Signe's CV - PRO | Arkitektur

proarkitektur.dk

Signe's CV - PRO | Arkitektur

1 3

CV

Arkitekt MAA

Signe Birkedal

Saxogade 7, 5.tv.

1662 København V

Født d. 22. juli 1986, Løkken

Tlf. 20 66 76 08

signebirkedal@hotmail.com

Referencer Susanne Glerup, tlf. 33 66 34 50

Grafi sk designer

Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Uddannelse

Sept. 2006 - Juni 2012

Jan. 2006 - Juni 2006

Aug. 2005 - Jan. 2006

Aug. 2002 - Juni 2005

Arkitekt

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Kunstakadmiets Arkitektskole, København

Afdeling 11 - Arkitektur, industriel form og møbel

Kursist

Hovedfag: Arkitektur

Bifag: Grafi sk design, produktdesign, kunst og fotografi

Krabbesholm Højskole, Skive

HHX Studentereksamen

Niels Brock Handelsgymnasium, Frederiksberg

Valgfag: Innovation

Matematisk Studentereksamen

Brønderslev Gymnasium

Højniveau: Matematik og biologi

Tom Mose Petersen, tlf. 21 28 13 14

Arkitekt og vejleder

Kunstakademiets Arkitektskole


2 3

Beskræftigelse

2009 - 2012

2008

2007 - 2008

Grafi sk designer og arkitekt

Studentermedhjælper, deltid og fuldtid

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Ressourcer

Kommunikation

Grafi sk Team

Idéudvikling og layout af trykte grafi ske produkter,

såsom visitkort, fl yers, folder, publikationer, plakater og

kampagnemateriale.

Udvikling og produktion af informationsskilte samt

skilte til parker, veje og bygninger.

Udvikling af grafi sk identitet til kommunale kampagner

og events.

Arkitekt

Studentermedhjælper, deltid

PLH Arkitekter

Modelbygning

Arkitekt

Sommermedarbejder, fuldtid

Arkitektfi rmaet Jørgen Ussing

Oplmåling af diverse bygninger.

Planlægning og konceptudvikling af ferieboligbebyggelse

i Skagen.

Skitseprojekt af om- og tilbygning af butiksbygning.

Udvikling, skitseprojekt og visualisering af diverse

private parcelhuse og sommerhuse.


3 3

Kompetencer Registrering, research og analyse

Opmåling

Idé- og konceptudvikling

Formgivning og detaljering inden for arkitektur, møbel og grafi sk design

Arkitekturformidling

Sprog Jeg behersker dansk og engelsk i både skrift og tale, samt kendskab til tysk

Computer Adobe CS pakken - InDesign, Illustrator og Photoshop (superbruger)

AutoCAD (superbruger)

Rhino (brugerniveau)

3D Studio Max (brugerniveau)

Microsoft Offi ce - Word, Excel, PowerPoint (brugerniveau)

eDoc (brugerniveau)

Konkurrencer Th e Essence of Light - blandt 15 udvalgte til udstilling på Møbelmessen i Milano

Ny skiltning til Frederiksberg Svømmehal - 3. præmie

Frivilligt arbejde

2008 -

2009-2012

2006 - 2009

1999 - 2005

Fodboldtræner

Damesenior

Boldklubben Union

Afdelingsrådsrepræsentant

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Kunstakadmiets Arkitektskole, København

Fodboldskoletræner

DGI’s Fodboldskole

Fodboldtræner

Miniput Drenge og Sandkasse Drenge

GVL Løkken

Similar magazines