Krudtslam Nr.1-2011 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.1-2011 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

MedleMsbladet for

33 Årgang

Marts 2011

1

danske sortkrudtsskytter


edaktørens side

Så er krudtslam nr. på gaden og dermed er vi godt i gang med 0 . efter en

lang periode med sne, slud og svære muligheder for at kunne komme på skydebanen. Så

skulle foråret meget gerne være på vej.

også til denne udgave af krudtslam, har jeg fået rigtig meget indlæg fra medllemrne og

rigtig mange tak for det. det må man meget gerne forsætte med. Jo lettere er det at få et

godt blad ud til medlemmerne ved deres hjælp.

Jeg modtager stadig mail vedr. adresse flytning, dette skal man melde igennem sin egen

forening (formanden) som skal sende en mail til tony Redmond på: tony@btkog.dk. der

så vil sørge for at hovedforeningen får besked om adresse ændringen.

mvh. Per Jacobsen

Redaktion

Redaktør: Per Jacobsen

alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 aalborg

mail: krudtslam@live.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. annoncepris oplyses af formanden.

abonnement på krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 5,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

. marts - . maj - . september - . december


BeStyRelSen

FoRMand: kurt kjær

egeskoven 78 - 600 Glostrup

tlf:: 6040 333 - west-sortkrudt@webspeed.dk

nÆStFoRMand: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 8 - 730 Herlev

tlf: 44846353 - jwgts@tiscali.dk

kaSSeReR: tony Redmond

kirketerpvej 59 - 954 Suldrup

tlf: 3907540 - tony@btkog.dk

SekRetÆR: kenneth astrup

Birkemosen 4 - 640 Hedehusene

tlf: 4659 80

BeSt.MedleM: Mikael Hannibalsen

Bakkevej 6, Borre - 8850 Bjerringbro

tlf. 40 7 5 45 - mmh@fibermail.dk

BeSt.MedleM: Claus thulin Johansen

Høvedstensvej 34, . th - 650 Hvidovre

tlf: 7 5 50

Suppleant ulrik tlf: 4 5 48

tRyk

toptryk Grafisk apS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

kRudtSlaM

MedleMSBlad FoR danSke

SoRtkRudtSSkytteR

danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

kontonR.:

Reg 9 8 konto 0704655 8

Forside:

Billedet er taget ved et besøg i Køge, hvor dronningen

besøgte byen.

3


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Et par ord til nye skytter 6

dM 2011 8

Stævnekalender 13

Tak til Arthur 14

Uberti Cup 2010/11 16

Ældre Krudtslam 18

Forvirring vedr. cal. 45 19

Stop for messe 21

Kongelig salut 22

Western skydning 25

4


efter en meget lang og sej vinter

kan vi nu glæde os over, at vi nu så

småt kan begynde at fornemme det

spirende forår og dermed også for

alvor kan komme ud i det fri og få

gang i vore sortkrudtvåben.

Sortkrudtsagen

derfor er det også med stor

tilfredshed vi nu kan sige, at alt

tyder på at vi er tæt på en løsning

angående sortkrudtsagen. der

har igennem en periode været en

god og konstruktiv dialog med

Beredskabsstyrelsen, som har

været meget lydhøre overfor vore

argumenter og forslag, så det nu

kun er de sidste detaljer som skal

finpudset. derefter vil sagen blive

oversendt til Justitsministeriet til

endelig godkendelse. og også her vil

vi gøre alt hvad vi kan for at presse

på. når vi har en endelig accept, vil

bestyrelsen hurtigst muligt sørge

for en grundig information til alle

foreninger.

Uberti cup 2010/11

tilslutningen til den årlige uberti

skydning har indtil nu ikke været

overvældende og det er jo vejret

taget i betragtning ikke så underligt.

derfor er det besluttet at forlænge

deadline perioden således: At fristen

for aflevering af resultater nu er

krudtkassen

5

rykket frem til d. 1. maj 2011.

Vi håber at den yderligere tidsfrist

kan få rigtig mange til at deltage.

Nordisk Mesterskab

de sidste år har det været meget

småt med dansk deltagelse i det

nordiske samarbejde. det er en

meget stor skam, da det er vigtigt vi

holder fast i det gode samarbejde de

nordiske lande imellem.

i år skydes nM i Forsa som ligger

lidt nord for Stockholm, hvilket

jo gør det nemt hvis man vil køre

dertil. Vi håber mange vil deltage

så vi igen kan få rigtig gang i

samarbejdet. nærmere information,

samt tilmelding kan ske ved kontakt

til undertegnede, enten på mail eller

telefonisk

Repræsentantskabsmøde 2011-03-

02

datoen for årets

Repræsentantskabsmøde er fastsat

til lørdag d. 07.05.2011. Møde vil

blive afholdt på Fyn.

nærmere information vil tilgå til alle

foreningsformænd


Et par ord til de nye skytter.

omend de fleste replika, som jeg

har set, heldigvis er både pæne og

velfungerende lige fra kassen, så

hænder det af og til, at en mindre

heldig model dukker frem. lad mig

for sportens og nytilkomne skytters

skyld opremse forskellige defekter,

som jeg gennem årene har været

vidne til i spritnye revolver-replika,

direkte ud af æsken fra de velkendte

italienske firmaer Pietta og uberti:

tromlekamre, som ikke er placeret

præcist ud for piben, i visse tromler

samtlige kamre, i andre tromler

kun nogle af dem. løbsindgange,

som er skævt afskåret i forhold

til tromlen, og undertiden endda

pyntet med filehakker i kanten.

Piber, som er boret skævt i løbet.

ovale mundinger. For svag rifling,

nærmest kun antydet, hvilket især

gælder for caliber 36. Skruer, som

er så løse, at de arbejder sig ud af

rammen under skydning. Skruer,

som er sat så hårdt i rammen, at de

er umulige at få ud med håndværktøj.

Stabiliseringsstifter, som dratter ud af

rammen, første gang man afmonterer

løbet på sin Colt. tromlestop, med

bagben filet så korte, at mekanismen

overhovedet ikke fungerer. Pistoner,

som er så tykke, at fænghætterne

ikke kan anbringes. Pistoner, som

er så tynde, at fænghætterne rasler

6

af. tromler med pistoner, hvoraf

nogle er hærdede, andre ikke. Hamre,

hvor hylden til aftrækkeren er skåret

groft, hakket og/eller skævt, med

et noget mystisk aftræk til følge.

Håndgrebsskaller i kunststof, som

er revnede, fordi skruen som holder

dem på plads, er sat alt for hårdt i.

Revolvere, som skyder for højt, for

lavt, til siden, undertiden ganske

betragteligt, og derfor kun vanskeligt

lader sig korrigere. Fjedre, som er

stampet ud af sprødt natpotteblik, og

følgelig knækker efter et halvt års

brug. - På en amerikansk hjemmeside

skrev et vittigt hovede engang: „det

er lykkedes italienerne at fremelske

en metallurgi, som er endnu ringere

end den amerikanske i 850-erne”.

listen er længere, men lad det nu

være godt for denne gang. nogle

af de nævnte defekter er mindre

betydende, og kan rettes uden

voldsomme anstrengelser. andre

er mere ødelæggende for skyderens

funktion og præcision. tilbage står,

at begge de ovennævnte firmaer har et

problem med deres kvalitetskontrol.

ubertis pralende: „World‘s Finest


Replicas” klinger efterhånden lidt

hult. Hvis ubertis replika virkelig er

verdens bedste, hvordan kan det så

være, at et tysk firma, Hege, påtager

sig at færdiggøre og - så godt det går

- forbedre ubertis halvfabrikata for

derefter at sælge dem til en højere

pris? -dermed er vi fremme ved den

økonomiske side af sagen. Så vidt

jeg er underrettet, kostede en tip-topi-orden

revolver i 860-erne noget i

nærheden af en halv månedsløn. i vore

dage kan man også sagtens få en tiptop

revolver for en halv månedsløn.

Men hvis man beder om en billig kopi,

så får man en billig kopi. til sidst et

lille råd: køb aldrig en skyder, som

du ikke har haft mulighed for at holde

i hånden og undersøge nærmere. en

lille, kraftig lommelygte kan være til

stor nytte hér.

Med skyttehilsen

ib terkelsen

Vestegnens Sortkrudtsskytter

7


DM 2011

Arrangør: Frederikshavn Sortkrudtskytter

Tid: lørdag den 4. og søndag den 5.juni 0

Sted: Brønderslev Skytteforenings baner. Skydebanevej 4 , 9700

Brønderslev – telefon 988 0080

Discipliner: alle bortset fra lerdueklasserne

Skyttecentret

er åbent fra fredag eftermiddag .

Våbenkontrol:

Vær opmærksom på om dit våben opfylder de krav, der skal til for at skyde i

den pågældende klasse.

Benyt venligst følgende tidspunkter:

Fredag den 3. juni kl. 7- 0

lørdag den 4. juni kl. 8-9

Søndag den 5. juni kl. 8-9

Bespisning:

Ved ankomsten fredag vil der være mulighed for at købe pølser.

Morgenmad kan købes lørdag og søndag.

let frokost kan købes lørdag og søndag

Festmiddag lørdag aften – tilmelding og betaling forud.

Overnatningsmuligheder:

Camping på Brønderslev Skytteforenings arealer. Hvis i ønsker, at benytte

denne mulighed, da bedes i kontakte John Frandsen telefon 3 96 66 47, der

vil anvise plads. Pris 50 kr. som opkræves ved ankomsten.

8


thise ladegård - www.thiseladegaard.dk

Brønderslev vandrerhjem og camping – www.broenderslevhallen.dk

Hotel Phønix – www.hotel-phoenix-broenderslev.dk

Tilmelding

tilmeldingsblanketten med afkrydsede klasser og evt. spisning lørdag,

sendes så den senest er fremme den 6. april 0 til Søren kogsbøll,

Hjørringvej 7, 9900 Frederikshavn eller på e-mail sk@frhavn-gym.dk

For bekræftelse på tilmelding angiv da din e.mail adresse.

Skydetider fremsendes ved angivelse af e-mail adresse.

tilmeldinger efter den 6. april 0 efterkommes kun i det opfang, der er

ledige baner.

Betaling:

Beløbet indsættes på konto i Spar nord

Reg nr. 9076

kontonummer 45754 3448

Husk navn/navne for de betalende

yderligere oplysninger fås hos formand erland Jensen 6 8 30 45.

tilmelding til danmarksmesterskab 0 i sortkrudt skydning i Brønderslev

lørdag den 4. og søndag den 5. juni 0 .

navn:______________________________________

adresse:____________________________________

Postnr._____________________________________

By________________________________________

e-mail_____________________________________

Forening:___________________________________

9


For deltagelse i første klasse: 00 kr.

Pris for deltagelse i efterfølgende klasser: 80 kr.

Ønsker at deltage i skyttefesten lørdag

antal voksne à 50 kr.:____________

antal børn 0- 6 år à 80 kr.:________

tilmelding sendes, så den senest er fremme 6. april 0 til Søren kogsbøll,

Hjørringvej 7, 9900 Frederikshavn

e-mail: sk@frhavn-gym.dk

Betaling indsættes på konto i Spar nord

Reg. nr. 9076 kontonummer 45754 3448

Husk navn/navne for de betalende

Hvis man skyder Mariette og/eller Colt og benytter den samme forladerevolver

i donald Malson, så deltager man automatisk i M.l.a.i.C. klassen 38.

Remington – det betales der ikke yderligere for.

afkryds de klasser der deltages i:

Geværklasser M.L.A.I.C.

. Miquelet 50m

. Maximillian 00m

3. Minié 00m

4. Whitworth 00m

8. Walkyrie 00m – kun damer

4. tanegashima 50m

5. Vetterli 50m

6. Hizadai 50m

36. Pennsylvania 50m

37. lamarmora 50m

Pistolklasser M.L.A.I.C.

5. Cominazzo 5m

6. kuchenreuter 5m

0


7. Colt 5m

. Mariette 5m

3. donald Malson 50m

8. tanzutsu 5m

Danske klasser

50. de Meza 00m

5 . kyhl 50m

54. kronborg 5m

Patronklasser

53. Remington – gevær 00m

55. Bagladeriffel 00m

56. Smith & Wesson 5m

57. Winchester 50m


Enfield M.1853 Musket, ARMI-Sport, kal.58, 38”pibe, blåneret løb,

colorcasehardned lås og hammer, 3 løbsbånd, messingtriggerguard,

Stemplet 1853 Enfield med krone. Valnøddeskæfte, god finish. Pris 4.980,-

Uberti - det er dumt at betale for meget

Uberti Remington 1858 Army,

kal. 44, 8” pibe, Kr. 1.990,-

Uberti Colt 1851 Navy,

kal.36, 7 1/5” pibe, Kr. 1.990,-

LEE Krudtvægt op til 110 grains pris 359,-

www.HuntersHouse.dk

Rensegrej se: www.hh7.dk

Uberti Remington 1875 Outlaw,

kal.357 eller .45 Colt, Kr. 3.540,-

Uberti Colt 1873

kal.357 eller

.45 Colt, Kr. 3.250,-

Dansk fænghættemagasin

markeds bedste kvalitet pris kun 295,-

F.lli Pietta Colt 1873 SA

Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål.

“Onepiece” greb i valnød. 4 3 /4”, 5 1 /2” eller 7 1 /2” pibe.

Kaliber: .45 Colt.

2.495,-

Denne revolver har den bedste action og finish vi

længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas

Colt S.A. reproduktion blev kåret som den bedste af

3.200,-

Single Action Shooting Society (57.000 medlemmer i USA)

Undertegnede, der i mere end 40 år har samlet Colt S.A.

revolvere, mindes ikke en bedre action. Ole Høiberg.

Rustfri udgave pris 3.200,- Blåneret udgave pris 2.495,-

H.C.Ørsteds Vej 7

1879 Frederiksberg C

Tel: 33 222 333


stævnekalender

0

0. april 0 Jyske Våben- og Militaria messe i

Vandel

7 & 8 maj Westerne skydning esbjerg

4. & 5. juni 0 dM afholdes på Brønderslev

Skytteforenings baner.

arrangør: Frederikshavn Sortkrudtskytter

. - 4. juli nordisk Mesterskab i Forsa, Sverige

eM 0 - 8. august i Finland

3


tak til arthur

tak til arthur Gaba for hans artikel „tal og tanker 3” i krudtslam nummer

4 for år 0 0, i hvilken han fremfører regneforskrifter for anslagsenergi og

Rekyl. der er imidlertid forskellige problemer med udregningerne. For det

første er det noget rigtigt rod: i én formel blander man enhederne grains og

pund; i en anden blander man kuglens udgangshastighed med kuglevægt og

krudtladning, selv om det udelukkende er udgangshastighed og kuglevægt,

som er afgørende. For det andet arbejdes der med mystiske talkonstanter,

hvis oprindelse kun vanskeligt lader sig udrede, og som er nødvendige, dels

for at sørge for indre sammenhæng i de pågældende regneforskrifter, dels for

at sikre at moderne europæisk fysik (= 00-300 år gammel) kan mødes med

håbløst upraktiske amerikanske enheder, som amerikanske fysikere i øvrigt

selv er i fuld gang med at udrydde. Jeg tror ikke, at det er umagen værd at

fordybe sig nærmere i de angivne talexempler. Man kan nøjes med at notere

sig, at emnet er forholdsvis enkelt: Hele historien kan skrives i to linier:

Rekyl: m *v = m *v

Anslagsenergi: k = ½*m*v

Rekyl: når skuddet går af, bliver den samlede kraftudladning

(Bevægelsesmængde, impuls) delt ligeligt mellem de to aktører, revolveren

og kuglen, halvt til hver (newton‘s 3. lov). de to, kuglen og skyderen, farer

afsted i modsat retning, idet den, som indeholder mindst gods, kuglen, er lettest

at flytte, og derved får størst fart på, hvorimod den aktør, som indeholder mest

gods, revolveren - eller geværet - er tungere at flytte, og derved ikke får så

meget fart på. dertil kommer, at skyttens masse(kg) i nogen grad adderer til

skyderens masse, i tilfælde af et gevær ganske betragteligt, idet kolben støtter

solidt mod skulderen, i tilfælde af en revolver måske mindre udtalt, idet den

holdes i en mere eller mindre fastlåst arm. Vi kan i denne gennemgang se

bort fra skytten, og nøjes med at regne ud hvad rekylen bliver for skyderen

alene, som hvis den hang i en snor fra loftet når skuddet går af. da impulsen

fordeles ligeligt mellem skyder og kugle, så bliver regnestykket:

4


Masse af skyder(kg)*Rekyl(m/s) = kuglemasse(kg)*kuglehastighed(m/s).

Vi kan sætte nogle tal på: Remington 858: ,5 kg, kugle: 0,0095 kg.

kuglens udgangshastighed kan måles med et tachometer. Har vi ikke sådan

en bandit ved hånden, så må vi gætte os lidt frem: en udgangshastighed på

50 m/s er måske lidt i den lave ende, men kan bruges som et exempel:

,5(kg) * Rekyl(m/s) = 0,0095(kg)* 50(m/s)

Rekyl(m/s) = 0,0095(kg)* 50(m/s)/ ,5(kg) = ,58(m/s)

Rekylen er altså i grunden en hastighed, men da skyderen indeholder en vis

godsmængde, som forsøger at flytte sig med den pågældende fart, så mærker

skytten et større eller mindre slag, idet han holder imod bevægelsen. det

kommer vi til om lidt.

Rekylen i en revolver arbejder ikke “mere opad, end lige baglæns”. dét, det

handler om, er at rekylen trykker lige bagud, i revolverens øverste tromlekammer,

over revolverens tyngdepunkt, idet tyngdepunktet i de fleste sortkrudtrevolvere

befinder sig omkring det nederste tromlekammer, sådan cirka helt fremme

i tromlen. Hånden holder fast i skyderen under tyngdepunktet. Rekylen, i

samarbejde med håndens modtryk, får ganske enkelt revolveren til at snurre

rundt omkring tyngdepunktet. der kan også regnes lidt på dét, men emnet er

ikke værd at spilde tid på i denne sammenhæng. i geværet er skulderstøtten

meget mere i linie med både tyngdepunkt og rekylens virkepunkt, og derfor

føles rekylen i geværet at gå direkte baglæns.

Anslagsenergi, også kendt som kinetisk energi, kan betragtes som den mængde

energi, der bliver afleveret, hvis man pludselig stopper et emne i bevægelse.

energimængden afhænger af emnets masse(kg) og fart(m/s). den er integralet

af impulsen, m*v, med hensyn til hastighed, hvis nogen er interesseret. Hvis vi

anvender kuglen fra før, så kan vi regne os frem til at:

Anslagsenergi, k = ½*0,0095(kg)*( 50(m/s)) = 97(kg*m /s ) = 97 Joule

er det meget eller lidt? Vi kan jo prøve at sammenligne med andre

5


skydevåben:

luftgevær: hagl 0,0005 kg, udgangshastighed 80 m/s: 8 Joule.

Salonpistol: kugle 0,00 5 kg, hastighed 3 0 m/s : 0 Joule.

Sortkrudt, kaliber 36: kugle 0,0055 kg, hastighed 50 m/s: 7 Joule.

og nu er vi bevæbnet til at regne ud, hvor meget energi der frigøres ved at

stoppe vores ,5 kg revolver i rekyl:

k = ½* ,5(kg)*( ,58(m/s)) = ,9(kg*m /s ) = ,9 Joule

løbslængden har kun betydning i den forstand, at kuglen i et længere løb har

længere tid til at blive accelereret af den givne krudtmængde, hvilket - i reglen

- fører til en højere udgangshastighed.

nok for denne gang.

Med skyttehilsen, ita, VSS.

uberti Cup 0 0 &

På grund af den vinter vi har haft indtil nu, så er deadline for uberti Cuppen

rykket til den . maj 0 .

dette er sidste chance for at tony skal have modtaget resultater og betaling

for deltagelsen i uberti Cup 0 0 & .

Hvis man ikke har betalt pr. d. . maj 0 , så kan man ikke deltage i

lodtrækningen om præmien som aalborg Våbenhandel har udsat.

6


Tilmelding og betaling for

deltagelse i Uberti Cup

2010/11 skal ske senest d. 1/5

til:

tony Redmond

kirketerpvej 59

954 Suldrup

tony@btkog.dk

konto nr: 9 8 0704655 8

7


Ældre udgaver af Krudtslam

igennem de sidste 3 år, er bladet

krudtslam udkommet omkring 8

gange og der er blevet skrevet meget

omkring emnet sortkrudt. Men måske

er man kommet til at smide et tidligere

nummer af bladet ud, eller man er

blevet medlem indenfor de sidste par

år. Man har måske hørt om en artikel

i et tidligere nummer af krudtslam,

men har ikke bladet eller det er blevet

smidt ud. Så har du måske en chance

her for at kunne få fingrene i en ældre

udgave af krudtslam. Redaktionen

har et mindre arkiv med ældre udgaver

af bladet, af en udgave enkelte numre

og andre flere udgaver. Man kan

se her i oversigten over de numre

redaktionen har i arkivet og så kan

man sende bud efter det eller de numre

man vil have fingrene i. det enkelte

blad koster 5 kr. samt forsendelsen

af det. Man sender sin bestilling til:

Per Jacobsen, Holbergsgade 8, 9000

aalborg. der skal være information

om hvad nummer man ønsker ud fra

de blade redaktionen har, samt skal

der være vedlagt frimærker (5 kr. pr.

blad) for hver blad man ønsker og der

skal være vedlagt en frankeret kuvert

med navn og adresse på modtageren.

Redaktionen sender ikke blade der

er bestilt ud på efterkrav eller anden

ældre krudtslaM

8

måde.

Oversigt over årgange og numre:

Årgang: nr.: Årgang: nr.:

003 3 007

003 4 007

004 007 4

004 008

004 3 008

004 4 008 3

005 008 4

005 009

005 3 009

006 009 3

006 009 4

006 3 0 0

006 4 0 0

0 0 3

0 0 4


Forvirring omkring en kaliber

45

Jeg har erhvervet en tranter model 868,

der er produceret ca 876. På nettet

oplyses, at sådan en skyder med ”450

adams”, der for øvrigt er det samme

som 450 Colt, 450 S&W, 450 Corto osv.

der oplyses desuden, at kuglediameteren er

455. det samme står i Barnes ”Cartridges of

the World”. også at patronen var uegnet til

at slå zuluer og andre vildmænd ihjel med,

da der simpelthen ikke var brændstof nok

i den, men da det var den første engelske

centraltændte patron, og der ikke var andre

på markedet, blev den godkendt af den

engelske hær til de konverterede adams

perkucionsrevolvere, Webley’s RiC, tranter

868 osv.

For 5 år siden kopierede jeg en del fra W.

H. B. Smiths bog ”Pistols and revolvers”, og

i denne er der for forskellige kalibre opgivet

boring og udtrækningsmål. den engelske

afdeling for kaliber 45 tog jeg til efterretning,

da den virkede temmelig forvirrende. en

ting kunne jeg dog huske: der var en ægte

9

kaliber 45, og i kopisamlingen stod der: 450

adams er en ægte kaliber 450. der var også

en S&W 45 Schofield, og her er opgivet

boring og udtrækningsmål. det er også en

ægte 450´er.

Her skulle også være forklaringen på, at det

hedder en 45 long Colt. den er længere

end den korte colt og velegnet til at skyde

heste med, så rytteren falder af og slår sig.

amerikanerne førte krig på hesteryg og

havde behov for ildkraft.

det efterfølgende er, hvad jeg fandt ud af, og

de engelske 45´ere, skulle være til at forstå.

0.45 kalibre.

.450 Adams:

land diameter: .435” - .437”

Groove diameter: . 447” - .449”

Bullet diameter: 0.450” = ,43

mm

Shell lenght: .69”= 7,5 6 mm

Colt .45 Short = .450 adams

(Hylsterlængde?)

S&W .45 Schofield:

land diameter:.435” - .437”

Groove diameter: . 447” - .449”

Bullet diameter: 0.450” = ,43 mm

Shell lenght: , 0” = 7,9

mm

Colt .45:

land diameter: .445” - .00 ”

Groove diameter: . 454” - .00 ”

(?) efter . Verdenskrig.45 ”

Bullet diameter: 0.454” = ,5 mm

Shell lenght: , 9” = 3 ,

mm


.455 Webley:

land diameter: .447” - .448”

Groove diameter: .457” - .458”

Bullet diameter: 0.457” = ,6

mm

Shell lenght: 0,8 ” = 0,8 8 mm

Mark - sortkrudt

Shell lenght: 0,77” = 9,558 mm

Mark - kordit

til sidst kaliberen der svarer til

hylsterdiameteren til caliber .45.

.476 Enfield:

Mark , og 3 kaliber .476.

.455” hollow base, der også bruges

i 476

Eley var og er patronfabrikant.

Betegnelser som: 450 eley - 450

Webley - 455 eley - 476 eley

har stået på patronæskerne, men

er ikke andet end fabrikantens

benævnelser.

ovenstående er fundet på nettet og

i W. H. B. Smith’s bog ”pistols and

revolvers”.

udgangspunktet for ovenstående

opstilling er en tranter revolver

model 868

kaliber .450 adams nummer

54.xxx. årgang ca. 876.

Ved søgning på ” .450 adams”

oplyses, at S&W og Colt har

benyttet samme dimensioner.

der oplyses andetsteds, at 450

adams er en sand ”450”.

S&W kaliber 45 Schofield er eneste

0

størrelse, jeg kan finde, der passer

hertil.

Resten af kalibrene er medtaget, da

jeg alligevel var i gang med at søge.

de data, jeg ser i ”Cartridges of

the World” i denne forbindelse, er

behæftet med fejl.

i W. H. B. Smiths bog ”Pistols

and Revolvers”, hersker der vild

forvirring.

Niels Erik Normand.


Våbenlov stopper traditionsrig

messe

igennem 5 år har tommy

lyneborg fra Flemløse arrangeret

Militariamesse i tommeruphallerne.

Men nu ser det ud til at være slut

med det. For Fyns Politi vil ikke

længere give tilladelse til, at der

bliver solgt antikke sabler og våben

fra standene på messen. det er den

skærpede våbenlov, der har fået

politiet til at kræve at de antikke

våben skal låses inde i skabe.

Har aldrig haft tyveri

- Vi og politiet tolker våbenloven

forskelligt. der står ikke noget

direkte, som forbyder en messe

som vores. de nye stramninger skal

forhindre bandekriminalitet. Jeg kan

ikke forestille mig bandekriminalitet

med en gammel sabel fra 800-tallet,

siger tommy lyneborg til Fyens

Stiftstidende og fortsætter:

- Vi har ikke haft et eneste

våbentyveri i 5 år, og vi har

foreslået politiet, at de selv kunne

deltage. uden våben på messen

risikerer vi, at denne del rykker

ud på parkeringspladsen til folks

bagagerum, vurderer tommy

lyneborg. ud over gamle våben

udstilles og handles også uniformer,

ordener og andre militære genstande

på messen.

Afventer klage

tommy lyneborg har klaget

over Fyns Politis beslutning, og

derfor ligger sagen i øjeblikket hos

Rigspolitiet. Hos Fyns Politi kan

politikommissær andreas Bruun

ikke sige, hvornår Rigspolitiets

afgørelse er truffet.

- Vi har spurgt Rigspolitiet,

hvordan vi skal forholde os til denne

problemstilling i fremtiden. når

afgørelsen foreligger, kan vi melde

ud, siger andreas Bruun.

Fundet på Skytten.dk


KONGELIG KANONSALUT

I KORSØR

Af Niels B. Windeleff

i forbindelse med korsør`s 550 års

købstads-jubilæum i 975 fik byen

foræret og opstillet stk. nyrenoverede

kanoner på nye egetræs-raperter,

af Flådestation korsør. kanonerne

skulle stamme fra fregatten Sjælland,

som jo var søsterskib til ”Jylland”, -

som vi jo alle kender og kanonerne

var i kamp d. 7 marts 864 ved

Rügen. kanonerne blev opstillet ved

korsør Fæstning, på ”dronningens

Bastion”, med en herlig udsigt over

indsejlingen til korsør havn, og er ikke

rørt siden, bortset fra en renovering

for 0 år siden, - og så lige børns

kravlen. torsdag d. 6. september

0 0 skulle der være royalt besøg i

korsør i forbindelse med dronning

Margrethes besøg i Slagelse, og med

ankomst ombord på kongeskibet

dannebrog, som skulle lægge til i

havnen. Ca. 3 uger før besøget skulle

finde sted kom der en henvendelse fra

korsør By og overfarts-museum`s

bestyrelsesformand, om det var muligt

at salutere med kanonerne, hvilket

man havde drøftet i bestyrelsen, og

alle havde været enige om at det ville

være alle tiders, - det syntes Vi også.

Vi, er nemlig Just Petersen, - klavs

Flittner, - Jimmy Jensen og niels

Windeleff, og bosiddende i korsør, ja

et par af os er endda født i byen, hvor

fæstningen var en naturlig legeplads

da vi var børn, - nu er vi jo kun voksne

børn. det skal også nævnes at korsør

By og overfartsmuseum holder til i

”Christian d.4`s Magasinbygning”

beliggende på ”Fæstningen” og altid

et besøg værd. nu var tanken om at

bruge kanonerne ikke ny for os fire,


idet klavs allerede havde luftet det

forrige år, i anledningen af korsørs

fødselsdag i november, men da ingen

dengang var sikker på ejerskabet m.m.

blev det ikke til noget. i midler tid fik

vi da indhentet nogle oplysninger om

ladningstørrelse o.l., og den viden

kunne vi jo bruge nu. kanonerne

tilhører museet, og dermed ”Slagelse

kommune” hvorfra der var accept

/ tilladelse fra relevante personer

og en henvendelse til politiets

våbenkontor som ligger i nakskov

var også positiv, så vi havde skriftlige

tilladelser inden vi gik i gang, - der

skulle jo også lige prøveskydes. den

ene af kanonerne peger lige over

mod nyopførte boliger ved de gamle

færgelejer, så vi havde forlods valgt

at koncentrere os om den anden, som

peger lige ud i havneindløbet, dog

ind over beddingen i Fiskerihavnen.

nu skulle vi undersøge om kanonen

caliber 5 mm. overhovedet kunne

anvendes, den var også lukket med en

mundingsprop, som viste sig at være

limet i med silikone. under arbejdet

3

med at frigøre proppen blev vi endda

anråbt af en ophidset person som

ville anmelde os for hærværk, uden

der dog skete noget. da proppen kom

ud viste det sig at løbet var fyldt med

skærver som vi fik renset ud med

en speciel-fremstillet skovl på 3 m.

langt skaft. Herefter kunne vi se at

røret (riflet) var noget rusten og der

var vand og slam i bunden, så blev

der fremstillet en svaber og røret

renset efter bedste evne og skyllet

ud ved af løfte bagenden med en

stor donkraft. den 8-9- 0 0 kl. ca.

8,30 skulle kanonen afprøves politi

og flådestation var varskoet. der var

nu fremstillet ladeværktøj i form af

ladeskovl med kobberblad, - stamper

af pæretræ, - og visker af lammeskind,

desuden var fænghullet renset.

Funktionerne til kanonbetjeningen

blev fordelt og vi ladede kanonen med

de anbefalede 600 gram sortkrudt, -

uden forladning, - og vi blev positiv

overrasket over effekten, så vi

fortsatte med at indøve betjeningen


med de aftalte 3 skud, hvorefter

vi lige skulle prøve med lidt mere

krudt- for at ”mærke” forskellen, så

vi ladede med et lille kilo, - og bang –

ih altså, her var den ”rigtige” ladning,

prøv lige at se det medsendte billede

som blev taget af en bekendt tilskuer.

efter børstning, lukkede vi røret

med en nyfremstillet mundingsprop,

med ekspantionsfunktion, så den

er nem at afmontere næste gang.

dronningens besøg viste sig at være

planlagt med ankomst onsdag aften

d. 5-9, så vi skulle først salutere ved

afrejsen torsdag d. 6-9, kl. , 5, i

bælgravende mørke, og derfor er der

ingen brugbare billeder fra denne

begivenhed. Vi havde dog sørget

for af have nogle flagermuslygter og

haveblus, som.gav det nødvendige

arbejdslys. På grund af en stærk

blæst blev ankomsten af dannebrog

udsat til torsdag ved middagstid,

og de kongelige kørte i forvejen

til Slagelse, men dette berørte jo

ikke os, da afgangstidspunktet

ikke var ændret. Vi mødtes ved

kanonerne torsdag kl. ,00 og fik

sat afspærringer op, både på den

nedenfor liggende vej langs havnen

og oppe på bastionen, - Fæstningen

ligger nærmest inde midt i byen, i

dagens korsør. Ved dannebrogs

sejlads ud gennem havneløbet fulgte

en stor mængde tilskuer med langs

havnen og heldigvis respekterede de

4

afspærringen, - efter et par alvorlige

tilråb, - det var endda ”politiets”

afspærring. Resten af tilskuerne

havde vi oppe på voldene bag vores

”nærsikring” ved kanonerne. På det

aftalte tidspunkt saluterede vi, og

sendte dannebrog og de kongelige

af sted med 3 skud, afgivet med 50

sek. interval og efterfølgende applaus

fra menneskemængden og vi føler

det var en stor succes, i hvert tilfælde

havde vi fire, iklædt vores matrostøj

med stribet trøje og fedthat, en herlig

aften, og vi ser frem til mulige næste

gang, ved korsørs ”fødselsdag” d. 6-

- 0 0, og dette må så gerne blive

en vedvarende tradition. der var

udover saluteringen en masse andre

aktiviteter som blev afsluttet med festfyrværkeri.

Jimmy fik dagen efter en

melding fra flådestationens slæbebåd,

som havde ledsaget dannebrog ud

af havnen: det var f...`me noget der

kunne høres !

Med hilsen fra korsør.


Kom maj du søde milde.

Western skydning

Hej Cowboys and Cowgirls

træning i Western skydning, Måde skydebaner esbjerg ca. kl. 0.00 d. 7.+ 8.

maj 0 .

Program lørdag: long range skydning 00- 00-300 m. og Western skydning

på 5 m.

Program søndag: Western skydning.

til Western skydning bruger vi revolver, riffel og haglgevær.

der vil være fællesspisning i klubhuset lørdag aften. Vi vil få maden leveret

udefra.

Pris for spisning kr. 50,00 Barbeque – Ben, Med tilbehør.

Vi forventer at de som bliver deltager i fællesspisningen.

kaffe, sodavand, øl og vin kan købes til fornuftige priser. Har du noget som

du vil sælge eller bytte, så tag det med.

Har du Western tøj eller lignende så tag det på og gør weekenden lidt sjovere.

HuSk høreværn og briller som er obligatorisk.

du kan overnatte i klubhuset men medbring selv sovepose og liggeunderlag,

eller evt. på

esbjerg Vandrehjem på Gl. Vardevej.

Weekenden er ikke en skyde konkurrence, men en mulighed for at prøve

Western skydning under

afslappede forhold.

tilmelding: Senest d. 0 /05/ 0 . Betaling for spisning. kr. 50,00 Betales

på:

ReG nR. 55 konto nr. 07 7334. dit navn. Husk det. det er dit bevis

på den fyrstelige middag.

MVH. ReB the dane. erik@mr-pres.dk

5


VGP Western

Reservedele til antik og replica Våben

Orig. Colt og Orig. Remington. Uberti. Pietta

replica

feks. Aftrækker, fjæder, skruesæt mm.

Hvis ikke vi har det på lager, kan vi skaffe det.

Wild West Memorabilia.

Bæltespænder f.eks. Colt, Smith & Wesson, Winchester, James

Gang mm.

Replica stjerner fra det gamle vesten inkl. Sheriff, US Marshal,

Texas Rangers mm.

Gammeldags lommeur og medaljoner til kæder ( watch fob )

Håndlavedet læder f.eks. nøgleringe f.eks. Colt, Winchester.

Bøger f.eks. Packing Iron, Cowboys. Metalskilte f.eks. $5000

Reward Sundance Kid

Whiskey Decanter. F.eks Billy the Kid, Kit Carsen, Doc Holiday

Conchoes. Poker Chips og mm.

www.vgpwestern.dk og www.

vgpwestern.com

Mob: 2390 7540 E-Mail info@vgpwestern.com

6


drejebænk Myford Super 7 sælges

Bordmodel m. vekselhjul m.m.

kr. 5000

Jan Buchwald

Slagelse

3095 3 6 eft. kl 6


Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

kr. 40

klistermærke

ca. Ø 90 mm

kr.

emaljemærke

Brochenål Ø 8 mm

kr. 50

knaphuls Ø 9 mm

kr.

0

klistermærke til krudtskabet

5x cm ell. x30 cm.

kr. kr.

50

75

B - Post

Mærkerne kan bestilles hos:

tony Redmond - tony@btkog.dk

Afs.: Anthony Redmond, Kirketerpvej 59, 9541 Suldrup

id nr. 47709

B

More magazines by this user
Similar magazines