Schema 090317 - Uppsala universitet

cemus.uu.se

Schema 090317 - Uppsala universitet

SCHEMA VT-09

MÄNNISKAN OCH MASKINEN – PERSPEKTIV PÅ MAKT, TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Plats: Föreläsningar och seminarier är i Norrland 1 på Geocentrum, Villavägen 16.

Tid: Föreläsningar och seminarer är kl. 17.15-20.00

Block 1: Teknik, tanke och kultur

Datum Titel och föreläsare

24/3 – tisdag Introduktionstillfälle

Kursledningen

26/3 – torsdag Utforskandet av teknologin genom skönlitteraturen,

Jerry Määttä, F.D. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

31/3 – tisdag Idéerna om teknologin,

SMÅLAND Louise Nilsson, doktorand i idéhistoria, Uppsala Universitet

2/4 – torsdag Tekniksamhället och samhällstekniken,

Gabriel Söderberg, doktorand i ekonomihistoria, Uppsala universitet

7/4 – tisdag Hur våra relationer med maskiner påverkar och är en del av våra

uppfattningar om manligt och kvinnligt,

David Kronlid, forskare i etik, Uppsala universitet

14/4 – tisdag Socio-technical environments,

Mimi Sheller, Senior Research Fellow, Centre for Mobilities Research

and Department of Sociology, Lancaster University, England

16/4 – torsdag Seminarium 1

Block 2: Risk, ansvar och utveckling

21/4 – tisdag Nanoteknologi, syntetisk biologi och singulariteten – risker och ansvar,

Niclas Hällström, klimatexpert på naturskyddsföreningen

24/4 – FREDAG Vem styr utvecklingen? – Marknad, stat och vetenskap,

Kl 14.15-17.00 Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

28/4 – tisdag Övervakningssamhället,

Mats Karjel, datasäkerhetskonsult och f.d. överste

4/5 – MÅNDAG Teknikvärdering – att väga löften mot risker för en hållbar utveckling,

kl 18.15-21.00 Björn Frostell, universitetsadjunkt, KTH

7/5 – torsdag Seminarium 2


Block 3: Resursramar, rättvisa och framtid

12/5 – tisdag The Place for technology in a world with finite resources – an

introduction to emergy analysis and unequal exchange of resources in

relation to technology, Margarita Cuadra, Ph. D. in agronomics

14/5 – torsdag Föreställningar om det naturliga jordbruket,

Jens Sundström, forskare vid institutionen för växtbiologi och

skogsgenetik

19/5 – tisdag Komplexitet, negativa trender och den osäkra framtiden,

TBA

26/5 – tisdag Lokala möjligheter, uppfinningsrikedom och hållbarhet – vägen framåt?

TBA

28/5 – torsdag Seminarium 3

More magazines by this user
Similar magazines