produkt Manual Solo.pdf

terminalshop.dk

produkt Manual Solo.pdf

Brugervejledning PBS Flexi


2 GOD FORNØJELSE MED DIN PBS FLEXI! PBS Flexi er en af markedets mest pålidelige terminaler. Den er baseret på den nyeste teknologi og giver derfor mulighed for lynhurtige (5-7 sek.) transaktioner med en ADSL opkobling. INDHOLD I KASSEN: · Flexi kundedel · Flexi ekspedientdel · Terminalkabel Solo Com, 4m (sort) · Spændingsadaptor, 240V 50 Hz, med netledning · Bonrulle · Netværkskabel (blåt) = Skærmtekst HVIS DU IKKE FINDER, DET DU SØGER … Find flere uddybende forklaringer og oplysninger på www.pbs.dk under terminaler.


INDHOLD Kundedelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ekspedientdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Sådan installerer du terminalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Brugeradgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indstil ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Brug af chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Hvis forbindelsen til PBS er nede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Daglig brug af terminalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Sådan beregnes tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Menufunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sådan skiftes bonrulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Oversigt over transaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Slet data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bon tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pleje og vedligholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fejlmeldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Menustruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 3


4 Kundedelen Kunden kan indlæse sit kort både før og efter en betaling er startet fra ekspedientdelen. Chipkortet placeres i chipkortlæseren øverst på terminalen. Kortet vendes med chippen nedad rettet mod kunden. Det lille piktogram viser kunden hvordan. Ved brug af magnetstriben kan kortet læses fra både højre og venstre. Display PIN tastatur Afbryder en betaling Sletter en indtastning Chiplæser Magnetstribelæser Godkender en betaling


Ekspedientdelen Ekspedientdelen indeholder alle de funktioner der behøves for at gennemføre en betaling. Beløbet indtastes i kroner med anvendelse af komma som decimaladskiller. Printer Display Numeriske taster Decimaladskiller Slettetast Menu Forrige funktion Næste funktion Bekræft/vælg menufunktion Afbryd betaling Betaling med underskrift Tillæg til betaling Start betaling 5


6 Sådan installerer du terminalerne Det er naturligvis vigtigt, at du placerer kundedelen et sted, hvor kunden har nemt ved at komme til den. Og sørg for, at kablerne mellem terminalerne ikke ligger og flyder eller kan blive beskadiget. Forbind terminalerne som vist her: Kundedel Ekspedientdel OBS: For ikke at beskadige terminalen, er det meget vigtigt, at du forbinder det blå netværkskabel til den midterste indgang på ekspedientdelen og forbinder terminalkablet til de andre stik. Efter du har tilsluttet terminalerne vil der gå ca. 45 sekunder før ekspedientdelen viser denne tekst: WWW Terminalkabel, Solo Com Strømforsyning (220V) Netforbindelse WWW Terminalen vil nu kommunikere med PBS, som sørger for at aktivere PSAM modulet, som allerede sidder i terminalen. WWW


Brugeradgang For at få adgang til opsætningen af terminalen, skal du oprettes som enten chef eller assistent og have en 4-cifret kode. Som chefbruger har du adgang til alle terminalens funktioner, som assistent har du begrænset adgang. Terminalen er udstyret med adgangskoder fra fabrikken: chef (1111), assistent (2222). Disse skal ændres ved installation. Se side 18 for, hvordan du opretter en ny bruger og ændrer adgangskoden. Indstil ur SYNKRONISERING AF UR Det er vigtigt, at du synkroniserer uret, når du har installeret terminalen. Dette gøres for at få samstemmende resultater mellem PBS og terminalen. Samtidig bliver det tjekket, at der er forbindelse til PBS. Du kan kun synkronisere uret, når terminalen er tilsluttet netværket. Hvis ikke terminalen følger dette forløb, skal du ringe til PBS Forretningsservice på telefon: 44 89 24 00. Menu OK OK OK Indtast din kode OK 7


8 Brug af chip Indsæt chipkortet som vist her: PÅ KUNDEDELEN: • Chipkortet skal isættes som vist på illustrationen med chippen nedad vendt mod kunden. • Bed kunden følge vejledningen på terminalens display, når kunden taster din PIN-kode og godkender sit beløb. • Vigtigt! Kunden skal lade sit kort sidde i terminalen, indtil displayet viser “Husk kortet”. PÅ EKSPEDIENTDELEN: Såfremt terminalen ikke kan læse chipkortet, vil der på ekspedientens display blive vist følgende besked “Er chipkortet korrekt placeret”. • Du kan visuelt kontrollere, om kortet er isat korrekt. • Hvis chipkortet ikke er isat korrekt, så skal du trykke på “Afbryd” på ekspedientdelen. • Bed herefter din kunde om at tage sit kort ud af terminalen og forsøge at isætte sit kort igen. • Hvis chipkortet er isat korrekt, så skal du nu trykke på “OK” eller “Betal”, hvorefter kundedelen vil bede din kunde om at tage kortet ud af chiplæseren kortet af chiplæseren og anvende magnetkortlæseren.


Hvis forbindelsen til PBS er nede Er netværket ude af drift, kan terminalen køre offline. På den måde kan du ekspedere dine kunder, og transaktionerne lagres i terminalens hukommelse. Menupunktet “foretrukne” skal være aktiveret som mulighed. Menu Tryk på piletasten indtil displayet viser: OK Tryk på piletasten indtil displayet viser: OK Tryk på piletasten indtil displayet viser: OK Alle transaktioner vil nu køre offline, hvis kortet tillader det. BEMÆRK! Stil terminalen tilbage til online efter nogen tid for at forsøge, om forbindelsen er blevet genetableret. Afbryd for at komme tilbage til udgangspositionen. Kunden indsætter sit chipkort. Ekspedient indtaster beløb. Tryk betal. OK OK Ring til PBS på 44 89 21 80. Tast herefter den autorisations kode du får. Hvis kortet bliver afvist, må kunden betale på anden vis. OK Kvittering udskrives til kunden. Kunden skal underskrive kvitteringen. OK Efter en periode med offline SKAL du gennemføre proceduren for en lukning for at overføre alle transaktioner til PBS og få en liste over gennemførte transaktioner. 9 ZTM083


10 Udføres på ekspedientdelen Daglig brug af terminalen SÅDAN BRUGER DU TERMINALEN TIL DAGLIG ÅBN TERMINALEN Terminalen skal åbnes inden der kan modtages betalinger. LUK TERMINALEN Det er en god idé at lukke terminalen ved dagens slutning. Ved lukningen udskriver du dagens totale omsætning på terminalen. Den udskrevne kvittering anvender du ved afstemning af kassen. SÅDAN BETALES MED KORT I dette eksempel skal kunden betale 39,95 kroner. 3 9 , 9 5 Slet Korriger ved at bruge slettetasten. Menu OK Herefter vil du kunne se på begge displays, at terminalerne er klar. Menu OK Herefter vil du kunne se på begge displays, at terminalerne er lukket. Betal Kunden indlæser sit chipkort, hvis det ikke allerede er gjort og afslutter med at taste “Godkend”. Ekspedientdelen udskriver kvittering.


SÅDAN BETALES MED SIGNATUR (UDFØRES PÅ EKSPEDIENTDELEN) I dette eksempel skal kunden betale 235,55 kroner. 2 3 5 , 5 Kunden indlæser kort, hvis det ikke allerede er gjort. Kunden skal ikke trykke på nogen taster. Ekspedientdelen udskriver kvittering, som kunden skal underskrive. Slet Korriger ved at bruge slettetasten. for at afslutte transaktionen Signatur Betal Betal Afbryd for at afvise transaktionen Displayet viser et “S”. Herefter udskrives kundens kvittering. 11


12 Udføres på ekspedientdelen Sådan beregnes tillæg “HUNDREDE KRONER OVER.” I dette eksempel skal kunden betale 39,95 kr. og have 100 kr. over. 3 9 , 9 5 Tillæg Tillæg Betal Hvert tryk på Tillæg tilføjer yderligere 100 kr. Kunden indlæser chip- eller magnetkort, hvis det ikke allerede er gjort. Kunden indtaster PIN kode. Ekspedientterminalen udskriver kvittering. “TIL NÆRMESTE HELE BELØB” I dette eksempel skal kunden betale 39,95 og have rundet op til nærmeste hundrede. 3 9 , 9 5 Tillæg Tillæg Betal Kundedisplay Ekspedienttastatur. Med mindre end et halvt sekund mellem trykkene. Terminalen udskriver kvittering. Hvis du kommer til at beregne et forkert tillæg, så kan du altid komme tilbage til det oprindelige beløb ved at trykke på “SLET”.


Menu funktioner Du når menu-funktionerne ved at trykke Menu når ekspedientdelen er åben eller lukket. Du skifter mellem menu-punkterne ved at bruge piletasterne. Menuen forlades ved at trykke Afbryd En menu funktion vælges ved at trykke OK DER ER DEFINERET 3 BRUGERTYPER: • Chef, har adgang til alle funktioner. • Assistent, har adgang til et begrænset antal funktioner. • Tekniker, har adgang til teknisk relaterede funktioner. I denne manual viser vi, hvordan du taster dig frem til de ønskede funktioner sådan her: Menu OK Se hvordan menustrukturen er bygget op på side 18. Sådan skiftes bonrulle 1 2 3 Åbn låget ved at løfte forsigtigt opad i den farvede klap indtil et tydeligt klik høres. Låget åbnes helt op og efterlades i hvileposition. Læg bonrulle i som på billedet og fasthold nogle centimeter af papiret. Luk låget indtil du hører et tydeligt klik. 13


14 Oversigt over transaktioner OMSÆTNINGSLISTE Terminalen udskriver en liste over dagens omsætning fordelt på valuta og korttyper. Menu OK OK MÅNEDSLISTE Udskriver liste over seneste måneds omsætning fordelt på valuta og korttyper. OK KOPI AF BON Udskriver en kopi af bon fra sidste betaling. Menu OK OK OK Menu OK OK OK Indtast din kode Indtast din kode.


SENESTE TRANSAKTIONER Udskriver de seneste 5 transaktioner. Menu OK SÅDAN FORTRYDER DU EN TRANSAKTION – for eksempel hvis kunden vil returnere en vare. OBS: Returfunktionen skal være aktiveret først. Det gør du således: Menu OK OK Betal Når retur er gennemført udskrives en kvittering til kunden, som forretningen underskriver og giver til kunden. Umiddelbart efter udskriver terminalen en kvittering til forretningen. TØM DATALAGER Overfører alle offline transaktioner direkte til PBS. Menu OK Indtast din kode. OK 15


16 Slet data Det er vigtigt, at du fra tid til anden sletter transaktionsdata. Hvis lageret på terminalen er fyldt, kan der nemlig ikke gennemføres betalinger! Menu OK Bon tekst Det er muligt at tilføje tekster i starten af en kvittering samt i bunden. Der kan defineres 2 start tekster og 2 slut tekster. Teksten indtastes på tastaturet på samme måde, som du skriver en SMS på en almindelig mobil. START TEKST Menu OK SLUT TEKST Menu OK Indtast din kode Indtast din kode Indtast din kode OK OK OK OK Indtast den dato, der skal være slutdato for sletningen. Hvis du indtaster dags dato vil alle data blive slettet. OK OK OK OK OK OK


Pleje og vedligeholdelse Det er en god idé at rengøre din terminal en gang i mellem. På den måde holder den længere. Til både magnetkortlæseren og chipkortlæseren findes der rensekort, der nænsomt fjerner støv og andet smuds. Brug disse rensekort minimum 2 gange om måneden. Til resten af terminalen anbefaler vi en god gammeldags opvredet klud og lidt blid knofedt. Fejlmeldinger Hvis der opstår en fejl under en betaling, vil det fremgå på begge displays. Tabellen her viser et lille udvalg, der kan forekomme, samt hvad du skal gøre for at løse problemet. Fejlbesked: Transaktion kan ikke afbrydes. Forklaring: Terminalen er midt i en transaktion med PBS. Vent til transaktionen er færdig. Fejlbesked: TRANSAKT AFVIST Forklaring: Transaktionen er afvist af PBS med fejlkode. (Se den separate fejlkode-oversigt.) Fejlbesked: Teknisk fejl Forklaring: Teknisk fejl med fejlkode. (Se liste over fejlkode på næste side.) Fejlbesked: Ej forbindelse til kundedel. Forklaring: Sørg for, at alle kabler sidder fast i terminalerne. Hvis ikke det hjælper, så tilkald en tekniker. For yderligere fejlmeldinger se venligst den vedlagte fejloversigt. 17


18 Menustruktur Hovedmenu Første niveau Andet niveau Tredje niveau Tilladte værdier Åben/luk Printer OK Kopi bon Seneste transaktion Valuta Foretrukne Retur Tøm datalager Dagsliste Administration Lister Dagsliste Trans. log Månedsliste Slet data Adgangskontrol Adgangskoder Chef 0000 - 9999 Assi 0000 - 9999 Signatur FRA, BESKYTTET, TIL Retur FRA, BESKYTTET, TIL Foretrukne FRA, BESKYTTET, TIL Valuta FRA, BESKYTTET, TIL Valuta Tillad DKK TIL, FRA EUR USD Default valuta DKK EUR USD Tillæg DKK 0,00 - EUR 9999,99 USD Max. køb DKK 0,00 - EUR 999999,99 USD Max retur DKK 0,00 - EUR 999999,99 USD Opsætning Key click (Solo) TIL, FRA Volume (Solo) 0 - 16 Lys i display (Solo) TIL, FRA Key click (Flexi) TIL, FRA Volume (Flexi) 0 - 16


Hovedmenu Første niveau Andet niveau Tredje niveau Tilladte værdier Administration (fortsat) Opsætning (fortsat) Liste ved luk TIL, FRA Auto reset TIL, FRA Bon tekst Start tekst 1 Karakterer som beskrevet i kapitel 13 Start tekst 2 Karakterer som beskrevet i kapitel 13 Slut tekst 1 Karakterer som beskrevet i kapitel 13 Slut tekst 2 Karakterer som beskrevet i kapitel 13 IP Configuration IP adresse IP adresse i formatet xxx.yyy.zzz.aaa Netmaske Netmaske i formatet xxx.yyy.zzz.aaa Gateway Gateway IP adresse i formatet xxx.yyy.zzz.aaa DHCP mode Disabled, Enabled, Also DNS Vedligehold Stil ur Stil ur år 2003 - 2030 Printer Kalibrer printer Sæt sværtning Printer firmware 0 - 255 Software center Opdater software SW center tlf no Telefonnummer op til 14 cifre SW center IP IP adresse i formatet xxx.yyy.zzz.aaa Tekniker PPP Prefix Sæt Prefix Indtast opkaldsprefix, karakterer som beskrevet i kapitel 13 Til/Fra Til/Fra Selvtest Fuld test Tastatur test Printer test Beeper test Display test Loop test System Status 19


PBS terminal Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 44 89 27 27. Vi sidder klar døgnet rundt. www.pbs.dk/kontakt PBS A/S, Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup T +45 44 89 27 27, F +45 44 89 23 23, www.pbs.dk/kontakt PBS A/S, CVR. NR. 20016175 / 05.10 / PBS marketing · Graphics Department / (808) / ZTM047

More magazines by this user
Similar magazines