76659 Trappenyt 4_07.indd

eab.esbjergbolig.dk

76659 Trappenyt 4_07.indd

TRAPPENYT

TRAPPENYT(Nr. 4

· november 07)


Arbejdsgruppe om boligpolitik

Flere møder med bl.a. borgmesteren om boligpolitik, 3 i 1 projektet og nye

spændende boligprojekter

Byens nu 7 boligorganisationer,

(2 boligorganisationer fra Ribe

og Bramming tæller efter Strukturreformen

med i kredsen), var

i august til møde i Esbjerg Kommune

med borgmesteren og folk

fra administrationerne.

Det var et godt møde, hvor

borgmesteren bl.a. opfordrede os

til at indsende ønsker til opførelse

af almene boliger i Esbjerg.

Og det gjorde vi så fra 5 boligorganisationer,

– desværre uden

at der er blevet afsat en eneste

krone i kommunens budget til

dette formål.

Borgmesteren lovede, at der

bliver nedsat en arbejdsgruppe

omkring boligpolitikken i Esbjerg,

en arbejdsgruppe som vi fra

Ungdomsbos side meget gerne

deltager i.

I august måned har vi også sammen

med Boligforeningen 32 haft

foretræde for Esbjerg byråd for at

forklare, hvorledes vi har planlagt

at bruge 38 millioner kroner, som

vi har fået fra Socialministeriet til

boligsociale indsatser i Kvaglund,

Østerbyen og på Stengårdsvej.

Det havde vi succes med, for

kommunen har efterfølgende

indvilget i at betale deres andel

til Projekt 3 i 1, som

projektet kaldes.

Endelig har voresforretningsfører

været til

nogle møder

med bl.a. borgmesteren,formanden

for CVU

Vest og andre

kloge mennesker,

for at

2

(Formandens hjørne)

vinde tilsagn til at forsætte

bestræbelserne på at bygge en

etage på afdeling 9, og et nyt

spændende økologisk hus med

en blanding af kollegieboliger og

uddannelsesinstitution.

Alle er positive, så vi håber, at

projekterne kan realiseres.

Målsætnings-udvalget

Målsætningsudvalget arbejder

lige nu på de indre linier med at

færdiggøre forslag til nye målsætninger,

som skal forelægges

for og drøftes med Ungdomsbos

hovedbestyrelse.

Herefter er det planen at forelægge

målsætningerne for afdelingsformændene,

inden endelig

forelæggelse for repræsentantskabet

til marts 2008.

Planen for arbejdet er, at der

udarbejdes 3-4 målsætninger

med handleplaner hvert år, og

hovedbestyrelsen som minimum

i oktober måned følger op på at

tidligere definerede målsætninger

evalueres.

Forslagene til målsætninger

omfatter forvaltningsrevision som

et ledelsesværktøj til styring af

udviklingen i organisationen og

afdelingerne samt styrkelse af

beboerdemokratiet og ansvarliggøre

afdelingsbestyrelserne ved

fastlæggelse af vision, langsigtede

hovedmål og strategier samt

handleplaner.

Det skal blive spændende

at høre hovedbestyrelsens og

repræsentantskabets mening om

målsætningsforslagene.

Claus-Peter Aanum.

Formand for

Ungdomsbo

Indhold

3. Ny mand på Gadehjørnet

4. Nyt fra administrationen

7. De hygger sig i ”Hyggeren”

8. Attraktive boliger

- tæt ved skov og strand

11. Afdelingsbestyrelser

15. Ny spændende side

på nettet

18. Glade for at bo på

Stengårdsvej

19. Vælgermøde

på Stengårdsvej

20. Gitte - ny piccoline

21. Idé-blokken

22. 50 år i Ungdomsbo

24. Konkurrencen

Forsidefoto:

Trappenyt er på besøg i afdeling

9 & 10 – se side 8

(foto: Uffe Bølling)


Ny mand på Gadehjørnet

27-årige Anders Toft Andersen klar med nye spændende tilbud

Af Lydia Lund Rasmussen

Han er gerne med, når der spilles

fodbold på multibanen, – eller

i en snak i klubben.

Anders Toft Andersen er den

nye projektmedarbejder i Gadehjørnet,

og han er allerede et

kendt ansigt blandt områdets

børn og unge.

For den 27-årige esbjergenser

har der aldrig været tvivl. Han kan

li’ de store børn/unge mennesker.

Som nyuddannet lærer med

linjefagene: idræt og dansk som

andet sprog har han også de

faglige kvalifikationer. Mens han

læste på Ribe Seminarium har

han i øvrigt været med i projekt:

Kvaglund Indenom.

- Jeg har brugt de første måneder

til dels at skabe kontakt til de

forskellige samarbejdspartnere

– både de professionelle og de

frivillig, dels at blive ”et kendt

ansigt” blandt de unge i området,

fortæller Anders.

Hans ”område” er: Stengårdsvej,

Kvaglund, Skolebakken,

Præstebakken, Bøndergårdsvej og

Rørkær-området, så der har været

nok at tage fat på.

- Jeg skal jo lige finde ud af,

hvor der er mest brug for en

indsats. Derfor har jeg også brugt

meget tid om eftermiddagene

og aftnerne i områdets klubber

og på multibanerne, fortæller

Anders.

Men nu er de første projekter

på vej.

8-9 unge med anden etnisk baggrund

har her i uge 47 været på

en uges højskoleophold sammen

med unge fra andre kommuner.

Det er et Red Barnet-projekt, hvor

der har været fokus på uddannelse/arbejdsliv.

- Det er så meningen, de kommer

tilbage og fortæller deres

kammerater om projekt.

- Det er jo arbejdslivet, der skal

være fokus på, når det gælder

integration. I første omgang et

fritidsjob som ”arbejdsdreng”. De

unge skal have skabt et netværk,

som senere kan hjælpe dem til en

uddannelse.

- Vi vil også gerne have et samarbejde

med de lokale idrætsforeninger,

eksempelvis har vi brugt

Esbjerg Hurricans.

- Vi håber at få et nyt projekt

”fra bænken til banen” i gang.

Det skal være et samarbejde mellem

Esbjerg Kommune, Jobcentret

og EfB, hvor vi ”skal trække på”

klubbens netværk af sponsorer,

så vi på den måde kan skaffe de

unge i første omgang et fritidsjob,

men også så de senere kan

komme videre i systemet.

Fodboldklubben Brøndby har

afprøvet et lignende projekt med

stor succes, så nu håber man at

kunne flytte projektet til Esbjerg.

Anders Toft Andersen er den nye mand på Gadehjørnet

3


Alt er

udlejet

Rekordlavt antal

ledige boliger i

Esbjerg Kommune

Antallet af ledige lejligheder

i det almene byggeri er rekordlavt

i Esbjerg Kommune.

Den seneste opgørelse pr.

1. oktober 2007 viser, at tallet

for de 7 boligforeninger i

kommunen er 0,13 procent. –

Kun få steder, såsom hovedstadsregionen,

ligger lavere.

Der er fire familieboliger,

nul ældreboliger og 15 ungdomsboliger

(Ribe) ledige

i alt, viser opgørelsen pr. 1.

oktober.

Radio/TV

DVD/Video

Parabol/ant.

AV salg/

udlejning

Karaoke

Eget serviceværksted

i

Kirkegade 8

Den store specialforretning

for Bang & Olufsen

4

Kongensgade 66 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 11 22

www.expert.dk · esbjerg@expert.dk

Rejsegilde på Fanø

Her sidst i november holdes der

rejsegilde på de nye boliger, som

Ungdomsbo bygger på Fanø.

Alle 9 er lejet ud, og de kom-

Farvel til Kridthuset

Nedrivningen starter nu i december

Planerne for nedrivningen af

Kridthuset ligger nu klar.

Der er kun ganske få lejere

tilbage i det 14-etage højhus,

som i 32 år har været et vartegn

for bydelen Kvaglund.

Den 1. december 2007 skal

huset været rømmet for den

sidste beboer, og kort tid derefter

starter nedbrydningen.

I første omgang fjernes vinduer

og aluminiumsplader. Der-

mende lejere har været med til at

sætte deres eget præg på boligen,

eksempelvis ved valg af klinker,

trægulve etc.

efter vil en stor grab gå i gang

med at rive huset ned oppefra.

Grabben vil aflevere betonen i

en betonknuser, så materialet

kan anvendes som fyld i vejbelægning.

Hele nedrivningen forventes

at være færdig i efteråret 2008.

Herefter planeres grunden, som

dernæst sættes til salg.


Til foråret 2008 åbnes et kombineret

sundheds- samt videns- og

informationscenter i Kvaglund.

Centret skal foruden Kvaglund

bl.a. dække Stengårdsvej og

Skolebakken.

Det er lokaler i Kvaglundcentret,

der ombygges til det

nye projekt, som også omfatter

oprettelse af JobShop nr. 2 i

Østerbyen.

Nye styringspaneler

og vaskemaskiner

Det er nu blevet lettere at gå

i vaskekælderen for beboerne

på Stengårdsvej – afdelingerne

8-13-14-15. Et nyt

system betyder, at de blot

skal have deres chipkort med

for at starte en ledig maskine.

Forbruget registreres

automatisk og betales over

huslejen. Samtidig er mange

af de gamle vaskemaskiner

også blevet udskiftet. Det

betyder, at der nu kan spares

både på energi og vand.

Sundheds- og videnscenter

Nyt spændende projekt på vej i den østlige bydel

Der er afsat ca. 38 millioner

kroner over fem år til projektet,

som er et led i Det Boligsociale

Arbejde, som er et samarbejde

mellem Ungdomsbo og B 32.

Det nye centers opgaver er

vidt forgrenende: det skal bl.a.

være med til at forebygger problemer

med helbredet, hjælpe

med at skrive jobansøgning,

breve til myndighederne osv.

Derudover er der en række sociale

aktiviteter på programmet.

Projektet kaldes 3 i 1.

Pengene kommer fra Landsbyggefonden

(28 millioner),

Esbjerg Kommune samt Ungdomsbo

og B 32.

Thulevej – afdeling 21

Det store renoveringsprojekt på

Thulevej – afdeling 21 er nu helt

færdig, og man er i gang med at

afslutte byggeregnskabet. Projektet

har kostet ca. 85 millioner.

Renoveringen har stået på i to og

et halvt år, og det har været en

drøj tid for beboerne. Men alle

har taget besværlighederne med

godt humør, og resultatet er også

blevet flot, så det råder lidt bod

på de trængsler, beboerne har

været igennem.

5


6

En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

Revisorvalg

–et strategisk vigtigt træk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

Vi klarer Deres

problemer på

følgende områder:

Snedker

Tømrer

Glarmester

Gulvafslibning

Gammelby Møllevej 10

6700 Esbjerg

Telefon 75 12 05 55


De hygger sig i ”Hyggeren”

Hver anden lørdag er der frokost og hyggeligt samvær i kælderen på Stengårdsvej 58

Af Lydia Lund Rasmussen

Der er rigtig hyggeligt i kælderlokalet

på Stengårdvej 58. Her hygger

de sig hver anden lørdag eftermiddag,

og derfor har klubben

også fået navnet ”Hyggeren”.

I sæsonen er der åbent fra kl.

12-17 hver anden lørdag (i lige

uger), hvor der serveres frokost.

Forårssæsonen slutter med en forårsfest

først i juni, hvorefter der

er sommerferie i knap 3 måneder,

og efterårssæsonen slutter med

en julefrokost først i december.

Klubben har eksisteret i rigtig

mange år, og for 12-13 år siden

kom ægteparret Rita og Kurt

Thamdrup ind i bestyrelsen. Der

har de fået følgeskab af Karla

Iversen.

Det koster 25 kr. for et års medlemskab.

Desuden koster maden

25 kr. hver gang, og så betaler

man desuden for drikkevarerne.

- Til de to årlige fester er maden

gratis, fortæller de tre bestyrelsesmedlemmer.

En typisk menu kan består af:

et stykke med sild, æg med rejer,

tarteletter, hamburgerryg med

grønlangkål, varm leverpostej og

ost.

Der er plads til 45 spisende

medlemmer hver gang, og der er

som regel mellem 20-30 stykker.

Men der kommer også enkelte

ned i løbet af eftermiddagen for

at købe en øl og få en snak. - Til

de to fester er der fuldt hus og

folk på venteliste, – normalt er

der omkring 70 medlemmer af

klubben.

Klubben er ikke kun for folk på

Stengårdsvej og Stengærdet, men

for alle beboere i Ungdomsbo.

- Vi hygger os rigtig, og synes

det er en dejlig tradition at spise

sammen hver anden lørdag i

”Hyggeren” Der er folk i alle

aldersklasser, og enkelte har også

sommetider børnebørnene med.

De tre medlemmer af bestyrelsen, Karla, Rita og Kurt, er gået i baren, som

er blevet flyttet op i den anden ende af lokalet, så der er blevet mere plads

i køkkenet. De efterlyser frivillige, som vil give en hånd med engang i mellem.

Efter spisningen går snakken, der

spilles kort, rafles osv.

I køkkenet står Carla og Rita på

skift. De vil dog gerne have et par

til at hjælpe med maden nogle

af gangene, så de også selv kan

være med som gæster.

- Tidligere har vi haft frivillige,

som på skift lavede maden, så vi

i bestyrelsen ikke skal stå i køkkenet

hver gang. Det håber vi at

kunne få igen, siger de tre bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der er nogle, der har lyst,

kan de henvende sig til bestyrelsen.

Der er plads til 45 spisende gæster i ”Hyggeren”, og her er rigtig hyggeligt.

Bestyrelsen har netop været i gang med en mindre renovering.

7


Attraktive boliger - tæt ved

Afdeling 9 og 10 har gode og børnevenlige boliger, - de billigste i Ungdomsbo

Af Lydia Lund Rasmussen

De bor tæt ved skov og strand, og

der er heller ikke langt til indkøbsmuligheder,

så der er stor rift

om at komme til at bo i afdeling

9 og 10.

De 126 lejligheder i afdeling

9 blev bygget i 1969, og de har

adresse på Fyrparken 14-40. Der

er tale om blokke i tre etager.

De 65 lejligheder i afdeling 10

blev bygget i 1971, og de ligger

på Jerrigsvej, Karl Andersens Vej,

Topsand og Strandvænget. Her

Jan Andresen og Kurt Olsen (th.) foran rækkehusene i afdeling 10. Arkitektonisk

er husene meget specielle, bygget i tre plan. (Foto: Uffe Bølling)

8

er det sammenbyggede huse i tre

plan med have.

Begge steder har der været

renoveringer igennem de seneste

år, så det er flotte lejligheder.

Men samtidig kan man bryste

sig af, at økonomien er i orden i

begge afdelinger, og de er de billigste

i Ungdomsbo.

Kurt Olsen har været formand

siden 1988, og han flyttede med

sin familie ind i lejligheden Fyrparken

26 i 1980. Her er de stadig

meget glade for at bo, og udsigten

kan ikke findes bedre. Der er

hele indsejlingen til Esbjerg, og

fra altanen kan de se ind over

byen.

Jan Andresen har også været

med i bestyrelsen i mange år, og

han har boet med sin familie på

Karl Andersens Vej 76 siden 1975.

- Vi har et lille problem i afdeling

10, fordi lejlighederne ikke

er handicapvenlige. Der er mange

trapper, derfor er udskiftningen

måske lidt større, men der står på

den anden side mange på spring

for at komme ind. Det er store

og børnevenlige lejligheder, og

ventelisten er lang, fortæller Jan

Andreasen.

De mange børn i de to afdelinger

betyder også, at der er

stor opbakning til de tre årlige

arrangementer: fastelavn, børneudflugt

og julebanko for børn. Til

julebankoen laver man f. eks. ca.

80 godteposer.

- Alle arrangementer laves i

samarbejde med afdelingerne

26-29. Vi har tilbudene med børn,

og de har pensionist udflugten,

fortæller de to bestyrelsesmedlemmer.


skov og strand

Jan Andresen kunne dog også

godt tænke sig også at lave en

form for gadefest, hvor man

mødtes på græsplænen med sin

madkurv.

Afdelingerne kan fremvise en

særdeles aktiv billardklub. Der er

70 medlemmer – både kvinder og

mænd – og der er flere på venteliste.

Der kan spilles hele dagen

indtil kl. 23, og de mange pokaler

vidner om en seriøs indstilling til

sporten. Der er både dame- og

herrehold, som tager rundt til

diverse turneringer og kommer

hjem med særdeles gode resultater.

Afdeling 9 er sammen med

afdelingerne 40-26-29-21 med i en

storskraldsordning.

- Det har virkelig været en stor

økonomisk gevinst. Sidste år

kostede det os kr. 7.400,-, og jeg

tror, vi sparer omkring 100.000,-

om året, så det er noget, vi kan

mærke, fortæller Kurt Olsen.

- Jeg synes opbakningen til

storskraldsorden er stor, men selvfølgelig

er der da småproblemer,

som skal løses hen ad vejen.

- Men ellers har vi ikke de

store problemer at slås med i de

to afdelinger, og vi har dygtige

viceværter, som holder det rigtig

pænt, er de to bestyrelsesmedlemmer

enige om.

De er også enige om, at projektet

med at bygge en etage

ovenpå afdeling 9 er spændende.

- Men lad os nu se, om det overhovedet

kan realiseres. Men ideen

er da god, så vi er positive og ser

da frem til at få flere lejligheder i

afdeling 9.

Afdeling lund&co annonce 9, hvor der 11/02/05 måske skal 9:13 bygges Side attraktive 1 boliger på toppen.

Lækkert webdesign...

- klik ind på www.lund-co.dk

www.lund-co.dk

print · web · kommunikation

9


FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A / S

10

Er dit køkken lidt slidt, behøver du ikke investere i et helt nyt

køkken.

Der er en billigere løsning. Giv skuffer og skabslåger ny slidbane

i form af ny fi nér. – Og samtidig skifte til en ny træsort.

Det lille mirakel klarer vi hos fi rmaet Jørgen Jensen, Sædding

fi nércentral.

Vi giver slidte låger og skuffer ny slidbane i form af fi nér, som

skæres af træstammer, vi selv importerer.

Vi har alle klassiske træsorter som

ask, eg, ahorn, mahogni og

palisander.

Det koster kun mellem 4.000

og 6.000 kroner at få ”et

nyt køkken”. Eller knap kr.

200,- pr køkkenlåge.

Vi klarer også nye

skabslåger til badet,

garderoben og entréen.

Ring til snedkermester

Kenn Schell Andersen

Tlf. 75 15 07 71

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

JØRGEN JENSEN

TØMRER OG SNEDKER - SÆDDING FINERCENTRAL A/S

SNEDKERVEJ 2, 6710 Esbjerg V - TLF. 75 15 07 71

Østre Havnevej 4 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 18 01 11

Medlem af Tech Sam Gruppen

Trappenyt ønsker alle

beboerne en glædelig

jul og et godt nytår


Afdeling 1

Henrik Jørgensen, Toftsvej 40

Fie Elleskov, Toftsvej 24

Jacob Meier, Toftsvej 46

Afdeling 2

Flemming Guldberg Sørensen,

Palnatokes alle 31

Lene Sørensen, Hermodsvej 29

Kirsten Petersen, Hermodsvej 29

Gerda Jensen, Hermodsvej 27

Verner Jeppesen, Palnatokes alle 27

Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 3

Orla Pedersen, Palnatokes Allé 13

Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13

Erik Jensen, Palnatokes Allé 5

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 4

Karna Møller, Hermodsvej 11

Lillian Sibbert, Hermodsvej 7

Erik Sibbert, Hermodsvej 7

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 5

Mai-Britt Skov Jensen,

Sp. Møllevej 295

Poul Majland, Sp. Møllevej 279

Tom Sørensen, Nellikevej 14

Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld.

1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.30

Afdeling 6-7-37

Ole Antonsen, Platanvej 11

Søren Egdal, Platanvej 11

Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A

Mustafa Samanci,

Bøndergårdsvej 5 A

John Hansen, Platanvej 9

Beboerkontor: Skolebakken 66, st.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Ta’ ud & gem

Afdelingsbestyrelser

Afdeling 8

Elva Lyth, Stengårdsvej 90

Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90

Carsten Jægum, Stengårdsvej 90

Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 9-10

Kurt Olsen, Fyrparken 26

Walther Thinnesen, Fyrparken 28

Jette Thinnesen, Fyrparken 28

Jan Andresen, K. Andersens Vej 76

Basil Enas, K. Andersens Vej 50

Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.

1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 11

Birgit Bossen, Sneumvej 107

Birthe Andersen, Sneumvej 65

Tove Lyngsø, Sneumvej 41

Afdeling 12

Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A

Lis Iversholt, Sneumvej 15 E

Nadia Svenningsen, Sneumvej 29 A

Afdeling 13

Egon Hansen, Stengårdsvej 120

Lars Jeremiassen, Stengårdsvej 120

Ismail Omar, Stengårdsvej 142

Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.

1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14

Joan Sandholm, Stengårdsvej 44

Ernst Petersen, Stengårdsvej 30

Per Hansen, Stengårdsvej 30

Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44

Aydrus Osman Ahmed,

Stengårdsvej 26

Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 15

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14

Gunnar Vindelev, Stengårdsvej 12

Alexander Jakobsen, Stengårdsvej 12

Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld.

1.torsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 17

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 18

Henning Jessen, Stengærdet 88

Jack Melchior, Stengårdsvej 203 E

Hardy Jensen, Stengårdsvej 229

Per Hansen, Stengårdsvej 49

Arne Schlie, Stengårdsvej 69

Beboerkontor: Stengårdsvej 203

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 20

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 21

Kaj Hansen, Thulevej 154

Helle Christensen, Thulevej 418

Henriette Langvad, Thulevej 292

Robert Sølberg, Thulevej 392

Vibeke Hansen, Thulevej 122

Beboerkontor: Thulevej 4

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 26-29

Henning Rømer Radoor,

Fyrparken 180

Bente Nielsen, Fyrparken 322

Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H

Ernst Pedersen, Fyrparken 154

Claus Guldager, Fyrparken 496

Beboerkontor: Fyrparken 348

1.tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 27 (Fanø)

Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30 C

Elsebeth Pedersen,

Kallesbjergvej 22 A

Mette B. Lauritzen,

Kallesbjergvej 32 A

11


Afdeling 28 (Fanø)

Lizzi Lykke Petersen,

Niels Engersvej 10 B

Lise Sønnichsen Jensen,

Niels Engers Vej 10 D

Lis Bendixen, Niels Engers Vej 12 C

Afdeling 32

Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A

Rosa Petersen, Skjoldsgade 4

Per Hornbæk, Finsensgade 18

Afdeling 34

Kirsten F. Petersen,

Grundtvigs alle 58 A

Anette Sørensen, Storegade 79

Willy Gadgård, Grundtvigs alle 58 A

Afdeling 35

Jan Toft, Nygårdsvej 38

Eva Hansen, Nygårdsvej 36

Helle Lauritzen, Nygårdsvej 46

Afdeling 40

Anja Harreby,

Tvillingernes Kvarter 48

Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 118

Lilian Nielsen, Tvillingernes Kvt. 162

Claus Andersen,

Tvillingernes Kvarter 98

Birgit Vad, Tvillingernes kvarter 142

Afdeling 42

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44

Laila Poulsen, Islandsgade 58

Ellen Hørup, Islandsgade 54

Christa Jensen, Islandsgade 58

Afdeling 45

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 46

Kirsten Palmstrøm, Finsensgade 7

Egon Kruse, Finsensgade 7

Marie Houmøller Jørgensen,

Finsensgade 7

12

Afdeling 47

Kjerstine Lildholdt, Østergade 62 C

Dora Pedersen, Østergade 62 D

Aase Kamstrup, Østergade 62 E

Afdeling 48-49

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 51

Tom Jeppesen, Finsensgade 9

Marie Olesen, Finsensgade 9

Anna Birgit Hansen, Finsensgade 9

Afdeling 53

Mona Falk, Ringen 75

Sonja Vandborg, Ringen 75

Susanne Eriksen, Ringen 79

Afdeling 54

Erik Fløjstrup, Østergade 48

Jytte Møller Kristensen,

Østergade 48

Lisbeth Frederiksen, Østergade 50

Afdeling 55

Lene Madsen, Norgesgade 36

Eva Jensen, Østergade 19

Sanna Thomsen, Norgesgade 32

Hovedbestyrelse

Claus-Peter Aanum, Karl Andersens Vej 42, formand

Berit Skanderup, Kallesbjergvej 22 F, næstformand

Hanne Laursen, Stengårdsvej 161

Knud Larsen, Nygårdsvej 41a

Søren Egdal, Platanvej 11

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Erik Fløjstrup, Østergade 48

Afdeling 56-59 (Fanø)

Kristian Kruse, Lærkevej 19

Asgerd Andersen, Lærkevej 23

Annette Kierkegaard, Lodsvej 63

Afdeling 67

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 75

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 80

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 92

Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2

Truels Sørensen, Vølundsvej 2

Marie Madsen, Vølundsvej 2

Træffetid

Afdelingsbestyrelser og beboere har mulighed for

at træffe foreningens formand, eller hvis han er

forhindret, et andet medlem af hovedbestyrelsen

Træffetiden er: Hver torsdag kl. 15-17 på kontoret, Nygårdsvej 37


Varmemester oversigt

Bjarne Vilster

Grundtvigs Allé 58 A, kldr.

Telefon 75131230

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Gerd Nielsen

Platanvej 15

Telefon 75131436

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Susanna Lauridsen

Spangbjerg Møllevej 62

Telefon 75453485

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 11:30 - 12:00

Torsdag tillige kl. 15:00 - 16:00

Michael Riber

Østergade 62 A

Telefon 75453950

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

PROJEKT NYT•PROJEKT NYT•

Stengårdsvej:

Projektmedarbejder

Jette Sejerup

Stengårdsvej 163, tlf. 75 15 65 81

www.proesbjerg.dk

Syrenparken:

Projektmedarbejder

Peter Rostgård

Egehuset, Egelunden 2,

tlf.: 75 14 00 23, mobil: 3065 0129

Brian Skytte

Hermodsvej 31, Indg. gavlen

Telefon 75134621

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Jan Bøhlers

Spangbjerg Møllevej 289, kldr.

Telefon 75141115

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Allan E. Nielsen

Stengårdsvej 163

Telefon 75145459

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Freddy Krogager

Stengårdsvej 84, kldr.

Telefon 75145456

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 10:00

Per Bylund

Fyrparken 348

Telefon 75152327

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00-10:00

Hans Hansen

Tvillingernes Kvarter 88

Telefon 75157535

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Henning Skaarup

Thulevej 104

Telefon 75151705

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Kristen Sørensen

Kallesbjergvej 28 E

Telefon 75162673

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Miljøstationen

Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89 · mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: mandag kl. 14.00-15.00 · torsdag kl. 14.00-17.00

Åben: mandag-onsdag-torsdag kl. 9.30-15.00

tirsdag kl. 9.30-16.30 . Fredag lukket

Storegade 222 · Mobil 21 41 44 70

Telefon 76 14 14 90 · Telefax. 76 14 14 91

e-mail: jobshop@ungdomsbo.dk

jobshop.ungdomsbo.dk

13


14

Oversigt over hotelværelser

FYRPARKEN

(nr. 14-40) 14 stk.

Henv. til Per Bylund

Fyrparken 164,

tlf. 75 15 23 27

Mandag-fredag kl. 9.00-10.00

PLATANVEJ

(nr. 1 og 7) 2 stk.

Henv. til Kaj Thrane

J.L. Heibergsalle 7,

tlf. 75 13 84 87

RINGEN

(nr. 73 kld.) 1 stk.

Henv. til Hans Kristensen

Ringen 75, st.,

tlf. 75 13 62 60

Festsale

Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Rita Thuesen,

Fyrparken 14,1,

tlf. 75 15 11 01,

Træffetid: kl.17.00-19.00.

Fyrparken 170 · Afd. 26-29

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Åge Holst Olesen,

Fyrparken 146, tlf. 75 15 59 72.

Udlejes kun til beboere i afd. 9, 10, 26, 29

Træffetid: Tirsdag kl. 18.00-19.00.

Hedelundvej 120 · Afd. 80

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ varmemesterkontoret,

tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9.00-9.30.

Udlejes kun til beboere

i afd. 80 og afd. 17.

Islandsgade – afd. 44

Plads: 15 personer

Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf. 75

45 39 50

Træffetid: Kl. 9.00-9.30

Udlejes kun til beboere i afd. 44

Kallesbjergvej · Afd. 27-58

Plads: 60 personer.

Udlejning v/ Berit Jensen,

tlf. 75 16 23 51.

Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø

SNEUMVEJ

(nr. 69) 2. stk.

Henv. til Tove Lyngsø

Sneumvej 41,

Tlf. 75 17 60 71

STENGÅRDSVEJ

(nr. 52 kld.) 4 stk.

Henv. til Annelise Scollert,

Stengårdsvej 44,

tlf. 28 29 39 85

Ingen henvendelser i weekenden.

STENGÅRDSVEJ

(nr. 120 mf.) 2 stk.

Henv. til Charlotte Burow

Stengårdsvej 120 st.tv.,

tlf. 21 17 07 02/23 27 80 27

Mandag-fredag kl. 17.00-19.00

Nygårdsvej 41 kld. – afd. 32

Plads: 40 personer

Udlejning v/Ungdomsbos kontor

Tlf. 76 13 50 50

Udlejes kun til beboere i afd. 32

Platanvej 15 · Afd. 37

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Heidi Antonsen,

Plantanvej 11, tlf. 75 13 07 26

Træffetid: Efter kl. 13.00.

Toftsvej 24, kld. – afd. 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning v/ Halvor Rasmussen

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05

Udlejes kun til beboere i afd. 1.

Spangsberg Møllevej 301 · Afd. 5

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,

Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31.

Træffetid: Mandag kl. 19-21.

Udlejes kun til beboere i afd. 5.

Sneumvej 17E – afd. 12

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Irene Svenningsen

Sneumvej 29A, tlf. 75 17 56 12

Kun beboere i afdeling 11+12

Stengårdsvej 163 · Afd. 18

Plads: 70 personer.

Udlejning v/ Bjarne Nielsen

Stengårdsvej 165,

tlf. 75 14 09 50

Træffetid: kl. 13.00-19.00

Udlejes kun til beboere

på Stengårdsvej.

THULEVEJ

(nr. 140) 4 stk.

Henv. til Kaj Hansen,

Thulevej 154,

tlf. 60 82 89 99

Mandag-torsdag kl. 17.00-18.00.

TORVEGADE

(nr. 49 kld.) 1 stk.

Henv. Ungdomsbos kontor

tlf. 76 13 50 50

PRISER

Kr. 150,- 1. nat

Kr. 125,- for efterfølgende nætter

Kr. 500,- pr. uge

Kr. 1.700,- pr. måned

Der tillægges moms i afd. 9.

Str. Kirkevej 133, kld. – afd. 2-3-4

Plads: 25 personer

Udlejning v/ Jonna Jørgensen

Palnatokesalle 25 2.tv., tlf. 29 29 91 11

Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.

Thulevej 448 · Afd. 21

Plads: 45 personer.

Udlejning v/ Kaj Hansen,

Thulevej 154, tlf. 60 82 89 99

Træffetid: Mandag-torsdag kl. 17.00-18.00.

Torvegade 49 - afd. 20

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Lis Olesen

Torvegade 49 st. 3. tlf. 40745900

Udlejes kun til beboere i afdelingen.

Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40

Plads: 90 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Tvillingernes kvt. 90 · Afd. 40

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Vølundvej 2 – afd. 92

Plads: 30 personer

Udlejning v/ Lillian Hjort Jensen

Vølundvej 2 tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboere i afd. 92

Østergade – afd. 54

Plads: 15 personer

Udlejning v/Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboere i afd. 54


Ny spændende side på nettet

www.esbjergbolig.dk er den nye internetside fra Esbjergs fem boligforeninger

15. september 2007 kom boligforeningernes

nye internetside i

en ny udgave med nyt layout og

flere faciliteter.

Blandt andet finder du nu

varmemesters kontaktoplysninger

under de enkelte afdelinger og

nye bykort med luftfoto. Men det

slutter slet ikke her, fortæller ITansvarlig

Claus Oehlenschlæger

Der arbejdes videre i boligorganisationerne

med flere forskellige

Hvor finder jeg en ny lejebolig i Esbjerg?

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvordan kommer jeg på venteliste?

og så videre ..

Spørgsmålene er mange.

Svarene findes på boligportalen

www.esbjergbolig.dk

fra Esbjergs Boligforeninger

projekter, blandt andet et smsmodul.

Det betyder, at man kan

tilmelde sig via sin mobiltelefon

og få tilbudt ledige boliger via

SMS.

Esbjerg Kollegieforening vil også

i år 2008 blive en del af samarbejdet.

På ungdomsbo.dk, som er en del

af esbjergbolig.dk, arbejdes der

endvidere på, at ledige boliger og

nyheder kan sendes via e-mail.

Her er også en nyhedsmodul,

som løbende bliver opdateret,

så du her får senest nyt fra Ungdomsbo.

Her finder du blandt andet

også Beboerbladet Trappenyt.

Kik ind på www.esbjergbolig.dk

som over 10.000 andre gør hver

måned.

Et samarbejde mellem Arbejdernes

Boligforening, Boligforeningen ’32,

Boligforeningen Fremad, Esbjerg almennyttige

Boligselskab og Boligforeningen

Ungdomsbo.

15


• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

16

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. kloakmester

Aut. VVS installatør

TV inspektion

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Silkeborg

Randers

Århus

Esbjerg

Horsens

Aalborg

Fredericia

Vejle

Viby J

Padborg

DAI Gruppen A/S

Arkitekter MAA

Ingeniører FRI

Smedegade 23

6701 Esbjerg

Telefon 7512 7999

Fax 7513 4456


Kridthuset

En kæmpe der skal ned

En kæmpe, der skal ligge ned.

Grunden dertil er:

Økonomi, penge, penge og atter penge.

Magten er:

Ungdomsbo, kommunen og landsbyggefonden.

Det har kostet penge, - mange penge.

Tomme lejligheder og tilbageblivende

tomme mennesker.

Alt var kørt tom.

Tom for ideer

sælge det?

Nej, hvem vil købe noget, der har stået tomt i lang tid.

Skallen er krakeleret.

Mennesket er ligeså.

Kæmpen skal ligge ned.

Det kostede at bygge den op,

at rejse kæmpen op.

Nu koster det at lægge kæmpen ned.

Gynger og karruseller, måske jaaa.

En kæmpe skal ned

nogle vil fælde en tåre, andre vil tænke en tanke,

men ned skal den, Kæmpen.

En kæmpe skal ned

en kæmpe skal ligge ned.

NB

Nogle sagde engang, tænk hvis

man skulle rive dette hus ned

bare for at bygge et nyt.

Det er da synd.

CAJUS

Sommerland Syd

Lørdag den 25. august var to

busser fyldt med beboere på tur

til Sommerland Syd.

Vi startede fra Museumspladsen.

Vejret var ikke det bedste,

det var overskyet og halvkoldt.

Ankommet til sommerland

spredtes vi for alle vinde, så hver

især kunne foretage sig det vi

gerne ville.

Efterhånden blev vejret lidt

bedre, men en enkelt regnbyge

undgik vi ikke, det var dog ikke

nok til, at man ikke kunne benytte

de mange aktiviteter, der

er i sommerlandet.

Kl. 16.00 gik turen igen mod

Esbjerg, og beboerne skal roses

for at være der til tiden, så vi

Sommerspil

i Varde

Der var 50 beboere med på

turen til sommerspil i Varde,

som i år var stykket ”Midt

om natten”.

Vi startede kl. 19.00 på Museumspladsen,

og var retur

kl. 23.30

Alle fik en god oplevelse.

”Midt om natten” er en

fortolkning og musik af Kim

Larsen. Godt opført af de

medvirkende.

Og det var tørvejr!

Alt i alt en god tur, som

mange udtrykte ønske om, vi

skal gentage til næste år.

Fritidsudvalget er altid

glad, når vores tilbud er en

god oplevelse for beboerne.

Tak til alle, der var med.

Egen Hansen

Fritidsudvalget

rettidigt kunne køre hjemad

igen.

Alt i alt en god tur der forløb

uden uheld. En tak til alle deltagerne,

der sluttede op om vort

arrangement.

Fritidsudvalget

17


Glade for at bo på Stengår

Ægtepar solgte huset i Brejning for at nyde pensionisttilværelse i nærheden at familien.

Af Lydia Lund Rasmussen

Det er bare så dejligt at bo her!

Det var noget af et skift, som

ægteparret Anne Lis Trolle (69) og

Poul Sørensen (71) foretog sig, da

de efter 40 år i Brejning ved Vejle

for godt to år siden flyttede til

Stengårdsvej 181 i Esbjerg.

- Men vi har ikke fortrudt et

eneste øjeblik. Vi er faktisk blevet

positiv overrasket, både over

lejligheden, omgivelserne og den

modtagelse, vi har fået i det sydvestjyske,

fortæller ægteparret.

De valgte Esbjerg, fordi deres

eneste søn bor her med sin familie,

så fynboen og skagboen er

nu havnet i den vestligste del af

landet.

Poul Sørensen var langt forud

for sin tid, da han var ung, for

han gjorde dengang, som de

unge gør nu: rejste ud i verden

for at arbejde og opleve andre

kulturer.

Da han kom hjem igen måtte

han opgive drømmen om at blive

18

landmand, og valgte derfor at

rejse til København for at få en

uddannelse. Her mødte han Anne

Lis, og de har begge i mange år

arbejdet på et beskyttet værksted

i Brejning.

Anne Lis Trolle og Poul Sørensen er

glade for deres lille have, som de

nyder at gå og pusle i. Men ved siden

af har de også hverdagen fuld

af andre aktiviteter. Kalenderen er

fuldt optaget.

- Vi havde et stort hus og en

stor have, så vi var klar over, at vi

skulle væk, mens det endnu var

tid og kræfter til at skabe en ny

tilværelse, og vi ville bl.a. gerne

være tættere på vore børnebørn.

- Pludselig gik det meget hurtigt,

og vi kunne få lejligheden

her, så vi skyndte os at slå til.

- Vores søn sagde godt nok: ”da

ikke på Stengårdvej”, men vi kan

slet ikke genkende det dårlige

image, området har, siger Anne

Lis Trolle og Poul Sørensen.

- Her er jo stille og roligt. Der

har ikke været optræk til noget

som helst ubehageligt i de godt

to år, vi har boet her. Det er en

rigtig skøn lejlighed, og vi har en

- Vi er glade for vores lejlighed på Stengårdsvej, siger Anne Lis Trolle og

Poul Sørensen. Her er stille og roligt og masser af luft omkring os, og så er

vi blevet modtaget med åbne arme i Esbjerg.


dsvej

lille dejlig have. Vi har luft omkring

os.

- Det er tæt på byen, tæt på

indkøbsmuligheder og tæt på

skoven. Det er tæt på vores søn

og hans familie, ja, vi har det hele

her.

- Men er det ikke svært at skaffe

sig nye bekendtskaber?

- Vi har følt os meget velkomne.

Alle er så åbne og snakker til os.

Vi spiser bl.a. i fælleshuset to

gange om ugen. Der er så mange

spændende tilbud i byen, som vi

kan deltage i, fortæller parret,

der holder meget af at gå til koncerter:

musikhuset, musikkonservatoriet,

festugen og Byparken.

- Jo, der er rigtig mange tilbud,

og jeg kom ret hurtigt med i et

orkester, fortæller Poul Sørensen,

der spiller harmonika. Det førte

så også til at han kom med på et

gymnastikhold.

- Ja, vi er kommet dertil, at

der ikke er plads til mere i vores

kalender.

Anne Lis Trolle skal også have

tid til sin slægtsforskning, og når

Poul Sørensen trænger til luft,

tager han knallerten og kører på

havnen for at se på skibe eller ud

til slusen.

Parret har tidligere haft egen

båd, men det er nu opgivet, så i

stedet nyder Poul Sørensen turene

på knallerten for at få lidt havluft

og se på bådene.

- Vi føler, vi har fået en rigtig

god tilværelse her på Stengårdsvej.

Her føler vi os hjemme, og vi

nyder, vi bare kan sende bud efter

viceværten, når der er noget, der

skal laves.

- Det var et godt valg, vi traf,

fastslår Anne Lis og Poul Sørensen

Vælgermøde

på Stengårdsvej

Alle ni opstillede partier var repræsenteret, da der torsdag den 8.

november var vælgermøde i festsalen på Stengårdvej.

Omkring 50 vælgere var mødet op. Her var både unge og gamle,

danskere og nydanskere i en skøn blanding.

Spørgsmålene fra salen var mange, og desværre blev der ikke tid

til at besvare alle spørgsmål, idet der kun var afsat halvanden time

til vælgermødet (kl. 16.30-18.00), og mange af kandidaterne skulle

videre til nye arrangementer.

Vælgermødet var arrangeret af JobShop, projektkontorerne og

Integrationsrådet fra Esbjerg Kommune.

På valgdagen tirsdag den 13. november 2007 tilbød JobShop og

projektkontorerne valgbus til afstemningsstederne.

19


Gitte - ny piccoline

Ungdomsbo har ansat fleksjobber i piccolinejob

Ungdomsbo har fået ny piccoline.

Det er Gitte Christensen (50), som efter en måneds prøvetid

blev fastansat 1. november 2007.

Hun er ansat i et fleksjob, og hver eftermiddag går hun ”til

hånde” i administrationen.

Hendes opgaver er nemlig meget vidtfavnende. Det er lige

fra posten, der skal ud - til beboermapper der skal pakkes og

opvaskemaskinen, der skal tømmes, samt kaffen der skal på

bordet til bl.a. redaktionsudvalget. Der er desuden ture ud af

huset, i banken og div. indkøb.

- Jeg er rigtig glad for mit nye job. Det sociale samvær betyder

meget for mig, og her i Ungdomsbo er tonen rigtig god.

Her er plads til en god humor, så det er rart at arbejde her,

siger Gitte Christensen.

Gitte er kontor-uddannet, og hun har prøvet lidt af hvert,

før hun blev visiteret til et fleksjob, bl.a. på grund af en dårlig

skulder.

- Jeg dyrker meget idræt, bl.a. som cykelrytter og løber – alt

samme på motionsplan – men det er medvirkende til, at min

helbredssituation bliver væsentlig forbedret, fortæller Gitte

Christensen, der har en hjemmeboende søn på 19 år.

20

Gitte Christensen i gang med at sortere post

Tlf.: 75 45 33 22


” Idé-blokken”

Undgå skader af gulvet i køkkenet

ved afrimning af skabsfryser:

Afrimning af fryser

1. Åben fryselågen og fjern nederste pynteliste

hvis en sådan forefindes.

2. Træk dryptuden helt ud. (er udformet

forskelligt alt efter model og årgang)

3. Balje eller grøntsagsskuffe til smeltevandet

stilles på håndklæder eller

viskestykker for at skåne gulvet.

4. Se til afrimningsprocessen med korte

mellemrum og udskift evt. håndklæder

eller viskestykker, hvis disse er blevet

våde af smeltevand.

21


Trappenyt

Nr. 4/2007 - 47. udgave

Redaktion:

Knud Larsen (ansvarshavende)

Nygårdsvej 41A, 1.tv.

6700 Esbjerg

Tlf. 75 14 44 94

E-mail: kesola@esenet.dk

Inger Tingberg, afd. 8

Irene Svenningsen, afd. 12

John Hansen, afd. 6-7-37

Henning Jessen, afd. 18

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24,

Mobil 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 3.900

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

25. februar 2008.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

9. januar 2008.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8-15

to. fra kl. 8-17

fr. fra kl. 8-13

Kontorets åbningstid:

mandag-fredag kl. 10.00-12.30

Torsdag tillige kl. 14.30-17.00

22

Tillykke til

Udlejningsassistent

Marian Andreasen

har 25 års jubilæum

den 9. december 2007

Udlejningsassistent

Wini Nielsen

har 30 års jubilæum

den 1. januar 2008

Varmemester Freddy Krogager

har 20 års jubilæum

den 15. februar 2008

25 år i Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i

samme lejlighed i Ungdomsbo

i 25 år.

John Jensen

Østergade 64, 2 tv

(flyttet ind 1. december 1982)

Sonja Snitgård

Fyrparken 26, 1 tv

(flyttet ind 15. december 1982)

Lissy Brunhøj

Fyrparken 342

(flyttet ind 15. december 1982)

Carl Andersen

Hermodsvej 45, 1 tv

(flyttet ind 15. januar 1983)

Th. Therkildsen

Fyrparken 350

(flyttet ind 15. januar 1983)

Jens Andersen

Sp. Møllevej 287, st. th.

(flyttet ind 1. februar 1983)

John Lentz

Stengårdsvej 59

(flyttet ind 1. februar 1983)

Mette Mierelle

Thulevej 160

(flyttet ind 1. februar 1983)

John Rexen

Fyrparken 422

(flyttet ind 15. februar 1983)

50 år i Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i

Ungdomsbo i 50 år:

Eivind Dahl Sørensen,

Stengårdsvej 24, 2. sal

(flyttede ind på Toftsvej 1. juni

1957)

Betty Nissen,

Skjoldsgade 6, 1. sal

(flyttede ind på Toftsvej 1. oktober

1957)

Kirsten Werenberg,

Palnatokes Alle 17, st.

(flyttede ind på Str. Kirkevej 133

1. november 1956)

Elva Nielsen,

Hermodsvej 25, 1. sal

(har boet i samme lejlighed

siden 1. juli 1957)

Jonna Kristensen,

Fyrparken 376

(flyttede ind på Str. Kirkevej 133

1. september 1957)

Jubilarerne fejres på

Ungdomsbos kontor

6. december 2007


tapdrups tegnestue

Arkitektfirmaet Tapdrups Tegnestue

Skjoldsgade 74

Telefon 75 13 11 11

Fax 75 45 97 37

6701 Esbjerg

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

Nøgler og

låsesystemer

Alt i låse

Gittersikring

Pengeskabe

Dørlukkere

Åbningstider:

800-1630 , lørdag lukket

Døgnvagt:

75 12 36 66

Oplukning af låse

Helgolandsgade 9

6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 36 66

Fax 75 45 35 32

E-mail: elt@email.dk

Homepage: www.elt.dk

SIKRINGS

autoriseret af

CENTER

autoriseret af

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

23


Få 7 rigtige...

Gæt og vind

1. Hvad hedder den nye medarbejder i Gadehjørnet? ______________________________

2. Hvem er formand for afdeling 9 - 10? ____________________________________

3. Hvor holder klubben ”Hyggeren” til? ____________________________________

4. Hvor har Anna Lis Trolle og Poul Sørensen tidligere boet? ___________________________

5. Hvem er ny piccoline på Ungdomsbo? ____________________________________

6. Hvor mange har boet i Ungdomsbo i 50 år? __________________________________

7. Hvem har 1. januar 2008 været ansat i Ungdomsbo i 30 år? __________________________

(svarene finder du ved at læse bladet)

Navn ______________________________

Adresse ____________________________

Kuponen indsendes senest 7. januar 2008 til:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på kr. 125,- 100,- 75,

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:

1. præmie: Jørgen S. Bækdahl, Fyrparken 446

2. præmie: P. H. Hornbæk, Finsensgade 18, 1.th.

3. præmie: Mona Jensen, Stengårdsvej 96, st. tv.

More magazines by this user
Similar magazines