081007_Referat_stiftende generalforsamling.doc - NeoOffice Writer

arkitekterudengraenser.dk

081007_Referat_stiftende generalforsamling.doc - NeoOffice Writer

arrangement
kalender

Tyra om Arrangement Kalenderen

Arrangementsgruppen er åben for medlemmer og arrangementsforslag!

(den foreløbige kalender vedlægges referatet)

PAUSE

8. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter (herunder Hasselt Charter)

Der har været nogle sproglige rettelser.

Vedtægterne blev godkendt uden bemærkninger. - og dog

Arkitekter (og ikke Arkitektur) uden grænser, hvorfor det?

Jørgen: ”Arkitektur” kunne hurtigt få smag af noget kommercielt, det er arkitekterne -og deres

engagement – der eksporteres, ikke dansk arkitektur.

Stine: det sender dog et signal om at man skal være arkitekt for at være medlem, selvom det ikke er

tilfældet.

debat om dette emne v diverse deltagere...

Jørgen: bestyrelsen bør lægge kræfter i udbredelsen af kendskabet til organisationen og bredden i

begrebet ”arkitekter” vs. ”arkitektur”.

De fleste landes organisationer hedder ”arkitekter....”

Eric Selis: vi har diskuteret titlen i 15 år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen skal bestå af:

1 formand – Sofie Wäborg – den eneste der er opstillet til formandsposten.

Sofie Wäborg blev valgt.

1 næstformand – Marianne Filtenborg – den eneste der er opstillet til næstformand.

Marianne Filtenborg blev valgt.

1 sekretær – Karin Elkjær – den eneste der er opstillet til sekretær

Karin Elkjær blev valgt.

Jørgen spørger om nogen, efter nærmere overvejelse, gerne vil være suppleant, Ida K.F. Tinning og

Trine-Cecilia Jensen melder sig til suppleanter.

De øvrige præsenterer sig kort. Julia Anshelm er på studietur, så Tyra præsenterer hende.

Der skal sættes fire krydser ved fem mulige bestyrelsesmedlemmer.

1 kasserer – der er ingen opstillet, så det må bestyrelsen internt beslutte på næstkommende

bestyrelsesmøde.

3 bestyrelsesmedlemmer - Tyra Lea Amdisen Dokkedahl, Rune Asholt, Klaus E.

Jørgensen, Stine Laurberg Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer.

3 antal suppleanter – de resterende opstillede.

Ida K.F. Tinning og Trine-Cecilia Jensen meldte sig til suppleanter uden valg.

Julia Anshelm blev valgt til suppleant.

9.a Revisor

Anne Binneballe har indvilliget i at gennemse og godkende vores regnskab.

10. Fastlæggelse af kontingent

Der er på et internt møde foreslået 240kr årligt og 180kr for studerende og folk på nedsat kontingent.

For støttemedlemmer min. 500kr.

Jørgen: Opfordrer alle til at komme med forslag til virksomheder, bestyrelsen skal invitere til at blive

støttemedlemmer.

More magazines by this user
Similar magazines