Fra et nordgrønlandsk udsted under Første Verdenskrig - Siden Saxo

sidensaxo.dk

Fra et nordgrønlandsk udsted under Første Verdenskrig - Siden Saxo

Harald Lindow var en fl ittig fotograf, men

der fi ndes ikke mange fotografi er af ham

selv. Her er dog et, som er taget under

en slæderejse i 1918 ved Engelskmandens

Havn. Lindow er nr. to fra venstre. Fra

Arktisk Instituts fotoarkiv. Se udvalg på www.

arktiskebilleder.dk.

SIDEN SAXO NR. 3, 2005

ske Handels Styrelse i København. Ud over forskellene mellem rationer pegede

grønlænderne på en række varer, som reelt kun var tilgængelige for europæerne,

fx mælk, smør, tvebakker m.m.

Dårlige fangstår

Med undtagelse af knap to års rationering på en række vigtige føde- og nydelsesmidler

gik Grønland frem til 1916 tilsyneladende fri af verdenskrigens virkninger. Hvad, man

derimod mærkede, var vejrets omskiftelighed, fangstdyrenes og især sælernes kommen

og gåen. Næsten ved hver indberetning fra inspektør Lindow til Den Kongelige

Grønlandske Handels Styrelse blev der klaget over den dårlige sælfangst, og det har også

været de sidste år, før man i Grønland sadlede om til fi skeri og her især torskefi skeri.

Men endnu var sælerne de vigtigste fangstdyr. Desuden var hajfi skeriet af betydning

her i Nordgrønland sammen med fi skeri efter hellefi sk og hvidfi sk.

Fangerne var afhængige af enten at kunne sejle ud i kajakken og skyde sælerne

derfra eller at kunne gå ud på isen og få ram på sælerne ved deres åndehuller. Det var

også fra isen, at grønlænderne drev garnfi skeriet. Efteråret og vinteren 1916/1917

var derfor nærmest katastrofal. Luften var lun, og navnlig efter nytår holdt temperaturen

sig næsten konstant over frysepunktet. Den ene fønvind efter den anden jog

hen over det bare landskab og slugte resterne af den is, som måtte have dannet sig i ›

29

More magazines by this user
Similar magazines