Side 1-52 PDF - Out & About

out.and.about.dk

Side 1-52 PDF - Out & About

kOmmentaren

regeringen spilder tiden med at sylte

kirkeminister birthe rønn Hornbech forsinker beslutningen om homoægteskaber.

Men beslutningen vil komme – om ikke andet så efter næste valg.

MICroSoFt satte i september fokus på mangfoldighed

med konferencen LGBT-diversity: How to make it your advantage.

”Diversitet er vigtigt, for når forskellige mennesker er

samlet, giver det bedre betingelser for innovation. Og

i fremtiden vil konkurrencen om at tiltrække de bedste

talenter være hård,” sagde direktør i Dansk Industri, Bolette

Christensen, på konferencen.

Hun fremhævede udlændinge og LGBT’ere som vigtige

grupper for samfundet og virksomhederne at være

åbne overfor.

”Det er ikke nok, at mangfoldighedshensynet drives af

HR-afdelingerne. Det er vigtigt, at også topledelsen tager

det alvorligt,” pointerede hun.

”toPLeDeLSeN” … det fik mine tanker til at falde hen på

den danske regering. Hvad har Danmarks topledelse gjort

for at fremme en positiv kultur over for mangfoldighed?

Mens VK-regeringen har været ved magten, er Danmark

blevet berygtet som negativ over for udlændinge.

Og hvis så bare det var lykkes regeringen at lukke for

tvangsægteskaber, tyvebander og religiøse galninge.

Desværre er også uddannede og arbejdsomme udlændinge

blevet nægtet arbejdstilladelse, selv om arbejdsgivere

tigger myndighederne om lov til at ansætte

dem. Og højtuddannede forlader Danmark, fordi stemningen

mod indvandrere er blevet så negativ.

reGerINGeN scorer heller ikke højt i forhold til LGBTmangfoldighed.

Først prøvede regeringen forgæves at

fastholde forbuddet mod kunstig befrugtning af lesbiske.

Senere stod regeringen på hovedet for at undgå adoption

til homoseksuelle. Og nu kæmper den desperat imod, at

homoseksuelle ægteskaber tillades i Danmark, selv om

det er indført i mange andre lande.

I foråret var oppositionen, Liberal Alliance og nogle

menige V-folketingsmedlemmer klar til at fjerne forbuddet.

Men ved at nedsætte et udvalg fik kirkeminister Birthe

Rønn Hornbech det liberale mindretal i Venstre til at

makke ret.

Dengang hed det sig, at beslutningen ikke skulle trækkes

i langdrag, og at udvalget ville arbejde hurtigt. Men

efter udvalget kom med sin rapport i september, sylter

kirkeministeren videre, nu med en høringsrunde frem

4 Out&abOut · oktober 2010

til december. Gud ved, hvilken syltekrukke hun trækker

frem til den tid. En kommission, måske?

eN rØD reGerING står ikke på min ønskeliste. Deres skattestigninger

på arbejde og erhvervsliv vil gøre det sværere

at motivere og tiltrække de bedste talenter. Og jeg får

myrekryb over formynderiske røster, som kræver forbud

mod prostitution, rygning, sukkerreklamer, parfume og

cykling uden hjelm.

Men jeg jubler bestemt heller ikke ved tanken om genvalg

til VK-regeringen. En regering, som holder dygtige

udlændinge ude. En regering, som bekæmper ligestilling

af homoseksuelle.

VALGet MeLLeM rØD oG bLå bLok er næsten ikke til at

bære. Men valget kommer snart. For selv ikke regeringens

syltekrukker kan stille noget op imod Grundlovens krav

om valg senest til næste efterår.

Meningsmålingerne ser elendige ud for regeringen,

som allerhøjst kan håbe at bevare magten, hvis VKO efter

valget kan skrabe et flertal hjem sammen med Liberal

Alliance. Og Liberal Alliance kræver ligesom hele den

røde blok, at homoseksuelle får lov til at indgå ægteskab

på lige fod med alle andre.

Derfor er kirkeministerens forsøg på at undgå homoægteskaber

spild af tid, og det er tragikomisk, at hun

bruger tid på sin forældede tanke om måske at tillade

registrerede partnerskaber i kirken. Uanset hvad kirkeministeren

gør, vil et flertal af rød blok og Liberal Alliance

gennemføre det eneste rigtige: En ægteskabslov, som

inkluderer i stedet for at ekskludere.

Thomas R. Kristensen,

redaktør Out & About

www.out-and-about.dk

Foto: Stephen Freiheit

More magazines by this user
Similar magazines