Vækstsamarbejde Lolland-Falster - LOLLAND - FALSTER . nu

lolland.falster.nu

Vækstsamarbejde Lolland-Falster - LOLLAND - FALSTER . nu

Vækstsamarbejde Lolland-Falster

Vækststrategi for regionen:

• Svar på regeringens regionale vækststrategi

• Bredt samarbejde mellem statslige, regionale og lokale

aktører

• Fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter regionale

ressourcer og potentialer

• Skal resultere i gennemførelse af konkrete initiativer

• Skal sikre den bedst mulige anvendelse af de afsatte midler

i ”konkurrenceevnepakken”


Vækstsamarbejde Lolland-Falster

Partnerskabet:

• Kommuner på Lolland-Falster

• Storstrøms Amt

• Erhvervsserviceaktørerne

• Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

•LO

•DA/DI

• Uddannelsesinstitutionerne

• Ministerier: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet,

Indenrigs- og sundhedsministeriet og Ministeriet for

Videnskab, Teknologi og Udvikling.


Overordnet vision for vækststrategien

Lolland-Falster står samlet stærkt som et attraktivt

område i fremdrift, hvor der tilbydes optimale rammebetingelser

for erhvervsudvikling, turisme, uddannelse,

bosætning, infrastruktur og IT.

Lolland-Falster er Danmarks naturlige udviklingsområde

i forhold til Østersøregionen og et aktivt

bindeled mellem metropolerne (Berlin, Hamburg,

Ørestaden etc.)


De udvalgte Indsatsområder

1. Fysisk og digital infrastruktur

2. Tiltrækning af ressourcer – arbejdspladser og

personer

3. Udvikling af menneskelige ressourcer

4. Regionale spidskompetencer, innovation og

iværksætteri


Indsatsområde nr. 1

Fysisk og digital infrastruktur

Vision:

Regionens fysiske og digitale infrastruktur understøtter og fremmer hurtigt og

sikkert den regionale udvikling.

Lolland-Falster har størst mulig effekt af den kommende faste forbindelse

over Femern Bælt.

Projektidéer:

1. Infrastrukturkatalog – samlet overblik over regionens erhvervsområder

2. Underleverandørkatalog i forhold til Femern Bælt arbejdet

3. Lolland-Falster IT fibernet


Indsatsområde nr. 2

Tiltrækning af virksomheder, investeringer og

ressourcestærke personer

Vision:

Lolland-Falster videreudvikler og markedsfører sig som et område, hvor der

er attraktivt at feriere, bo og drive virksomhed således, at der skabes

grundlag for en årlig befolkningstilvækst samt tiltrækning af virksomheder.

Projektidéer:

4. Bosætningsindsats

5. Samarbejde med ”Invest in Denmark”

6. Videreudvikling af konceptet ”Den gode medarbejder”

7. Turismeudvikling


Indsatsområde nr. 3

Udvikling af menneskelige ressourcer

Vision:

Regionen ligger kompetence- og uddannelsesmæssigt på højde med

landsgennemsnittet og lidt længere sigt højere end landsgennemsnittet.

Projektidéer:

8. Kompetenceudvikling – Femern Bælt

9. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

10. Lolland-Falster som testområde : flere i job


Indsatsområde nr. 4

Regionale spidskompetencer, innovation og

iværksætteri

Vision:

De regionale styrkepositioner og spidskompetencer er videreudviklet og

danner grundlag for etablering af innovations og iværksættermiljøer på

Lolland-Falster.

Projektidéer:

11. Miljø og energi – samlet fremstød overfor Baltikum

12. Omstilling i landbruget

13. Plast-, fiber- og kompositter

14. Kompetencecenter Råhavegård

15. Iværksætteri – innovative iværksættere og generationsskifte


Vækststrategi Lolland-Falster

Status og proces

Nu: Styregruppens forslag til vækststrategi foreligger

I dag: Høringsseminaret markerer startskuddet til en

høringsperiode som løber frem til 1. april 2004.

Efter høringsfase: Revidering og justering

Juni 2004: Endelig vækststrategi samt handlingsplan klar


Vækststrategi Lolland-Falster

Hensigt og tidsplan for konkrete aktiviteter:

Der er peget på 15 projektidéer:

• Nogle er mere ”klare” end andre

• Nogle iværksættes i regi af andre aktører, men er en del af

vækststrategien

• Nogle iværksættes allerede nu, mens andre først skal

modnes og forberedes

• Løbende implementering – i perioden fra nu til 2006

• Foreløbig tidsplan bagest i vækststrategi


Praktiske oplysninger

Materialet kan downloades på kommunesamarbejdets

hjemmeside:

www.lolland-falster.nu

Høringssvar kan sendes til:

Sekretariatet for kommunesamarbejdet Lolland-Falster

Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby eller til følgende email

adresse:

strategi@lolland-falster.nu

More magazines by this user
Similar magazines