Til kluborganiserede o-løbere Instruktion - Randers Orienteringsklub

randers.ok.dk

Til kluborganiserede o-løbere Instruktion - Randers Orienteringsklub

Til kluborganiserede o-løbere

Instruktion

Arrangør Randers Orienteringsklub

Stævnet Deltagelse er åbent for alle. Randers by-o-løb 2012 gennemføres med økonomisk

støtte fra Randers Kommune og indgår som et arrangement i Randers Ugens program

Det betyder, at såvel o-løbere og andre er velkomne og deltager på samme vilkår. Der

lukkes for tilmelding, hvis max. deltagerantal nås. Resten af Randers Ugen er der

faste poster med klippetænger på alle baner. Læs mere på www.randers-ok.dk

Dato Tirsdag den 14. august – start kl 17:00 – 19:30

Løbsområde Randers midtby og parker

Mødested Springvandet, Østervold, Randers

Få meter til start og mål

Parkering

Parkeringshuset, Fischersgade ca. 200 m til stævneplads. Thors Plads N for Østervold

ca. 300 m til stævneplads. Randers Havn ca. 400 m til stævneplads

Toiletter

Adgang til toiletter i nærheden af mødestedet. Se vejviser

Baner Bane 1: Let 2,3 km 10 poster

Bane 2: Let 6,0 km 18 poster

Bane 3: Svær 3,0 km 17 poster

Bane 4: Svær 5,3 km 25 poster

Vakante pladser Henvendelse i eventvognen kl. 16:00 – 19:00

Startgebyr: 50 kr + evt. leje af SportIdent løberbrik 15 kr

Kontrolsystem SportIdent elektronisk kvitterings-og tidtagningssystem. Løberne kan anvende egen

SportIdent løberbrik og har selv ansvaret for, at brikker virker

Kort Randers Centrum, nytegnet o-kort efter sprintnormen.

Målestok 1:5.000 – ækvidistance 5 m

Kortet trykt på vandfast papir.

Postbeskrivelser Tekstede beskrivelser trykt på kortet. Ingen løse postbeskrivelser.

Posterne er i terrænet markeret med orange-hvide skærme 15 x 15 cm, Sportident

kontrolenhed fæstnet med strips, stiftklemme og manillamærke med ID (kun som

reserve).

Terrænbeskrivelse Løbsområdet er midtbyen med veludviklet gade- og gydenet, passager, baggårde og

detaljer. Overvejende hårdt underlag. De lange baner går også gennem grønne

områder med mange stier og stedvist meget kuperet terræn. Banerne er så vidt muligt


lagt uden om Randers Ugens aktiviteter.

Regler Deltagelse sker på eget ansvar og efter følgende regler: Færdselsloven skal

overholdes. Det er forbudt at forcere bygninger, krat, bede og tæt bevoksning, samt

mure og hegn angivne som impassabel. Vær forsigtig ved hushjørner, porte, mv. –

undgå sammenstød med andre.

Start Fri start kl. 17:00 – 19:30. Henvendelse til starthjælper. Start hver hele minut eller

efter aftale med starthjælper

Mål Alle løbere skal henvende sig ved mål. Lejede brikker skal afleveres i mål.

Bortkomne brikker erstattes med dagspris. Væske mm til alle.

Efter målpassage inddrages kortet ikke. Det er sportsligt ikke at vise banen til ikke

startede løbere.

Resultater Offentliggøres ved eventvognen og på www hurtigst muligt.

Præmier Blandt alle, der gennemfører by-o-løbet i Randers Ugen trækkes lod om

sponsorgaver. Vinderne får direkte besked efter Randers Ugen.

Sponsorer By-o-løbets sponsorer er: Andelskassen, Randers - Vestjysk Bank, Randers

LøbeKompagniet, Randers – Sportigan, RandersRanders Sport – Nordea, Randers

Stævneleder Bent Fenger Jensen, Randers Orienteringsklub. Tlf. 86413475 / 23378505

bentfenger@hotmail.com

Banelægger Bent Fenger Jensen

Kontrollant- og Kaj Jansson, Kim Topp og Åge Lillethorup, alle Randers Orienteringsklub

dommerpanel

More magazines by this user
Similar magazines