kl. 11.00, hvor intet andet er nævnt ved

kirkens præst Jørgen Holm)

marts

Søndag d. 03. 3. s. e. fasten – ingen gudstjeneste

Søndag d. 10. Midfaste

Søndag d. 17. Mariæ bebudelses dag – generalforsamling –

frokost m. tilmelding!

Søndag d. 24. Palmesøndag

Fredag d. 29. Langfredag. Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 30. Påskedag – frokost m. tilmelding!

april

Søndag d. 07. 1.s.e.påske kl. 15.00 stockholm

Søndag d. 14. 2.s.e.påske

Søndag d. 21. 3.s.e.påske ingen gudstjeneste

Søndag d. 28. 4.s.e.påske

Søndag d. 28. 4.s.e.påske kl. 14.00 børnegudstjeneste

maj

Søndag d. 05. 5.s.e.påske

Torsdag d. 09. Kristi himmelfarts dag

Søndag d. 12. 6.s.e.påske. ingen gudstjeneste

Søndag d. 19. Pinsedag

Søndag d. 26. Trinitatis søndag

Juni

Søndag d. 02. 1.s.e.trin

Søndag d. 09. 2.s.e.trin

Søndag d. 16. 3.s.e.trin

Søndag d. 23. 4.s.e.trin ingen gudstjeneste

Søndag d. 30. 5.s.e.trin

10


kalender: Det sker i kirken…. (og alle er velkomne!)

marts

Fredag d. 1. Kvindernes Internationale Bededag kl. 17.00

se artikel side 8

Tirsdag d. 12. Dameklub kl. 12.00

april

Tirsdag d. 09. Dameklub kl. 12.00

Torsdag d. 25. Kaffe og nye bønner kl. 15.00

se artikel side 4

maj

Tirsdag d. 14. Dameklub kl. 12.00

Torsdag d. 16. Musik og sang! kl. 15.00

se artikel side 5

generalforsamling – og valg til menighedsrådet søndag den 17.

marts 2013

Ifølge vedtægterne er følgende menighedsrådsmedlemmer på valg:

Leif Pedersen, Villy Böhnke, Helle Jørgensen og Tonny Marie Sandström.

11


en dejlig fastelavnsfest!

Lørdag den 9. februar samledes

Batman, Spiderman og Pippi

Langstrømpe sammen med politimænd,

brandmænd, sørøvere,

prinsesser og alle mulige andre

flot udklædte børn til børneklubbens

fastelavnsfest i den danske

kirke. Stemningen var i top, og

der blev sunget fastelavnssange

og danset ”boogie woogie” til den

store guldmedalje. Tøndeslagnin-

12

gen foregik i kælderen, og efter

mange slag måtte tønden overgive

sig og slippe sin last af slik ud på

gulvet til stor glæde for børnene.

Kattekongen og kattedronningen

blev kronet og festlighederne

fortsatte med saft og boller (kaffe

til de voksne). Alle børn fik et flot

pyntet fastelavnsris med sig hjem,

og da man skiltes, var det med et

”på gensyn” på læberne. JH


indsættelsesgudstjeneste

Hele kirken fyldt!

Den 3. februar blev der holdt indsættelsesgudstjeneste

for Jørgen

Holm, og vores kirke var fyldt -

herligt at man begynder at overveje,

om der nu er plads nok.

Det var en glædens dag, hvor vi

oplevede, at mange ønskede at

byde Jørgen Holm og familie velkommen,

og hvor kirkens medlemmer

hver især ydede deres til, at

dagen forløb som planlagt.

Selve indsættelsen blev foretaget

af DSUK’s generalsekretær Margith

Pedersen, der læste dokumenter

op fra såvel tilsynsførende

birgittakören

13

biskop Peter Skov Jakobsen

(København) som fra Dronning

Margrethe. Med til at festliggøre

dagen var Birgittakören, som medvirkede

under gudstjenesten samt

inden frokosten.

Under frokosten var der mulighed

for at hilse Jørgen Holm velkommen.

Der blev holdt taler af Den

danske generalkonsul Bertil Fröberg,

den islandske præst Agust

Einarsson samt Liv Marits bror.

Tak til alle medvirkende, og tak til

jer, der dagligt arbejder for vores

kirke. Tak til DSUK og til alle, der

er med til at sikre kirkens økonomi

og dermed fortsatte eksistens.

Helle Jørgensen


Dansk Koloni- og

Sømandskirke

i Göteborg

igennem

60 år

1953-2013

I den anledning er vi ved at få skrevet historien om kirken igennem 60 år.

Vi går helt tilbage til før 1953 og forsøger at belyse de tanker og handlinger,

der førte til, at kirken blev grundlagt.

Der bliver også nogle gode fortællinger fra nogle af dem, der har været

med helt fra starten. Vi vil fortælle om udviklingen indtil i dag og se på

fremtiden for kirken. Vi forventer, at hæftet er færdigt i slutningen af maj.

Hæftet kan man forudbestille til en pris på kun kr. 100,- + porto.

Du skal blot sende en bestilling på: danskkirke@dkig.se

Hæftet kan selvfølgelig også købes og afhentes i kirken.

14

Med venlig hilsen

Menighedsrådet


Dansk FOrening

bestyrelsen efter generalforsamlingen

den 18. marts 2012

Formand: Per Jensen tlf. 031561560

Næstformand: Sonja Nielsen tlf. 031690674

Kasserer: Grethe Mörup tlf. 031465205

Sekretær og kontaktperson: Birte Redder tlf. 031240516

Bestyrelses medlemmer: Birthe Sørensen

Oluf Sørensen

Eluf Nielsen

Suppleander: Ellen Christensen

Solveg Svarre

bingo vinter 2012 - 2013

Torsdag den 21. februar kl. 17.00

genaralforsamling

Torsdag den 14 marts kl. 17.00

15


16

Børneklubben

Forår 2013

Den danske kirke i Gøteborg

Adresse: Thorild Wulffsgatan 8, 41319 Gøteborg

Telefon: 031-822309

Kontaktperson:

Lene Jul Östblom, 0703-888090 e-post: Lene@Julostblom.com

Vi mødes i Den Danske Kirke ca. en lørdag i måneden og hygger os sammen.

I Børneklubben er programmet mest rettet til børn mellem ca. 2-6 år; vi synger, danser,

læser, leger, snakker og spiser frokost eller drikker kaffe sammen.

Børneklubben sender en info-mail en uge, inden der er klub. Hvis du vil være med på

mail-listen, så send en e-mail til Lene@Julostblom.com

Giv gerne et praj, hvis du kommer, eller hvis du vil hjælpe til; for eksempel tage en

kage med, blande saft og lave kaffe eller stå for en omgang børneklub.

.

Marts Lørdag d. 9 Børneklub med gækkebreve

Kl. 10.00 og andre forårsløjer

April Lørdag d. 13 Børneklub

Kl. 14.00 - vi ser hvad sker....

Maj Lørdag d. 4 Vi tager på udflugt!

Kl. 14.00

Juni Søndag d. 23 Sankt Hans fest

Kl. 16.00 Tilmelding senest 18 juni

Velkommen


Hej!

Jeg hedder Mette Marit.

Jeg er 11 år og er lige begyndt i 6.

klasse på Victoriaskolan.

Jeg er født i Flensborg i Tyskland

og har boet i en lille by der hedder

Leck, hele mit liv.

17

Min far var præst i den danske

kirke og min mor var lærer på den

danske skole, som jeg gik på.

Jeg har to søskende. En storesøster

som er 22 år og en storebror som

er 16 år.

Jeg kan godt lide at være sammen

med mine venner, skrive historier,

og tegne.

Jeg har fået lov at skrive denne

side i bladet, specielt for os som

ikke er voksne endnu.

Flere af Jesu venner var fiskere.

Her er et billede af fire af dem.

Det var en dag, hvor de fangede

rigtig mange fisk. Fortællingen

står i Lukasevangeliet kapitel 5,

vers 1-11. Du kan farvelægge tegningen,

hvis du har lyst. Du kan

også prøve at tælle, hvor mange

fisk, der er i nettet.


Yngve Ernst

Ejer

Linnégatan 8 413 04 Göteborg Tel. 031-12 20 77

Fondkisten Göteborgs

Begravningsbyrå

tilbyder til rimelige priser:

Alle varer og tjenester ved begravelse.

Boopgørelse, gravsten og transport.

Vi kommer gerne på hjemmebesøg uden

ekstra omkostninger.

18

Första Långgatan 8

Tlf. 031-120 200

Yngve Ernst 0705-90 68 36

www.gbb.nu * info@gbb.nu

Sjömansservice ROSENHILL

Köpenhamnsgatan 25

418 77 Göteborg

Tlf. nr. 031-647960

PER STEEN GULDSMIDE


Örby Kirke i Mark Kommune, Västergötland

Er et af vore tag renoverings opgaver vi har udført.

Vi er blevet kåret til årets PLÅTSLAGARE 2012 i Sverige, hvilket vi naturligvis er

meget stolte over.

Vi ser frem til et godt samarbejde med den Danske Kirke i Göteborg

Daniel eriksson tel: +46(0)31-826000

er-Jill byggnadsplåt ab mob: +46(0)733-626981

amalia Jönssons gata 23 e-post: daniel@er-jill.se

421 31 Västra Frölunda hemsida: www.er-jill.se

19


Velkommen til Dansk Koloni- og Sømandskirke i Gøteborg

adresse: thorild Wulffsgatan 8, 413 19 gøteborg

sporvogn: 1, 7 eller 8 samt bus 58, stoppested botaniska

trädgården

telefon: 031-822 309

mobiltelefon: 0720372811

e-post: danskkirke@dkig.se.

hjemmeside: www.dkig.se

Plusgiro: 42 02 22-2

bankgiro: 5682-8726

gudstjeneste: søndag kl. 11.00

koloni- og sømandspræst: Jørgen holm

menighedsrådets formand: leif Pedersen, tlf. nr. 031-553190

Åbningstid: Kirken har ikke fast åbningstid ud over når der er arrangementer

i huset og efter aftale. Præsten træffes også bedst efter aftale.

kirkebussen: Kontakt Kirken, tlf. 031-82 23 09, eller menighedsrådet

(Leif Pedersen, formand, tlf. 031-55 31 90 / 076 10 61 980)

ankerkæde:

ansvarshavende redaktør: Jørgen holm

layaut: Villy böhnke, telf 0325 34060

tryk: Ds tryck, svenljunga

Deadline: 15/2, 15/4, 20/8 og 25/11

næste nummer udkommer uge 17, 2013

Man er altid hjerteligt velkommen til at besøge og benytte

kirkens lokaler!

More magazines by this user
Similar magazines