HIstorIE - Frederiksborg Slot

frederiksborgslot.dk

HIstorIE - Frederiksborg Slot

DaNmarks

HIstorIE

Velkommen til efterårssæsonen 2011

Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen stiftede Det Nationalhistoriske

Museum med ønsket om at gøre Danmarks

historie tilgængelig for alle borgere. Dette efterår fejrer

vi vores stifters 200 års fødselsdag med blandt andet en

stor udstilling og en landsdækkende historiedyst for danske

skolebørn. Og Bryggerens invitation er stående; alle

interesserede er altid velkomne til at tage på vandring

gennem Danmarks historie på Frederiksborg Slot!

© Slots- og Ejendomsstyrelsen

Direktør Mette Skougaard

07.

maj

31.

juli

Portræt Nu!

Hvordan ser et godt portræt ud i dag? Det bedste af nutidig,

nordisk portrætkunst pryder væggene i Prinsessefløjen

denne sommer med 129 værker fra Brygger J. C.

Jacobsens Portrætpris 2011.

Vil du holdes opdateret om åbninger og arrangementer? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

på www.frederiksborgslot.dk

24.

juni

29.

jan.

02.

sept.

02.

okt.

JIro moCHIZukI

Den japanske fotograf Jiro Mochizuki fotograferede i 1980

på eget initiativ knap 80 danske kunstnere, der dengang

var på finansloven. Fotografen kendte hverken personerne

eller deres arbejde, men opsøgte dem metodisk efter en

liste, han fik fra Kulturministeriet, tog en række portrætter

og gik videre til den næste. 45 af disse portrætter udstilles

i museets fotogalleri og omfatter personligheder som Henry

Heerup, Knud Nellemose og Sigrid Lütken.

aDElIgE DugE

og VåbENtæPPEr

I september udstiller museet sjældne broderede og

vævede duge fra 16- og 1700-årene. At brodere var en

yndet beskæftigelse blandt adelens fruer og frøkener,

og på de udstillede duge kan man beundre broderede

motiver hentet fra Biblen, antikkens mytologi, anernes

våbenskjolde samt flora og fauna.

Se hvad der sker lige nu i museets kalender på www.frederiksborgslot/detsker

02.

sept.

13.

nov.

PatrIot og VErDENsborgEr

bryggEr J.C. JaCobsEN 200 år

På udstillingen følger vi vores stifter J. C. Jacobsen, hans

baggrund som brygger og opvækst i guldalderens København.

Vi tager også med ham på rejse i Europa, hvor han

opsøgte det nyeste inden for sine vidtfavnende interesser,

navnlig ølbrygning, videnskab og historie. Jacobsens interesse

for Frederiksborg Slot blev grundlagt under barndommens

udflugter, og da slottet brændte i 1859 viste

bryggeren sig villig til at ofre, hvad det skulle være, så

slottet kunne genrejses. Ved mødet med store europæiske

museer modnedes bryggerens vision om at give Frederiksborg

Slot en helt ny funktion som Nationalhistorisk

Museum. Udstillingen giver også indblik i de tanker og det

arbejde, der lå bag oprettelsen af museet.

02. sept.

Gratis entré

på bryGGerens

fødselsdaG

02.

sept.

04.

sept.

bryggErDagE På musEEt

Hele weekenden vil museet åbne op for et overflødighedshorn

af sjove og spændende aktiviteter for hele familien.

Der vil være flere forskellige omvisninger hver dag, dragtkavalkade,

kunstnerbesøg, musik, børneværksted og meget,

meget mere. Velkommen!

Museet har åbent alle dage året rundt – efter brygger J. C. Jacobsens ønske

01.

dec.

01.

jan.

Jul På slottEt

I december slås lågerne på museets kabinetter fra 16- og

1700-årene op, og en hemmelig verden af små spejlkabinetter

og skuffer kommer til syne. Her opbevarede ejerne

breve, smykker, eksotiske krydderier og andre værdigenstande.

Samtidig udstilles nogle af museets sjældne silkebroderede

lærredsduge udført af danske adelskvinder i

1600-årenes midte.

På de fire adventssøndage er der juleomvisning på museet.

Omvisningerne stiller skarpt på julens historiske traditioner,

og der vil blive set nærmere på de gamle skabe

og duge.

Hver december er nisserne på spil på slottet. Museet beder

vores yngste gæster om hjælp til at finde de drilagtige

nisser. Hvis det lykkes, venter der en lille præmie.

Vil du opdateres om danske mærkedage? Bliv ven med museet på Facebook


ugE 27

ugE 28

ugE 29

ugE 30

ugE 31

ugE 32

ugE 33

ugE 34

ugE 35

ugE 36

ugE 37

ugE 38

ugE 39

ugE 40

ugE 41

ugE 42

ugE 43

ugE 44

ugE 45

ugE 46

ugE 47

ugE 48

ugE 49

ugE 50

ugE 51

ugE 52

pOrtræt nu!

kalENDEr, EftErår 2011

JirO MOCHiZuKi

adeliGe duGe

altID om sØNDagEN

Husk at der er omvisning på museet hver søndag klokken 13.30.

Omvisningerne er gratis for museets gæster og tilmelding er ikke nød-

vendig. Mødested: Museets forhal.

Se hvilke søndagsomvisninger museet tilbyder på www.frederiksborgslot.dk/DK/Kalender

Det Nationalhistoriske Museum

Frederiksborg Slot • DK 3400 Hillerød • www.frederiksborgslot.dk

Tlf:+45 4826 0439 • frbmus@frbmus.dk

Åbent hver dag året rundt: april-oktober 10-17, november-marts 11-15

bryGGeren

Jul på slOttet

WOrKsHOp

JulI

aug

sEP

okt

NoV

DEC

Mest fOr børn

pOrtrætJaGt

Kan du finde dem? I anledning af Portræt Nu!

inviteres alle børn på portrætjagt i museets

store samling. Der er også mulighed for at lave

sit eget portræt og deltage i en mini-portrætkonkurrence.

07. maj 31. juli

bØrNENEs

DaNmarks-

HIstorIE

Hver dag i sommerferien er der

mulighed for at prøve en prinsessekjole,

trække i en rustning, fatte

en fjerpen og høre historier om

Christian 4.s barndom i slottets

gamle vinkælder. Der er daglige

omvisninger kl. 11 og 14.30.

Børnenes Danmarkshistorie har

åbent hver weekend mellem sommer-

og efterårsferie.

26. juni 08. aug.

EftErårsfErIE

I efterårsferien er der igen åbent

hver dag i Børnenes Danmarks-

historie. Her vil der være værkstedsaktiviteter

for de mindste. De større

børn kan prøve kræfter med sporlegen

’Bryggerens testamente’ og

udfolde sig i Brygger-værkstedet.

16.okt 24. okt.

Oplevelser og læring året rundt –

tilmeld dig børnenes nyhedsbrev på www.frederiksborgslot.dk

HistOriedysten

I anledning af Bryggerens fødselsdag inviterer

museet alle danske skolebørn fra 3. – 9.

klasse til at dyste på viden om danmarkshistorien.

De første runder foregår online, mens

finalerunderne foregår på Frederiksborg Slot.

05. sept. 30. sept.

04.

sept.

11.

sept.

18.

sept.

25.

sept.

WorksHoP: broDErI

kl. 11-13

I forbindelse med udstillingen af de adelige duge og våbentæpper

inviteres børn (fra 8 år og op) til broderi-workshop.

En af museets konservatorer vil hjælpe børnene i

gang med at brodere med de oprindelige teknikker. Børnene

skal være i følgeskab med en voksen. Tilmelding er

nødvendig og skal ske til: luise@frbmus.dk

Følg museets kalender på www.frederiksborgslot.dk/detsker

bryGGerens fødselsdaG

HistOriedysten.dK

børnenes

danMarKsHistOrie

efterårsprOGraM 2011

DaNmarks

HIstorIE

More magazines by this user
Similar magazines