her downloade den del af pjecen (pdf-format) - Astma-Allergi ...

webshop.astma.allergi.dk

her downloade den del af pjecen (pdf-format) - Astma-Allergi ...

Pollenallergi

Det gode råd gør forskellen www.astma-allergi.dk


Symptomer

på høfeber

Fra næsen kan du have symptomer med kløe, nysen, snue

med vandigt sekret og tilstoppet næse. Dine øjne kan klø,

hæve, løbe i vand og blive røde. Normalt har du symptomer

fra begge øjne samtidig.

Har du høfebersymptomer, er der noget, du ikke kan tåle.

Du kan have allergi over for fx pollen, pelsdyr, skimmelsvampe

eller husstøvmider.

Du kan også få symptomer, hvis du møder fx røg, stærke

lugte, kulde eller medikamentet acetylsalicylsyre. Nogle

fi nder ikke årsagen til deres symptomer.

Diagnose

Har du i en periode haft symptomer, eller får du symptomer i

en bestemt sammenhæng, bør du få en aftale med din læge.

Sammen lægger I en plan for, hvordan du bedst får stillet en

diagnose og eventuelt bliver sat i behandling.

Lægen kan ved hjælp af en priktest eller en blodprøve, teste

dig for forskellige allergener som pollen, pelsdyr, husstøvmider

og skimmelsvampe.

Mange med pollenallergi kan også få symptomer som kløe i

mund og gane, når de spiser visse nødder, frugter og grøntsager.

Det skyldes krydsreaktioner mellem disse fødevarer

og pollen. I pjecen ”Pollenallergi og mad” fra Astma-Allergi

Forbundet er der fl ere oplysninger om krydsreaktioner.

Du kan få mere viden på www.astma-allergi.dk


Du kan

have høfeber

FAKTA OM HØFEBER

Hvis:

• Symptomerne varer mere end 2 uger.

• Symptomerne kommer i bestemte perioder på året eller

bestemte steder.

• Symptomerne kommer ved kontakt med bestemte dyrearter.

• Du er arveligt disponeret for allergiske sygdomme eller

har haft børneeksem.

Høfeber i mild grad

Ved mild, forbigående høfeber kan du have

lette symptomer mindre end fi re dage om

ugen, eller i mindre end fi re uger om året.

Dine symptomer påvirker ikke din nattesøvn

og dine daglige aktiviteter.

Har du mild høfeber, er det ofte nok at

tage medicin, når du får symptomer.

Moderate eller svære symptomer

Hvis du har moderate eller svære symptomer,

eller symptomer der varer ved i længere tid,

vil du typisk være påvirket i din hverdag, og

især når du sover. Du kan måske også opleve

problemer med at udføre dit arbejde eller

gennemføre din skolegang optimalt. Hvis du

oplever moderate eller svære symptomer,

bør du tale med din læge.

Fakta om høfeber


Kilde: Astma-Allergi

Forbundet og Danmarks

Meteorologiske

Institut (DMI).

Hvad viser

Pollenkalenderen?

Pollenkalenderen viser forløbet for - og mængden

af - de vigtigste allergifremkaldende pollen, der

er i luften i en normal sæson i Danmark. Har du

fx allergi over for birk, kan du se, at det især er

perioden fra midten af april til midten af maj,

du skal være opmærksom på. Kalenderen viser

ikke de store daglige udsving, så her må du

følge Dagens Pollental.


Pollental og varsling

POLLENKALENDER

www. astma-allergi.dk

Dagens Pollental udsendes daglig i pollensæsonen. Dagens Pollental

beskriver, hvor mange allergifremkaldende pollen der er i en kubikmeter

luft i løbet af det sidste døgn.

Dagens Pollenvarsling er eksperternes forudsigelse af, hvor mange

birke-, græs- eller bynkepollen, de forventer i det kommende døgn.

Astma-Allergi Forbundets pollentæller og DMIs meteorolog udarbejder

i fællesskab varslingen ved hjælp af Dagens Pollental og viden om

pollenspredning og vejrforhold, fx vind og temperatur.

Pollenvarslingen starter, når birketræerne begynder at sprede pollen,

oftest i starten af april. Varslingen er vejledende og er en hjælp til de

personer, der har en kendt pollenallergi. Varslingen angives i tre niveauer

afhængig af, hvor mange pollen, der forventes pr. kubikmeter luft.

Der er stor individuel variation i, hvor følsom den enkelte er. Nogle

personer vil reagere på lave niveauer, mens andre først får symptomer

ved høje niveauer. Det billede kan ændre sig i løbet af sæsonen.

Pollenkalender


• Husk din medicin.

Gode råd,

når du skal ud!

• Undgå udendørsaktiviteter som idræt, hvis du får svære symptomer.

• Mindsk pollen i øjnene ved at bruge solbriller eller cykelbriller.

• Brug en pollenansigtsmaske, så du ikke indånder luft med pollen.

• Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng.

• Hvis du har allergi over for svampesporer, så undgå skoven, når det er

fugtigt eller lige har regnet.

• Jo mere du anstrenger dig udenfor, jo mere pollen trækker du ned i

lungerne. Derfor er det vigtigt, at du er velbehandlet, hvis du dyrker

udendørs motion og har høfeber.


I haven

Bilen og Pollen

Udluftning,

vasketøj og Pollen

GODE RÅD

• Lad andre slå græsplænen, hvis du har allergi over for græspollen.

Mange med allergi over for græspollen reagerer også på saften i

græsset.

• Klipning af hæk kan også give problemer, da hækken kan indeholde

mange pollen.

• Hold bilens døre, soltag og vinduer lukket.

• Installer eventuelt et pollenfi lter i ventilationsanlægget.

• Indstil ventilationen på recirkulation.

• Undgå at lufte ud midt på dagen i pollensæsonen, da der oftest

er fl est pollen i luften.

• Pollen kan sætte sig i lufttørret tøj. Brug hellere tørretumbler.

• Gør grundig rent en gang om ugen. Så fjerner du de pollen,

der sidder i støvet.

Gode råd til dig med pollenallergi


Hvis du har mistanke om, at du har

høfeber, bør du søge læge. I dag Gode kan råd,

høfeber i langt de fl este tilfælde

behandles effektivt med medicin.

Men det kræver at behandlingen begynder i god

tid, og at du følger lægens anbefalinger nøje.

Symptomerne afgør, hvilken medicin, du skal

anvende.

Behandling

Afhængig af symptomerne kan høfeber behandles

med antihistamin eller binyrebarkhormon. Antihistamin

gives som tabletter eller lokalbehandling

med næsespray og øjendråber. Binyrebarkhormon

gives som næsespray,tabletter eller injektion.

Valget af præparater afhænger af dine symptomer.

Du kan for eksempel vælge øjendråber, der virker

bedst forebyggende og som derfor skal bruges

daglig – eller øjendråber, der kan bruges, når

symptomerne bliver for generende.

Hvis dit væsentligste symptom fx er tilstoppet

næse, vil man ofte behandle med en næsespray

med indhold af binyrebarkhormon, som virker

forebyggende. Næsespray med antihistamin virker

godt på kløen og nysen, men ikke så godt på tilstoppethed.

Almindelige ”luft i næsen spray” er udmærkede til

forkølelse, men egner sig ikke til brug over længere

tid. De må højst anvendes en uge, og de er derfor

ikke velegnede til behandling af høfebersymptomer.

Aktiv hverdag med

pollenallergi!


MEDICINSK BEHANDLING

Allergivaccination

Allergivaccination er en

behandlingsmulighed,

der måske kan komme

i betragtning, afhængig

af symptomer og hvilke

allergier du har. Denne

vaccination går ud på,

at man gradvist ”vænner”

organismen til at

kunne tåle mere af det,

man har allergi overfor.

Tal eventuelt med din

læge om allergivaccination

er noget for dig.

Medicinsk behandling


Håndkøbsmedicin

Dermokosmetisk hudpleje

Sygepleje

Forebyggelse, Lindring

og Bekæmpelse

I vores nye afdeling Matas MediCare fi nder du et bredt

udvalg indenfor håndkøbsmedicin, dermokosmetisk hudpleje

og artikler til sygepleje.

Har du problemer med høfeber eller husstøvmideallergi,

så kig forbi din Matas butik! Vi har produkterne, som kan

lindre dine allergisymptomer.

Vores MediCare medarbejdere er specialuddannede og

klar til at vejlede dig, så bare kom ind og spørg løs!

Gå i Matas det er bare et godt råd.

www.matas.dk


Astma-Allergi Forbundet er en

sundhedsbevarende organisation.

Som medlem af Astma-Allergi

Forbundet bakker du op om vores

arbejde, og du er dermed med til at

sætte overfølsomhedssygdomme på

den politiske dagsorden. Du bakker

også op om aktiviteter og projekter,

som støtter de mange mennesker

med overfølsomhedssygdomme.

www.astma-allergi.dk

Universitetsparken 4

4000 Roskilde

Telefon: 43 43 59 11

Få Dagens Pollental

og –varsling på e-mail –

www.astma-allergi.dk

More magazines by this user
Similar magazines