Skoletjenesten - Grundskolen - BUFnet - Københavns Kommune

skoletjenesten.dk

Skoletjenesten - Grundskolen - BUFnet - Københavns Kommune

KUNST

ARKITEKTUR

DESIGN

KULTURHISTORIE

NATURVIDENSKAB


FILM

MUSIK

TEATER

DANS

#29 SKOLEÅRET 2012/13 UNDERVISNINGSTILBUD TIL GRUNDSKOLEN


INDHOLD

KULTURHISTORIE

Arbejdermuseet 3

Bakkehusmuseet 4

Bornholms Museum 4

Cirkusmuseet 5

Danmarks Tekniske Museum 5

Davids Samling 6

Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot 6

Greve Museum 8

Karen Blixen Museet 9

Koldkrigsmuseum Stevnsfort 10

Kulturcentret Assistens 10

Københavns Befæstning 11

Københavns Museum 12

DieselHouse 14

Medicinsk Museion 14

Brede Værk 15

Frilandsmuseet 16

Nationalmuseet 17

Nordatlantens Brygge 23

Politimuseet 24

Roskilde Museum 24

Sagnlandet Lejre 28

Orlogsmuseet 31

Tøjhusmuseet 31

Sydvestsjællands Museum 32

Vikingeskibsmuseet 33

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

ARKEN Museum for Moderne Kunst 35

Dansk Arkitektur Center 36

Den Frie Udstillingsbygning 37

Designmuseum Danmark 38

Skoletjenesten # 29, august 2012

© Skoletjenesten 2012

Oplag: 16.000. ISSN: 1398-0157

Skoletjenesten

Artillerivej 126, 5. sal

2300 København S

Tlf.: 32 68 73 50

skoletj@skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk

Gl Holtegaard 39

Storm P. Museet 39

J. F. Willumsens Museum 40

KØS Museum for kunst i det offentlige rum 40

LOUISIANA Museum for Moderne Kunst 41

Museet for Samtidskunst 42

Nikolaj Kunsthal 42

Ny Carlsberg Glyptotek 44

Sorø Kunstmuseum 44

Statens Museum for Kunst 45

Thorvaldsens Museum 48

FILM · MUSIK · TEATER · DANS

Det Danske Filminstitut Film-X 49

Buster Filmfestival for Børn og Unge 50

Mute Comp. Physical Theatre 50

Revymuseet 50

Det Kongelige Teater 50

DR Symfoni Orkestret 51

Teatermuseet i Hofteatret 51

Zebu 51

NATURVIDENSKAB

Danmarks Akvarium 53

Esrum Kloster og Møllegård 54

Experimentarium 56

GeoCenter Møns Klint 57

NaturBornholm 57

Botanisk Have 58

Geologisk Museum 58

Zoologisk Museum 59

Sund og Science – KU 59

Zoologisk Have 60

Redaktion: Poul Vestergaard (ansv.), Pia Justesen, Ulla Madsen og Kim Hollesen Petersen.

Tekst: Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsansvarlige samt samarbejdspartnere.

Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Foto på forsiden: Jesper Carlsen (stort foto), Lars Skaaning,

Mikal Schlosser, Vikingeskibsmuseet, Anja Hvidberg, DTM. Foto på bagsiden: Zebu.

Tryk: Kailow Graphic.

Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i

Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.


ARBEJDERMUSEET

Rømersgade 22

1362 København K

Tlf. 33 48 03 30,

mandag-fredag kl.10-15.45

www.arbejdermuseet.dk

PÅ AKKORD MED FAMILIEN

SØRENSEN

Hele skoleåret

Eleverne går på opdagelse i udstillingen

om familien Sørensen og dens liv og

hverdag. Vi besøger familien i deres lille

lejlighed, ser en madpakke, der er over

100 år gammel, og prøver kræfter med

datidens arbejdsliv.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

JUL HOS FAMILIEN HANSEN

19. november – 20. december 2012

Eleverne går på opdagelse i familien

Hansens spændende julekuffert fra

1950’erne og i den julepyntede lejlighed

og butiksgade. Til sidst fremstiller de

deres egen julelysedug som i 1950’erne.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 350 kr.

BAGGÅRDENES

BØRNEARBEJDERE

Hele skoleåret

Var der plads til barndom for arbejderbørnene

omkring år 1900? Forløbet

fokuserer på arbejderbørnenes hverdag,

og klassen får mulighed for at prøve

et typisk børnearbejde: fremstilling af

tændstikæsker.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

KOLD KRIG OG KIKSEKAGE

Hele skoleåret

Hvad legede man med i 1950’erne?

Hvorfor havde alle ikke fjernsyn, og

hvad er egentlig en “anderumpe”?

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ARBEJDERMUSEET & ABA.

Forløbet sætter fokus på livet Danmark

i 1950’erne, sådan som det formede sig

for arbejderfamilierne.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

PÅ SPORET AF FAMILIEN SØRENSEN

Hele skoleåret

Eleverne følger den autentiske historie

om familiens vej fra landet og ind til

København. Undervejs arbejder eleverne

med “historieposer”, der gemmer på

spændende oplysninger og opgaver om

familien.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

BYVANDRING:

SLAGET PÅ FÆLLEDEN

Til 31. oktober 2012

Eleverne tages med tilbage til foråret

1871, hvor den spirende arbejderbevægelse

slår rødder på Nørrebro, og

et opgør med det bestående samfund

synes uundgåeligt.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

INDUSTRIARBEJDET

Hele skoleåret

De sidste 150 år har industrien gennemgået

en udviklingsproces fra håndværk

til IT-styrede produktioner. Undervejs har

industrien og industriarbejderne gensidigt

påvirket hinanden i processen.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FOTO: ARBEJDERMUSEET & ABA.

FOTO: ARBEJDERMUSEET & ABA.

KULTURHISTORIE

FAMILIEN SØRENSEN

Hele skoleåret

De samfundsmæssige ombrydninger på

industrialiseringens tid gav grobund for

en ny bevægelse – arbejderbevægelsen.

Forløbet fokuserer på hverdagen,

kønsrollerne og arbejdslivet for arbejderfamilierne.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FARLIG UNGDOM

– DANMARK I 1950’ERNE

Hele skoleåret

I 1950’erne skyller en bølge af amerikansk

kultur ind over Danmark. Begrebet

teenager dukker op og skaber en ny

forbrugergruppe med nye vaner og idéer.

Et sammenstød mellem nyt og gammelt

er på vej.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

KOLD KRIG I 1950’ERNE

Hele skoleåret

Trods forsøg på at holde sig uden for

blokpolitikken bliver Danmark en del af

den vestlige alliance med medlemskabet

af NATO i 1949. Forløbet fokuserer på

krigens betydning for hverdagslivet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 3

FOTO: ARBEJDERMUSEET & ABA.


KULTURHISTORIE

BAKKEHUSMUSEET

Rahbeks Allé 23

1801 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 43 62, kl. 11-16

www.bakkehusmuseet.dk

KNUD LYNE RAHBEK MALET AF CHRISTIAN HORNEMAN, 1814.

FOTO: STUART MCINTYRE.

OPLYSNINGSTIDEN OG

ROMANTIKKEN I DANMARK

Hele skoleåret

Med udgangspunkt i ægteparret Kamma

og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset

beskriver omvisningen livs- og

boligformer i perioden 1780-1830.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr. pr. skoleklasse + 1 kr. pr.

elev i entré.

HVOR GÅR GRÆNSEN?

– om ytringsfrihed på tryk, i tale og

i billeder. Et samarbejde mellem

Bakkehusmuseet, Storm P. Museet

og Revymuseet

Fra 1. august 2012

“Hvor går grænsen?” handler om retten

til at ytre sig og om censur. Eleverne kan

i tværfaglige forløb dykke ned i skelsættende

dele af dansk litteratur, kunst,

historie og samfundsudvikling.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2 timer

BORNHOLMS MUSEUM

Sct. Mortensgade 29

3700 Rønne

Tlf. 56 95 07 35

www.bornholmsmuseum.dk

GULDGUBBERNE – MAGISK GULD?

Hele skoleåret

På Bornholm har vi verdens største fund

af guldgubber. Over 2300 små tynde

guldstykker fra jernalderen med prægede

figurer. Hvad kan de fortælle os om livet

på Bornholm i jernalderen?

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Guide 400 kr. pr. time.

Guide er gratis for bornholmske skoler.

KONGE, KIRKE OG KRIG I

1600-TALLET PÅ BORNHOLM

Hele skoleåret

1600-tallet er en urolig tid med krige,

pest, religiøs ensretning og omvæltninger.

Hvordan tog det sig ud på Bornholm?

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Guide 400 kr. pr. time.

Guide er gratis for bornholmske skoler.

EN DAG I EN KARL OG PIGES LIV

Undervisningsoplægget tilbydes

i Landbrugsmuseet Melstedgårds

sæson medio maj til og med uge 42

Oplev på egen krop arbejdslivet på

landet i 1860’erne – før mekaniseringen

af landbruget i Danmark. Eleverne

bliver kønsopdelt og får kønsspecifikke

arbejdsopgaver.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1200 kr.

CONGO JESPERSEN OG

KOLONISERINGEN AF CONGO

Hele skoleåret

Koloniseringen af Congo i 1800-tallet var

brutal. Mange skandinaver – herunder

flere bornholmere – gjorde tjeneste i

Congo, enten som soldater eller søfolk.

Om kolonialisme og imperialisme.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Guide 400 kr. pr. time.

Guide er gratis for bornholmske skoler.

PRØV AT VÆRE ARKÆOLOG

Hele skoleåret

Prøv at arbejde som arkæolog i Bornholms

Museums interaktive arkæologiske

forsøgsrum. Undersøg, brug laboratoriet,

sold og gå med metaldetektor.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 2 timer / 3 timer

Pris: Guide 400 kr. pr. time.

Guide er gratis for bornholmske skoler.

Det Arkæologiske Forsøgsrum kan

besøges hele året – dog er det i vintermånederne

ikke muligt at solde jord.

Man kan benytte Det Arkæologiske

Forsøgsrum uden guide.

BESAT, BOMBET, BEFRIET OG

BESAT – 2. VERDENSKRIG PÅ

BORNHOLM

Hele skoleåret

Bornholm har en helt unik historie om

2. Verdenskrig. Besat en dag senere,

bombet da krigen var slut, genopbygning

og et år under sovjetisk besættelse!

Desuden en speciel historie om klipning

af tyskerpiger og efterfølgende retssag.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: Guide 400 kr. pr. time.

Guide er gratis for bornholmske skoler.

4 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: BORNHOLMS MUSEUM.

FOTO: BORNHOLMS MUSEUM.


CIRKUSMUSEET

Hovedporten 6

2650 Hvidovre

Tlf. 36 49 00 30

www.cirkusmuseum.dk

CIRKUS KAPUTSKI

Hele skoleåret

Få den fantastiske historie om Cirkus

Kaputski, og kom på Cirkusmuseet og

lav jeres eget cirkus.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 250 kr.

HVAD ER CIRKUS?

Hele skoleåret

Få den bedste start på et cirkusforløb

på Cirkusmuseet, og få svar på, hvad

cirkus er.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr.

CIRKUSWORKSHOP

Hele skoleåret

Cirkus er for alle uanset fysisk formåen

og sproglige kundskaber. Samtidig giver

det fysiske såvel som sociale udfordringer,

hvilket børnene vil opleve i en

professionel ramme.

Målgruppe: 0.-9. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 1250 kr.

CIRKUSFORESTILLING

Hele skoleåret

Lav jeres egen cirkusforestilling under

vejledning af en professionel artist, og

giv eleverne en fantastisk oplevelse.

Målgruppe: 0.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1750 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: EBBE FORUP.

DANMARKS

TEKNISKE MUSEUM

Fabriksvej 25-27

3000 Helsingør

Tlf. 49 22 26 11

www.tekniskmuseum.dk

EVENTYR I KANDESTØBERIET

Hele skoleåret

Vi sidder i et ægte kandestøberværksted,

alt imens vi fortæller eventyret

“Tinhjertet” til lyden af ovnen, der buldrer

i baggrunden. Bagefter får eleverne mulighed

for at støbe deres egen tinsoldat,

som de kan tage med hjem.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 250 kr.

DET ER MIN IDÉ

Hele skoleåret

Hvad er en god opfindelse? Og hvordan

bliver den skabt?

Vi ser nærmere på de mange gode og

dårlige opfindelser, der gennem tiden har

set dagens lys.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 250 kr.

DRØMMEN OM AT FLYVE

Hele skoleåret

Vi taler bl.a. om de første halsbrækkende

forsøg på at overvinde tyngdekraften.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 250 kr.

PAS PÅ DER KOMMER EN BIL

Hele skoleåret

Dette forløb kan anvendes som optakt til

f.eks. Den lille cyklistprøve eller afslutning

på Den store cyklistprøve.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 250 kr.

HJEM, KÆRE HJEM!

Hele skoleåret

I dette undervisningsforløb ser vi på,

hvordan hjemmets teknik har ændret

sig i de sidste 100 år. Vi ser på de mere

nære tekniske ting, vi omgiver os med til

daglig, inden for temaerne husholdning,

hygiejne, kommunikation og underholdning.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 250 kr.

KULTURHISTORIE

OPFINDELSER

Hele skoleåret

Hvad er en god opfindelse? Og hvordan

bliver den skabt? Vi ser nærmere på de

mange gode og dårlige opfindelser, der

gennem tiden har set dagens lys.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 250 kr.

DET SKAL BARE VIRKE!

Hele skoleåret

Hvad sker der, når vi har strømafbrydelse,

og hvad er elektricitet?

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 250 kr.

FRA FJER TIL FLY

Hele skoleåret

Hvad er sammenhængen mellem en fugl

og en flyvemaskine?

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 250 kr.

DAMPENS KRAFT

Hele skoleåret

Dampen var den første energikilde, der

systematisk blev anvendt i maskiner.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 250 kr.

ENERGIKRISEN

Hele skoleåret

Et kontrafaktisk undervisningsforløb om

energi: Hvad nu hvis?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 250 kr.

FOTO: DTM.

www.skoletjenesten.dk · 5


KULTURHISTORIE

DAVIDS SAMLING

Kronprinsessegade 30

1306 København K

Tlf. 33 73 49 49, kl. 10-17

www.davidmus.dk

MINIATUREMALERIERNE OG DEN

VERDEN, DE SKILDRER

1. september – 1. december 2012,

1. februar – 14. juni 2013

Hør om miniaturemaleriernes eventyrlige

og flotte univers – fyldt med helte,

prinsesser og action. Lær om teknikker,

farver og kunstnernes rolle.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

HVAD ER ISLAMISK KUNST?

1. september – 1. december 2012,

1. februar – 14. juni 2013

Hvad er islamisk kunst? Få en spændende

introduktion til den islamiske

verdens imponerende kunsthistorie fra

profeten Muhammads tid og frem til det

19. århundrede.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

FOTO: DAVIDS SAMLING. FOTO: DAVIDS SAMLING.

ISLAM – RELIGIONEN SET GENNEM

KUNSTEN

1. september – 1. december 2012,

1. februar – 14. juni 2013

Spændende omvisning om religionen islam

set gennem kunsten. Fokus vil være

på islams fem søjler, Koranens betydning

og det såkaldte billedforbud. Der vil

blive draget paralleller til kristendommen.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

DEN ARABISKE SKRIFT

1. september – 1. december 2012,

1. februar – 14. juni 2013

Se den arabiske skrift i dens mange vidunderlige

former – fra de tidligste koraner

til monumentale vægdekorationer.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

FABELVÆSNER I ISLAMISK KUNST

1. september – 1. december 2012,

1. februar – 14. juni 2013

Hør om dragen, sfinksen, simurghen

og andre fantastiske skabninger i den

islamiske verdens kunst.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

DET NATIONALHISTORISKE

MUSEUM

PÅ FREDERIKSBORG SLOT

Frederiksborg Slot

3400 Hillerød

Tlf. 48 26 04 39, kl. 10-15

www.dnm.dk

RIDDERE OG VÅBENSKJOLDE

Hele skoleåret

Se slottet fra en ny vinkel, når der fortælles

om riddere, rustninger og våbenskjolde

på Frederiksborg Slot.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

BØRNENES DANMARKSHISTORIE –

CHRISTIAN 4. SOM BARN OG KONGE

Til 1. december 2012 og

fra 1. april 2013

Oplev Christian 4.s opvækst og barndom,

og hør om hans liv som konge. Der

fortælles om hans skolegang, krigene og

hans eget familieliv. Udstillingen rummer

derudover en række aktiviteter for børn.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

FRA KONGEBOLIG TIL MUSEUM

Hele skoleåret

Besøg Christian 4.s pragtfulde renæssanceslot,

og hør om slottets tid som

kongebolig samt om branden, der førte til

oprettelsen af museet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

CHRISTIAN 4.

Hele skoleåret

Christian 4.s tid opleves gennem renæssanceslottet

og de store pragtrum fra

hans tid. Portrætter og historiemalerier

belyser vigtige faser og begivenheder i

Christian 4.s liv.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

6 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: MEW.


CHRISTIAN 4.S FREDERIKSBORG

– RENÆSSANCESLOT OG

KONGESPEJL

Hele skoleåret

Christian 4. fik Frederiksborg Slot dekoreret

efter renæssancens principper.

Tag med på opdagelse i renæssancens

symbolik, og hør, hvordan slottet var en

spejling af kongens magt og rigdom.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

DANMARK, 2009 (UDSNIT), MALET AF PETER CARLSEN.

FOTO: KITT WEIS.

HISTORIEMALERIET

Hele skoleåret

Historiemalerierne indbyder til spændende

fortællinger om historiske begivenheder.

Samtidig giver de mulighed for

analyse og kildekritiske studier, da de

ofte er malet længe efter begivenheden.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

PORTRÆTTETS HISTORIE

Hele skoleåret

Oplev Danmarks største portrætsamling

af markante danskere fra 1500 til i dag.

Hør om portrætternes iscenesættelse

for de forskellige samfundslag og om

portrættets stilmæssige udvikling fra

renæssancen til i dag.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

KONGEMAGTENS HISTORIE

Hele skoleåret

Hør om kongemagtens udvikling fra

Christian 1. til dronning Margrethe. Der

fortælles om forskellige styreformer

samt om ændringer i kongernes rolle og

selvopfattelse.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

FRA REFORMATIONEN TIL

RENÆSSANCEN

Hele skoleåret

Reformationstiden i Danmark var præget

af kampen mellem katolicisme og protestantisme.

Oplev periodens hovedpersoner

som Hans Tavsen og Christian 3., og

se den første bibel på dansk fra 1550.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

LEONORA CHRISTINA OG DANMARKS

STØRSTE LANDSFORRÆDER

Hele skoleåret

Historien om Leonora Christinas fangenskab

i Blåtårn og hendes selvbiografi

“Jammersminde” er en vigtig del af Danmarks

historie og kultur. På Frederiksborg

Slot kan eleverne opleve begge dele.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

ENEVÆLDEN PÅ FREDERIKSBORG

Hele skoleåret

Oplev enevældens kroningskirke og

audienssal, og hør historien om hovedpersonerne

ved enevældens indførelse,

der tillige belyses ved historiemalerier

om svenskekrigene og arvehyldningen

1660.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

KOM I AUDIENS HOS KONGEN

Hele skoleåret

Kom i audiens hos Danmarks enevældige

konge – Frederik 4.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

KULTURHISTORIE

OPLYST ENEVÆLDE

Hele skoleåret

Den oplyste enevælde omfatter bl.a.

den dramatiske historie om Christian 7.s

sindssygdom og hans livlæge Struensee,

der tog magten og var dronningens

elsker, indtil han blev arresteret og

henrettet.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

GULDALDEREN

Hele skoleåret

Gennem slagbilleder og portrætter af de

betydeligste personligheder behandles

de dramatiske Englandskrige og den

efterfølgende kunstneriske og videnskabelige

blomstringsperiode.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

BESÆTTELSEN OG KRIGEN I

KUNSTEN

Hele skoleåret

Gennem museets billeder behandles

efterkrigstidens fortolkninger af Besættelsen,

hvor splittelsen mellem samarbejdspolitikerne

og modstandsbevægelsen

spillede en central rolle.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

DE LANGE LINJER I DANMARKS-

HISTORIEN

Hele skoleåret

Oplev de lange udviklingslinjer i Danmarkshistorien

fra o. 1500 til i dag gennem

portrætter, historiemalerier, møbler

og kunstgenstande, og vælg selv, om

temaet skal være historie eller kunst.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

DE SLESVIGSKE KRIGE OG

GENFORENINGEN

Hele skoleåret

De slesvigske krige og genforeningen er

skildret i kunsten, så man både får indtryk

af krigenes gang og af de nationale

myter om “ånden fra 48” og 1864, der

har formet den danske identitet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

www.skoletjenesten.dk · 7


KULTURHISTORIE


JUNIGRUNDLOVEN

Hele skoleåret

Junigrundloven omhandler perioden

omkring afskaffelsen af den enevældige

statsform i 1849, hvor Danmark fik

folkestyre, hvilket bl.a. illustreres ved

Constantin Hansens maleri af grundlovsfædrene.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

NATIONAL GENREJSNING

EFTER 1864

Hele skoleåret

Ud fra museets samling fortælles historien

om tiden efter 1864, hvor Danmarkshistorien

blev et værktøj til at genopdage

og konstruere den danske identitet.

Dette kom ikke mindst til udtryk på Det

Nationalhistoriske Museum.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

LISE MALINOVSKY: “POUL NYRUP RASMUSSEN”, 2006.

FOTO: KIT WEISS.

DET MODERNE MENNESKE I

PORTRÆTTET

Hele skoleåret

Danmarks udvikling skildres ved portrætter

af markante danskere og historiemalerier

af vigtige begivenheder. Portrætterne

viser alle samfundslag og belyser de

vigtigste ismer i epokens portrætkunst.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 20 kr. pr. elev og lærer.

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM

PÅ FREDERIKSBORG SLOT

Bestilling: Tlf. 48 26 04 39, kl. 10-15

GREVE MUSEUM

Bækgårdsvej 9

2670 Greve

Tlf. 43 40 40 36,

tirsdag-torsdag kl. 13-15

www.grevemuseum.dk

PÅ BESØG I KLÆDESKABET

Hele skoleåret

Kom på besøg i det historiske klædeskab.

Eleverne bliver klædt ud i kopier

af børnetøj fra tre forskellige historiske

perioder: år 1800, år 1900 og 1950’erne.

Undervejs fortælles historier for børn.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

BØRNS ARBEJDE OG LEG

Hele skoleåret

Eleverne kommer på besøg i en stor

hedebogårds stuehus fra begyndelsen

af 1800-tallet og hører fortællinger om

børns hverdag, arbejde, skolegang, leg

og legetøj. I værkstedet laver de legetøj.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

FASTELAVN PÅ HEDEBOEGNEN

29. januar – 8. februar 2013

Hvorfor fejrer vi fastelavn? På omvisningen

lærer eleverne mere om, hvorfor vi

har de gamle skikke, om fastelavnsriset,

fastelavnsboller og konkurrencer. Undervisningen

slutter af med aktiviteter.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

PÅSKE- OG FORÅRSTRADITIONER

PÅ LANDET

5.-22. marts 2013

Hvorfor fejrer vi påske? På omvisningen

lærer eleverne om påske i 1800- og

1900-tallet, tro og overtro, påskeæg og

gamle lege med æg. I værkstedet farver

eleverne påskeæg efter gamle teknikker.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

RABALDERLEG

– OM GAMLE LEGE OG SPIL

28. august – 7. september 2012,

28. maj – 21. juni 2013

Eleverne er med til at lege gamle historiske

idrætslege og almuens festlege, som

de unge hyggede sig med, når der blev

holdt gilde i gamle dage.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

DEN GAMLE JUL PÅ LANDET

27. november – 20. december 2012

Omvisning i Greve Museums juleudstilling,

som handler om den gamle jul på

landet og fortæller om overgangen til

juletræsjul omkring år 1900. Efter omvisningen

er der juleværksted.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

ALLEHELGENSTRADITIONER OG

OVERTRO

23.-26. oktober 2012

Kom og hør om traditionerne bag allehelgen

og halloween. Efter omvisningen

kan eleverne lave deres egen spøgelsesmaske.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

KOST PÅ LANDET

Hele skoleåret

Hvordan lavede man mad på en stor

hedebogård i begyndelsen af 1800tallet?

Eleverne kommer på omvisning

i Grevegårds stuehus fra 1826, og bagefter

skal de kærne smør og fremstille

kartoffelmel.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

8 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: KIRSTEN EGHOLK, GREVE MUSEUM.


FRA ULD TIL KLÆDE

Hele skoleåret

Hvordan fik familien tøj i gamle dage?

Hvem lavede det, og hvilke materialer

blev brugt? Efter en omvisning i museets

udstillinger prøver eleverne selv kræfter

med at karte uld og spinde garn.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

MAL DIT EGET KALKMALERI

15.-25. januar 2013

I undervisningsforløbet lærer eleverne

om middelalderens kalkmalerier, motiver,

farver og teknikker. Der vises både film

og billedshow. Eleverne maler deres

eget lille “kalkmaleri”.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ANJA HVIDBERG, GREVE MUSEUM.

FOTO: ANJA HVIDBERG, GREVE MUSEUM.

KULTURARV MED NÅL OG TRÅD

– HEDEBOSYNING FOR BØRN OG

UNGE

11.-14. september 2012

Eleverne lærer at sy hedebosyning som

for 200 år siden, og de designer en

moderne brugsting med historiske

teknikker med inspiration fra de gamle

hedebosyninger i museets udstilling.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

DIN BY – DIN HISTORIE 1915-2000

Hele skoleåret

Kom og lær mere om det 20. århundredes

forstads- og boligudvikling, som er

resultatet af en politisk og historisk proces.

Undervisningen tager udgangspunkt

i Greve som case.

Målgruppe: 5.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

MOD NYE TIDER 1850-1915

Hele skoleåret

Perioden fra 1850 til 1915 er den

Danmarkshistoriske ramme om dette

forløb. Eleverne lærer mere om, hvad

der sker i denne periode, og hvilke betydninger

det får for folk. Hedeboegnen

bruges som case.

Målgruppe: 5.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

KULTURHISTORIE

KAREN BLIXEN MUSEET

Rungsted Strandvej 111

2960 Rungsted Kyst

Tlf. 45 57 10 57, kl. 11-15

www.blixen.dk

3. september 2012 – 30. april 2013

BLIXEN I BØRNEHØJDE

Gennem billeder, historier om barndommen

på Rungstedlund og tiden i Afrika

samt lege i stuerne formidles Blixens liv

og værk til de mindste klasser levende

og uhøjtideligt.

Målgruppe: 1.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 550 kr.

KAREN BLIXEN OG MALERKUNSTEN

Som ung ville Karen Blixen være

kunstmaler. På museet ser vi på hendes

tegninger og malerier og hører, hvordan

hun bruger billedet i sit forfatterskab.

Gennem øvelser trænes iagttagelsesevnen.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 775 kr.

SKRÆDDERSYET UNDERVISNING

Vi tager gerne udgangspunkt i en

specifik tekst af Karen Blixen, som

klassen har læst, f.eks. fra kanonen.

Målgruppe: 3.-9. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time

Pris: 550 kr. / 775 kr.

SKIBSDRENGENS FORTÆLLING

Vi arbejder med “Skibsdrengens fortælling”

på en sjov måde, der aktiverer

eleverne gennem brug af øvelser fra

cooperative learning.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 550 kr.

KREATIV SKRIVNING

Ved at læse og analysere Blixens tekster

afprøver vi forskellige skriveøvelser, der

styrker elevernes iagttagelsesevne og

sproglige bevidsthed.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 775 kr.

www.skoletjenesten.dk · 9


KULTURHISTORIE

KOLDKRIGSMUSEUM

STEVNSFORT

Korsnæbsvej 60

4673 Rødvig

Tlf. 56 50 28 06,

mandag-fredag kl. 9-17

www.stevnsfortet.dk

BERETNINGER FRA

TJENESTEGØRENDE UNDER

DEN KOLDE KRIG

Hele skoleåret

Mød officer Aase, værnepligtig Bo eller

seniorsergent Villy, der har gjort tjeneste

under Den Kolde Krig.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 900 kr.

STEVNSFORTS ROLLE I 1980’ERNE

FREM TIL BERLINMURENS FALD

Hele skoleåret

Hvad var Danmarks og Stevnsforts rolle

under Den Kolde Krig frem til Berlinmurens

fald?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 900 kr. / 1200 kr.

FOTO: BO SVANE.

KULTURCENTRET

ASSISTENS

Kapelvej 4

2200 København N

Tlf. 35 37 19 17

www.assistens.dk

GYS OG GRU

Hele skoleåret

Hvorfor fortælles der uhyggelige historier

om kirkegårde? Og er der mon overhovedet

nogen, der har set et spøgelse?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 550 kr.

DEN FORTÆLLENDE HAVE

Hele skoleåret

En kirkegård er en have med de døde,

men anlagt for de levende.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 550 kr.

ANDERSEN OG HANS SAMTIDIGE

Hele skoleåret

I de første år, H.C. Andersen var i

København, introducerede han sig selv

hos de kendte og betydningsfulde i

byen. De fleste er begravet på Assistens

Kirkegård.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 550 kr.

“IND IMELLEM TÆNKER MAN JO

PÅ DØDEN”

Hele skoleåret

Forløbet giver indsigt i forskellige tiders,

kulturers og konkrete steders “sætten

ord og billeder” på døden.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 550 kr.

DA NATUREN BLEV MODERNE

Hele skoleåret

Naturen er ikke til at komme udenom!

I 1700-tallet ændredes vores opfattelse af

naturen, og forholdet mellem menneske

og natur blev anderledes. Naturen blev

læremester for ånd, kultur og samfund.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?

Hele skoleåret

Hvad sker der i kirken til begravelse og

bisættelse? Forløbet begynder i en af

kirkerne på Nørrebro og afsluttes på

kirkegården.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

TEGN, SYMBOLER OG

INSKRIPTIONER

Hele skoleåret

På kirkegårdens gravsten kan man gennem

et oldgammelt symbolsprog aflæse

budskaber fra de døde: Hvordan de ville

mindes i eftertiden, eller hvordan de

pårørende ønskede de døde fremstillet

for eftertiden.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

ÅNDEN I NATUREN

Hele skoleåret

Her lærer vi om nogle af de naturvidenskabsmænd,

hos hvem ånds- og naturvidenskab

udgjorde et sammenhængende

hele, eksempelvis H.C. Ørsted og Niels

Bohr, og deres betydning for os i dag.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 750 kr.

LITTERATUR-RUNDTUR

Hele skoleåret

En række fortællinger om forfattere, som

er begravet på Assistens Kirkegård: personalhistorisk

og litterær gennemgang.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

10 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: KULTURCENTRET ASSISTENS.

FOTO: KULTURCENTRET ASSISTENS.


KØBENHAVNS

BEFÆSTNING

Artillerivej 126, 5. sal

2300 København S

Tlf. 32 68 73 57

www.befaestningen.dk/skoletjenesten

TREKRONER SØFORT

Københavns Havn

Mødested ved ankeret på Nyhavn

SØFORTETS HEMMELIGHEDER

August-september 2012 og

maj-juni 2013

Få vind i håret, når vi sejler til Trekroner.

Eleverne oplever fortet på egen hånd –

på jagt efter historiske spor. De rå rum

fortæller historier om soldater, kanoner

og charlestonpiger.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time + sejltur

Pris: 500 kr.

KILDEKUFFERTEN

August-september 2012 og

maj-juni 2013

Kufferten er fuld af historiske kilder og

genstande, der knytter sig til fortets

autentiske rum. Eleverne genkender,

afkoder og bearbejder kilderne og forholder

sig kritisk til, hvad fortiden fortæller

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time + sejltur

Pris: 500 kr.

VESTVOLDEN RØDOVRE

Voldgaden, 2610 Rødovre

LEJRLIV

April-juni 2013, udvalgte uger

Et forløb for rigtige pilfingre. Hvad har

William i sit tornyster? Hvordan bor Axel,

og hvor på Vestvolden arbejder Peter?

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: BYSTED.

GÅ I SOLDATERNES FODSPOR

April-juni 2013

Vi går på opdagelse på volden. Udstyret

med lommelygter udforsker vi de lukkede

krudtmagasiner. Eleverne oplever,

hvordan en lokal græsvold kan fortælle

mange historier fra fortiden.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

JUL PÅ VESTVOLDEN

November-december 2012 og

november-december 2013,

udvalgte uger

Kom på besøg hos soldaterne og hjælp

dem med at forberede julen under Første

Verdenskrig. Vi går på opdagelse med

lommelygter, skriver julepostkort og

spiser småkager, som soldaterne har

bagt til os.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

EJBYBUNKEREN

Ejbyvej 190 B, 2610 Rødovre

GYS OG GRU

September-november 2012 og

marts-juni 2013

De spændende rum og de snørklede

gange danner rammen om dette

undervisningsforløb, der har den gode

fortælling og historieskrivning i fokus.

Forløbet er både for modige og mindre

modige børn.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

NATURDETEKTIVERNE

September-november 2012,

marts-juni 2013

Udforsk Vestvolden og Ejby-bunkerens

historier med GPS på armen og mobiltelefon

i hånden. Djeeo er et undervisningsspil,

der kombinerer motion

og læring. Eleverne skal samarbejde,

være fysisk aktive og gå på opdagelse i

Befæstningens historie.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

MISSION KOLD KRIG

September-november 2012 og

marts-juni 2013

Et rollespil, hvor eleverne oplever

KULTURHISTORIE

ideologier, magtbalancer og politiske

beslutninger på egen krop. Kan de stole

på fjenden, tør de nedruste, og er der

spioner iblandt dem? Rollespillet spilles i

det originale koldkrigsunivers: Den hemmelige

bunker i Ejby!

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

VESTVOLDEN HVIDOVRE

For enden af Avedøre Tværvej.

Helt nede ved volden.

FORSVUNDET I TIDEN

Hele skoleåret

Med iPods i hånden får eleverne en mission,

der i fuld fart skal løses i det historiske

terræn: En dreng er fanget i fortiden!

Eleverne må på opdagelse på volden, så

de kan hjælpe ham tilbage.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

KASTRUP FORT

Amager Strandvej 240B

2300 København S

KASTRUPFORTETS

HEMMELIGHEDER

August-oktober 2012, april-juni 2013,

udvalgte uger

Du har nøglen til fortet og skal finde

svarene på historierne!

Eleverne oplever fortet på egen hånd,

når de går på jagt efter historiske spor.

De rå rum fortæller historier om soldater,

kanoner og revy.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

www.skoletjenesten.dk · 11

FOTO: JESPER CARLSEN.


KULTURHISTORIE

› SOLDAT FOR EN DAG PÅ

KASTRUPFORTET

August-september 2012,

udvalgte uger

Soldat for en dag på Kastrupfortet! Her

prøver eleverne soldaterlivet på egen

krop, når de vasker tøj, laver mad og

skriver med blæk.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

RIGETS OVERLEVELSE

August-september 2012,

udvalgte uger

Et live rollespil, hvor eleverne prøver

kræfter med forhandling, afstemninger

og politiske beslutninger. Scenen er

sat på et historisk fort med et spil om

det danske demokratis start og systemskiftet.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

MATEMATIK I KRIG

August-oktober 2012, april-juni 2013,

udvalgte uger

Elevernes vigtigste våben i kampen om

Kastrupfortet er virkelighedens matematik.

Eleverne skal være aktive, undersøgende,

eksperimenterende og kreative

for at finde de matematiske løsninger, de

kan ændre historien og vinde kampen

med.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr.

KØBENHAVNS BEFÆSTNING

Bestilling: Tlf. 32 68 73 57

www.befaestningen.dk/skoletjenesten

FOTO: BYSTED.

KØBENHAVNS MUSEUM

Vesterbrogade 59

1620 København V

Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17

www.copenhagen.dk

1, 2, 3 O’CLOCK, 4 O’CLOCK ROCK!

17. september 2012 – 31. marts 2013

En særudstilling om 1950’ernes ungdomskultur.

Der blev danset jitterbug og

lyttet til jazz, og i 1956 landede det

internationale ungdomsfænomen

rock’n’roll i København.

Målgruppe: 7. - 10. klasse

Pris: 1 time 300 kr. / 2 timer 500 kr. /

Omvisning: 1 time 500 kr. /

Byvandring: 2 timer 800 kr.

MIN TID – MIN HISTORIE

Hele skoleåret

Hvordan kan vi se tid? Hvad er lang tid,

hvad er kort tid? Hvad er historie, og

hvad er tid overhovedet? Tag eleverne

med til en undervisningsworkshop om

tidsforståelse og kronologi.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

VÆGGEN

– FREMTIDENS KULTURARV

Hele skoleåret

VÆGGEN er en 12 meter lang interaktiv

skærm i byrummet. Hvad er kulturarv?

Hvordan skabes kulturarv? Gennem undervisningsforløbet

undersøger, udvikler

og bidrager eleverne med deres blik på

København gennem produktion af

2 minutters film eller fotoserier.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 750 kr.

UNDER DEMOKRATIETS VINGER

Hele skoleåret

Besøg “Under demokratiets vinger”, og

få et indblik i København og københavnernes

liv og hverdag i det 20. århundrede.

Forløbet behandler demokratiets

udvikling i København.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

VELFÆRDSSAMFUNDETS

UDVIKLING – KØBENHAVN I DET

20. ÅRHUNDREDE

Hele skoleåret

I det 20. århundrede overgår flere og

flere opgaver, der tidligere var forankret

i familien, til det offentlige system. Hvor

går grænsen? Forløbet giver indblik i

perioden omkring Kanslergadeforliget.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

AT BLIVE KØBENHAVNER

HVAD VILLE DU PAKKE I DIN

KUFFERT?

Til 31. december 2012

Hvordan bliver man københavner? Med

udgangspunkt i udstillingen “At blive

københavner” og i en fiktiv tilflytters

dagbog skal eleverne arbejde praktisk og

dialogisk med temaet indvandring.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

HVAD VIL DU TAGE MED DIG?

Til 31. december 2012

Undervisningen tager med spørgsmålet

”hvornår bliver man københavner?” fat

i elevernes holdninger og forståelse af

byidentitet og national identitet. Eleverne

skal diskutere forholdet mellem at være

tilflytter og fastboende.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

12 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: SPILD AF TID/KØBENHAVNS MUSEUM.

FOTO: JIRO MONCHIZUKI.


UNDERVISNING I BYRUMMET

KØBENHAVN – ABSALONS

MIDDELALDERBY?

Hele skoleåret

Middelalderbyvandring for indskoling og

mellemtrin. Hør historierne om Absalons

borg, og lugt til middelalderens krydderier

og røgelsen i det gamle kloster.

Byvandringen understøtter kanonpunktet

om Absalon.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

VESTERBRO – BØRN OG VOKSNES

KÅR I 1800-1900-TALLET

Hele skoleåret

Undervisningen foregår i Vesterbros

arbejderkvarter, hvor eleverne vil få

mulighed for at prøve mælkekasketter og

træsko, mens der fortælles om børnearbejde

og fattiges kår. Undervejs vil der

desuden være mulighed for at skyde til

papegøje og lege med snurretoppe.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

BY OG BORGER PÅ CHRISTIAN

4.S TID

Hele skoleåret

Brug et undervisningsforløb i byrummet

om Christian 4. til at sætte konkrete

billeder på renæssancen. Gennem fire

nedslag taler vi om videnskab, hverdagsliv,

konger og sygdom.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr.

INDUSTRIALISERING,

BØRNEARBEJDE OG ARBEJDERLIV.

EN BYVANDRING PÅ NØRREBRO

Hele skoleåret

Brug et undervisningsforløb i byrummet

til at få et indblik i kanonpunktet om

arbejderbevægelsen. Byvandringen kan

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM.

også bruges til at få et konkret afsæt til

at arbejde med industrialiseringen.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

BYVANDRINGER

ARKÆOLOGIHISTORISK

BYVANDRING PÅ RÅDHUSPLADSEN

Hele skoleåret

På baggrund af Københavns Museums

arkæologiske udgravninger udfoldes en

historisk fortælling om de sidste 100 års

udgravninger.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 500 kr.

AT BLIVE KØBENHAVNER

– ET FORLØB OM MIGRATION

Hele skoleåret

Migration er og har altid været en vigtig

del af hovedstadens historie. Ikke kun

som et kuriøst indslag i byens liv, men

også som en fundamental ingrediens i

udviklingen af byen.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

VESTERBRO: FRA LANDLIG IDYL TIL

BYFORNYELSE

Hele skoleåret

Byvandringen går i sporet på Vesterbros

industrihistorie og fortæller om Københavns

udvikling til en by med fabrikker

og boliger.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM. FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM.

KULTURHISTORIE

VOLD TIL VELFÆRD

– OM INDUSTRIALISERING OG

VELFÆRDSSAMFUND

Hele skoleåret

Tag med på en byvandring, hvor

spekulationsbyggeri, fængsler, arbejdsanstalter

og fabrikker fortæller historien

om industrialisering, velfærdsstat og en

kommune, der udvider sit domæne.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

MURSTEN OG MANIFESTATIONER

Hele skoleåret

I 2007 lagde Københavns Nørrebro

asfalt til gadekampe. Det var ikke første

gang, Nørrebro var scene for voldsomme

konfrontationer mellem unge og politi.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

HERSTORIES – OM KVINDERS

KAMPE I KØBENHAVN

prostitution.emuseum.dk

Hele skoleåret

Gennem historier om borgerkvinder,

prostituerede, tjenestepiger og rødstrømper

udfordres eleverne til at reflektere

over, om der er brug for et opgør med

udgangspunkt i køn.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr.

www.skoletjenesten.dk · 13

FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM.


KULTURHISTORIE

› ØSTERBRO: PÅ LANDET I BYEN

Hele skoleåret

Østerbro er et brokvarter med tætbyggede

arbejderboliger, borgerskabets

landsteder og store palæer. Kom og

se Østerbros udvikling, mød forskellige

østerbroere gennem tiden, og se på,

hvordan sport og sundhed har sat sit

præg på bydelen.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

KØBENHAVNS BOMBARDEMENT

1807

Hele skoleåret

Oplev København i en regn af krudt

og kugler, og gå på opdagelse i byens

ødelagte områder.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

ENEVÆLDENS KØBENHAVN

Hele skoleåret

Byvandringen giver indblik i byplanlægning,

sammensætning af befolkningsgrupper

og erhvervsstrukturer fra

enevældens indførelse i 1660 til systemskiftet

med Grundloven i 1849.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

INDRE BY

Hele skoleåret

På byvandringen kan du høre om livet

bag voldene i det tætbefolkede København

og om dagliglivet på byens torve og

pladser i 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM.

MIDDELALDERBYEN

– FRA HANDELSPLADS TIL

RENÆSSANCEBY

Hele skoleåret

Gå i sporene på Københavns ældste

historie fra tiden, før byen bliver overdraget

til Absalon, og frem til, at København

bliver rigets hovedstad.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

KØBENHAVN PÅ CHRISTIAN

4.S TID

Hele skoleåret

På byvandringen i renæssancens

København stifter vi bekendtskab med

en af Danmarks kendteste konger – men

hvordan var det for den enkelte dansker

eller københavner at bo i byen?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

GULDALDEREN

– STORE TANKER, TRANGE TIDER

Hele skoleåret

Fra Domhuset på Nytorv mod Kongens

Nytorv: En byvandring tilbage til første

halvdel af 1800-tallet – også kendt som

guldalderen. Gå med forbi de mange

smukke bygninger fra guldalderen, der

præger det københavnske bymiljø

endnu i dag.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr.

KØBENHAVNS MUSEUM

Bestilling: Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17

www.copenhagen.dk

DIESELHOUSE

Elværksvej 50

2450 København SV

Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-16

DIESEL DRIVER VERDEN

– TEKNOLOGI OG KULTUR FOR

MELLEMTRINNET

Hele skoleåret

I DieselHouse fortælles i autentiske

omgivelser historien om dieselmotoren,

som er en af industrisamfundets centrale

teknologier.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: Gratis

KULTUR OG TEKNOLOGI

Hele skoleåret

På DieselHouse får eleverne et indblik i

samspillet mellem kultur og teknologi og

ser verdens engang største dieselmotor.

Kan inddrages som oplæg til kanonpunkt

om energikrisen i 1973.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: Gratis

MEDICINSK MUSEION

Bredgade 62

1260 København K

Tlf. 35 32 38 00, kl. 10-14

www.museion.ku.dk

MEDICINENS HISTORIE

Hele skoleåret

Besøg Medicinsk Museion i Det Kongelige

Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor

der frem til 1942 blev uddannet læger.

Udstillingerne fortæller om opfattelsen af

sundhed og sygdom gennem tiden.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 600 kr.

14 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: KØBENHAVNS MUSEUM.

FOTO: MEDICINSK MUSEION.


NATIONALMUSEET

BREDE VÆRK

I.C. Modewegsvej

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 50 76 08 49,

tirsdag og onsdag kl. 14.30-16

www.bredevaerk.natmus.dk

TESELSKAB I PARKEN

– ARTIGE BØRNS BORDSKIK

Maj-september

Vi dækker op til te og skal lære at sidde

til bords som i 1700-tallet. Hvem må først

sætte sig, hvornår må man spise, drikke

– og tale om det eventyr, vi læser? Bordbøn,

håndvask og tandbørstning efter

samtidig opskrift indgår naturligvis!

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

PAP OG PLASTIC

– VORES HVERDAG I VARER

Maj-september

Varer og emballage er designet, så de

passer til vores livsstil. Vi stiller skarpt på

det ydre for at få viden om forbrug, forurening

og formidling af budskaber. Eleverne

inddrages aktivt med selv at pakke

og stable, så det lever op til kravene.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

ANSAT!

– FRA TYENDE TIL TIMELØNNET

Maj-september

Skolerundvisning fra landbosamfundet

på Frilandsmuseet til fabrikken på Brede

Værk. Eleverne får konkrete indtryk at

knytte til historien om urbaniseringen

og kan leve sig ind i de drømme, der

fik vores tipoldeforældre til at vælge det

moderne liv.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: LYNGBY TÅRBÆK STADSARKIV.

KROP OG FORKLÆDNING

Maj-september

Modens historie fra 1700-1980’erne.

Moden vidner om vores værdier og

idealer. I en enestående udstilling af

originale klædedragter og accessoires

hører klassen på skolerundvisningen om,

hvordan moden har formet kroppen og

klædt os på til tiden.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

DIREKTØR OG ARBEJDER

Maj-september

Skolerundvisning om industrierne i Brede

gennem tiden med særligt fokus på

perioden 1831-1956. Brug rundvisningen

til at få konkretiseret industrialiseringen.

Vi afslutter med at smøge ærmerne op

og arbejde ved samlebånd.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr.

HÆNDERNE I MASKINEN

– EN DAG PÅ FABRIK

Maj-september

Der skal samles kuglelejer, og klassen

konkurrerer på tid og kvalitet om

markedsandele. Den industrielle samle-

FOTO: BREDE VÆRK.

FOTO: NATIONALMUSEET.

KULTURHISTORIE

båndsproduktion erfares på egen krop

og evalueres både undervejs og med en

afsluttende dialog.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

DET VIRTUELLE BREDE

Få overblik over historien i Brede

gennem kilde- og faktamateriale om

teknologi, arbejdsliv og fabriksstruktur i

Brede gennem 250 år.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Pris: Gratis

LANDLIGGERLIV OG INDUSTRI

– TILBAGE TIL NATUREN

Maj-september

Skolerundvisning i Brede Hovedbygning

fra 1797: Vi undersøger, hvad der lokkede

ved naturen og det naturlige, og

knytter fortællinger, konkrete genstande

og klædedragter til følsomhedens tid og

romantikken.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 15

FOTO: BREDE VÆRK.


KULTURHISTORIE

NATIONALMUSEET

FRILANDSMUSEET

Kongevejen 100

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 50 76 08 49,

tirsdag og onsdag kl. 14.30-16

www.frilandsmuseet.dk

HØST

23. august – 9. september 2012

Høsten var omgærdet af store forventninger.

Alle hjalp til med at høste kornet

og bringe det ind. Der fortælles om

høstens skikke og traditioner, og

eleverne prøver selv at binde kornet.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

JUL PÅ HERREGÅRDEN

20. november – 13. december 2012

På Østergård har kokkepigen tændt op

og gjort klar til småkager, karlen har ild i

kakkelovnen, og i hjørneværelset bliver

der klippet og klistret julepynt som i

gamle dage.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 750 kr.

KOM I TEATRET PÅ

FRILANDSMUSEET

Til 1. juli 2013

Frilandsmuseet spiller forestillinger for

børn og voksne, ofte med tilhørende

undervisningstilbud. Se nærmere på

Frilandsmuseets hjemmeside, og følg

med på undervisningsbloggen.

Målgruppe: 0.-10. klasse

BONDENS JUL

20. november – 14. december 2012

Eleverne hører om julen og juleforberedelserne

i tiden før juletræet, hvor julegilder

og julemad var hovedsagen. De

prøver at sidde ved bondens bord, spille

FOTO: FRILANDSMUSEET.

spil og forberede lidt af julemaden.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

OMVISNING I STATIONSBYEN

14. august – 12. oktober 2012,

1. maj – 27. juni 2013

I Frilandsmuseets stationsby sættes

fokus på den tidlige industrialisering

og andelsbevægelsen på landet, som

førte til store ændringer i levevilkårene

for danskerne og nye muligheder for

ungdommen.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

OMVISNING PÅ FRILANDSMUSEET

14. august – 12. oktober 2012,

1. maj – 27. juni 2013

Frilandsmuseets gamle huse og gårde

fortæller om det daglige liv, hvad folk

levede af, troede på og drømte om i

en tid med fællesskab, men også med

store sociale forskelle. Tema aftales ved

bestilling.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

VÆRKSTEDSUNDERVISNING

14. august – 12. oktober 2012,

1. maj – 27. juni 2013

Det daglige liv for børn og voksne rummede

mange opgaver. Eleverne prøver

efter aftale selv at kærne smør, karte uld

eller en anden arbejdsproces. Forløbet

finder sted på en gammel fæstegård.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 350 kr.

BRØD OG KORN

23. august – 9. september 2012

Brødet var og er en vigtig del af kosten

for høj og lav. Eleverne kan nu selv være

med til at tænde op i brødovnen, ælte

dejen og bage brødet, mens der fortælles

om det daglige brød.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 750 kr.

FRA BEGYNDELSEN TIL

SLUTNINGEN

21. august – 12. oktober 2012

Fra fødsel til død var mennesket en del

af fællesskabet i det gamle landbosam-

fund. Gennem besøg i barselsstue og

ved storbondens kiste bliver regler og

ritualer, tro og folketro nærværende.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

KÅL OG KARTOFLER

11. september – 12. oktober 2012,

tirsdag-torsdag

På brændekomfuret på Østergård tilbereder

eleverne sammen med kokkepigen

nye og gamle retter med kål eller kartofler.

Til sidst bliver der spist i folkestuen,

før der vaskes op og gøres rent.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 750 kr.

MADLAVNING PÅ

BRÆNDEKOMFUR

11. september – 12. oktober 2012,

tirsdag-torsdag

På Østergård er der tændt op i brændekomfuret,

og kødhakkemaskinen står

klar. Sammen med kokkepigen tilbereder

eleverne et måltid til herregårdens

ansatte og herskab, som de spiser i

folkestuen.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 750 kr.

MULIGHEDERNES LAND

– FRA RØGTERDRENG TIL

BRUGSUDDELER

16. august – 13. oktober 2012,

tirsdag-torsdag

Eleverne får rollen som dreng eller pige

for 100 år siden på kanten af voksenlivet.

På deres tur gennem Frilandsmuseet

konfronteres eleverne med livets hårde

valg med hjælp fra mobiltelefon og GPS.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 750 kr.

16 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: FRILANDSMUSEET.


NATIONALMUSEET

Ny Vestergade 10

1471 København K

Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

www.natmus.dk

DANMARKS OLDTID

HIGHLIGHTS I DANMARKS OLDTID

Hele skoleåret

Få en introduktion til Danmarks oldtid

gennem de mest spektakulære fund.

Hør om stenalderen, bronzealderen,

jernalderen og vikingetiden bl.a. gennem

Uroksen, Solvognen, Guldhornene og

Tissøringen.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FORTIDEN UNDER LUP

Hele skoleåret

Hjemmeside med læringsspil om brugen

af naturvidenskab i arkæologi. Eleverne

bliver selv forskere og skal undersøge en

gammel boplads. De både graver

og analyserer resultaterne på et

laboratorium.

Målgruppe: 3.-6. klasse

http://fortidenunderlup.natmus.dk

KLIMA, NATUR OG MENNESKE

Hele skoleåret

Hvordan har klimaet og naturen påvirket

menneskets liv og omvendt igennem

historien? Igennem artikler og læringsspil

sættes der fokus på ændringsprocesserne,

årsagerne og metoderne til at

registrere dem.

Målgruppe: 7.-10. klasse

http://klimaihistorien.skoletjenesten.dk

#29 SKOLEÅRET 2012/13

STENALDER

LIVET PÅ EN JÆGERSTENALDER-

BOPLADS

Hele skoleåret

Dramatiske klimaændringer prægede

jægerstenalderen, og menneskene

tilpassede sig. Se og hør om hverdagen,

byttedyrene, jagten, fiskeriet, boligen,

troen og døden. Eleverne kan røre og

prøve redskaber.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

DA JÆGEREN BLEV BONDE

Hele skoleåret

Hvorfor blev Ertebølle-kulturens jægere

bønder for 6.000 år siden, hvad betød

det for hverdagen, og hvor kom idéerne

til den nye livsstil fra? Eleverne kan røre

ved og prøve redskaber.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

MELLEM DYSSER OG JÆTTESTUER

Hele skoleåret

Mød bondestenalderens mennesker:

bonden, krigeren, flintsmeden, pottemageren,

de levende og de døde.

Undervisningen er en kombination af

aktiviteter og samtale. Eleverne kan røre

og prøve redskaber.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

BRONZEALDER

SOLVOGNEN OG EGTVEDPIGEN

Hele skoleåret

Solens enorme betydning for landbrugssamfundet

kommer til udtryk i Solvognen

og bronzealderens religion. Mød menneskene

fra egekistegravene ansigt til

ansigt. Dragter og redskaber kommer i

spil.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FOTO: JACOB NYBORG.

KULTURHISTORIE

JERNALDER

GULDHORN OG MOSELIG

Fra 14. august 2012

Hvorfor ofrede man mennesker, mad,

våben, guld og andre kostbarheder i

jernalderen? Vi undersøger jernalderens

offerskik i en kombination af dialog,

hands on, aktiviteter og miniforedrag.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

JERNALDERLANDSBYEN

Fra 14. august 2012

I landsbyen levede bønder, håndværkere

og høvdingen. Hverdagens udfordringer

var anderledes end dem, vi står over for i

dag. Undervisningen er involverende, og

eleverne bliver udfordret som

arkæologer.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

DANMARK OG ROMERRIGET I KRIG

OG FRED

Hele skoleåret

Hjemmeside om jernalderen i Danmark.

Find historier om jernalderens mennesker

og oplæg til rollespil. Se og læs om

genstande fra Nationalmuseets udstilling

“Danmarks Oldtid”. Prøv spillet “Landsbyen”.

Målgruppe: 3.-6. klasse

http://dramaioldtiden.natmus.dk/jernalderen/

www.skoletjenesten.dk · 17

FOTO: JACOB NYBORG.


KULTURHISTORIE

› MUSEUMSKASSE:

KEJSER AUGUSTUS, ROMERRIGET

OG DANMARK

Fra 14. august 2012

Tag klassen med på egen hånd, men få

hjælp til forløb før, under og efter museumsbesøget

på hjemmesiden.

På museet låner I en kasse med ting og

billeder fra jernalderen, som kan bruges

i udstillingen.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1 dag

Pris: Gratis

VIKINGETID

DE NORDISKE GUDER

Hele skoleåret

Hør om de nordiske guder og den tid,

hvor de blev dyrket. Hør om religionen,

og hvordan man opfattede døden. Se

billeder af guderne på sten og i metal.

Dragter og redskaber kommer i spil.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

VIKINGERNE UDE OG HJEMME

Hele skoleåret

Vikingernes byer, håndværk, handel, udfærd,

kongemagt og trosskifte har givet

tiden en central betydning i Danmarkshistorien.

Dragter og redskaber kommer

i spil.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

TROSSKIFTE OG KONGEMAGT

Hele skoleåret

Hjemmeside om vikingetiden og Jellingkomplekset.

Find historier om vikingetidens

mennesker samt oplæg til teater

og rollespil. Se og læs om genstande fra

Nationalmuseets udstilling “Danmarks

Oldtid”.

Målgruppe: 3.-6. klasse

http://dramaioldtiden.natmus.dk/vikingetiden/

FOTO: MARLENE KRAMM.

MYSTERIET OM VIKINGERNES

JELLING

Hele skoleåret

Hvordan skaber man historie? I læringsspillet

får eleven mulighed for at fremlægge

sin version af sandheden om

Jelling med udgangspunkt i skriftlige,

arkæologiske og naturvidenskabelige

kilder.

Målgruppe: 3.-6. klasse

http://mysterietomjelling.natmus.dk/

DANMARKS MIDDELALDER OG

RENÆSSANCE

DRAGER, RIDDERE OG SKØNNE

JOMFRUER

Hele skoleåret

Middelalderens sagn om tapre ridderes

gerninger har inspireret til moderne

eventyr som “Narnia” og “Harry Potter”.

Men hvor tæt er eventyrene egentlig på

virkeligheden?

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

BARN AF TIDEN

– BØRNELIV I MIDDELALDEREN

Hele skoleåret

Hvordan var det at være barn i middelalderen?

Gik man i skole, legede man,

eller var det kun hårdt arbejde? Vi prøver

værktøj, tøj, leger med spil fra tiden og

fortæller om livet på landet og i byen.

Målgruppe: 2.-5. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

BARN PÅ CHRISTIAN 4.S TID

– WORKSHOP

Hele skoleåret

Hvordan var det at vokse op i

1500-1600-tallet? Iklædt fine renæssancedragter

vil eleverne komme helt

tæt på hverdagen og prøve kræfter med

datidens børneopdragelse.

Målgruppe: 3.-5. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

FRA ODIN TIL HVIDEKRIST – FRA

VIKINGETID TIL MIDDELALDER

Hele skoleåret

Harald Blåtand satte Jellingstenen som

tegn på, at han var blevet døbt og havde

kristnet danerne. Men blev de så kristne,

eller var det Odin og Thor, man tilbad i

det skjulte?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

KONGE, RIDDER ELLER BONDE?

WORKSHOP

Hele skoleåret

Ville du helst være konge, ridder, bonde

eller præst, hvis du levede i middelalderen?

I et rollespil vises nogle af forskellene

mellem middelalderens mennesker,

og vi gør det lettere at vælge.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

DAGLIGLIV I MIDDELALDEREN

Hele skoleåret

Hvordan forløb almindelige menneskers

liv? Hvor stor var forskellen på rig og

fattig? Hvad spiste og drak man? Hvad

arbejdede man med? Og hvad gjorde

man, når pesten hærgede?

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

TROENS BILLEDER

Hele skoleåret

Hvilken rolle spillede kirkens billeder

for middelalderens mennesker? Fra

hvælvinger, farvestrålende malerier og

gyldne altre fortaltes Bibelens historier til

menigheden.

Målgruppe: 5.-9. klasse/konfirmander

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

NATIONALMUSEET

Bestilling: Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

www.natmus.dk

18 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: NATIONALMUSEET.


REFORMATIONEN 1536

– RELIGION, POLITIK OG KRIG

Hele skoleåret

I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg.

Det blev starten på en reformbevægelse,

der førte til dannelsen af de

protestantiske kirker i Nordeuropa.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

RENÆSSANCENS

NATURVIDENSKAB

Hele skoleåret

I 1500-1600-tallet voksede interessen

for naturen, og man søgte svar gennem

observation – ikke mindst af verdensrummet

og den menneskelige anatomi.

Temaet fokuserer på naturvidenskabens

udvikling.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

TYCHO BRAHES VERDEN

“Tycho Brahes verden” er et internetbaseret

undervisningsmateriale, der

handler om Tycho Brahes liv, hans

banebrydende arbejde som astronom og

naturvidenskabsmand og om renæssancen

som periode.

Målgruppe: 7.-10. klasse

http://www.tychobrahesverden.dk

DANSK IDENTITET/EUROPÆISKE

PÅVIRKNINGER

Hele skoleåret

Kan man diskutere dansk identitet uden

at inddrage europæiske påvirkninger?

Diskussionen om en særlig dansk identitet

er aktuel med en stigende integration

i det europæiske samarbejde. Hvilke

historiske forudsætninger danner grundlaget

for dansk kultur?

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

VEJEN MOD DEMOKRATI

Hele skoleåret

Undervisningstilbuddet analyserer

demokratibegrebet i dansk og europæisk

historie gennem udvalgte historiske

punktnedslag og afsøger begrebets

ændrede betydningslag gennem tiden.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

“MELLEM STJERNER OG

PLANETER” – ET DIGITALT

LÆRINGSSPIL

Nationalmuseets og Skoletjenestens

læringsspil “Stjerner og Planeter” er et

tværfagligt spil rettet mod historie og

fysik. Det interaktive computerspil

“Stjerner og Planeter” tager eleverne

med på en rejse gennem afgørende

højdepunkter i naturvidenskabens

historie i renæssancen.

Målgruppe: 9.-10. klasse

http://stjernerogplaneter.natmus.dk/

DANMARKSHISTORIER

1600-2000

BØRN I ARBEJDE OG LEG

Hele skoleåret

Hvordan var det at være barn i 1800tallet?

I undervisningslokalet ser vi på

legetøj, leger gamle lege og hører fortællinger

om, hvordan dagliglivet formede

sig for børn på land og i by.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FOTO: NATIONALMUSEET.

KULTURHISTORIE

TROLDE, ELVERE OG

ANDRE VÆSENER

Hele skoleåret

I gamle dage skulle man holde sig gode

venner med gårdnissen og passe på, at

trolde, gengangere eller smørheksen ikke

kom på besøg. Hør om tro og overtro,

folkeeventyr og sagn i tiden o. 1660-

1850.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

LIVET SOM BARN I 1930’ERNE

Hele skoleåret

Eleverne skal med udgangspunkt i

gamle kufferter fyldt med genstande og

fotos udforske seks forskellige børns liv.

Vi ser på legetøj og tøj fra tiden og hører

jazzmusik på rejsegrammofonen.

Målgruppe: 3.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

DANMARK I DET 20. ÅRHUNDREDE

Hele skoleåret

Undervisningen handler om opbygningen

af det danske velfærdssamfund. Fra de

visionære tanker omkring år 1900, over

krisen i 1930’erne til tiden efter

2. verdenskrig.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

TREKANTSHANDEL OG

SLAVERIETS OPHÆVELSE

Hele skoleåret

Danskerne skibede engang ca. 100.000

slaver over Atlanten. Tag med på en

tværfaglig rejse, og lær om den danske

slavehandel, der forandrede mange

menneskers liv.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

www.skoletjenesten.dk · 19

FOTO: JACOB NYBORG.


KULTURHISTORIE


HIGHLIGHTS

Hele skoleåret

En hurtig indføring i centrale begivenheder,

hændelser og fænomener i de seneste

350 års Danmarkshistorie, krydret

med små historier om det levede liv.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

REND MIG!

Fra 3. september 2012

“Teenager” var et begreb, der introduceredes

i 1950’erne, hvor de unge

provokerede den ældre generation med

rock’n’roll, strutskørter og anderumper.

Med afsæt i 1950’ernes og 60’ernes

teenageliv diskuteres ungdom før og nu.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

OPLYSNINGSTID OG 1700-TAL

Hele skoleåret

Oplysningstiden var præget af enevælde,

en magtfuld kirke og et brutalt

retssystem, men den var også præget

af oplysningsfilosoffer og et borgerskab,

der satte samfund, religion og videnskab

til debat.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

DET MODERNE GENNEMBRUD

Hele skoleåret

Grundloven af 1849 lagde med sin

begrænsede valgret op til et nyt og

demokratisk samfund. Undervisningen

tager udgangspunkt i emner som folk,

FOTO: NATIONALMUSEET.

demokrati, industrialisering og fremskridtstro.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

GULDHORNENE OG ROMANTIKKEN

Hele skoleåret

Undervisningen giver et indblik i de

mange nye opfindelser, opdagelser og

idéer, som prægede tiden fra 1800-1850.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

KLUNKEHJEMMET

Hele skoleåret

Kun få skridt fra Nationalmuseet ligger

grosserer Rudolph Christensens herskabelige

lejlighed. Lejligheden blev indrettet

mellem 1890 og 1914, og næsten

intet er blevet ændret siden da.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr., ved klasser på over 30

personer eksklusiv lærer kan ekstra hold

bestilles til 250 kr.

ANTIKSAMLINGEN

GRÆKENLAND OG ROM

DE GRÆSKE GUDER

– HVEM ER HVEM?

Hele skoleåret

Grækerne havde guder for næsten alt,

man kunne tænke sig. Vi ser på de græske

vasebilleder og andre genstande,

mens eleverne lærer at kende forskel på

de vigtigste græske guder.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

NATIONALMUSEET

Bestilling: Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

www.natmus.dk

FRA SLAVE TIL KEJSER

– LIVET I ANTIKKENS ROM

Hele skoleåret

Følg Kejser Augustus’ vej til magten, og

hør om romersk hverdagsliv og udbredelsen

af det romerske verdensrige.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

DE OLYMPISKE LEGE – HURTIGERE,

HØJERE, STÆRKERE

Hele skoleåret

Om de første olympiske lege, om sportsgrene

og sportens betydning. Sport var

ikke “bare” sport og motion, men spillede

en rolle ved religiøse fester og for, at de

unge mænd kunne blive gode soldater.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

ØRNEN OG KORSET

– ROMERRIGET PÅ JESU TID

Hele skoleåret

Hør om livet i Romerrigets østlige del

på Jesu tid. Vi følger kristendommens

begyndelse igennem bibelhistorier og

arkæologi.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

ÆGYPTEN

LIVET LANGS NILEN

Hele skoleåret

Hvordan levede oldtidens ægyptere? I

omvisningen fortælles om ægypternes

guder, faraoner og de magiske skrifttegn

– hieroglyfferne. Mød en mumie, og lær

om ægypternes tro på livet efter døden.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

20 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: JACOB NYBORG.

FOTO: JACOB NYBORG.


ETNOGRAFISK SAMLING

AFRIKA

MASKER

Hele skoleåret

Hør om masketraditionen i Afrika og

forskellige maskers særlige betydning og

kraft. Hvordan ser masker ud, og hvad

bruges de til? Der trækkes paralleller til

maskernes brug og betydning i

Danmark.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

LIVET SOM BARN I AFRIKA

Hele skoleåret

Vi taler om livet som barn syd for

Sahara, om skolegang, lege og sang.

Der lægges vægt på forskelle mellem

livet som dreng og pige, på landet og i

byen. Eleverne prøver dragter og legetøj.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

GRØNLAND

SAGN OG MYTER FRA GRØNLAND

Hele skoleåret

I den traditionelle eskimoiske fangerkultur

kunne man hverken læse eller skrive,

men fortalte fantastiske historier. Hør om

vanskelige fangstture og om åndemanerens

rejse til havets moder.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: NATIONALMUSEET.

FOTO: ELSE MARIE GERT NIELSEN.

FANGERLIV I GRØNLAND

Hele skoleåret

Lær om samfund og familieliv, bolig,

transport, handel, fangst og åndeverden.

Se kajakker og sælskindsdragter, og få

en kort indføring i Grønlands historie op

til i dag.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

INDIANERE

REGNSKOVENS INDIANERE

Hele skoleåret

Amazon-indianerne levede af jagt i regnskoven,

dyrkede deres jord og levede i

pagt med naturen. I dag er deres levevis

truet af omverdenens jagt på guld og

råstoffer.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

PRÆRIE- OG

NORDVESTKYSTINDIANERE

– JÆGER ELLER FISKER?

Hele skoleåret

I Nordamerika var der mange forskellige

indianerstammer med hver deres

levevis. Fælles for dem var respekten for

naturen, der havde central betydning i

dagligdagen og i kulturen.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

DA COLUMBUS OPDAGEDE

AMERIKA

Hele skoleåret

De sydamerikanske indianerriger blev

erobret på forskellige tidspunkter og på

forskellig vis. Motiverne for erobringerne

var mangeartede; både religion, råvarer

og guldtørst drev europæerne til den nye

verden.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

FOTO: NATIONALMUSEET.

KULTURHISTORIE

SÆRUDSTILLING: POWWOW

– INDIANSKE DANSEFESTER.

DIGITAL UNDERVISNING MED IPADS

4. september 2012 – 12. april 2013

Hvert år samles indianere fra hele Nordamerika

til store dansefester, hvor man

i fire dage fejrer indianernes oprindelige

kultur og livsmåde. Powwow-festlighederne

er et signal til omverdenen om,

at indiansk kultur er levende og aktiv.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

ØSTASIEN

DRAGER

Fra 20. august 2012

Hør fortællinger om gode og onde drager

fra middelalderens Europa til nutidens

Kina. Vi tager på dragejagt i Nationalmuseets

udstillinger for at finde drager

fra nær og fjern. Undervejs skal der

tegnes, gættes og opleves.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

SAMURAI-FORTÆLLINGER

Hele skoleåret

Hør om de frygtede og ærede samuraier

i det feudale Japan, og se de mange

samuraisværd og rustninger i Nationalmuseets

samling.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

www.skoletjenesten.dk · 21

FOTO: ULLA EBBE-PETERSEN.

FOTO: ARNOLD MIKKELSEN.


KULTURHISTORIE


KINA – RIGET I MIDTEN

Hele skoleåret

Få et indblik i kinesisk kultur og historie,

se genstande, som gennem århundreder

blev importeret til Danmark og Vesten,

f.eks. porcelæn og silke, og hør om kinesiske

opfindelser, der har ændret verden.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

RELIGION OG KULTURMØDER

GUD HAR MANGE NAVNE

Hele skoleåret

Undervisningen introducerer fem af de

store verdensreligioner – buddhisme,

hinduisme, islam, kristendom og jødedom.

Eleverne inddrages i diskussionen

og iklædes dragter fra forskellige

kulturer.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?

Hele skoleåret

Begravelse, afbrænding, partering og

spisning er måder, mennesker skaffer

sig af med de døde på. Vi taler om de

traditioner, dragter og genstande, der

knytter sig til døden i verdens hovedreligioner.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

ISLAM I DAG

Hele skoleåret

Hvad vil det sige at være muslim, og

hvordan praktiseres islam? Bliv klogere

på muslimske traditioner, profeten

Muhammed og Koranen. Lærereksemplar

af Koranen udleveres gratis.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

RITUALER

– FRA BARN TIL VOKSEN

Hele skoleåret

Hvordan skaber ritualer overgang fra

barn til voksen i de fem hovedreligioner?

Vi taler bl.a. om konfirmation, Bar

Mitzvah, Koran-skole og om ritualer i

dagligdagen såsom bøn og ofringer.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

VERDENSRELIGIONER

Hele skoleåret

Velegnet for de ældste klasser. De

fem største verdensreligioner – jødedom,

kristendom, islam, hinduisme og

buddhisme – belyses med fokus på

genstande, myter og ritualer. Eleverne

inddrages aktivt.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 425 kr.

JUL PÅ NATIONALMUSEET

JUL I GRØNLAND

December 2012

Kom og oplev grønlandsk julestemning,

når vintermørket sænker sig, og der

pyntes op med lys og stjerner. Hør om

nogle af de grønlandske juletraditioner,

og vær med til julelegen “mitaartut”.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

PETERS JUL

December 2012

Vi besøger Nationalmuseets Klunkehjem

og hører om borgerskabets jul i

slutningen af 1800-tallet. Der læses op

af “Peters jul”, og vi taler om pyntning af

juletræ, julemad, juletraditioner m.m.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

LAV DIN EGEN VIKINGEJULEGAVE

December 2012

Hør om vikingetiden og de nordiske

guder. Eleverne prøver dragter, ser på

genstande, prøver redskaber og laver

deres egen vikingejulegave.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

SMÅ JULELEGE

December 2012

Hør om julen i bondesamfundet, før

julegaverne og juletræerne blev almindelige.

Vi taler om den tro og overtro, der

var knyttet til julen, og leger nogle af de

gamle lege, som hørte julen til.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

JUL, RAMADAN OG ANDRE

RELIGIØSE HØJTIDER

December 2012

I forbindelse med julen pynter vi vores

guderum på Nationalmuseet og indbyder

til en snak om religiøse højtider.

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

JUL I MIDDELALDEREN

– JULEMESSE OG JULESTUER

December 2012

Julen var lysets fest i kirker og folks

hjem. Julen blev fejret med god mad

og drikke og gamle julelege. Julenat

var særlig; her herskede overtro: Man

troede, dyrene kunne tale, og at nissen

drillede.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 300 kr.

22 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: NATIONALMUSEET.

NATIONALMUSEET

Bestilling: Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

www.natmus.dk


NORDATLANTENS

BRYGGE

Strandgade 91, Christianshavn

1401 København K

Tlf. 32 83 37 00

www.bryggen.dk

OPLEV NORDATLANTEN!

Hele skoleåret

Hvordan smager tang? Hvor blødt føles

sælskind? Hvor stor er en isbjørn? Oplev

Nordatlanten på Nordatlantens Brygge

på Christianshavn.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr., gratis i 2012.

13 ISLANDSKE JULESVENDE

19. november – 21. december 2012

Besøg Nordatlantens Brygge, og hør om

de 13 islandske julesvende og deres grusomme

mor Grýla. Få mere at vide om

islandske juletraditioner, mens I skærer

og bager fine islandske laufabrauð.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: Gratis

FÆRØERNES (G)ULD

Hele skoleåret

Med ulden som omdrejningspunkt

fortæller vi en central del af Færøernes

historie. Undervejs får eleverne næsen

og fingrene i ulden og udforsker, hvad

materialet kan, og hvordan det forarbejdes.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 300 kr., gratis i 2012.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: NORDATLANTENS BRYGGE.

FORHISTORISKE STRIBER

Til 2. september 2012

Hvordan levede de mennesker, der for

4500 år siden tog de første skridt ind

i Grønland? Arkæologiske teorier om

Grønlands forhistorie møder en moderne

grønlandsk kunstners streg i udstillingen

“Qanga – Tegnet fortid”.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½-2 timer

Pris: Gratis

ERRÓS MEKANIK

17. september – 30. december 2012

Den islandske kunstner Erró eksperimenterer

med materialer, teknikker og

udtryk og låner gerne motiver fra både

kunsthistorien og populærkulturen, når

han skaber sine malerier, kollager og

skulpturer.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½-2 timer

Pris: Gratis

AKA HØEGH

16. januar – 14. april 2013

Aka Høegh er en af Grønlands store

nulevende kunstnere. Hun arbejder

med malerier, grafik og skulptur og

har i større skala arbejdet med mange

udsmykningsopgaver.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½-2 timer

Pris: 300 kr.

ILLUSTRATION: NUKA K. GODTFREDSEN, 2009.

KULTURHISTORIE

KOSMISK RUM

Hele skoleåret

“Kosmisk Rum” af den færøske kunstner

Tróndur Patursson er en magisk verden

af glas og spejle. Installationen er ramme

om en rejse ind i den grønlandske

verden af myter med et besøg hos

Havets Moder.

Besøget er inkl. arbejde i værksted.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½-2 timer

Pris: 300 kr., gratis i 2012.

FRA TRAN TIL TEITUR

– NORDATLANTENS BRYGGE

Hele skoleåret

Mød Island, Færøerne og Grønland

midt i København! Besøg Nordatlantens

Brygge i forbindelse med et undervisningsforløb

om de nordatlantiske lande.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½-2 timer

Pris: 300 kr., gratis i 2012.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 23


KULTURHISTORIE

POLITIMUSEET

Fælledvej 20

2200 København N

Tlf. 35 36 88 88,

mandag og torsdag kl. 9-15

www.politimuseum.dk

FORBRYDERBØRN – UNGDOMS-

KRIMINALITET FØR OG NU

Hele skoleåret

Museet tager Danmarkshistoriens kriminelle

børn under lup og tager eleverne

med på en rejse tilbage til 1600-tallets

børnebander og Chr. IV’s Børnehus. Rejsen

slutter i vores egen tid med aktuelle

historier om ungdomskriminalitet.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

OPKLARING OG EFTERFORSKNING

– MORDGÅDEN

Hele skoleåret

Med udgangspunkt i en fingeret mordsag

føres eleverne trin for trin gennem politiets

efterforskningsarbejde. Omvisningen

giver et historisk og aktuelt indblik i politiarbejdets

metoder og dilemmaer.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

FOTO: POLITIMUSEET.

FORBRYDELSE OG STRAF

Hele skoleåret

Hvordan har synet på, hvad der er en

forbrydelse, og hvordan denne bør straffes,

ændret sig fra 1600-tallets Danmark

til i dag?

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

MUSEET PÅ BESØG

– OPLÆG OG WORKSHOP

Hele skoleåret

Politiets historie, kriminalitet og opklaring

af forbrydelser vil gennem oplæg

og workshop blive fortalt, diskuteret og

oplevet.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

OPKLARING OG EFTERFORSKNING

Hele skoleåret

Tilbuddet tager eleverne med på en rejse

gennem politiets opklarings- og efterforskningsmetoder.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

DEMOKRATI PÅ SPIDSEN

– HVAD ER DEMOKRATI?

OG HVAD RAGER DET MIG?

Hele skoleåret

Politihistorisk Museum sætter demokratiet

på spidsen i en omvisning, der ikke

tager udgangspunkt i folketingssalen,

men i politiarbejdets dilemmaer.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

ROSKILDE MUSEUM

Sankt Ols Gade 15

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 00, kl. 9-15

www.roskildemuseum.dk

HISTORIER FRA ROSKILDE

DOMKIRKE

Onsdage kl. 9-11.30 og

torsdage kl. 9-12 i Roskilde Domkirke

Eleverne kan opleve domkirkens

fantastiske rum og høre mirakelhistorier

fra middelalderen.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

BYEN PIPPER OG GALER

Til 1. november 2012,

onsdage og torsdage kl. 9-12 i

Lützhøfts Købmandsgård

Roskilde by har masser af fugleliv, og i

dette forløb kommer vi helt tæt på

købmandsgårdens fritgående høns.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

SMAG PÅ JULEN

26. november – 20. december 2012,

onsdage og torsdage kl. 9-12

Med til julen hører de mange madtraditioner.

I museets julepyntede

madstue vil eleverne dufte, røre, se og

måske smage på julens mad.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

LEG OG SJOV

Hele skoleåret

Leg og sjov har til alle tider været en fast

del af børns hverdag. Både i byen og på

landet blev der leget med hjemmelavet

legetøj og konkurreret i forskellige lege.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 600 kr.

HVERDAGSLIV I

KØBMANDSGÅRDEN

Onsdage og torsdage kl. 9-12 i

Lützhøfts Købmandsgård

I undervisningen får eleverne et indtryk

af byens liv og af dagliglivet i en typisk

24 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13


købmandsgård fra 1920’erne.

Målgruppe: 1.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr. Gratis for Roskilde Kommunes

skoler.

DANMARKS OLDTID

Onsdage og torsdage kl. 9-12

Hvad spiste man i jernalderen, hvordan

gik man klædt i bronzealderen, og hvorfor

er kvinden fra Gerdrup begravet med

tunge sten oven på sig? Og hvem var i

øvrigt Odin fra Lejre?

Målgruppe: 3.-4. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

PÅ SPORET AF FORTIDEN

Onsdage og torsdage kl. 9-12

Kulturlandskabet er fyldt med spor fra

fortiden, og i dette forløb skal eleverne

selv være arkæologer.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

BYVANDRING

– I MIDDELALDERENS FODSPOR

Onsdage og torsdage kl. 9-12

Turen begynder i hovedudstillingen, hvor

der sættes fokus på, hvorfor Roskilde

ligger, hvor den gør. Derefter går vi ud i

byen, hvor vi bl.a. kommer forbi to af byens

mange kilder og ser på domkirkens

udvendige arkitektur. Ved det centrale

torv i Roskilde går vi under jorden og

besøger Skt. Laurentii kirkeruin.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ROSKILDE MUSEUM.

DA JÆGEREN BLEV BONDE

Hele skoleåret

Hvad spiste man i stenalderen? Hvordan

gik man klædt, og hvordan blev man

begravet? Eleverne hører om de første

mennesker i Danmark, om Ertebøllekulturen

og om landbrugets indførelse.

Målgruppe: 3.-4. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

MIDDELALDERENS ROSKILDE

Onsdage og torsdage kl. 9-12

I middelalderen var Roskilde en af Sjællands

vigtigste byer. Vi taler om byens

opståen og udvikling, om middelalderens

samfundsgrupper og om kirkens og

kongens magt.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

MARGRETE 1.

Fra januar 2013 i Roskilde Domkirke

I 1412 døde Margrete 1., og hun blev begravet

i Sorø Klosterkirke. Året efter blev

hendes jordiske rester fjernet “næsten

med vold mod munkene” og overført til

Roskilde.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1-2 timer

Pris: 400 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

TRÆ OG HÅNDVÆRK

Til 1. november 2012,

onsdage og torsdage kl. 9-12 i

Lützhøfts Købmandsgård

Træet har alle dage været en livsnødvendig

ressource, og i dette forløb træ-

FOTO: ROSKILDE MUSEUM.

KULTURHISTORIE

der vi ind i 1800-tallets træværksteder.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

ROSKILDE DOMKIRKE I 1000 ÅR

Hele skoleåret i Roskilde Domkirke

Besøg Roskilde Domkirke og Domkirkemuseet,

og hør om domkirkens

spændende historie, bl.a. som kongeligt

gravkapel. Der lægges vægt på de

katolske og protestantiske ritualer.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 400 kr.

KILDEKRITIK

Fra januar 2013,

onsdage og torsdage kl. 9-12

Med udgangspunkt i genstande og

arkivmateriale fra Roskilde Museums

Hovedudstilling introduceres eleven til

det at arbejde med historisk kildekritik.

Målgruppe: 7.-8. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

FJORDCENTER JYLLINGE

Bygaden 28, 4040 Jyllinge

Tlf. 46 31 65 00, kl. 9-15

www.roskildemuseum.dk

HVAD FINDER VI I FJORDEN?

6. august – 1. november 2012,

1. maj – 30. juni 2013,

onsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne får waders på og skal med

rejehop finde det liv, der gemmer sig i

Roskilde Fjord.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

www.skoletjenesten.dk · 25

FOTO: FJORDCENTRET JYLLING.


KULTURHISTORIE


SPOR PÅ LILLEØ

6. august – 1. november 2012,

1. maj – 30. juni 2013,

onsdage og torsdage kl. 8-14

I dette forløb får eleverne waders på og

sejles over til Lilleø, som ligger ud for

Jyllinge.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 3 timer / 4 timer

Pris: 600 kr. / 800 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

ISTIDENS DYNAMIK OG

STENARTER

6. august – 1. november 2012,

1. maj – 30. juni 2013,

onsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne besøger moræneknolden Bolund,

introduceres for istidernes kræfter

og undersøger halvøens stenblokke.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. Gratis for Roskilde

Kommunes skoler.

LEJRE MUSEUM

Orehøjvej 4B, 4320 Lejre

Tlf. 46 48 14 68, kl. 9-15

www.roskildemuseum.dk

MØD DRILLENISSEN PÅ

GL. KONGSGÅRD

3.-14. december 2012, mandag til

fredag

Der er nisser på spil på Gl. Kongsgård,

og eleverne skal sammen med formidleren

lave et eksperiment, der kan

få gårdnissen frem.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 200 kr.

BIERNES SUMMENDE SAMFUND

6. august – 31. oktober 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Hvorfor laver bierne egentlig honning, og

hvor mange bier er der i en bifamilie?

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

VIKINGERNES MÆGTIGE HALLER

Tirsdage, onsdage og torsdage

Ifølge sagnene levede der en konge-

slægt i Lejre ved navn Skjoldungerne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

SPORT MED GUDER OG GPS

Tirsdage, onsdage og torsdage

Eleverne kommer på et spændende

GPS-vikingeløb, som kræver hjerne,

styrke og samarbejdsvilje.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

ISTIDERNES SKUESPIL OG

LANDSKABETS DYNAMIK

6. august – 1. oktober 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Eleverne skal medvirke i et skuespil i naturen

og dermed få større forståelse for

dannelsen af det danske istidslandskab.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

MUSEET FÆRGEGÅRDEN

Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Tlf. 47 31 39 29

www.roskildemuseum.dk

LEGE I GAMLE DAGE

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne får et lille oplæg og skal

derefter selv afprøve forskellige lege fra

gamle dage.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1-3 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

OLDTIDSMAD

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

I løbet af dagen tilberedes suppe, brød,

smør og ost på oldtidsfacon ved bålet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

JULESTUE

1. november – 20. december 2012,

tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne hører om jul i “gamle dage”,

hvor størstedelen af Danmarks befolkning

boede i landsbyerne.

Målgruppe: 2. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

GAMMELDAGS SKOLESTUE

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne føres 50-100 år tilbage i den

gamle skolestue.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

HØSTFORLØB

13. august – 28. september 2012,

tirsdage og torsdage kl. 8-14

Forløbet er en blanding af fortællinger

om traditioner i forbindelse med høsten

i gamle dage og praktiske opgaver, hvor

eleverne høster korn med segl og

binder neg.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

MAGISK?

– KUNST I OLDTIDEN

Til 22. marts 2013,

tirsdage og torsdage kl. 8-14

Med udgangspunkt i de udstillede

genstande får eleverne kendskab til den

førkristne, nordiske, religiøse forestillingsverden.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

TIDSLINJEFORLØB

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne får en generel introduktion til

kronologi og til museets permanente

26 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: LEJRE MUSEUM.

FOTO: MUSEET FÆRGEGÅRDEN.


udstilling, som er kronologisk opbygget.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

JÆGERSTENALDEREN

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Klassen lever sig ind i forholdene i

slutningen af jægerstenalderen.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

HELLERISTNINGER I

BRONZEALDEREN

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Med udgangspunkt i Færgegårdens

egne helleristninger får eleverne viden

om helleristninger og om tiden, de er

ristet i.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

VIKINGEROLLESPIL

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Besøget starter i museets vikingeafdeling,

hvor der fortælles om vikingetiden

med baggrund i de lokale fund.

Målgruppe: 4.-5. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

MIDDELALDERROLLESPIL

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Med udgangspunkt i tiden omkring

Svend, Knud og Valdemar laver eleverne

tre små rollespil.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

OLDTIDSRÆS

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne kommer på et stjerneløb med

stor aktivitet og høj puls og får et overblik

over oldtidsfundene i deres lokalsamfund.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

METAL I MIDDELALDEREN

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Eleverne får viden om brugen af metal i

middelalderen og laver deres helt eget

hængekors.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

BEGRAVELSER I OLDTIDEN

Tirsdage og torsdage kl. 8-14

Formålet med forløbet er at give eleverne

indsigt i de forskellige begravelsesskikke

gennem teori og ved i praksis

at lave kopier af grave og gravudstyr i

miniature.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 200 kr. pr. time. Gratis for

Frederikssund Kommunes skoler.

TADRE MØLLE

Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø

Tlf. 51 44 49 24

www.roskildemuseum.dk

EN ULDEN OPLEVELSE

6. august – 1. oktober 2012,

1. maj – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Kom tæt på et får, og find ud af, hvad

fåret bruges til i dag, og hvad det gennem

tiden er blevet brugt til. Er det et

kæledyr, fordi det er blødt, eller er det

et husdyr?

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

FRA JORD TIL BORD I

1800-TALLET

6. august – 1. november 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Efter en rundvisning på møllegården

med besøg i vandmøllen sendes pigerne

FOTO: TADRE MØLLE.

KULTURHISTORIE

i køkkenet, hvor der skal bages brød,

kærnes smør, dyppes lys m.m. Drengene

går i marken til høst eller høslet,

i loen til tærskning og til snittearbejde i

huggehuset.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1000 kr.

DUS MED JÆGERSTENALDEREN

1. august – 1. november 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Flintesmeden fortæller om stenalderens

hverdag og om menneskenes indsigt i

naturen, og eleverne fremstiller stenalderredskaber

og -smykker.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1000 kr.

DEN LEVENDE NATUR

6. august – 1. november 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Klassen følger naturvejlederen til åen

eller skoven, hvor der arbejdes med

dyrs og planters levesteder og tilpasning

hertil.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

VANDETS KRÆFTER

6. august – 1. november 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

Temadag med fokus på landskabsdannelse

og vandets udnyttelse til mølledrift.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1000 kr.

FOTOSYNTESE OG KLIMA

6. august – 1. november 2012,

2. april – 30. juni 2013,

tirsdage, onsdage og torsdage

I dette forløb skal eleverne med på en

rejse ind i en brændende pind og helt ind

i bladenes grønkorn.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 400 kr.

ROSKILDE MUSEUM

www.roskildemuseum.dk

www.skoletjenesten.dk · 27


KULTURHISTORIE

SAGNLANDET LEJRE

Slangealleen 2

4320 Lejre

Tlf. 46 48 08 78,

tryk 6 for personlig betjening

www.sagnlandet.dk

Alle tiders rejse i et Videnspædagogisk

Aktivitetscenter med stort læringslandskab

fra istid til nyere tid. Mærk

historiens vingesus, og få fortiden ind

under huden og i tale.

STENALDERBOPLADSEN ATHRA

Vi er på en sommerboplads fra Ertebølletiden.

Der laves kvindearbejde og

mandearbejde af hhv. piger og drenge.

Naturen spiller en stor rolle både i tro

og i arbejdet med indsamling, jagt og

fiskeri.

EN DAG SOM STENALDERJÆGER

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-13.15

På sommerbopladsen indsamler pigerne

mad, og drengene samler brænde og

øver sig på jagt. Alle sejler i stammebåd

og smager på den tilberedte mad. Måske

er der også tid til at hugge i flint.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

FISKERI I STENALDEREN

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45

På sommerbopladsen har fiskeren travlt.

Kom og hør om fiskeriet og fiskeredskaberne

i Ertebølletiden, og lav jeres

egen fiskeline af bast. I slutter af med at

smage en bid bålstegt fisk.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

FOTO: BENTE GARBERS, SAGNLANDET.

JERNALDERLANDSBYEN LETHRA

Vi er i en befæstet landsby omkring år 0.

Jorden dyrkes, jernet smedes, ulden

bearbejdes, og leret forarbejdes.

Guderne skal også have gaver, så frugtbarheden

sikres.

JERNALDERFOLKETS

GUDEVERDEN

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45

Mød en indbygger fra jernalderlandsbyen

Lethra, og hør om troen omkring år 0.

Deltag i en offerceremoni til frugtbarhedens

gudinde Nerthus. Hør om de nordiske

rødder og den romerske indflydelse.

Målgruppe: 3.-8. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

HOS SMEDEFAMILIEN

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-13.15

Halvdelen af klassen tilbereder et festmåltid,

og den anden halvdel arbejder

med brændehugning, fremstilling af

trækul og med at holde kullet glødende,

så der kan smedes en kniv eller en

dragtnål.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

HOS POTTEMAGERFAMILIEN

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-13.15

Halvdelen af klassen tilbereder maden,

mens de andre graver og ælter

ler og former bageplader. Der tændes

op i ovnen, og de medbragte lersager

bliver brændt. Så er det tid til ofring og

festmåltid.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

HOS ULDSMEDENS FAMILIE

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-13.15

Halvdelen af klassen tilbereder maden

på jernaldermanér, mens de andre

spinder, slendrer og slynger og samler

farveplanter. Efter arbejdet er det tid til

ofring og festmåltid.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

HOS BONDEFAMILIEN

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-13.15

Halvdelen af klassen tilbereder maden,

mens de andre arbejder i mark og skov

med bl.a. fodring, malkning og årstidsbestemte

opgaver. Efter arbejdet er det

tid til ofring og festmåltid.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

MØD EN GALLISK FLYGTNING FRA

ROMERRIGET

Medio april – ultimo september,

kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45

Jorund er flygtning fra Romerriget. Han er

taget den lange vej fra kejser Augustus’

hær mod nord, hvor han har fået plads i

landsbyen Lethra. Hør ham berette om

sin flugt og fortælle om sit udstyr.

Målgruppe: 4.-8. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

VIKINGEOMRÅDET RAVNEBJERG

Livet, som det leves af de rejsende eller

de fastboende vikinger på markedspladsen

og Gården omkring år 920. Vi

er i en brydningstid med begyndende

statsdannelse, trosskifte og en verden,

der åbner sig.

28 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: BENTE GARBERS, SAGNLANDET.

FOTO: SAGNLANDET LEJRE.


PÅ LEJRSKOLE SOM REJSENDE

VIKING

April-november fra mandag

kl. 10 til fredag kl. 12

Livet som rejsende og fastboende viking

i et rekonstrueret miljø på Markedspladsen

og på Gården omkring år 920.

En brydningstid med begyndende statsdannelse,

trosskifte og en verden, der

åbner sig.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1-3 døgn

Pris: Se prislisten på lejrskoler på

www.sagnlandet.dk

DEN LANGE LEJRSKOLE

PÅ GÅRDEN

April-november fra mandag

kl. 10 til fredag kl. 12

Ravnebjerg inviterer til livet på Gården

i år 920 som fastboende viking, med

stuehus, køkkengård, skovområde,

huggehus og sovehytter. Med travlhed i

madlavning, sysler, husflid, håndværk og

handel.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 4 døgn

Pris: 2 instruktører 1.260 kr. pr. person /

3 instruktører 1.500 kr. pr. person, heraf

500 kr. til kost og logi, inkl. moms,

mindst 25.200 kr. / 30.000 kr.

EN DAG SOM VIKING

April-november, kl. 10.15-13.15

Lær livet at kende som rejsende eller

fastboende viking. Afhængig af vind og

vejr er der madlavning på bål, arbejde i

skoven, husflid og håndværk, en vikingefrokost

og en god historie.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

VIKINGERNES IDRÆT

Medio april – ultimo september

kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45

Holmgang og skjaldevers er begge

discipliner i vikingernes idrætsbegreb.

Kom og besøg Ravnebjerg og dyst med

vikingerne, og lær om deres liv og tro.

Målgruppe: 3.-5. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

HUSMANDSSTEDERNE

KRIKKEBJERGHUSE

Husmandsstederne i Krikkebjerghuse er

rammen om livet på landet i midten af

1800-tallet. Der skal arbejdes hårdt for at

få brød på bordet. Husmandskonen er

derfor glad for besøgende, der kan give

et nap med.

PÅSKE OG FORÅR I GAMLE DAGE

11.-22. marts 2013,

2.-25. april 2013, kl. 10.15-13.15

I Krikkebjerghuse er det tidlige forår præget

af påsketidens gøremål. Besøgende

børn deltager i årstidens opgaver såsom

såning og lægning af kartofler. Der bliver

også tid til at farve æg og lege de traditionelle

lege.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

MIDSOMMER OG SANKT HANS I

GAMLE DAGE

14. maj – 28. juni 2013, kl. 10.15-13.15

Midsommeren nærmer sig, og det betyder

nye gøremål i Krikkebjerghuse.

Børnene, der kommer på besøg, skal

hjælpe til med både de daglige opgaver

som at hugge brænde og de sæsonbestemte

aktiviteter som at indsamle

planter til lægende og lindrende te.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.

KULTURHISTORIE

HØSTTID OG MIKKELSDAG

I GAMLE DAGE

14. august – 8. november 2012,

kl. 10.15-13.15

Sommeren er gået, og nu er det tid til, at

man i Krikkebjerghuse høster udbyttet

i mark og have. Børnene deltager i

høsten, hvor det hårde slid med både

at høste og klare de daglige gøremål

afsluttes med et lille høstgilde og en god

historie.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

VINTER OG JUL I GAMLE DAGE

19. november – 19. december 2012,

kl. 10.15-13.15

Julen nærmer sig. Alle i Krikkebjerghuse

– også de besøgende – har travlt med

det daglige arbejde og de særlige sysler,

der hører julen til. Der skal sættes grød

med smørklat op til nissen. Midt i travlheden

bliver der også tid til en god historie.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

FORTÆLLETEATER MED DUKKER

14. august – 30. november 2012,

4. marts – 28. juni 2013,

kl. 10.15-11.45 og kl. 12.15-13.45

Besøgende klasser kan opleve H.C.

Andersens eventyr “Svinedrengen” og

“Prinsessen på ærten” eller “De vilde

svaner”. Eventyrene fortælles i en husmandsstue

fra 1850’erne og opføres af

husmandskonerne som fortælleteater

med dukker og genstande fra tiden.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

www.skoletjenesten.dk · 29

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.


KULTURHISTORIE

› LEG OG FORTÆLLING I 1850’ERNE

14. august – 12. oktober 2012,

1. maj – 28. juni 2013,

kl. 10.15-11.45 og kl. 12.15-13.45

I Krikkebjerghuse kommer eleverne tæt

på livet i husmandsstederne i 1800-tallet.

Dagene byder på arbejde ude og inde.

Men der bliver også tid til at høre husmandskonen

fortælle sagn og historier.

Lidt leg bliver der nok også tid til.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1½ time Pris: 1100 kr.

HUSMANDSBØRN I 1850’ERNE

14. august – 12. oktober 2012,

1. maj – 28. juni 2013, kl. 10.15-13.15

I Krikkebjerghuse kommer eleverne tæt

på livet for husmandsbørn i 1850’erne.

Børnene er med i det daglige arbejde

og hjælper med at fodre dyr, lave mad

og hugge brænde. Husmandskonerne

fortæller også sagn og gode historier om

nissen og de underjordiske.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1990 kr.

H.C. ANDERSENS EVENTYRLIGE

VERDEN

14. august – 30. november 2012,

4. marts – 28. juni 2013,

kl. 10.15-11.45 og kl. 12.15-13.45

H.C. Andersens eventyr “De vilde

svaner” eller “Lysene” bliver opført som

fortælleteater i den lavloftede stue i et af

husmandsstederne i Krikkebjerghuse.

Husmandskonerne fortæller ved hjælp af

dukker og genstande fra tiden.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

EVENTYR TIL ALLE ALDRE

14. august – 30. november 2012,

4. marts – 28. juni 2013,

kl. 10.15-11.45 og kl. 12.15-13.45

Der er eventyr for enhver alder i H.C.

Andersens skatkiste af fortællinger, og

eleverne finder nok ting, der rammer

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.

deres liv, i eventyr som “Kjærestefolkene”,

“Den sidste perle” eller “Lysene”.

Historierne bliver opført som fortælleteater

i Krikkebjerghuse.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1100 kr.

BÅLDALEN

PRØV KRÆFTER MED FORTIDEN

1. maj – medio september

I Sagnlandets oldtids-eksperimentarium

kan eleverne prøve kræfter med fortidens

teknikker: Hugge brænde, grutte

mel, lave ild og bage kiks over bål. En

sejltur i stammebåd er også en mulighed.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 40 kr. pr. elev i entré, 2 lærere

gratis pr. klasse.

HARPESTRENGS HAVE

EN MIDDELALDERLÆGES

URTEHAVE

1. maj – medio september

En plantejagt i urtegården er udgangspunkt

for arbejdet med planteklassifikation.

Elevernes iagttagelser kan siden

bruges som udgangspunkt for arbejde

med bl.a. lægeplanter eller Linnés

system.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 40 kr. i entré pr. elev, 2 lærere

gratis pr. klasse.

PÅ SKOLEN

SAGNLANDET LEJRE DRAGER IND I

SKOLERNE

29. oktober 2012 – 29. marts 2013

Mærk historiens vingesus. Mød samtidsvidner

og deres dukkefortælleteater fra

H.C. Andersens tid og vikingetiden. Hør

om en gallisk flygtning fra jernalderen og

vikingernes verdensforståelse. Oplæg

om landskabet, skabt af isen.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 1190 kr. / 1790 kr. / 2190 kr.

ALLE TIDERS MAD PÅ TVÆRS AF DE

HISTORISKE MILJØER

3. september – 31. oktober 2012

Bliv detektiv i madens fodspor. Hvad

satte stenalderfolket deres tænder i? Hør

om jernalderens mælkevej, om vikingernes

rejseproviant og om husmandskost,

sødgrød og øl i Krikkebjerghuse fra en

tid omkring 1860.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 1300 kr.

30 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: OLE MALLING, SAGNLANDET.

SAGNLANDET LEJRE

Bestilling: Tlf. 46 48 08 78, tryk 6

www.sagnlandet.dk

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

FOTO: OLE MALLING SAGNLANDET.


STATENS FORSVARSHISTORISKE

MUSEUM

ORLOGSMUSEET

Overgaden oven Vandet 58

1415 København K

Tlf. 33 18 14 33

www.orlogsmuseet.dk

LIVET OM BORD

Hele skoleåret

Et spændende oplevelsesforløb for de

helt små. Gå på oplevelse i sømandens

liv før og nu. Smag beskøjter og skibsøl,

lugt tjæren, og mærk det grove tovværk

i hænderne, mens vi fortæller gode

historier fra de syv verdenshave i

museets stemningsfulde lokaler.

Målgruppe: 0.-1. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

SÆLEN OG SEHESTED

Hele skoleåret

Kom helt tæt på historien om bord på

to af flådens ikoner fra Den Kolde Krig.

Begge både står nærmest, som da de

blev taget ud af tjeneste. I ubåden er

lugten af diesel intakt, mens Sehested er

rigget til, som skulle den i krig i morgen.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

SØRØVERE

Hele skoleåret

Fra Østersøen til Caribien har der været

sørøvere, så længe mennesket har

kunnet sejle. Vi fortæller historien om de

pirater og fribyttere, der har spredt skræk

og rædsel på havet gennem tiderne,

og som fortsat giver problemer ud for

Afrikas Horn.

Målgruppe: 2.-4. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ORLOGSMUSEET.

FLYDENDE FARTØJER

Hele skoleåret

Bland naturvidenskab og historie på en

spændende og sjov måde. Hvordan kan

kæmpe storskibe holde sig flydende?

– Gå på opdagelse i museets samling

af skibsmodeller, og oplev, hvordan den

danske flåde gjorde det lille land til en

stormagt.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

PÅ DE STORE SEJLSKIBE

Hele skoleåret

Mærk, hvordan 1700-tallets danske

sømand levede om bord på de store

sejlskibe. Hvordan var det at arbejde i

den kongelige danske flåde, der på det

tidspunkt var en af verdens stærkeste og

teknologisk mest udviklede?

Målgruppe: 5.-7. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

VANDRING PÅ HOLMEN

Hele skoleåret

Holmen er et af Københavns mest unikke

historiske områder. Her blander det

gamle sig med det nye og fortæller om

300 års dansk flådehistorie i København.

Har I kun mulighed for ét skoleforløb i

historieundervisningen, skal det være

“Vandring på Holmen”.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 500 kr. / 500 kr. / 500 kr.

FOTO: ORLOGSMUSEET.

KULTURHISTORIE

STATENS FORSVARSHISTORISKE

MUSEUM

TØJHUSMUSEET

Tøjhusgade 3

1214 København K

Tlf. 33 18 14 33

www.thm.dk

FRA LANGBUE TIL KALASJNIKOV

Hele skoleåret

Oplev skydevåbnenes udvikling de

sidste 500 år. Vi kommer vidt omkring

i historien og berører især en række

af de store slag og krige, der ændrede

verdenshistorien. Ny teknologi har ofte

afgørende betydning, hvilket er tydeligt i

udviklingen af nye våben.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

MISSION AFGHANISTAN

Hele skoleåret

I Tøjhusmuseets nyeste skoleforløb

kommer I på mission i Afghanistan –

eller så tæt på, som man kan komme,

uden at rejse derned. Missionerne foregår

i museets livagtige udstilling “Den

Fjerne Krig”, der handler om de danske

soldaters hverdag i Afghanistan.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

www.skoletjenesten.dk · 31

FOTO: TØJHUSMUSEET.


KULTURHISTORIE

SYDVESTSJÆLLANDS

MUSEUM

Storgade 17

4180 Sorø

Tlf. 57 83 40 63

www.vestmuseum.dk

NORDISKE GUDER

– SANS FOR KULTURHISTORIE

Alle hverdage, efter aftale

Fortællingen om de nordiske guder tager

børnene med på en rejse over regnbuen

Bifrost til gudernes rige Asgård. Fantasi

og krop kommer i spil, når vi hører om

gudernes verden, ser på genstande og

bevæger os i lege og aktiviteter.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1200 kr. for 2x1½ time. Tilbuddet

foregår hos jer på skolen. Prisen gælder

for skoler i Slagelse og Sorø Kommuner.

NORDISKE GUDER PÅ

VIKINGEBORGEN TRELLEBORG

April-oktober

Forløbet tager børnene med på en rejse

til gudernes rige i autentiske rammer i

Trelleborgs langhus. Fantasi og krop

kommer i spil, når vi hører om gudernes

verden, ser på genstande og bevæger

os i lege og værkstedsaktiviteter.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

LEG I HISTORIEN

– SANS FOR KULTURHISTORIE

Alle hverdage, efter aftale

Hvilket legetøj var bedstemors ynd-

FOTO: SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM.

lingslegetøj? Hvordan legede oldefar

i frikvartererne? Hvordan legede børn

i byen – og på landet? Kom med på

opdagelse i kassen fyldt med legetøj og

legeredskaber.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1200 kr. for 2x1½ time. Tilbuddet

foregår hos jer på skolen. Prisen gælder

for skoler i Slagelse og Sorø Kommuner.

JORDEN RUNDT

– SANS FOR KULTURHISTORIE

Alle hverdage, efter aftale

Hvordan spiser man i Kina? Hvilke farver

har det finske flag? Hvorfor hedder

samerne “solens folk”? Hvilke lege leger

børn i Tyrkiet? Kom med på opdagelse

i sansekufferten, der har været “Jorden

rundt”.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1200 kr. for 2x1½ time. Tilbuddet

foregår hos jer på skolen. Prisen gælder

for skoler i Slagelse og Sorø Kommuner.

FRA STEN TIL STÅL

– SANS FOR KULTURHISTORIE

Alle hverdage, efter aftale

Hvordan levede stenalderbørnene Birk

og Lærke? Hvad spiste de? Hvilke redskaber

brugte de? Kom med på opdagelse

i rekonstruktioner fra stenalderen

– og deres moderne paralleller.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 1200 kr. for 2x1½ time. Tilbuddet

foregår hos jer på skolen. Prisen gælder

for skoler i Slagelse og Sorø Kommuner.

JUL PÅ MUSEET

26. november – 21. december 2012

Sorø, Slagelse og Skælskør Museum

tilbyder hvert år julearrangementer for

børnehaver og indskolingen. Oplev julen

som på oldemors tid, i H.C. Andersens

eventyr eller blandt nisser og trolde.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: Gratis

RUNDVISNING I BØRNEHØJDE PÅ

TRELLEBORG

April-oktober

Rundvisningen foregår på børnenes

præmisser, når historien om ringborgen

gøres levende gennem dialog og fortælling.

Alle sanser kommer i spil, når turen

går forbi langhuset, over gravplads og

volde, eller når udstillingens genstande

inddrages.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: ½ time / 1 time

Pris: Gratis

KRIGERTRÆNING PÅ

VIKINGEBORGEN

April-oktober

Nu kan elever opleve den krigertræning,

som stolte krigere skulle gennemgå i

vikingetiden. Eleverne introduceres til

krigerliv. Våben, skjolde, brynjer og de

grundlæggende kampteknikker

demonstreres. Dagen slutter med det

store slag om Trelleborg.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time / 3 timer

Pris: 500 kr. / 1000 kr.

TI-KAMP PÅ VIKINGEBORGEN

April-oktober

I forløbet “10-kamp” prøver eleverne

kræfter med forskellige discipliner. I et

højt aktivitetsniveau kæmpes der med

sværd og økse, skydes med bue og pil.

Man dyster, men har også fokus på, at

det skal være sjovt og knap så alvorligt

som i sagaerne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr.

SKOLE SOM I GAMLE DAGE

5.-16. november 2012

Hvordan gik man i skole for snart 100

år siden? Hvad blev der undervist i?

Hvordan lærte eleverne at læse, skrive

og regne? Hvilke regler fulgte man i

timerne, og hvad foregik der i frikvartererne?

Målgruppe: 1.-3. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1000 kr.

32 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM.


DE UNDERJORDISKE

5.-16. november 2012

Hvem var de underjordiske?

Var de onde eller gode? Hvilke sagn

kender vi fra lokalområdet, og hvad kan

de fortælle os?

“De underjordiske” er et mobilt undervisningstilbud

og foregår hos jer på skolen.

Målgruppe: 3.-4. klasse

Pris: 850 kr.

JAGTEN PÅ TRELLEBORGS SKATTE

April-oktober

Udforsk Vikingeborgen Trelleborgs natur

og kultur på en aktiv måde. Lad eleverne

komme på en spændende og udfordrende

vikingeskattejagt.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 500 kr.

ARKÆOLOGI I BØRNEHØJDE PÅ

VIKINGEBORGEN TRELLEBORG

April-oktober

Hvad betyder arkæologens arbejde for

den historie, vi fortæller på Trelleborg?

Hvordan arbejder en arkæolog? Hvad

finder vi i jorden, og hvordan ved vi, hvor

gammel en genstand er?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr.

EN DAG SOM VIKING

April-oktober

På Trelleborg tilbydes levendegørelse

af vikingetiden i autentiske rammer. Alle

iføres vikingetøj og er med til at lave bålmad.

Derudover vil der være faglige og

sjove aktiviteter, som indfører eleverne

i vikingeliv. Rundvisning og frokost er

inkluderet.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 2400 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

ILL.: ERIK PETRI/SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM.

LEJRSKOLE PÅ VIKINGEBORGEN

TRELLEBORG

April-oktober

Hør om vikingernes konger, krigere,

handelsmænd, bønder og trælle, og lær

om deres bedrifter, hverdag og samfund.

Eleverne bor iført vikingetøj i autentiske

huse. Opholdet giver rig mulighed for

fagligt udbytte og socialt samvær. Daglig

frokost er inkl.

Målgruppe: 3.-9. klasse

Varighed: 2 dage / 3 dage

Pris: 250 kr. pr. døgn pr. pers.

ABSALONS MIDDELALDER

22. oktober – 2. november 2012

Hvordan levede man i middelalderen?

Hvem bestemte? Hvad kunne man

arbejde som? Hvad spiste man? Og

hvad troede man på? “Absalons Middelalder”

er et mobilt undervisningstilbud og

foregår hos jer på skolen.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Pris: 850 kr.

KLOSTERLIV OG MIDDELALDER

– KILDER TIL DEBAT

Hele skoleåret

Hvad er en kilde, og hvordan arbejder

vi med kilder? Findes der mere end én

sand historie? Kom tæt på livet som

munk og på Danmarkshistorien i middelalderen.

Målgruppe: 7.-9. klasse

www.e-museum.dk/klosterliv

ÅMOSEN MELLEM FORTID OG NUTID

– EN DIGITAL KILDERESSOURCE

Hele skoleåret

Hvem levede i Åmosen i jægerstenalderen?

Hvorfor flyttede tusindvis af mennesker

dertil i midten af 1900-tallet? Hvad

foregår der i Åmosen i dag? Og hvordan

bliver vi klogere på det hele?

Målgruppe: 7.-10. klasse

www.åmose.dk

KILDER.DK

Hele skoleåret

Et webbaseret undervisningsmateriale,

der introducerer eleverne til kilder og kildekritik.

Der arbejdes med en bred vifte

af kilder ud fra spørgsmålene: Hvem?

Hvad? Hvornår? Hvorfor? Og hvad

betyder det for mig?

Målgruppe: 7.-10. klasse

www.kilder.dk

KULTURHISTORIE

VIKINGESKIBSMUSEET

Vindeboder 12

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15

www.vikingeskibsmuseet.dk

SMAG PÅ VIKINGETIDEN

Hele skoleåret

Få en smagsprøve på vikingetiden, og

kom med på Erik den Rødes sejlads til

Grønland. Eleverne deltager aktivt og

er med til at laste skibet. De smager på

madvarer og undersøger rejseudstyret.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 400 kr.

VIKINGERNES FARVER

Hele skoleåret

Vikingerne brugte stærke farver på deres

dragter, skibe og møbler. Vi inviterer jer

ind i vikingernes farveverden og laver

selv farver og billeder af vikingeskibe.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 700 kr.

SKIBET ER LADET MED?

Hele skoleåret

Hvad giver man en vikingekonge i gave?

Kong Svend Tveskæg har lavet en

ønskeliste, og nu er det op til eleverne at

rejse ud i verden og fylde skibet op med

gaver. Skibet er klart, og kursen er sat.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 80 minutter Pris: 400 kr.

VIKINGERNE KOMMER

– MUSEUM UDE AF HUSET

1. november 2012 – 30. marts 2013

Få vikingetiden ind i klasseværelset! En

formidler fra museet kommer på besøg

med en masse historier og ting fra

vikingetiden. Sammen prøver eleverne at

sætte ord på, hvem vikingerne var.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 250 kr. i opstart og herefter 250 kr.

pr. klasse.

www.skoletjenesten.dk · 33

FOTO: VIKINGESKIBSMUSEET.


KULTURHISTORIE


VIKINGERNE OG DERES SKIBE

Hele skoleåret

Vikingeskibene er ladet med varer,

våben og historier.

På skibene fortælles om livet om bord,

og eleverne kan prøve kopigenstande

af tøj, våben og smykker.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 80 minutter

Pris: 400 kr.

DE FEM VIKINGESKIBE

Hele skoleåret

5 vikingeskibe og 5 temaer om vikingetiden

på 50 minutter! De fem vikingeskibe

fra Skuldelev rummer et hav af

spændende historier.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 200 kr.

RUNER – VIKINGERNES SMS

Hele skoleåret

Eleverne arbejder aktivt med runer, indskrifter

og deres funktion. De opdager,

at der ikke er langt fra vikingernes runer

til nutidens SMS. Forløbet kan indgå i

historiekanonpunkt om Jellingestenen.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 550 kr.

PÅ RETTE KURS

20. august – 12. oktober 2012,

22. april – 28. juni 2013

Bliv navigatør for en dag, og lær,

hvordan man bruger kompas, kort, landkending

og fart til at finde vej. Byg dine

egne instrumenter, og brug dem sammen

med dine sanser til at orientere dig.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

FOTO: VIKINGESKIBSMUSEET.

VEJR AT VIDE

20. august – 12. oktober 2012,

22. april – 28. juni 2013

Bliv meteorolog for en dag, og arbejd

med lavtryk og højtryk, sol og regn,

vindretning og temperaturer ved hjælp af

simple måleinstrumenter!

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

I ARKÆOLOGENS FODSPOR

Hele skoleåret

Følg i arkæologens fodspor, og få arkæologien

ind i klasseværelset. Eleverne

inddrages aktivt i det arkæologiske arbejde

på museet og får indblik i samspillet

mellem fortid, nutid og fremtid.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

FORTÆL OM VIKINGERNE!

Fra 20. august 2012

Undersøg vikingernes skibe, ting, fortællinger

og billeder, og giv jeres eget bud

på, hvem vikingen var. I et kildekritisk

værksted skal I tage stilling til, hvilke

kilder I vil bruge, og hvilken fortælling om

vikingetiden I vil fremlægge.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

VÆRKSTEDER

HISTORISK VÆRKSTED OG

RUNDVISNING

20. august – 12. oktober 2012,

22. april – 28. juni 2013

Historisk værksted giver eleverne en

forståelse for vikingehåndværkerens formåen.

Som bådebyggere og reblæggere

fremstiller de en “snelle” og et håndlagt

lindebasttov.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 900 kr. + 200 kr. for rundvisning.

HISTORISK VÆRKSTED OG

SEJLADS

20. august – 30. september 2012,

1. maj – 28. juni 2013

Historisk værksted giver eleverne en

forståelse for vikingehåndværkerens

formåen. Som bådebyggere og reblæggere

fremstiller de en “snelle” og et

håndlagt lindebasttov. Værkstedet kan

kombineres med en sejlads.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 900 kr. + 450 kr. pr. 8-mandsbåd.

SEJLADSER

DAGSEJLADS PÅ ROSKILDE FJORD

20. august – 30. september 2012,

1. maj – 28. juni 2013

At sejle i en råsejlsbåd er en stor oplevelse.

Man kan leve sig ind i, hvordan

det var at være viking om bord på et

vikingeskib. Der er instruktør med om

bord, men eleverne ror og sejler selv

bådene.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 450 kr. for en 8-mandsbåd,

810 kr. for en 12-mandsbåd eller en

16-mandsbåd (kun 8.-10. klasse).

34 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: WERNER KARRASCH.

VIKINGESKIBSMUSEET

Bestilling: Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15

www.vikingeskibsmuseet.dk

FOTO: VIKINGESKIBSMUSEET.


ARKEN MUSEUM FOR

MODERNE KUNST

Skovvej 100

2635 Ishøj

Tlf. 43 57 34 55,

tirsdag-fredag kl. 10-14

www.arken.dk

MØDET MED KUNST

Undervisningsforløbene tager afsæt i det

konkrete møde mellem elev og værk.

Vi tror på, at eleverne lærer gennem

deltagelse, og derfor består forløbene af

en række praktiske og analytiske øvelser,

som åbner for elevernes forskellige

betydningsdannelser og refleksivitet i

mødet med kunst.

MICHA KLEIN: “CRYSTAL POWDER FROM GOD”, 2000.

FÆLLESSKAB OG IDENTITET

Fra 15. august 2012

Samtidskunstfestivalen CAF sætter

fokus på fællesskab. På ARKEN

præsenterer vi i den anledning en række

samtidskunstværker fra vores samling,

der forholder sig til fællesskabstematikken

ved at rejse spørgsmål om forholdet

mellem identitet og fællesskab.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

LÆRERKURSUS

SAMTIDSKUNST

– FÆLLESSKAB & IDENTITET

12. september 2012, kl. 15-17

Kom og få inspiration til, hvordan du

kan arbejde med samtidskunst i undervisningen.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

INDIA: ART NOW & FASHION NOW

18. august 2012 – 13. januar 2013

I det seneste årti har Indien markeret sig

som ét af samtidskunstens og modens

mest levende og innovative centre.

Præsenter jeres elever for banebrydende

#29 SKOLEÅRET 2012/13

mode og kunst fra Indien.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

LÆRERKURSUS

INDIA: ART NOW & FASHION NOW

29. august 2012, kl. 15-17

I efteråret 2012 vier ARKEN hele sit

særudstillingsareal til en omfattende

præsentation af indisk mode og samtidskunst.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

CARL-HENNING PEDERSEN: “EXTATIC DANCER”, 1977.

CARL-HENNING PEDERSEN

2. februar – 2. juni 2013

I anledning af Carl-Henning Pedersens

100 års fødselsdag viser ARKEN en

stor udstilling af denne danske Cobrakunstner.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

LÆRERKURSUS

CARL-HENNING PEDERSEN

13. februar 2013, kl. 15-17

I forbindelse med åbningen af særudstillingen

CARL-HENNING PEDERSEN

inviteres I til lærerkursus.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

SAMTIDSKUNST

Hele skoleåret

Samtidskunst har store potentialer for

at styrke elevers visuelle kompetencer.

Kompetencer, som er væsentlige, da

børn og unge får størstedelen af deres

information gennem det visuelle.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

OPLEV ARKEN MED KROPPEN

– ARKENS ARKITEKTUR

Hele skoleåret

Hvordan påvirker arkitektur dig? Undervisningsforløbene

i ARKENs arkitektur

baserer sig på elevernes forhåndsviden

og førstehåndsoplevelse af de fysiske

rammer.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

KICKSTART

Hele skoleåret

Kickstart er ugeforløb, der udvikles,

udføres og evalueres i samarbejde med

lærere fra skolen. Derfor er alle kickstartforløb

tilpasset den enkelte klasse og

lærernes faglige ønsker.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 10 lektioner – 2 på skolen og

2 x 4 på museet.

Pris: 2500 kr.

EN REJSE I SAMTIDSKUNST OG

ARKITEKTUR

Hele skoleåret

Undervisningsforløbene er udviklet som

en rejse i arkitektur og samtidskunst.

Forløbene tilgodeser særligt klasser med

tosprogede børn med fokus på sproglig

udvikling og interkulturelle kompetencer.

Målgruppe: 1.-5. klasse

Varighed: 70 minutter / 90 minutter /

3 timer

Pris: 450 kr. / 600 kr. / 750 kr.

BROBYGNING

Hele skoleåret

ARKEN tilbyder brobygningsforløb for

unge på 15-25 år, som ønsker inspiration

og vejledning til deres uddannelsesvalg.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 1 uge

Pris: Gratis

www.skoletjenesten.dk · 35

FOTO: LARS SKAANING.


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

DANSK ARKITEKTUR

CENTER

Strandgade 27B

1401 København K

Tlf. 20 96 93 42, kl. 9-12

www.dac.dk

ARKITEKTUR I BØRNEHØJDE

– BYVANDRING PÅ CHRISTIANS-

HAVN

Hele skoleåret

Hvad er arkitektur? Hvad laver en

arkitekt? Hvordan virker arkitekturen på

os og hvorfor?

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

ARKITEKTUR OG MATERIALER

Hele skoleåret

Kender du historien om de 3 små grise?

I historien er det den 3. gris, som vil

bygge med mursten frem for med strå og

pinde, som overlever!

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

MATERIALESAFARI

Hele skoleåret

Nogle er stærke, andre er lette, nogle er

smarte, og andre er bæredygtige.

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

FOTO: JULIE DUFOUR WIESE.

ARKITEKTURMODELLER

1. august – 14. oktober 2012

Hvordan arbejder arkitekter? Kan man

bygge sin egen arkitekturmodel?

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr.

ARKITEKTUR MED ALLE SANSER

Hele skoleåret

Hvordan kan alle sanser sættes i spil,

når arkitektur skal opleves?

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

BYENS LYD

– BYVANDRING OG WORKSHOP

Hele skoleåret

Hvordan lyder arkitekturen? Hvordan

påvirker byens lyde os og vores rumopfattelse?

Målgruppe: 5.-7. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 900 kr.

ARKITEKTURENS STILARTER

– BYVANDRING PÅ

CHRISTIANSHAVN

Hele skoleåret

Hvordan genkender man arkitekturens

stilarter? Hvordan kan man aflæse en

byplan?

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

BYRUM OG BYLIV

– BYVANDRING I ØRESTAD CITY

Hele skoleåret

På en byvandring i den nye bydel Ørestad

City taler vi om byplanlægningen

i Ørestaden og om udviklingsmulighederne

i området.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

ARKITEKTURENS FUNKTIONER

– BYVANDRING I INDRE BY

Hele skoleåret

Hvad udtrykker den enkelte bygning eller

det samlede byrum? Hvordan understreges

kongens magt, kirkens guddommelighed

eller en butiks trendy stil

arkitektonisk?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

BY, MAGT OG MENNESKER

– BYVANDRING I

FREDERIKSSTADEN

Hele skoleåret

Hvordan har bylivet udviklet sig her?

Hvad er historien bag planlægningen af

Frederiksstaden?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 450 kr.

BYEN ER VORES!

– BYVANDRING PÅ CHRISTIANS-

HAVN OG CHRISTIANIA

Hele skoleåret

Hvem bestemmer, hvordan byen ser ud?

Beslutter nogen, hvor vi skal gå, cykle,

lege eller sidde?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 750 kr.

36 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: JULIE DUFOUR WIESE.

FOTO: PLAYCE.ORG.

FOTO: PLAYCE.ORG.


DEN FRIE

UDSTILLINGSBYGNING

Oslo Plads

2100 København Ø

Tlf. 33 12 28 03

www.denfrie.dk

KUNSTNERNES

EFTERÅRSUDSTILLING 2012

13. oktober – 25. november 2012

Hvem bliver morgendagens nye stjerne

på den internationale kunstscene? Hvem

bliver udvalgt, hvem har talent? Kunstnernes

Efterårsudstilling har i over 100

år præsenteret bud på nye tendenser.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

CARL NIELSENS OG ANNE MARIE

CARL-NIELSENS LEGAT 2012

1. december 2012 – 6. januar 2013

Sæt pris på kunsten! Hvilke kunstnere

udmærker sig, og hvorfor? Få et spændende

indblik i uddelingen af en stor

kunstpris, og undersøg, hvordan man

sætter pris på kunsten.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

KOLORISTERNE

19. januar – 24. februar 2013

Hvad siger farverne? Undersøg farvernes

sprog i Koloristernes udstilling, som

byder på masser af farveglæde inden for

både maleri, skulptur og grafik.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

5 RUM

2.-31. marts 2013

“5 RUM” præsenterer de 5 kunstnere

Jette Gejl, Mette Gitz-Johansen, Eva

Koch, Michael Mørk og Nicolai Howalt,

der udfolder sig i hver sit rum i Den Frie

Udstillingsbygning. Alle 5 kunstnere

arbejder installatorisk.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

MARIANNE JØRGENSEN

– SOLOUDSTILLING

13. april – 19. maj 2013

Marianne Jørgensen indtager med sin

soloudstilling hele Den Frie Udstillingsbygning.

Hun arbejder i grænsefeltet

mellem ude og inde, mellem civilisation

og rå natur.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

OVERLAP/LYS

25. maj – 23. juni 2013

“Overlap” beskriver de overlap, der

ind-imellem opstår i kunsten – overlap

mellem genrer, mellem medier eller

mellem to ellers klart adskilte felter,

f.eks. kunst og lys. Kom og udforsk feltet

mellem kunst og lys på udstillingen.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

OPLEV KUNSTEN

Hele skoleåret

Kan et kunstværk “ses” med ørerne, og

kan billeder skabes gennem lugtesansen?

“Oplev kunsten” sætter sanserne

i spil, ansporer det personlige

engagement og åbner en mangfoldighed

af tilgange til kunsten.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 550 kr.

FOTO: BRIGHT UGOCHUKWU EKE.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING

– ARKITEKTUR OG HISTORIE

Hele skoleåret

Kom indenfor i Den Frie Udstillingsbygning,

og få indblik i tankerne og historien

bag det karakteristiske hus, som er tegnet

af billedkunstneren J.F. Willumsen

og opført i 1898.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

GENNEM KUNSTEN

Hele skoleåret

Bliv medproducenter af kunst i samarbejde

med en udøvende kunstner i

det procesorienterede workshopforløb

“Gennem kunsten”, hvor eleverne møder

kunsten, hvor den er og bliver til.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 900 kr.

BAG OM KUNSTEN

Hele skoleåret

Hvordan laver man en udstilling? Hvem

udvælger de kunstværker, der skal

udstilles? Hvad vil det sige at kuratere?

Hvilke historier fortæller udstillinger? Og

hvordan påvirker kunstværker hinanden?

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 550 kr.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 37

FOTO: DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING.


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

DESIGNMUSEUM

DANMARK

Bredgade 68

1260 København K

Tlf. 33 18 56 70,

tirsdag og torsdag kl. 13-16

www.designmuseum.dk

DYREDESIGN – UNDERVISNING MED

SANSE/MATERIALEKUFFERT

Hele skoleåret

Kom og se nærmere på dyredesign.

Museet indeholder et mylder af dyrelignende

former. En sansekuffert, der

relaterer sig til emnet, tages med rundt

i udstillingen. Tilbuddet er skabt til de

mindste.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 400 kr.

MATERIALER – MED SANSEKASSE

Hele skoleåret

I museets permanente udstillinger og

i det “åbne designstudie” præsenteres

eleverne for, hvordan forskellige materialer

kan formgives. Sansekasse med

træsorter, metaller m.m. tages med i

udstillingen.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 400 kr.

HVAD ER DESIGN?

Hele skoleåret

Design i dag forholder sig til en lang

række af spørgsmål, der både angår god

form, konstruktion, funktion og materialer,

men som også behandler spørgsmål,

der angår kommunikation, levevis,

miljøkonsekvenser og ritualer.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

FRA TRONSTOL TIL SLÆNGESTOL

Hele skoleåret

En stol kan have et personligt udtryk og

opfylder ofte mere end en siddefunktion.

En stol kan have “ører”, krop og ben og

kan enten være magtfuld eller ydmyg.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

FARTENS OG LANGSOMHEDENS

FORMER

Hele skoleåret

Det 20. århundredes designere og formgivere

deler sig i to lejre. Det ene hold

fandt sammen under opråbet “Fuld fart

frem!”. I modsætning hertil har en lang

række designere hyldet langsomheden

ved at dyrke håndværket.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

DESIGNPROCESSEN

– FRA KUNSTHÅNDVÆRK TIL

INDUSTRIELT DESIGN

Hele skoleåret

Der ses nærmere på formgivningsprocessen

bag funktionsbestemt design,

kunsthåndværk, crossover-design og

konceptdesign.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

BÆREDYGTIGT DESIGN

Hele skoleåret

Designere, der skaber bæredygtige produkter,

ønsker at sænke tempoet i det

hastige forbrugssamfund – og at mindske

brugen af produkter, der opbruger og

nedbryder naturens egne ressourcer.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

OVER ALLE GRÆNSER – KUNST OG

KUNSTHÅNDVÆRK 1880-1910

Hele skoleåret

Udstillingen vil vise, hvorledes kunsten,

kunsthåndværket og litteraturen søgte

gensidig inspiration. Impulser til fornyelse

kom fra nær og fjern, og man

søgte som aldrig før ud over alle

grænser.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

JAPANSKE PYNTEGENSTANDE

– FØR OG NU

Hele skoleåret

Introduktion til japansk kultur og kunsthåndværk.

Pyntegenstande er en meget

vigtig del af japansk kultur fra fortidens

smykker frem til i dag.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

ROKOKO-MANIA

Til 23. september 2012

Vi går i kødet på rokoko som fænomen

og bringer samtidskunst og subkultur i

dialog med 1700-tallets design og kunsthåndværk.

I læringsrummet “Identity

Laboratory” kan eleverne på catwalken

forholde sig til aktuelle temaer som

kulturel identitet og selviscenesættelse.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 400 kr.

DESIGNKLASSIKERE

Hele skoleåret

I det 20. århundrede trådte dansk design

for alvor i karakter og fik sit internationale

gennembrud under betegnelserne

Danish Design og Danish Modern.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅND-

VÆRK OG ARKITEKTUR

Hele skoleåret

Det 20. århundrede står i utopiens tegn.

Designere og arkitekter har haft store

visioner om at revolutionere

samfundet med design og arkitektur.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

FRA 60’ER- POP TIL 00’ERNES

ØKOLOGI OG MANGFOLDIGE

DESIGN

Hele skoleåret

Fra 1960’erne frem til i dag er der opstået

helt nye retninger inden for design,

der relaterer sig til forbrugersamfundet,

informationsteknologien, nye materialer

og miljøproblemer.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

38 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ANNE BANNICK OG LENE VAD.


GL HOLTEGAARD

Attemosevej 170

2840 Holte

Tlf. 45 40 08 78

www.glholtegaard.dk

FRANÇOIS BOUCHER: “SOVENDE PIGE”, CA. 1743.

FRANÇOIS BOUCHER

– FRAGMENTER AF ET

VERDENSBILLEDE

22. august – 4. november 2012

Benyt en sjælden lejlighed til fordybelse

i 1700-tallets fortryllende univers, hvor

Gl Holtegaards arkitektur og den aktuelle

udstilling går hånd i hånd. Løs geometri-,

perspektiv- og danseopgaver i haven, og

oplev en sand 1700-talskunstners udtryk.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

FRANÇOIS BOUCHER

– FRAGMENTER AF ET

VERDENSBILLEDE

21. august 2012

Grib chancen, og få inspiration til

undervisning i det interessante 1700-tal.

Hør om mulighederne for at kombinere

matematik, billedkunst og historie samt

se udstillingen om den franske hofkunstner

François Boucher. Vi byder

på kaffe og kage.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

RANDI & KATRINE

22. januar – 15. marts 2013

Randi & Katrines legende og hemmelighedsfulde

univers indtager Gl Holtegaard

med en totalinstallation i hele huset.

Hvad gemmer sig, og hvordan kommer

vi bag facaden? Det er spørgsmål, vi

stiller i undervisningen.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

LÆRERKURSUS

RANDI & KATRINE

23. januar 2013

Hør kunstnerduoen Randi & Katrine

fortælle om deres totalinstallation af

Gl Holtegaard. Udstillingen præsenterer

en unik mulighed for at lade sig rive med

af en omsluttende installation, hvor

teatralske og fortællende virkemidler

er i centrum.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

OUT OF FASHION

11. april – 5. juli 2013

Gl Holtegaard tager pulsen på tekstil

som motiv og materiale i international

samtidskunst. Hvordan fungerer forskellige

typer materialer? Hvad betyder

materialers historie og funktion for

udtrykket i kunsten? Hvordan fungerer

tøj som kode?

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

OUT OF FASHION

10. april 2013

Gl Holtegaard sætter fokus på tekstil

som materiale i samtidskunsten. Hør

direktør for Gl Holtegaard Mads Damsbo

fortælle om udstillingen, og bliv orienteret

om de aktuelle undervisningstilbud og

-materialer. Vi byder på kaffe og kage.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

BAROKKENS VINKLER PÅ

GL HOLTEGAARD

Hele skoleåret

Vi kombinerer matematik, historie og

billedkunst, når vi udforsker Lauritz de

Thurahs barokhave, løser matematiske

opgaver og taler om 1700-tallet.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 250 kr. / 500 kr.

FOTO: ANDERS SUNE BERG.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

STORM P. MUSEET

Frederiksberg Runddel

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 86 05 23,

tirsdag-fredag kl. 10-14

www.stormp-museet.dk

HVOR GÅR GRÆNSEN

– om ytringsfrihed på tryk, i tale og

i billeder. Et samarbejde mellem

Bakkehusmuseet, Storm P. Museet

og Revymuseet

Fra 1. august 2012

“Hvor går grænsen” handler om retten til

at ytre sig og om censur. Eleverne kan i

tværfaglige forløb dykke ned i skelsættende

dele af dansk litteratur, kunst,

historie og samfundsudvikling.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 39


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

J. F. WILLUMSENS

MUSEUM

Jenriksvej 4

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 07 73

www.jfwillumsensmuseum.dk

KUNSTENS MATERIALER

Hele skoleåret

Gennem et udvalg af Willumsens værker

kommer vi i omvisningen helt tæt på

de mange forskellige kunstmedier, han

arbejdede med. Vi undersøger, hvordan

Willumsen har brugt materialerne, og

hvordan materialerne adskiller sig fra

hinanden.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

J.F. WILLUMSEN: “SELVPORTRÆT I MALERBLUSE”, 1933.

FOTO: ANDERS SUNE BERG.

WILLUMSENS PORTRÆTTER OG

SELVPORTRÆTTER

Hele skoleåret

Med Willumsens portrætter og selvportrætter

som omdrejningspunkt går

forløbet i dybden med, hvad et portræt

og et selvportræt kan fortælle os.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time / 2½ time

Pris: 450 kr. / 750 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

MENNESKE OG NATUR

Hele skoleåret

Vi går i dybden med et udvalg af

Willumsens værker og ser på, hvordan

kunstneren har brugt farver, linjer og

perspektiv til at beskrive stemningen i

værkerne og forholdet mellem natur og

menneske.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

IND I BILLEDET

Hele skoleåret

Formidler og elever undersøger i

omvisningen, hvordan Willumsen har

komponeret sine kunstværker. Eleverne

får værktøjer, de kan anvende til egen

billedfremstilling eller til analyse af andre

kunstværker.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 450 kr. / 750 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

FRA NATURALISME TIL

EKSPRESSIONISME

Hele skoleåret

I omvisningen går vi i dybden med de

forskellige stilarter og genrer, som

Willumsen eksperimenterede med:

naturalisme, socialrealisme, symbolisme

og ekspressionisme.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

VILD MED ISCENESÆTTELSE

Hele skoleåret

Med udgangspunkt i Willumsens

portrætter og selvportrætter lægges der

op til diskussion af begreber som

identitet og iscenesættelse.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2½ time

Pris: 450 kr. / 750 kr. Alle undervisningsforløb

er gratis for skoler i Frederikssund

Kommune.

40 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

KØS

Museum for kunst i det

offentlige rum

Nørregade 29

4600 Køge

Tlf. 56 67 60 20

www.koes.dk

SAMTIDSKUNST OG KIRKE

6. oktober 2012 – 24. februar 2013

Kom og gå på opdagelse i det 20.

århundredes banebrydende, grænseoverskridende

og eksperimenterende

udsmykninger af kirkens rum.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2½ time

Pris: Gratis / 600 kr. Skoler gratis

adgang.

HUSKMITNAVN

– FRA VÆRKSTED TIL VÆRK

Til 23. september 2012

Gadekunstneren HuskMitNavn fejrer sit

10 års jubilæum og viser sit værksted

frem på KØS. Kom og få en introduktion

til kunstnerens arbejde samt til de

tematikker og paradokser, der ligger i

gadekunstens rolle som både hærværk

og kunst.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 30 minutter

Pris: Gratis

TEGNESERIEVÆRKSTED

Hele skoleåret

Tegneserieteknik og -tricks, billedanalyse,

dialog og skitsetegning. Vi tegner

og farvelægger egne tegneserier i

værkstedet.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 600 kr.

BJØRN NØRGAARDS GOBELIN OM

REFORMATIONEN

Hele skoleåret

Få indblik i en af Danmarkshistoriens

mest spændende perioder, reformationen.

En tid præget af opbrud og omvæltning.

Magtbalancer udfordres mellem

konge og kirke, og krige udkæmpes på

kryds og tværs!

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis


LOUISIANA MUSEUM FOR

MODERNE KUNST

Gammel Strandvej 13

3050 Humlebæk

Tlf. 49 19 07 19,

tirsdag-fredag kl. 11-13

www.louisiana.dk/undervisning

ALLEN RUPPERSBERG: “BIG TROUBLE”, 2010.

CREDIT: LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART, DENMARK.

SAMTIDSKUNST

Hele skoleåret

Hvordan oplever vi samtidskunsten?

Og omvendt: Hvordan forholder samtidskunsten

sig til den verden, vi er en del

af? Undersøg, hvilke emner der optager

kunstnerne lige nu.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 350 kr. / 750 kr.

SKULPTURPARKEN

Hele skoleåret

Moderne skulptur skal opleves og sanses.

Som et spil mellem form, beskuer

og rum, en udveksling mellem masse,

lys og skygge. En skulptur har en krop

og er placeret i tid og rum ligesom et

menneske.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

KROPPEN I MODERNE KUNST

Hele skoleåret

Har kroppen sit eget sprog? Hvilke

idealer ligger til grund for vores opfattelse

af krop og identitet? Louisianas

samling rummer talrige værker, der har

et mellemværende med kroppen.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

ASGER JORN – OG SAMLINGEN

Hele skoleåret

Farveeksplosioner og figur-mylder. Den

danske maler Asger Jorn udløser nye

billeddannelser i sin udforskning af maleriets

muligheder. Form og farve kæmper

om magten, når Jorn tolker verden.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

LOUISIANAS ARKITEKTUR OG

SAMLING

Hele skoleåret

Hvorfor har vi museer? Hvordan opstår

en samling? Med udgangspunkt i

Louisiana som sted og samling ser vi

nærmere på, hvilke værker vi møder på

et museum som Louisiana, og på samspillet

med omgivelserne.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

CATHERINE OPIE: “SELF PORTRAIT/NURSING”, 2004. COURTESY

REGEN PROJECTS, LOS ANGELES © CATHERINE OPIE.

SELVPORTRÆTTER

14. september 2012 – 13. januar 2013

Hvem er jeg? Selvportrætter fra starten

af modernismen og op til i dag er emnet

for efterårets udstilling. Her er mulighed

for både at sammenligne forskellige

kunstneres selvfremstilling og undersøge

skiftende forståelser af selvet gennem

tiden.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 350 kr. / 750 kr.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

EDWARD KIENHOLZ, DETALJE: “FIVE CAR STUD”, 1972.

FOTO: RENATE HEYNE/©DOCUMENTA ARCHIVE.

EDWARD KIENHOLZ.

FIVE CAR STUD

Til 21. oktober 2012

Racehad og selvjustits kommer i kog hos

den amerikanske kunstner Edward

Kienholz. “Five Car Stud” er en omfattende

installation, hvor man som beskuer

står – med følelsen af at være deltager –

midt i en lynchning.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

TAL R: “ADIEU INTERESSANT (SILVER)”, 2005-2008.

© LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST.

SAMTIDSKUNST & DEN

KUNSTNERISKE PROCES

Hele skoleåret

Hvor kommer idéerne fra? Hvordan

omsætter en kunstner en idé eller et

spørgsmål til et færdigt værk, som andre

kan opleve? Nyt digitalt undervisningsmateriale

udarbejdet sammen med DR.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 350 kr.

www.skoletjenesten.dk · 41


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

MUSEET FOR

SAMTIDSKUNST

Stændertorvet 3D

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 78

www.samtidskunst.dk

DEN FLYVENDE LYDKUFFERT

Hele skoleåret

I en gammel kuffert bor Hr. Øre. Hr. Øre

har rejst i hele verden, men har nu slået

sig ned på Museet for Samtidskunst.

Forløbet er baseret på fortællingen om

Hr. Øre og indeholder en række sjove

opgaver, der inddrager alle sanserne.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1 uge / 1 time

Pris: Gratis / 200 kr.

PÅ DETEKTIVJAGT I KUNSTENS

VERDEN

Hele skoleåret

Som detektiver sendes eleverne af sted

med forstørrelsesglas og lommelygter på

jagt efter spor og gode fortællinger i den

aktuelle udstilling. Undervejs inddrages

små kreative øvelser og forskellige

genstande.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr.

ANIMATIONSWORKSHOP

– FRA IDÉ TIL FÆRDIG FILM

Hele skoleåret

I workshoppen får eleverne mulighed

for at lave deres egne korte animationsfilm

ved hjælp af foto, redigering, lys,

lyd og stopmotion-teknik. Gruppevis

finder eleverne på en historie eller et

fantasiunivers, som deres film skal tage

udgangspunkt i.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 700 kr.

FOTO: MUSEET FOR SAMTIDSKUNST.

LYDWORKSHOP – KOMPONER DIN

EGEN LYDFORTÆLLING

Hele skoleåret

Udstyret med mikrofoner sendes

eleverne på jagt efter lyde i byrummet.

Tilbage i værkstedet får eleverne til opgave

at redigere deres lydoptagelser og

komponere en lille, stemningsskabende

lydfortælling.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 700 kr.

KUNSTREJSEN

– PÅ SPORET AF VIRKELIGHEDEN

1. september 2012 – 1. september

2014. Bemærk: På de deltagende

museers hjemmesider oplyses tidspunkt

for de enkelte Kunstrejse-uger

KUNSTREJSEN er et nyt undervisningstilbud,

som tilbydes på Sorø Kunstmuseum,

Museet for Samtidskunst og Odsherred

Kunstmuseum. KUNSTREJSEN

udbydes 6 udvalgte uger hvert efterår

og forår. Skolerne vælger selv, hvilke og

hvor mange museer de vil besøge.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 350 kr.

IDENTITET, ISCENESÆTTELSE OG

DET SELVBIOGRAFISKE SPOR

Hele skoleåret

Med udgangspunkt i udvalgte samtidskunstværker

diskuterer vi begreberne

‘identitet’, ‘iscenesættelse’ og ‘selvbiografi’.

Eleverne undersøger, hvad det

vil sige at have en identitet, og hvordan

det er muligt at iscenesætte personlige

historier.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr.

SAMTIDSKUNST OG PROJEKT-

ARBEJDE – EN GOD COCKTAIL!

Hele skoleåret

Forløbet har udskolingens projektarbejdsform

som omdrejningspunkt og relaterer

sig til museets undervisningsmateriale

“Samtidskunst og projektarbejde”.

Med udgangspunkt i udvalgte værker

undersøger vi, hvordan samtidskunstnere

arbejder problemorienteret.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr.

NIKOLAJ KUNSTHAL

Nikolaj Plads 10

1067 København K

Tlf. 33 18 17 90, kl. 12-15

www.nikolajkunsthal.dk

CAF: “KIG IND”. FOTO: ANDERS SUNE BERG.

COPENHAGEN ART FESTIVAL

24. august – 2. september 2012

I forbindelse med samtidskunstfestivalen

CAF tilbyder Nikolaj Kunsthal en række

eksperimenterende workshopforløb i

og uden for kunsthallen, hvor vi sammen

med eleverne undersøger konkrete

kunstværker, kunstprojekter og udstillinger.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 400 kr.

LÆRERKURSUS

COPENHAGEN ART FESTIVAL

29. august 2012, kl. 15-18

Kurset vil bestå i en byvandring, hvor vi

kommer rundt til festivalens 5 kunsthaller

og ser udstillingerne. Turen byder på

performative indslag og en kaffetår og

afsluttes med præsentation af konkrete

formidlingsmaterialer og -tilbud.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

ZEIGEN

3. november 2012 – 5. januar 2013

Udstillingen “Zeigen” af den tyske kunstner

Karin Sander tager eleverne med på

en audiotour, der formidler 80 danske

kunstnere og deres værker. Med et særligt

lydudstyr kan hver enkelt kunstnernavn

aktiveres og opleves.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 300 kr. / 500 kr.

42 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13


KARIN SANDER: “ZEIGEN”. TEMPORÄRE KUNSTHALLE BERLIN.

LÆRERKURSUS

ZEIGEN

15. november 2012, kl. 15-17

Kurset præsenterer udstillingen “Zeigen”

og diskuterer forholdet mellem udstillingens

visuelle udtryk og lydværkernes

indhold. Undervisningsforløb, materiale

og workshopforløb diskuteres i forhold

til fag.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

TRACY ROSE: “WAITING FOR GOD”. THE JOHANNESBURG

ART GALLERY.

WAITING FOR GOD

3. november 2012 – 5. januar 2013

Igennem fotografier og videoværker, der

har referencer til teater- og karnevalstraditionen,

behandler kunstneren Tracy

Rose tematikker som kvindeundertrykkelse,

overtro og menneskelivets vilkår i

postapartheids Sydafrika.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 300 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

WAITING FOR GOD

15. november 2012, kl. 15-17

Kurset præsenterer udstillingen “Waiting

for god” og diskuterer via værkerne,

#29 SKOLEÅRET 2012/13

hvordan kunstneren iscenesætter og

forholder sig til postapartheids Sydafrika.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

FOKUS 2013 VIDEOFESTIVAL

19. januar – 10. marts 2013

Traditionen tro omskabes kunsthallen til

et mekka af videokunst med den tilbagevendende

festival. Med udgangspunkt i

værkerne skaber vi fælles fortolkninger

og udforsker de samfundsmæssige,

politiske og sociale aspekter, værkerne

arbejder med.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 300 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

FOKUS 2013 VIDEOFESTIVAL FOR

SAMTIDSKUNST

31. januar 2013, kl. 15-17

Kurset præsenterer den årlige videofestival

i Nikolaj Kunsthal og diskuterer,

med værkeksempler fra udstillingen,

video og visuelle medier som et

læringsredskab til at diskutere sociale

og samfundsmæssige emner.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

HIPPIEKUNST

19. januar – 10. marts 2013

Med afsæt i Peter Øvig Knudsens bog

“Hippie 1” åbner Nikolaj dørene op for en

udstilling, hvor eleverne vil kunne stifte

bekendtskab med et kapitel i Danmarkshistorien,

hvor kunstneriske eksperimenter,

aktioner og performances vidner om

en tid i opbrud.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 300 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

HIPPIEKUNST

31. januar 2013, kl. 15-17

Kurset præsenterer udstillingen “Hippiekunst”,

der er baseret på Peter Øvig

Knudsens roman “Hippie 1”, og diskuterer

hippiekulturens utopier og tankesæt

sat op imod vores egen samtid.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

LIAISON

23. marts – 12. maj 2013

I Fluxus-kunstner Eric Andersens udstilling

fyldes det tidligere kirkerum ud med

52 platforme i forskellige højder, hvor

eleverne kan bevæge sig rundt og udforske

kunstnerens underfundige virke – og

selv være aktive medskabere af værket.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1½ time / 2 timer

Pris: 200 kr. / 300 kr. / 500 kr.

LÆRERKURSUS

LIAISON

4. april 2013, kl. 15-17

Kurset præsenterer udstillingen “LIAI-

SON” og diskuterer, hvorledes Fluxuskunstneren

Eric Andersen genfortolker

og kommer med nye perspektiver på

sine produktioner og metoder.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: Gratis

NIKOLAJ KUNSTHAL

Bestilling: Tlf. 33 18 17 90, kl. 12-15

www.nikolajkunsthal.dk

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk · 43


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

NY CARLSBERG

GLYPTOTEK

Dantes Plads 7

1556 København V

Tlf. 33 41 81 18, kl. 13-15

www.glyptoteket.dk

KUNST

KAN EN SKULPTUR TALE?

Hele skoleåret

Hvordan kan skulpturer fortælle os,

hvem de er, og hvor de kommer fra?

Denne undervisning har fokus på

menneskets kropsudtryk i kunsten.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 475 kr.

DEGAS: “TO DANSERINDER”, CA. 1898.

FOTO: OLE HAUPT.

MONET OG IMPRESSIONISMEN

Hele skoleåret

Hvilken farve har lyset? Hvordan maler

man bevægelser – og hvorfor? Oplev

verden gennem impressionisternes øjne

– måske sanser du mere, end øjet ser.

Målgruppe: 0.-9. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

GULDALDEREN PÅ GLYPTOTEKET

– EN FEJLFRI VERDEN?

Hele skoleåret

Forløbet sætter fokus på kunsten i

guldalderens København og de danske

kunstnere i Rom omkring 1800-1850.

Maleriernes idealiserede motiver og de

nationalromantiske idéer diskuteres.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

KULTURHISTORIE

EGYPTERNES GÅDEFULDE VERDEN

Hele skoleåret

Mumier, balsamering, gravskatte og

mytologiens drabelige historier er bedre

end de bedste eventyr.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

LIV OG DØD I GAMLE DAGE

Hele skoleåret

Døden er en naturlig del af livet, men

hvilke forestillinger gjorde antikkens

mennesker sig om livet efter døden? Og

hvordan begravede man de døde?

Målgruppe: 1.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

KEJSER AUGUSTUS OG

ROMERRIGET

Hele skoleåret

I Glyptotekets Festsal får eleverne

indtryk af den storslåede arkitektur i

Romerrigets centrum, millionbyen Rom.

Mellem salens søjler står portrætstatuer

af kejserne, ligesom på de store romerske

pladser.

Målgruppe: 3.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

TUT-ANKH-AMONS EGYPTEN

Hele skoleåret

Mumier, balsamering, dødetro og

gravskatte. Livet i oldtidens Nildal og

gudernes drabelige verden. Hieroglyffer,

egyptisk regning og pyramidebygning.

Målgruppe: 3.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

FARAONERNES EGYPTEN

Hele skoleåret

Egypten fra pyramiderne til Tut-ankhamon.

Mumier, balsamering, dagligliv,

tro og mytologi. Lektion i hieroglyffer og

pyramidebygning.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 475 kr.

SORØ KUNSTMUSEUM

Storgade 9

4180 Sorø

Tlf. 57 83 22 29, kl. 10-16

www.sorokunstmuseum.dk

KUNSTDETEKTIVER

– PÅ SPORET AF FORTÆLLINGEN

Hele skoleåret

Tag de yngste elever med på en eventyrlig

rejse ind i kunstens verden og dens

mange fortællinger. Forløbet er centreret

omkring en legende og sansende tilgang

til kunst.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

AT SANSE NATUREN LANGSOMT

Hele skoleåret

Gennem forløbet sætter vi fokus på

forholdet mellem menneske og natur.

Eleverne undersøger kunstværker, der

arbejder med grænsen mellem det kunstige

og det naturlige, det skræmmende

og det dragende.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

KUNSTEN AT FØLE SIG HJEMME

Hele skoleåret

I dette forløb undersøger eleverne,

hvordan kunsten arbejder med temaer

som identitet og hjem. Hvad er et hjem,

44 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: KIM NILSSON.

HENDRIK KROCK: “PAN OG SYRINX”, 1722.

FOTO: ANDERS SUNE BERG.

ERIK PAUELSEN: “SARPFOSSEN”, 1788.

FOTO: ANDERS SUNE BERG.


hvornår føler vi os hjemme, og hvordan

kommer det til udtryk gennem kunsten?

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

KROP, IDENTITET OG

ISCENESÆTTELSE

Hele skoleåret

I forløbet undersøger vi en række værker,

der har krop og identitet som omdrejningspunkt.

Vi ser bl.a. på, hvordan

man fra guldalderen til samtidens

facebook-profiler har iscenesat sig selv.

Målgruppe: 1.-6. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

KUNSTREJSEN

– PÅ SPORET AF VIRKELIGHEDEN

1. september 2012 – 1. september

2014. Bemærk: På de deltagende

museers hjemmesider oplyses tidspunkt

for de enkelte Kunstrejse-uger

KUNSTREJSEN er et nyt undervisningstilbud,

som tilbydes på Sorø Kunstmuseum,

Museet for Samtidskunst og Odsherred

Kunstmuseum. KUNSTREJSEN

udbydes i 6 udvalgte uger hvert efterår

og forår. Skolerne vælger selv, hvilke og

hvor mange museer de vil besøge.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 350 kr.

PÅ SPORET AF KUNSTHISTORIEN

Hele skoleåret

I dette forløb tages eleverne på en kunsthistorisk

tour de force. Vi undersøger

forskellige medier, udtryksformer og

tværfaglige emner, herunder kunstnerens

kreative og projektorienterede

arbejdsform.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

SAMTIDSKUNST OG NYE MEDIER

Hele skoleåret

I dette forløb sætter vi fokus på samtidskunstens

mange udtryksformer, og

eleverne præsenteres for en række

værker, der diskuterer etiske, kulturelle

og samfundsmæssige spørgsmål.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time / 2 timer / 3 timer

Pris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

STATENS MUSEUM

FOR KUNST

Sølvgade 48-50

1307 København K

Tlf. 33 74 84 84, kl. 10-14

www.smk.dk

På Statens Museum for Kunst tilbyder

vi forløb af 1, 2, 2½ og 4 timers varighed.

Vores forløb tager udgangspunkt i

museets samlinger og særudstillinger,

og vi tilbyder værkstedsaktiviteter dels

i kunstnerdrevne værksteder, hvor vi

arbejder med analoge medier som maleri

og skulptur, dels i digitale workshops,

hvor vi arbejder med foto, lyd og video.

1 TIMES UNDERVISNINGSFORLØB

KUNST I KIKKERTEN

– BILLEDSAMTALE FOR DE YNGSTE

Hele skoleåret

Hvordan kan man komme helt tæt på et

kunstværk? Vi opfordrer eleverne til at

sætte ord på deres oplevelse af kunsten,

og vi kigger på grundlæggende billedelementer

som farver, linjer og kropssprog.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

HAR DU NOGENSINDE SET

EN ENGEL?

December 2012

Julen står for døren, og Statens Museum

for Kunst tilbyder undervisningsforløb

med temaet ‘Har du nogensinde set en

engel?’.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

HVAD ER ET KUNSTMUSEUM?

Hele skoleåret

Hvad er et kunstmuseum? Hvad er

kunst, og hvorfor samler vi på kunst?

Med udgangspunkt i museet og i kunsten

undersøger vi, hvad et kunstmuseum

egentlig er for en størrelse.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

HENRI MATISSE: “LE LUXE II”, 1907.

© SUCCESSION H. MATISSE/BILLEDKUNST COPYDAN 2012.

HENRI MATISSE.

FORDOBLING OG VARIATION

4. september – 26. oktober 2012

I efteråret 2012 viser vi en udstilling med

den franske kunstner Henri Matisse.

Han var en af de kunstnere, der i starten

af det 20. århundrede udforskede bl.a.

farvers virkning i maleriet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

LÆRERKURSUS

HENRI MATISSE.

FORDOBLING OG VARIATION

5. september 2012

Vi besøger sammen med udstillingsarrangørerne

Matisse-udstillingen, og

bagefter lægger vi op til diskussion om

udstillingens læringspotentiale. Vi præsenterer

museets undervisningstilbud.

Der serveres kaffe og lidt sødt.

Målgruppe: Alle interesserede

undervisere

Tilmeldingsfrist: 31. august 2012

Pris: Gratis

KROPPEN I KUNSTEN

Hele skoleåret

I kunsten findes uendeligt mange kroppe:

muskuløse, slappe, langlemmede,

korte, knoklede, gnavne, glade, feminine,

maskuline. Vi undersøger kunsten og

kroppens sprog, følelser og idealer.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

www.skoletjenesten.dk · 45


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN


MYTOLOGIENS VERDEN.

DEN KONGELIGE

AFSTØBNINGSSAMLING

Kun tirsdage

De antikke skulpturer på Den Kongelige

Afstøbningssamling gemmer på fantastiske

fortællinger om mytologiske guder,

krige og kærlighed – vi ser nærmere på

skulpturerne og hører historierne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

KUNST I KIKKERTEN

– BILLEDANALYSE

Hele skoleåret

Hvordan kan man komme helt tæt på et

kunstværk? Vi opfordrer eleverne til at

sætte ord på deres oplevelse af kunsten,

og vi kigger på grundlæggende billedelementer

som farver, linjer og kropssprog.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

HVAD ER ET PORTRÆT?

Hele skoleåret

På Statens Museum for Kunst findes en

lang række portrætter, ældre og nye.

Men hvad er et portræt egentlig? Og

hvilke historier gemmer sig i de mange

portrætter? Vi går i dybden med portrætgenren.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

FOTO: LARS SKAANING.

BIBELENS FORTÆLLINGER

– KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

Hele skoleåret

Vi undersøger, hvordan kunstnere

gennem tiden har afbildet Bibelens

fortællinger og fortolket kristendommens

historier, og ser på skildringer fra både

Det Gamle og Det Nye Testamente.

Målgruppe: 7.-8. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

SAMTIDSKUNST

Hele skoleåret

Hvordan ser vores egen tids kunst ud?

Vi undersøger, hvordan samtidskunsten

eksperimenterer med form og indhold,

og hvordan kunsten diskuterer emner fra

vores hverdag og verden.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

GULDALDER OG

NATIONAL IDENTITET

Hele skoleåret

Det er i guldalderen, at tanken om det

“særligt danske” fødes i kunsten. Vi undersøger

guldaldermalerierne og deres

særlige billede af Danmark og diskuterer

kunst og nationalfølelse.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

PORTRÆT, IDENTITET OG

ISCENESÆTTELSE

Hele skoleåret

Hvad er et portræt? Hvad vil det sige at

have en identitet? Og hvordan kan man

iscenesætte en identitet i et portræt?

Det undersøger vi i dette forløb med udgangspunkt

i både ældre og nye værker.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

GULDALDER OG DET MODERNE

GENNEMBRUD

– IDEALISERING OG KRITIK

Hele skoleåret

Vi stiller skarpt på 1800-tallets kunst og

samfund. Fra guldalderens idylliserede

billeder af virkeligheden til den kritiske

socialrealisme i det moderne gennembrud,

der vil “sætte ting til debat”.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

MODERNISME

– DA KUNSTEN BLEV “MODERNE”

Hele skoleåret

I tiden omkring 1900 bryder kunsten i høj

grad grænser og bliver moderne – men

hvad er “moderne” kunst? Vi undersøger

værker fra moderne kunstretninger som

f.eks. fauvisme, kubisme og surrealisme.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

DET MODERNE GENNEMBRUD

– DA KUNSTEN BLEV KRITISK

Hele skoleåret

Hvad er det moderne gennembrud? Vi

undersøger værker fra perioden i slutningen

af 1800-tallet og diskuterer væsentlige

træk i tiden og i kunsten.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

PETER PAUL RUBENS: “SALOMONS DOM”, CA. 1617. FOTO: SMK.

BILLEDANALYSE

Hele skoleåret

Vi afprøver, hvilke analyseredskaber

man kan bruge, når man vil analysere et

kunstværk, og undersøger sammen med

eleverne, hvilke fortællinger og oplevelser

kunstværkerne rummer.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

STATENS MUSEUM FOR KUNST

SOM NATIONALGALLERI

– HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

Hele skoleåret

Statens Museum for Kunst er Danmarks

nationalgalleri. Men hvad betyder dét?

Hvilken rolle har nationalgalleriet spillet

historisk, og hvilken rolle kan og skal det

spille i vores globale verden i dag?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 450 kr.

46 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13


DIGITALE WORKSHOPS

GULDALDER OG NATIONAL

IDENTITET – FOTOWORKSHOP

Hele skoleåret

Vi diskuterer begrebet national identitet.

Afsættet er den danske guldalder, men

også samtidskunstens debatskabende

vinkel inddrages. Eleverne fortolker

begrebet via fotografi.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 750 kr.

ISCENESÆTTELSE, PORTRÆT OG

IDENTITET

Hele skoleåret

Hvad er identitet, og hvordan kan man

skildre eller iscenesætte sin egen eller

andres identitet? Vi ser på portrætter i

samlingen, og eleverne iscenesætter

deres egne portrætter.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 750 kr.

SAMTIDSKUNST – STOP MOTION

Hele skoleåret

Meget samtidskunst udfordrer og opfordrer

os til at diskutere aktuelle problemstillinger

og tage stilling. Med inspiration

fra kunsten skal eleverne skabe en kort

stop motion-film og rejse en debat.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 950 kr.

VÆRKSTEDER

HENRI MATISSE

4. september – 26.oktober 2012

I efteråret 2012 viser vi en udstilling med

den franske kunstner Henri Matisse.

Han var en af de kunstnere, der i starten

af det 20. århundrede udforskede bl.a.

farvers virkning i maleriet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

TRYK PÅ! – EKSPERIMENTER MED

GRAFISKE MEDIER

Hele skoleåret

Vi arbejder med forskellige trykteknikker

i forlængelse af en inspirationstur i

samlingerne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

IND I BILLEDET

– ET FORLØB OM PERSPEKTIV

Hele skoleåret

Et maleri kan være som et vindue, man

kigger igennem. Men der er stor forskel

på, hvor langt vi kan se. Det er temaet

for dette forløb, hvor vi først ser på

udvalgte malerier i samlingen og derefter

prøver dybdeskabende teknikker af i

værkstedet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

MYTOLOGISKE FORTÆLLINGER

Hele skoleåret

På afstøbningssamlingen står de mytologiske

fortællinger i kø for at blive fortalt.

I værkstedet laver vi små afstøbninger

og arbejder med inspirationen fra

mytologien.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

RUNDT OM SKULPTUREN

Hele skoleåret

Vi går på skulpturopdagelse i samlingerne

og undersøger, hvad en skulptur

kan, som et maleri ikke kan. I værkstedet

laver vi selvfølgelig skulpturer, og her er

limpistolen et vigtigt værktøj.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

HÅND I HÅND – VENSKABER, STRI-

DIGHEDER OG FÆLLELSSKABER

Hele skoleåret

Med udgangspunkt i kunsten taler vi om

venskaber og fællesskaber. Hvad vil det

sige at være i et fællesskab? Og hvad vil

det sige at være udenfor? I værkstedet

arbejder vi med collager og maleri.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

VÆRKSTEDET. SMK FOTO.

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

FANTASY

Hele skoleåret

Fantasy eller fantasien kender ingen

grænser i kunsten. Vi går på opdagelse

i eventyrlige kunstværker og slutter af

med at bygge vores egne fantasiverdener

i værkstedet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

PORTRÆT

Hele skoleåret

Portrætter kan se ud på mange måder.

Hvordan vil du vise dig selv? Vi ser på

portrætter i museet, og i værkstedet skal

du male dit eget selvportræt.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

BLOMSTERBILLEDER 1600-1800

22. marts – 28. juni 2013

Tulipaner og pæoner, roser og georginer.

Blomster er en del af billedkunstens

motivverden. Det sætter vi fokus på, og

i et værksted i direkte forlængelse af

udstillingen arbejder vi med omsætning

fra naturregistrering til billede.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 750 kr.

LÆRERKURSER

BLOMSTERBILLEDER 1600-1800

27. marts 2013

Vi besøger udstillingen sammen med udstillingsarrangørerne

samt det tilhørende

værksted, der bliver ledet af akademiuddannede

kunstnere.

Målgruppe: Alle interesserede

undervisere

Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013

Pris: Gratis

KUNSTKATAPULT

30. januar 2013

På lærerkurset præsenterer vi et nyt

tværfagligt 3-ugers undervisningsforløb

målrettet billedkunst, dansk og historie

for grundskolens 5. klasser.

Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet

Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

Pris: Gratis

STATENS MUSEUM FOR KUNST

Bestilling: Tlf. 33 74 84 84, kl. 10-14

www.smk.dk

www.skoletjenesten.dk · 47


KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

THORVALDSENS MUSEUM

Bertel Thorvaldsens Plads 2

1213 København K

Tlf. 33 32 15 07 tryk 43,

tirsdag-fredag kl. 11-13

www.thorvaldsensmuseum.dk

HVAD ER ET MUSEUM?

Hele skoleåret

Hvorfor laver man et museum? Hvad er

det, man samler på? Og hvorfor samler

man? Sammen med de yngste elever

går vi på opdagelse på Thorvaldsens

Museum og finder svar.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis

FIGURKIK

Hele skoleåret

Se på Thorvaldsens skulpturer, og tegn

de ting, der mangler på tegnearkene.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis

OPPE PÅ DET HØJE BJERG

OLYMPEN ...

Hele skoleåret

Kom og hør nogle af de mytologiske

fortællinger, som museet gemmer, når

vores dygtige fortællere giver antikkens

guder og helte nyt liv.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 250 kr.

BILLEDFORTÆLLINGER OM

FRISER OG RELIEFFER

Hele skoleåret

Med de yngste elever går vi på opdagelse

og fortæller historierne bag

nogle af husets mange billedfortællinger.

Skitsetegning indgår.

Målgruppe: 1.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis

FOTO: IBEN MONDRUP.

GULVE OG GEOMETRI

Hele skoleåret

Kig på gulvene i museet, og løs de

geometriske gåder på vores tegneark.

Målgruppe: 1.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis

KROPPENS SPROG

Hele skoleåret

Gennem skulpturøvelser, skitsetegning

og værksamtaler vil vi sammen med

eleverne kredse os ind på Thorvaldsens

skulpturelle kroppe.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis

DER VAR ENGANG ...

Hele skoleåret

Skriveværksted, hvor eleverne går i

H.C. Andersens fodspor og bruger huset

og kunsten som inspiration til egne

eventyr.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 250 kr.

TEGNESKOLE

Hele skoleåret

Eleverne får undervisning i klassisk tegneteknik

af professionelle kunstnere.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 500 kr.

HELTE OG IDEALER

Hele skoleåret

Hvad er en helt, og hvad er et ideal?

Med udgangspunkt i Thorvaldsens skulp-

turer kredser vi os ind på begreberne.

Skitsetegning og værksamtale indgår i

forløbet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: Gratis

THORVALDSEN OG LITTERATUREN

Hele skoleåret

Læs, se og hør, hvordan digtere som

H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger

og B.S. Ingemann hyldede deres store

forbillede Bertel Thorvaldsen og skrev

tekster til både fester, kunstværker og

manden selv.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Pris: Gratis

www.thorvaldsensmuseum.dk/litteratur

PORTRÆTVÆRKSTED

Hele skoleåret

I værkstedsforløbet skal eleverne med

inspiration fra Thorvaldsens portrætter

arbejde med portrætfotografiet. Elevværker

oploades i museets virtuelle

udvidelse – Tilbygningen.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 500 kr.

KUNSTNERWORKSHOP

Udvalgte perioder

Med inspiration fra samtidskunstens

metoder og fra Bertel Thorvaldsens nyklassicistiske

værk udarbejder eleverne

deres egne kreative projekter.

Målgruppe: 8.-10. klasse

TEEN-TALKS

Udvalgte perioder

På Thorvaldsens Museum får unge ordet

ved en række Teen-Talks. Her fortæller

de om deres personlige oplevelser på

museet og stedets betydning for dem.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis

TILBYGNINGEN

– EN VIRTUEL UDVIDELSE AF

THORVALDSENS MUSEUM

Hele skoleåret

Tilbygningen er Thorvaldsens Museums

udvidelse i det virtuelle rum og kan bruges

før, under og efter besøg på museet.

Målgruppe: 8.-10. klasse

www.tilbygningen.dk

48 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

ELEVTEGNING.

FOTO: IBEN MONDRUP.


DET DANSKE

FILMINSTITUT FILM-X

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

Tlf. 33 74 34 10,

tirsdag og fredag kl. 13-15 (Bestilling af

weekendbesøg: tlf. 33 74 34 12)

www.film-x.dk

FILMISKE VIRKEMIDLER

14. august 2012 – 28. juni 2013,

torsdage

Forløbet kombinerer filmoplevelse i

biografen med filmproduktion i FILM-X

studierne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 5 timer

Pris: 1-10 elever: 550 kr., 11-20 elever:

650 kr., 21-28 elever: 750 kr.

DEN GODE HISTORIE PÅ FILM

14. august 2012 – 28. juni 2013,

torsdage

Forløbet giver eleverne erfaring med at

opbygge og strukturere en filmfortælling.

Der skrives manuskript og indspilles en

færdig film.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 5 timer

Pris: 1-10 elever: 550 kr., 11-20 elever:

650 kr., 21-28 elever: 750 kr.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: DFI.

FOTO: DFI.

STUNT

14.-17. maj 2013, besøg kan bookes

fra 6. november 2012

I denne temauge får eleverne undervisning

i stunt. Vores gæstelærer viser

nogle simple tricks, der fra den rette

kameravinkel og med rigtig timing og

klipning kan snyde øjet.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:

600 kr., 21-28 elever: 700 kr.

FILMLYD

26. februar – 1. marts 2013, besøg kan

bookes fra 6. november 2012

Lyd er først og fremmest med til at skabe

stemningen i en film. Eleverne skal i

denne temauge ud over at arbejde med

musik lave deres helt egne effektlyde.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:

600 kr., 21-28 elever: 700 kr.

SCIENCE FICTION

4.-7. december 2012

I science fiction-genren får fantasien frit

spil. Man støder på et hav af fortolkninger

af, hvad teknologien kan forvandle

samfundet til. Vi slipper fantasien løs og

laver sci-fi film med eleverne.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 3½ time

Pris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:

600 kr., 21-28 elever: 700 kr.

FILMDRAMATURGI

Tirsdag, onsdag og fredag

Eleverne introduceres til filmiske fortælleformer

og skal producere deres egne

film, hvor de bygger handlingen op om

vendepunkter og klimaks.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1-10 elever: 400 kr., 11-20 elever:

500 kr., 21-28 elever: 600 kr.

ER MENNESKER ÆGTE I FILM?

22.-25. januar 2013, kan bookes

fra 6. november 2012

Mange film og medier fremstiller befolkningen

stereotypt. Eleverne inddrages

i debatten og skal lave film, der gør op

med kendte mainstream-stereotyper.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:

600 kr., 21-28 elever: 700 kr.

FILM · MUSIK · TEATER · DANS

FILMKLIPNING OG LYD

Tirsdag, onsdag og fredag

I klipningen skabes historiens stemning

og sammenhæng. I dette forløb skal

eleverne både se eksempler på effektiv

professionel klipning og arbejde praktisk

med at klippe deres egne film.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1-10 elever: 400 kr., 11-20 elever:

500 kr., 21-28 elever: 600 kr.

FILMGENRER

Tirsdag, onsdag og fredag

Eleverne introduceres for genrebegrebet

og præsenteres for eksempler på diverse

filmiske genrer. Efterfølgende producerer

de deres egne genrefilm i FILM-X-

studierne.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1-10 elever: 400 kr., 11-20 elever:

500 kr., 21-28 elever: 600 kr.

FILMHISTORIE

30. oktober – 2. november 2012,

9.-12. april 2013, besøg til uge 15

(2013) kan bookes fra 6. november

2012

Filmhistorien tegnes af både kulturelle og

teknologiske spring. I dette forløb får eleverne

en hurtig gennemgang af væsentlige

begivenheder i filmhistorien og skal

selv lave en film med historiske aner.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 3½ time

Pris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:

600 kr., 21-28 elever: 700 kr.

REKLAMEFILM

Tirsdag, onsdag og fredag

Reklamefilmens formål er at sælge et

produkt. Ofte er en klar fortælling med et

twist det foretrukne format. Det er netop

udfordringen under dette forløb, hvor

eleverne skal producere en reklamefilm.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: 1-10 elever: 400 kr., 11-20 elever:

500 kr., 21-28 elever: 600 kr.

www.skoletjenesten.dk · 49


FILM · MUSIK · TEATER · DANS

BUSTER

Filmfestival for Børn og Unge

Tagensvej 85F, 2200 København N

Tlf. 33 45 47 37

www.buster.dk

FILMFESTIVAL

13.-23. september 2012

BUSTER tilbyder et stort udvalg af film

fra hele verden samt sjove og lærerige

workshops.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 75-180 minutter

Pris: 15 kr.

MUTE COMP. PHYSICAL

THEATRE

Pasteursvej 14, 1799 København V

Tlf. 29 89 40 21

www.mute-comp.dk

THE CONSPIRACY OF SPRING

23. marts – 6. april 2013,

mandag-lørdag kl. 20

En teater-magisk forestilling, fysisk tour

de force-forestilling om et menneskes

sidste minut.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 75 minutter

Pris: 35 kr. for selve forestillingen.

Workshop koster ca. 400 kr. i timen.

REVYMUSEET

Allégade 5, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 20 45

www.revymuseet.dk

HVOR GÅR GRÆNSEN

– om ytringsfrihed på tryk, i tale og

i billeder. Et samarbejde mellem

Bakkehusmuseet, Storm P. Museet

og Revymuseet

Fra august 2012

“Hvor går grænsen” handler om retten til

at ytre sig og om censur. Eleverne kan i

tværfaglige forløb dykke ned i skelsættende

dele af dansk litteratur, kunst,

historie og samfundsudvikling.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2 timer

DET KONGELIGE TEATER

Skoleforestillinger

Bestilling: Tlf. 33 69 69 69

www.kglteater.dk

OPERA

DEN FIFFIGE LILLE RÆV

15. december 2012 – 25. januar 2013

Operaen, Store Scene

Dette er historien om den fiffige lille ræv

og dens møde både med menneskets

kantede, teknologiske verden og naturens

farvestrålende, kriblekrable-verden.

Det er en fabel, med en dyb og menneskeklog

indsigt i livets både skønne

og barske realiteter. Operaen synges

på dansk i en oversættelse af digteren

Ursula Andkjær Olsen.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

CARMEN

7. januar – 27. marts 2013

Operaen, Store Scene

Hvis man ikke har oplevet opera før, er

“Carmen” det helt rigtige sted at starte.

I David McVicars iscenesættelse suges

man ind med hud og hår. Det er en

fortælling om erotik, begær og med æggende

danserytmer, melodiske numre og

glødende instrumentation.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

BALLET

LA BAYADÈRE

Fra 10. november 2012

Gamle Scene

For allerførste gang kan Petipas overdådige

balletmesterværk “La Bayadère”

opleves på Gamle Scene. Balletmester

Nikolaj Hübbe iscenesætter selv den

russisk-indiske kærlighedshistorie – et

trekantsdrama udspillet i dronning

Victoria og kolonitidens Indien.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

TORNEROSE

Fra 30. november 2012

Gamle Scene

Juletid er eventyrtid, og hvad er mere

eventyrligt end balletten “Tornerose”?

Musikken er Tjajkovskijs, og historien

aldeles udødelig. Det er den velkendte

fortælling om prinsessen, der stikker sig

på en ten, men i stedet for at dø “bare”

skal sove i 100 år.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

ROMEO OG JULIE

Fra 22. marts 2013

Gamle Scene

“Romeo og Julie” er i Neumeiers fortolkning

i sjælden grad blevet tragedien om

den rene, unge kærlighed, der knuses

under stridende slægters tryk. Den

gribende klassiker danses til Prokofievs

fantastiske musik. En historie med alle

muligheder for at fænge.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

JEG VED HVOR DIN HUS DEN BOR

Fra 7. marts 2013

Skuespilhuset, Lille Scene

Dansekompagniet Åben Dans gæster nu

Skuespilhuset med en danseforestilling

om mennesker, møder, mure og medmenneskelighed.

Der flyttes og overskrides

grænser, når tre muskuløse mænd

går i gang med at opbygge og nedbryde i

et univers af brune flyttekasser.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

SKUESPIL

FRANKENSTEIN GENSKABT

12. januar – 4. april 2013

Skuespilhuset, Store Scene

Stykket fortæller på ny historien om

videnskabsmanden, der vil trodse

naturens orden og skabe et nyt og bedre

menneske. Johan Olsen fra bandet

Magtens Korridorer er stykkets fortæller,

Anders W. Berthelsen er Frankenstein,

og musikken af er Kenneth Thordal.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Pris: 40 kr. pr. elev.

Se det fulde program på www.kglteater.dk

50 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: SIGNE BAADSGAARD.


DR SYMFONIORKESTRET

Koncerthuset

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

Tlf. 32 68 73 63,

mandag-torsdag kl. 9-14

PÅ BESØG HOS

DR SYMFONIORKESTRET

Hele sæsonen – se hjemmesiden for

præcise datoer

DR inviterer elever på besøg i symfoniorkestrets

verden. Eleverne oplever

orkestret ved en generalprøve. Både før

og efter generalprøven møder eleverne

musikere fra orkestret, som vil svare på

spørgsmål og fortælle lidt om livet som

musiker i et symfoniorkester.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

PROCES MED

DR SYMFONIORKESTRET

Hele sæsonen – se hjemmesiden for

præcise datoer

Med DR SymfoniOrkestrets Procesforløb

får I mulighed for at komme helt ind

på livet af et symfoniorkester. Proces

løber over 2 dage, hvor eleverne følger

processen fra orkesterprøve til færdig

koncert, og de indgår i dialog med

musikere fra orkestret.

Målgruppe: 4.-5. klasse

Varighed: 2 dage a 2½ time

Pris: Gratis

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: PETER MORTEN ABRAHAMSEN.

TEATERMUSEET I

HOFTEATRET

Christiansborg Ridebane 18

1218 København K

Tlf. 33 11 51 76,

tirsdag-torsdag kl. 11-15

www.teatermuseet.dk

GENEREL OMVISNING

Hele skoleåret

En omvisning i Teatermuseet på

Christiansborg, hvor I oplever det gamle

Hofteater og hører om konger, skuespillere,

teaterhistorie, teater og kultur samt

ser de skiftende særudstillinger.

Målgruppe: 5.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 550 kr.

FREDERIK OG LOUISE – 1849

Hele skoleåret

“Frederik og Louise – 1849” er en del af

historien om Frederik 7. og hans dronning

til venstre hånd, grevinde Danner,

født Louise Rasmussen. En historisk

periode med tilknytning til museet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 550 kr.

DØDENS TEATER 1772

Hele skoleåret

Perioden omkring 1772 er en af de mest

dramatiske i vores historie: En enevældig,

men sindssyg konge, en tysk

livlæge, der blev dronningens elsker

og landets leder – og i centrum stod

Hofteatret.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 550 kr.

ILLUSTRATIONE: JOHAN F. KRARUP.

FILM · MUSIK · TEATER · DANS

ZEBU

Øresundsvej 4

2300 København S

Tlf. 38 77 38 77

www.zebu.nu

ANIMAL FARM

17-30. september 2012

“Animal Farm” er en ny cirkusforestilling

om magt og magtmisbrug – og om

at sende sin bedste ven til slagtning.

Dyrene overtager magten på gården for

at skabe et frit og lige samfund, men det

udvikler sig hurtigt til et nyt tyranni.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 70 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

LÆRERKURSUS

AFTERTALK OG ØL

19. september 2012

Mød instruktøren bag forestillingen, og

hør om tankerne bag “Animal Farm”.

Målgruppe: Alle undervisere, der

skal arbejde med bogen, teater eller

nycirkus.

Pris: 120 kr. pr. person.

BODY RHYTHM FACTORY II

1-14. oktober 2012

“Body Rhythm Factory” er musikalsk

leg, hvor kun fantasien sætter grænsen.

Ved at involvere publikum som det fjerde

medlem garanterer gruppen for en unik

koncertoplevelse.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 50 minutter

I GUDER!

22. oktober – 4. november 2012

Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller,

fører os med stort nærvær sikkert gennem

gudeverdenens intriger og giver os

en oplevelse ud over det sædvanlige.

Det er teaterfortælling af høj karat.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

LÆRERKURSUS

MUNDTLIGHED OG FORTÆLLING

24. oktober 2012

En aften i selskab med en af Danmarks

dygtigste fortællere. Få inspiration til

arbejdet med mundtlighed.

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: 120 kr. pr. person.

www.skoletjenesten.dk · 51


FILM · MUSIK · TEATER · DANS


DENGANG VI BLEV VÆK

12.-25. november 2012

“Den gang vi blev væk” er en historie

om det at være skilsmissebarn og de

undervurderede tab, det medfører, trods

en stigende normalisering af begrebet.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

.H.G.

5.-20. december 2012

En labyrintisk, auditiv rejse ind i en

verden, hvor oplevelsen er individuel, og

hvor en eventuel mening udelukkende

ligger hos beskueren.

Målgruppe: 3.-7. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

LÆRERKURSUS

PERFORMANCE I BØRNEHØJDE

5. december 2012

Installationskunst og historie fortalt i

høretelefoner. Ni forskellige rum – meget

mærkeligt eller helt fantastisk?

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: 120 kr. pr. person.

REJSEN TIL NU

9.-27. januar 2013

Det unge publikum inviteres ind i et

forunderligt teatralsk landskab på en

ekspedition, der skal finde og udforske

NU. Med alle sansers brug og ved hjælp

af sære væsner lærer de noget om

NU – og sammen skal de bringe disse

erfaringer tilbage.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 50 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

LÆRERKURSUS

INTERAKTIVITET

– BØRN SOM MEDSKABERE

16. januar 2013

Hvornår er noget interaktivt? Hvordan

kan vi arbejde med begrebet i folkeskolen?

Hvorfor og hvordan?

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: 120 kr. pr. person.

JEG MIG FUCK DIG

28. januar – 3. februar 2013

“Jeg mig fuck dig” handler om pres og

præstationsangst. Om at leve op til ens

egne og andres forventninger. Om at lykkes.

Og om at straffe sig selv, når man

ikke gør. Om at være den bedste. Eller

ønske, man var det.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 55 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

SE MIN SKYGGE

18.-24. februar 2013

“Se min skygge” er en danseforestilling.

En smuk, poetisk og bjergtagende

oplevelse, der foregår i et spændende,

teknisk avanceret visuelt univers med

stemningsfuld nykomponeret musik af

cellisten Soma Allpass og Lisbeth Diers.

Målgruppe: 1.-5. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

PEER GYNT

6.-24. marts 2013

“Peer Gynt” – to skuespillere og tre musikere

forvandler Henrik Ibsens dramatiske

univers fra 1867 til en global kamparena

i det 21. århundrede, der viser en vild og

drømmende Peer som én, vi kan møde

på gaden i dag – et ungt menneske anno

2013.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 55 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

OG SÅ STÅR MAN PLUDSELIG DER

1.-14. april 2013

“Og så står man pludselig der” er en

pre-teen eksistensberetning baseret på

interviews og research og præsenteres

med humor og alvor lige i øjenhøjde med

sit publikum.

Målgruppe: 4.-9. klasse

Varighed: 60 minutter

Pris: 35 kr. pr. elev.

LÆRERKURSUS

LIVSFORTÆLLING SOM METODE

3. april 2013

Hvordan arbejder jeg med livsfortælling

i skolen?

Målgruppe: Alle undervisere

Pris: 120 kr. pr. person.

WORKSHOPS

FORESTILLINGSWORKSHOP

Workshoppen kan bestilles løbende

Hvordan kan jeg arbejde med den

enkelte forestilling? Vores professionelle

undervisere går sammen med eleverne

på opdagelse i den enkelte forestillings

univers.

Målgruppe: 0.-9. klasse

Varighed: 1 time / 1 dag / 5 dage

Pris: 1000 kr. / 2000 kr. / 10000 kr.

TEATERFORESTILLING I SKOLEN

Workshoppen kan bestilles løbende

Hvordan laver vi den vildeste skoleforestilling?

Med hjælp fra vores professionelle

undervisere bliver skoleforestillingen

helt sikkert et hit.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1 dag / 5 dage

Pris: 1000 kr. / 2000 kr. / 10000 kr.

TEATER SOM METODE I ANDRE FAG

Workshoppen kan bestilles løbende

Eksamensangst? Socialt arrangement?

Konfliktløsning? Temadag? Teater som

metode i naturvidenskabelige fag ...?

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 1 time / 1 dag / 5 dage

Pris: 1000 kr. / 2000 kr. / 10000 kr.

52 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: JONAS JONGEJAN.

FOTO: KIRSTI PILGAARD MADSEN.

FOTO: ZEBU.


DANMARKS AKVARIUM

Kavalergården 1

2920 Charlottenlund

Tlf. 39 62 32 83 og 39 46 31 32,

kl. 13.30-15

www.danmarksakvarium.dk

DANMARKS AKVARIUM lukker og

flytter. Alle tilbud gælder kun frem til

og med oktober 2012!

Derefter er Danmarks Akvarium lukket

frem til påsken 2013, hvor Akvariet

genåbner i Kastrup i helt nye rammer

og med mere plads til undervisning.

Men de vilkår, der vil komme til at gælde

for skolebesøg, er dog endnu ukendte.

Entrévilkår, valg af besøgsmuligheder

og indhold i tilbud til undervisning ventes

klar i begyndelsen af 2013.

PÅ TUR MED SIGURD OG SØHEST

Dukkerne Sigurd og Søhest tager børnene

med en tur i Akvariet. De ser på

nogle af de underlige fisk, de møder, og

de snakker om, hvorfor dyrene ser sådan

ud – at de er tilpasset deres levested.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: STEPHEN MAZE. MODEL: ARKITEKTFIRMAET 3XN.

PÅ BUNDEN ER VI FORSKELLIGE

Mød blæksprutten “Olsen” og eremitkrebsen

“Mitte” (hånddukker), og besøg

dyr, der, selvom de alle lever på bunden,

er meget forskellige.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

SVØMNING

Med kropsmodeller og propelbåde

afprøver eleverne nogle af vands fysiske

egenskaber. Eleverne vurderer fiskenes

brug af finner under forsøg, hvor de viser

forskellig flugtadfærd i udstillingen.

Målgruppe: 0.-5. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

LEVESTEDER

Med udgangspunkt i en udleveret fisks

udseende skal eleverne opbygge et

forenklet miljøakvarium. Overfladefisk

fodres i udstillingen, og eleverne oplever

sammenhæng mellem adfærd og udseende.

Målgruppe: 0.-6. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

CAMOUFLAGE

Farveskiftet hos en fladfisk provokeres,

når eleverne flytter den fra en bundfarve

til en anden. Camouflerende adfærd

demonstreres i udstillingen.

Målgruppe: 0.-9. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

KORALLER

Koraller er dyr. Eleverne berører og ser

nærmere på søanemoner, koraller og

koralskeletter. Koralrevsfiskenes brug af

farver i territorieforsvaret demonstreres i

udstillingen.

Målgruppe: 3.-8. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

NATURVIDENSKAB

DYREGRUPPER OG EVOLUTION

Levende danske havdyr sorteres i få,

overordnede grupper ud fra basale

ligheder i bygningstræk. Hvirveldyr præsenteres.

Bruskfisks og benfisks evne

til vægtløs svømning demonstreres i

udstillingen.

Målgruppe: 3.-9. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

FØDEKÆDE

Eleverne iagttager planteplanktons

former i stereolup og gør forsøg med

dyreplanktons adfærd. Fisks foretrukne

fødevalg vurderes, når store og små

fisk fodres i udstillingen. En fødekæde

diskuteres.

Målgruppe: 4.-7. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

HULEFISK.

SANSER

Ved at lokke blinde fisk igennem en

labyrint afprøves fisks brug af sideliniesansen.

Sanser stimuleres på 2-3

dyr i udstillingen. Sammenhæng mellem

sans, reaktion, bygningstræk og levested

indgår centralt.

Målgruppe: 4.-8. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

NATURAKVARIER

En fisks grundlæggende behov erkendes.

Derpå udleveres en fisk, et tomt

akvarium, forskelligt udstyr og et foto fra

naturen. Akvariet indrettes. Naturlignende

dekorationer i udstillingen fremvises.

Målgruppe: 4.-8. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

www.skoletjenesten.dk · 53


NATURVIDENSKAB

› BLÆKSPRUTTER

Hvad er op og ned på en blæksprutte?

Eleverne dissekerer en mindre, tiarmet

blæksprutte. Tekstet vejledning.

Hvad kan en blæksprutte? I udstillingen

aktiveres den – f.eks. for at vise farveskifte.

Målgruppe: 4.-8. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

TILPASNING

Med 4-5 forskellige modelforsøg vil eleverne

gøre erfaringer med vands modstand

og opdrift. Derpå afprøves fisks

hurtighed i en “svømmekonkurrence” i et

udstillingsakvarium.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

FISKERIBIOLOGI

Eleverne fisker så mange fisk, de kan,

i en “naturlig” sammensat bestand af

små fisk. Fiskeriindsatsen diskuteres, og

eleverne ser på fiskenes reaktioner på

fiskeriredskaber i udstillingen.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

ADFÆRD I

Forudsætninger for adfærd: sans, motivation,

påvirkningstype. Forsøg med 3-4

arter. Desuden stimuleres en fiskeflok i

udstillingen. Reaktionen viser forudsætninger

og hensigtsmæssighed.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

FOTO: STEPHEN MAZE.

FISKERI FRA

CHARLOTTENLUND STRAND

Udvalgte dage

Skoletjenesten tilbyder et heldagsforløb

under vejledning af to instruktører.

Forløbet er delt i tre dele: vodtrækning,

indsamling af dyr og laboratoriearbejde.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 5¼ time

Pris: 1500 kr.

EVOLUTION

Ægte og uægte ligheder. Lille praktisk

øvelse. Derpå demonstreres ædemetoder,

og eleverne kategoriserer

udvalgte udvendige bygningstræk hos

forskellige fisk i udstillingen. Eleverne

vurderer slægtskab

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 3½ time

Pris: Besøg med undervisning er gratis

ved forudbestilling senest en uge før

besøget.

DANMARKS AKVARIUM

Bestilling: Tlf. 39 62 32 83 og 39 46 31 31,

kl. 13.30-15

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

ESRUM KLOSTER OG

MØLLEGÅRD

Klostergade 11, Esrum

3230 Græsted

Tlf. 48 36 04 15

www.esrum.dk

NATURVIDENSKAB

MED GÆLLER OG ÅNDERØR

April-oktober

Vi fisker småkravl og måske en salamander

i vores lokale vandhul og undersøger

dyrenes åndedræt, forskelle, formering

og livscyklus.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 400 kr. (0. klasse),

700 kr. (1.-3. klasse).

LIVET I SKOVEN

Hele skoleåret

“Livet i skoven” dækker over rigtig

mange indgangsvinkler til læring. Hvordan

overlever dyr vinteren? Hvem spiser

hvad? Hvilken betydning har kamuflage?

Praktiske øvelser og inddragelse af

omgivelserne.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 400 kr. (0. klasse),

700 kr. (1.-3. klasse).

LIVET UNDER VAND

April-oktober

Med waders, net og spand går vi i Esrum

Å og afslører nogle af åens hemmeligheder.

I laboratoriet bestemmer vi dyregrupper,

snakker om dyrenes åndedræt,

livscyklus og levevis.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 700 kr.

54 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: MARTIN MAC NAUGHTON.

FOTO: ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD.


SKOVEN

Hele skoleåret

Temaet “Skoven” dækker over mange

indgangsvinkler til læring. Hvordan

overvintrer dyr og planter? Hvorfor skifter

bladene farve om efteråret? Vi inddrager

omgivelserne og laver praktiske øvelser.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2-3 timer

Pris: 700 kr.

I SKOVENS DYBE STILLE RO

April-november

I Gribskov laver vi en sammenlignende

undersøgelse af løv- og nåleskov. Vi

fanger dyr, bestemmer planter, måler

regnorme, ser på jordbundsprofiler og

bestemmer jordens pH m.m.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 700 kr.

KLIMAFORANDRING – HVORFOR,

HVORDAN, HVAD GØR VI?

Hele skoleåret

Hvorfor ændrer klimaet sig, på hvilken

måde, og hvad sker der i Danmark? En

præsentation, forsøg og en teoretisk

øvelse giver dig svar på spørgsmålene.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 750 kr.

MELLEM TVENDE HAVE

Maj-september

I en præsentation introduceres kysten

som levested for dyr og planter samt de

miljøproblemer, der kan være knyttet

til havet. Så tager vi waders på, net og

spand i hånden og går på jagt efter vores

egne data.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 1300 kr.

MAN MÅ SNO SIG

Hele skoleåret

Med net og spand – iført waders –

indsamler vi organismer i Esrum Å.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD.

I laboratoriet bestemmer vi dyr og

vurderer åens vandkvalitet.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 3-4 timer

Pris: 700 kr.

LÆRERKURSER

BIOLOGI I 7.-9. KLASSE

6. september 2012, kl. 9-15

På kurset arbejdes der med mangfoldighed,

økologi, livscykler, åndedræt,

tilpasninger, bestemmelse af smådyr i

vand og på land, plantefamilier, svampe

som nedbrydere m.m. Der udleveres fire

lærerkompendier med illustrationer og

tekst.

Målgruppe: Grundskolelærere

Pris: 975 kr.

NATUR OG TEKNIK:

GRYDEKLARE FORSØG 1 & 2

15. november 2012 og

20. februar 2013, kl. 9-15

Vi laver eksperimenter inden for biologi,

fysik, kemi, naturgeografi og klima, der

kan udføres i klasselokalet – i alt 40

grydeklare forsøg.

Målgruppe: Grundskolelærere

Pris: 975 kr.

KULTURHISTORIE

RIDDER JONS SKATTEJAGT

Hele skoleåret

Hjælp væbneren Esben og novicen

Peder med at fuldføre Ridder Jons skattejagt.

Gennem levende formidling og

leg kommer vi tæt på middelalderens

Danmark.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 5 timer

Pris: 400 kr. (0. klasse),

700 kr. (1.-3. klasse).

PILGRIMMENS VEJ

Til november 2012

På baggrund af årets særudstilling udforsker

vi pilgrimmens rolle og oplevelser

med udgangspunkt i middelalderens

samfund. Vi kommer rundt i udstillingen

og området omkring Esrum Kloster.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 700 kr.

NATURVIDENSKAB

I MUNKENES FODSPOR

Hele skoleåret

Hvor kom de fra – munkene? Og hvad

lavede de? Bliv munk, bonde eller pilgrim,

tag med tilbage i tiden, og mød de

første munke i Esrum.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 700 kr.

DEN GLEMTE BY I SKOVEN

Hele skoleåret

Tag med på en rejse til den glemte by i

skoven! Hjælp Anne Rasmusdatter med

at betale fæste. Gennem levende formidling

og praktiske aktiviteter kommer vi

helt tæt på skovbøndernes liv.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 4 timer

Pris: 700 kr.

KLOSTERLIV

Hele skoleåret

Hvad er klosterlivet for noget? Gennem

kilder fra middelalderen kommer vi tæt

på fortidens stemmer. Og de var ikke

enige! Vi ser klosteret, klosterhaven og

den hellige kilde og diskuterer historien.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 700 kr.

KÆMP SOM EN RIDDER

Hele skoleåret

Mærk på egen krop, hvordan det var at

være i lære som ridder i middelalderen.

En kyndig instruktør fra European

Historical Combat Guild fører jer igennem

kampteknik og øvelser, suppleret

af historikeren, der fortæller om den

historiske baggrund.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 1000 kr.

www.skoletjenesten.dk · 55

FOTO: ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD.


NATURVIDENSKAB

EXPERIMENTARIUM

Tuborg Havnevej 7

2900 Hellerup

Tlf. 39 27 33 33

Book besøg online på

www.experimentarium.dk

DINOSAURERNE LEVER!

Fra 9. oktober 2012

I Experimentariums nye særudstilling går

eleverne på opdagelse i dinosaurernes

og palæontologens verden. De finder

spor og bruger deres fantasi og viden til

at vække dinosaurerne til live – ligesom

palæontologen.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Pris: Skoleentré til Experimentarium.

VAND – ET HAV AF OPLEVELSER

Hele skoleåret

“Vand – et hav af oplevelser” er en

udstilling med både action og fordybelse.

Eleverne kan surfe på en gigantisk

surfbølge, og de kan undersøge vandets

tilstandsformer, slippe ud af et listigt

revlehul, styre, hvordan bølger bryder,

og meget mere!

Målgruppe: 0.-9. klasse

Pris: Skoleentré til Experimentarium.

KRIBLEKRABLE

– DU ER ALDRIG ALENE

Indtil primo september 2012

I særudstillingen “KribleKrable” kan du

opleve det kriblende liv, der befinder sig

omkring dig, på dig og inde i dig. Gå på

opdagelse i en verden af KribleKrabledyr,

og lad dig fascinere.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Pris: Skoleentré til Experimentarium.

HOVEDUDSTILLINGEN

Hele skoleåret

Besøg hovedudstillingens mange temaafsnit:

Børnepavillonen, Sæbehinder,

Spejlkabinettet, Cirkus Fysikus, Læg øre

til lyden, Dig & Mig, Perceptionsgalleri,

FOTO: EXPERIMENTARIUM.

Vores (u)trolige Klode, Matematik og

Energi.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Pris: Skoleentré til Experimentarium.

ENERGI

– SOL, STRØM OG SPÆNDING

Hele skoleåret

Bliv klog på energi. Afsnit i hovedudstillingen

om energi, energiforbrug og -produktion.

Send en brintraket til vejrs, lav

alternativ energi med sol, vand og vind.

Lær om bæredygtig energi, klimaspørgsmål

og nye energiformer.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Pris: Skoleentré til Experimentarium.

MØD EN SPASTIKER

Mandag og fredag kl. 9.45, 10.45,

11.45 og 12.45

Der er mange tabuer og fordomme

omkring livet som handicappet eller

hjerneskadet. I værkstedet kan eleverne

stille alle de spørgsmål, de ønsker svar

på, kigge på hjælpemidler og høre mere

om livet som spastisk lammet.

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Værkstedet er gratis, dog betales

skoleentré.

BYGGEVÆRKSTED

Hele skoleåret, kl. 9.30 og 12.15

Eleverne konstruerer broer og introduceres

til forskellige byggetekniske principper.

Værkstedet fokuserer på samarbejde

og passer godt ind i forløb om

geometri eller i arbejdet med forskellige

stoffers og konstruktioners egenskaber.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 600 kr. + skoleentré.

CHOKOLADEVÆRKSTED

Hele skoleåret, kl. 10 og 12.15

Eleverne laver deres egen chokoladeguldbarre

af ristede kakaonips, sukker,

kakaosmør og mælkepulver. I smager på

forskellig slags chokolade og snakker om

forskelle og ligheder mellem dem.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1 time + 30 min. hvor

chokoladen størkner.

Pris: 405 kr. + skoleentré.

ENERGI-AGENT FOR EN DAG

Hele skoleåret, kl. 10-13

(inkl. frokostpause)

Eleverne bliver uddannet til energi-agen-

ter for at hjælpe landet Elektricitanien.

De lærer deres eget energiforbrug bedre

at kende, arbejder i Energiudstillingen og

sammensætter energiproduktionen for

hele Elektricitanien.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Varighed: 3 timer

Pris: Værkstedet er gratis, dog betales

skoleentré.

HJERTE OG LUNGER

Hele skoleåret, kl. 9 og 11

I værkstedet får eleverne kendskab

til hjertets og lungernes overordnede

opbygning og funktion samt deres

indbyrdes samspil. Eleverne får desuden

kendskab til forskellige naturvidenskabelige

undersøgelses- og arbejdsformer.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: 885 kr. + skoleentré.

MEDIEVÆRKSTED

Hele skoleåret, kl. 9.30-15

Fortæl historier i billedform. Hvordan

arbejder en tv-redaktion? Hvad er en god

historie med en klar vinkel? Hvordan formidler

vi med billede, lyd og redigering?

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 5½ time

Pris: 1095 kr. + skoleentré.

DNA-VÆRKSTED

Hele skoleåret, kl. 10 og 12.15

Eksperimenter med dna. Vi isolerer dna

fra løg, en såkaldt dna-oprensning, den

samme teknik, der ligger til grund for

mange professionelle molekylærbiologiske

undersøgelser. Vi lægger også op til

diskussion om moderne genteknologi og

dens muligheder.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 395 kr. + skoleentré.

56 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: EXPERIMENTARIUM.


GEOCENTER

MØNS KLINT

Stengårdsvej 8

4791 Borre

Tlf. 55 86 36 00

www.moensklint.dk

DINOSAUR- OG FOSSILEKSPERT

Til 31. oktober 2012,

23. marts – 31. oktober 2013

Vil du være klog på fortiden – og lære en

masse om fossiler på Møns Klint, så er

det dette forløb, du skal vælge.

Målgruppe: 2.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis.

MØNS KLINT – DET BEDSTE

Til 31. oktober 2012,

23. marts – 31. oktober 2013

Her er tilbuddet for jer, som skal vide så

meget forskelligt som muligt om Møns

Klint. Simpelthen lidt af det hele – det

bedste. Forløbet handler om Møns Klints

enestående natur.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis.

ADVENTURE-FRÆS PÅ KLINTEN

Til 31. oktober 2012,

23. marts – 31. oktober 2013

Dette er forløbet for den aktive klasse,

som gerne vil kombinere et spændende

og lærerigt besøg på Møns Klint med

masser af frisk luft og lidt til både hjerne

og ben!

Målgruppe: 3.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis.

Tilmeld dig

SKOLETJENESTEN I NYHEDSBREV

på www.skoletjenesten.dk

#29 SKOLEÅRET 2012/13

KLATRING I TRÆTOPPENE PÅ

MØNS KLINT

Til 31. oktober 2012,

23. marts – 31. oktober 2013

Godt nok er Møns Klint høj, men nu har

jeres klasse muligheden for at komme

ENDNU højere op, når vi denne sæson

også tilbyder træklatring.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis.

1-10 personer: Alm. pris + 500 kr.

11-25 personer: Alm. pris + 1000 kr.

MOUNTAINBIKE I DANMARKS

FLOTTESTE NATUR

Til 31. oktober 2012,

23. marts – 31. oktober 2013

Landskabet på Møns Klint er kuperet og

varieret, og på topmoderne mountainbikes

når vi vidt omkring. Eleverne oplever

istidens enorme kræfter, når de stejle

stigninger i landskabet skal forceres.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis.

FOTO: GEOCENTER MØNS KLINT.

NATURBORNHOLM

Grønningen 30

3720 Aakirkeby

Tlf. 56 94 04 00

www.naturbornholm.dk

NATURVIDENSKAB

BJERGET DER FORSVANDT

– BORNHOLM GENNEM 1700 MIO. ÅR

Til 31. oktober 2012,

1. april – 31. oktober 2013

Bjergarter, jordskælv og dinosaurer – det

er historien om Bornholms natur, fra

granitten blev dannet og frem til nutidens

rigt varierede landskab på klippeøen i

Østersøen.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

KLIMAFORANDRINGER FØR OG NU

Til 31. oktober 2012,

1. april – 31. oktober 2013

Det handler om klima og energi gennem

millioner af år. Fra fortidens bornholmske

krokodiller til nutidens strategi for en

mere bæredygtig energiforsyning.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 1½ time

Pris: 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

www.skoletjenesten.dk · 57

FOTO: NATURBORNHOLM.

FOTO: NATURBORNHOLM.


NATURVIDENSKAB

STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

BOTANISK HAVE

Gothersgade 128

1353 København K

Tlf. 35 32 22 22

www.snm.ku.dk

HER-HVAD-FOR-ET-BARIUM?

August-oktober

Kan man gemme en plante for eftertiden?

Og hvad kan man overhovedet

bruge gamle planter til?

Målgruppe: 0.-3. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

KLONING – KOPIER EN PLANTE

August-oktober

Kan man lave en kopi af en levende

plante?

Målgruppe: 1.-4. klasse

Varighed: 1 time

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

FELTARBEJDE

– SØENS PLANTER OG DYR

August-oktober

Hvilke levende organismer finder vi i

søen? Hvordan er de særligt tilpasset til

deres levested? Og hvordan indgår de i

søens økosystem?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

NATURLAB – HVALER

21. august – 12. oktober 2012

NaturLab-succesen fra sidste år

gentages, når eleverne løser opgaver

med autentiske knogler og genstande

i udstillingen med kæmpestore hvalskeletter

i Botanisk Have.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: ½-2 timer

Pris: Gratis og skal ikke forudbestilles.

FOTO: SNM.

NATUREN I BYEN

– FOTOKONKURRENCE PÅ

STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

Konkurrencen løber hele september

måned 2012

Lad eleverne opdage naturen i byen.

Eleverne får udfordret og udfoldet deres

natursyn og naturopfattelse, når de

vælger og diskuterer motiv, arbejder med

indhold og knytter tekst og beskrivelse til

billedet.

Målgruppe: 4.-10. klasse

Pris: Gratis

FELTARBEJDE

– ØKOLOGI OG TILPASNINGER

August-oktober

Hvordan er søens økologiske balance?

Hvad fortæller søens levende organismer

os?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

GEOLOGISK MUSEUM

Øster Voldgade 5-7

1350 København K

Tlf. 21 34 20 97,

tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30

www.snm.ku.dk

FOSSILER – SPOR AF FORTIDEN

Hele skoleåret

Hvad er en forstening? Hvordan så

verden ud for millioner af år siden, og

hvordan har livet ændret sig?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

STEN OG MINERALER

Hele skoleåret

Hvad er sten? Hvad er et mineral? Hvor

kommer de fra? Og hvad kan de fortælle

os om Jordens fortid?

Målgruppe: 1.-5. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

BJERGARTERNES DANNELSE

Hele skoleåret

Hvor kommer bjergarterne fra? Hvad er

mineraler? Og hvorfor er sten ikke bare

sten?

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

PLADETEKTONIK OG VULKANER

Hele skoleåret

Hvordan ser der ud i Jordens indre?

Hvor og hvordan opstår jordskælv og

vulkaner? Og hvorfor er der ikke

vulkaner i Danmark?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

58 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: SNM.

FOTO: MIKAL SCHLOSSER.

FOTO: MIKAL SCHLOSSER.


STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

ZOOLOGISK MUSEUM

Universitetsparken 15

2100 København Ø

Tlf. 21 34 20 97,

tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30

www.snm.ku.dk

PÅ EKSPEDITION JORDEN RUNDT

Hele skoleåret

Hvorfor tager naturforskere på ekspeditioner

Jorden rundt? Hvor tager de hen?

Og hvorfor indsamler de planter, dyr,

sten og fossiler? Gå på opdagelse i en

ekspeditionskasse – og find ud af, hvor i

verden ekspeditionen har været.

Målgruppe: 0.-1. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

DET MODIGE RENSDYR

Hele skoleåret

Tag med på en eventyrlig rejse til det kolde

og vintermørke Grønland, hvor dyrene

lever midt i kulden, sneen og isen.

Målgruppe: 0.-1. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

DARWIN OG DYRENE

Hele skoleåret

Hvem var Darwin, og hvordan startede

hans interesse for naturen? Eleverne

tages på rejse med skibet Beagle og

undersøger selv udvalgte dyr.

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

MUSEUMBOX – EDDERKOPPER

Til 20. december 2012

Hvad er det særlige ved edderkopper?

Hvordan kan man kende dem fra andre

dyr – som f.eks. skorpioner? Hvilke forskellige

insekter lever edderkopper af, og

hvordan fanger de deres bytte?

Målgruppe: 0.-2. klasse

Varighed: 45-120 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: SNM.

SKELETTERING

Hele skoleåret

Hvad er der under huden? Eleverne

renser selv kødet af knoglerne, til kun

skelettet er tilbage.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

TÆNDER

Hele skoleåret

Vis mig dine tænder – og jeg skal fortælle

dig, hvem du er i familie med.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

EVOLUTIONENS BYGGESTEN

Hele skoleåret

Hvordan og hvorfor kan der ske udvikling?

Dyr af samme art ser ofte meget

ens ud, men er de det?

Målgruppe: 6.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

EVOLUTION

– FRA DINOSAUR TIL FUGL

Hele skoleåret

Hvordan har fuglene udviklet sig – og

hvad har de udviklet sig fra? Hvilke

informationer kan man hente i et

145 mio. år gammelt fossil?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.

FOTO: SNM.

SUND og SCIENCE – KU

Thorvaldsensvej 40

1871 Frederiksberg C

Book online på

www.life.ku.dk/skoletjenesten

NATURVIDENSKAB

Som et led i den nationale strategi “Et

fælles løft” samarbejder to fakulteter på

Københavns Universitet fra 2008 om at

formidle den nyeste natur-, sundheds- og

biovidenskabelige forskning til elever i

7.-10. klasse. Øvelserne foregår på de to

fakulteter – Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige

Fakultet.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

er sekretariat for de 9 øvelsestilbud.

KRÆFT – EN HISTORIE OM

MUTEREDE GENER

Hele skoleåret

Hvordan opstår kræft? Skyldes det spontane

mutationer i vores gener eller påvirkning

fra vores omgivelser? Kom med

i et molekylærbiologisk laboratorium, og

vær med til at bringe os nærmere svaret.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

KÆNGURUMAVER OG KLIMAKØER

Hele skoleåret

Prøv kræfter med organismer, der bidrager

stærkt til verdens klima. Vi inviterer

jer ind i en mikroskopisk verden, hvis

beboere laver alt fra ilt og sukker til lugt

af sure tæer og drivhusgasser.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

www.skoletjenesten.dk · 59

FOTO: LIFE.


NATURVIDENSKAB


JAGTEN PÅ DET SKJULTE

SUKKER OG SUPER-SMAGERNE

Hele skoleåret

I medierne vrimler det med råd om kost

og fedme. I laboratoriet finder vi det

skjulte sukker i fødevarerne, vi smager

og lærer om sukkerstoffer og om, hvordan

fødevarer udvikles.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

DYR SOM MODELLER OG

DYREVELFÆRD

Hele skoleåret

Mennesker gør vilde dyr til tamdyr for at

få mad, selskab og medicin. Men har de

et godt dyreliv? Med rotter som modeldyr

designer vi forsøg, registrerer rotternes

adfærd og taler om dyrevelfærd.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

CITRUSFRUGTER MED

SOLFAKTOR

Hele skoleåret

Solens stråler giver liv, men for meget

sol er også farligt. Vi fremstiller solsikker

creme fra citrusfrugter og tester kvalitet

og holdbarhed. Vi lærer om uv-lys og

cremens kemi.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

PRODUCÉR STRØM AF LYS OG

BROMBÆRSAFT

Hele skoleåret

Kom med ind i nanoteknologiens praktiske

verden, hvor vi udnytter materialer

fra hverdagen til at bygge solceller. De

FOTO: LIFE.

laver lys om til elektricitet. Er dette mon

fremtidens iPod- eller mobiloplader?

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis.

HVOR MANGE PILETRÆER GÅR DER

PÅ EN HOVEDPINETABLET?

Hele skoleåret

Oplev lægemiddeludviklingens verden

fra naturstof til fabriksproduktion. Hvordan

fremstilles aspirin? Hvor meget skal

man have, før det virker? Hvordan virker

smertestillende medicin? Vi udfordrer

spørgsmålene i teori og praksis.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

BIOTEKNOLOGI

– KLONING OG KØNNE PLANTER

Hele skoleåret

Bioteknologi, GMO-planter og kloning

– processer, der kan udvikle fremtidens

planter. Vi ser ét blad blive klonet til

mange kimplanter og diskuterer GMOplanter

og fødevaremangel i ulandene.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

BÆREDYGTIG BYPLANLÆGNING OG

GPS-TEKNOLOGI

Hele skoleåret

Afprøv jeres evner som byplanlæggere,

og oplev de udfordringer, man møder,

når trafik, lysindfald, beboelser og bæredygtighed

skal spille sammen på den

trange plads i en pulserende storby.

Målgruppe: 8.-10. klasse

Varighed: 2½ time

Pris: Gratis

SUND OG SCIENCE – KU

Book online på

www.life.ku.dk/skoletjenesten

ZOOLOGISK HAVE

Roskildevej 38

2000 Frederiksberg

Tlf. 72 20 02 59, kl. 10-16

www.zoo.dk

0. KLASSE

RØR, SE OG TEGN SELV I ZOO

Hele skoleåret

Styrk observationssansen, og tegn selv

i Zoo.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

PASNING AF KÆLEDYR

Hele skoleåret

Hvad har kæledyr brug for? Praktisk

arbejde med indretning af bure.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

HVAD ÆDER DYRENE?

Hele skoleåret

Hvem er planteædere? Hvem er kødædere?

Og hvad er en fødekæde?

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DYR I AFRIKA

Hele skoleåret

Hvilke dyr lever der i Afrika? Hvad æder

løver, og hvordan jager de? Eleverne

håndterer skind, kranier og levende dyr,

som lever i Afrika.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DYR DER LEVER, HVOR DER ER

KOLDT

Hele skoleåret

Hvordan klarer dyrene kulden om vinteren?

Eleverne håndterer skind, kranier

og levende dyr, som lever i de nordlige

egne.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DANSKE DYR I SKOVEN

Hele skoleåret

Hvilke dyr lever i den danske skov, og

hvilke dyrespor finder man i skoven?

Eleverne håndterer levende dyr samt

60 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: LIFE.


skind og kranier og oplever skoven fra

museperspektiv.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

SANSER

Hele skoleåret

Eleverne bruger øjne, ører, næse og

hænder til at undersøge, hvordan dyr

kommunikerer.

Målgruppe: 0. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

NATUR/TEKNIK 1.-2. KLASSE

RUNDT OM ELEFANTERNE

Hele skoleåret

Hvordan ser der ud, hvor elefanterne

lever? Og hvor meget vejer en elefantlort?

Eleverne arbejder med forskellige

genstande fra elefanterne og finder bl.a.

ud af, hvad elefantens livret er.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 60 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ROVDYR OG BYTTEDYR

Hele skoleåret

Hvordan ser man forskel på et løve- og

et zebrakranium? Hvad betyder begreberne

planteæder og rovdyr? Og hvad er

en fødekæde?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

REGNSKOV

Hele skoleåret

Hvordan ser der ud i en regnskov?

Hvilke dyr findes der i den tætte skov?

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.

Og hvorfor er dyrene svære at få øje på?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

GRØNLAND

Hele skoleåret

Hvilke dyr lever på Grønland, og hvordan

er de tilpasset til at klare kulden om

vinteren? Hvad æder isbjørnen? Og

hvordan kamuflerer dyrene sig i sneen?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

FØDEKÆDE

Hele skoleåret

Hvordan kan man se på dyrs tænder,

hvad de æder? Og hvem æder hvad?

Eleverne arbejder med at opstille en

fødekæde.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DYR FRA DE NORDLIGE EGNE

Hele skoleåret

Hvor bliver mus og slanger af om

vinteren? Hvad betyder begreber som “at

samle forråd” og “at gå i hi”? Og hvad er

en planteæder og et rovdyr?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DANSKE DYR I SKOVEN

Hele skoleåret

Hvilke dyr lever i den danske skov, og

hvordan er de tilpasset skoven som

levested? Hvilke dyr er rovdyr, og hvilke

er planteædere?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.

NATURVIDENSKAB

AFRIKAS SAVANNE

Hele skoleåret

Hvordan ser der ud på savannen? Hvilke

dyr lever på savannen, og hvordan er

de tilpasset til at leve der? Hvilke dyr er

planteædere, og hvilke er kødædere?

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

PATTEDYR OG KRYBDYR

Hele skoleåret

Hvilke forskelle er der på en mus og

en skildpadde? Og hvorfor kaldes et

pattedyr et pattedyr? Eleverne arbejder

med temaet “Hvordan inddeler man dyr i

grupper?”.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

PASNING AF KÆLEDYR

Hele skoleåret

Hvad har kæledyr brug for? Gennem

praktisk arbejde med indretning af bure

diskuteres dyrs trivsel og velfærd.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

SANSER OG SIGNALER

Hele skoleåret

Eleverne bruger deres øjne, ører, næse

og hænder til at undersøge, hvilke

sanser og signaler dyrene bruger i deres

kommunikation.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

www.skoletjenesten.dk · 61

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.


NATURVIDENSKAB


TRÆN IAGTTAGELSESSANSEN

– LAD ELEVERNE TEGNE I ZOO

Hele skoleåret

Elevernes opmærksomhed på de enkelte

dyrs tilpasninger skærpes, og deres

evne til at observere dyr styrkes.

Eleverne kan på egen hånd tegne

dyrene i Zoo.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

REGN MED DYR

Hele skoleåret

Under oplægget øves elevernes viden

om begreberne mål, vægt, længde og

størrelse. De håndterer og undersøger

de levende dyr og forholder deres observationer

og resultater til et arbejdsark.

Målgruppe: 1.-3. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

NATUR/TEKNIK 3.-6. KLASSE

ADFÆRD 1

Hele skoleåret

Eleverne udfører små adfærdsforsøg

med mus, og begreber som sanser, signaler,

handling og reaktioner diskuteres.

Målgruppe: 3.-4. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

GRØNLAND

Hele skoleåret

Hvordan er dyrene i Grønland tilpasset

den årlige temperaturvariation? Og hvorfor

lever der ikke krybdyr i Grønland?

Begreberne kamuflage, ensvarm og

vekselvarm diskuteres, og der opstilles

et fødenet.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

FØDENET

Hele skoleåret

Eleverne analyserer kranier, lærer at

bestemme, om dyret er en kød- eller

planteæder, og er med til at opstille et

fødenet.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DYREGRUPPER

Hele skoleåret

Er kryb og krybdyr en betegnelse for det

samme? Hvorfor er en skildpadde ikke

en padde? Eleverne er aktivt med til at

inddele dyr i grupper og finde kendetegn

for grupperne.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DANSKE DYR I SKOVEN

Hele skoleåret

Er ræven Danmarks største rovdyr?

Og hvor er skubtudser og slanger om

vinteren? Kranier undersøges, begreberne

rovdyr og byttedyr diskuteres, og

eleverne opstiller et fødenet.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

BURINDRETNING

Hele skoleåret

Hvad har kæledyr brug for? Gennem

praktisk arbejde med indretning af bure

diskuteres dyrs trivsel, velfærd, og hvad

Zoo kan gøre for at berige dyrenes

anlæg.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ALLE TIDERS ELEFANTER

Hele skoleåret

Eleverne arbejder i grupper i elefanthuset

og søger svar på specifikke

spørgsmål om elefanternes levevis.

Dele af undervisningen foregår i undervisningslokalerne.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

DEN AFRIKANSKE SAVANNE

Hele skoleåret

Hvor findes der savanne? Hvilke planter

vokser der på savannen? Hvordan er

dyrene tilpasset livet på savannen? Og

hvem æder hvad?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ADFÆRD 2

Hele skoleåret

Eleverne opstiller et simpelt videnskabeligt

adfærdsforsøg med mus og diskuterer

socialadfærd som sexualadfærd,

rangorden og kommunikation.

Målgruppe: 5.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

MATEMATIK I ZOO

Hele skoleåret

Gennem observation og håndtering

måler og vejer eleverne levende dyr. De

beregner rumfang og anvender matematik

som et redskab til at skaffe sig viden.

Der er udviklet arbejdsark på 2 niveauer.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

NORDEN

Hele skoleåret

Hvordan er dyrene i Norden tilpasset

i form og funktion til at overleve om

vinteren? Og hvad betyder begreber som

kamuflage, ensvarm og vekselvarm?

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

TRÆN IAGTTAGELSESSANSEN

– LAD ELEVERNE TEGNE I ZOO

Hele skoleåret

Elevernes opmærksomhed på de enkelte

dyrs tilpasninger skærpes, og deres

evne til at observere dyr styrkes.

Eleverne kan på egen hånd tegne

dyrene i Zoo.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

REGNSKOV

Hele skoleåret

Hvor findes der regnskov? Og hvordan

er dyrene tilpasset den fugtige varme og

store regnmængde? Begreberne regnskovsøkologi,

kamuflage, vekselvarm og

ensvarm diskuteres.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

62 · www.skoletjenesten.dk #29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.


ROVDYR OG BYTTEDYR

Hele skoleåret

Hvilke forskelle er der på et rovdyr- og

et planteæderkranium? Og hvordan er

løvens jagtteknik? Småforsøg afprøves,

og dyrenes flugt- og jagtsyn opleves af

eleverne. Eleverne opstiller desuden et

fødenet.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 45 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

BIOLOGI 7.-10. KLASSE

ADFÆRD

Hele skoleåret

Eleverne trænes i at observere naturen

og beskrive det, de ser. Eleverne udfører

adfærdsforsøg, hvor mus sættes sammen

parvis i arenakasser.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ARTSDANNELSE, EVOLUTION OG

KLASSIFIKATION

Hele skoleåret

Hvem var Darwin? Hvad er naturlig

selektion? Hvad er en art, og hvordan

skabes en ny? Eleverne håndterer,

observerer og klassificerer dyr og får

derigennem indsigt i evolutionsteorien.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ARTERNES TILPASNING I

BYGNING, FUNKTION OG ADFÆRD

Hele skoleåret

Eleverne undersøger forskellige dyr og

finder svar på, hvordan dyr kan være tilpasset

til deres miljø og omgivelser gennem

udseende, opbygning og adfærd.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

#29 SKOLEÅRET 2012/13

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.

DYRENES ANATOMI

Hele skoleåret

Formålet med undervisningen er, at

eleverne øves i at beskrive og sammenligne

forskellige dyrearters anatomi, samt

at de kan redegøre for de indre organers

vigtigste funktioner

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ETIK I BIOLOGIEN

Hele skoleåret

Oplæggets formål er at give eleverne en

forståelse af begreberne etik og moral i

forbindelse med anvendelse og hold af

dyr.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

REGNSKOV

Hele skoleåret

Udgangspunktet for oplægget er

regnskovens klima og opbygning samt

dyrenes tilpasning til levestedet.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

TRUEDE DYR

Hele skoleåret

Oplægget giver eleverne indsigt i problematikker,

der vedrører truede dyr, samt

en forståelse af årsagerne.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

AREAL & VOLUMEN

Hele skoleåret

Gennem håndtering af udvalgte dyr og

besøg i elefanthuset styrkes eleverne

i at indsamle, analysere og formidle

biologiske data samt anvende basale

matematiske redskaber i biologiske

undersøgelser.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

ZOOLOGISK HAVE

Bestilling: Tlf. 72 20 02 82, kl. 10-16

www.zoo.dk

BØRNEZOO

NATURVIDENSKAB

BØRNEZOOSCENEN

1. maj – 1. september

Børnezooscenen giver eleverne

mulighed for hands on-oplevelser med

levende dyr, skind og kranier.

Målgruppe: 0.-4. klasse

Varighed: 30 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

EN ARBEJDSDAG MED HUSDYR

1. september – 1. juni,

tirsdag og onsdag

Praktisk arbejde i husdyrstaldene i

3 grupper, suppleret med forskellige

pædagogiske aktiviteter og emner tilpasset

klasssetrin.

Målgruppe: 0.-10. klasse

Varighed: 4½ time

Pris: Gratis + skoleentré.

KOEN – FRA GRÆS TIL SMØR

1. september – 1. juni,

mandag, torsdag og fredag

Hvordan bliver græs til mælk? Og

hvordan bliver mælk til smør? Dette skal

eleverne selv undersøge og finde svar

på, når de arbejder i stalden og undervisningslokalerne

i Børnezoo.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Varighed: 75 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

KOEN ÆDER OG YDER

1. september – 1. juni,

mandag, torsdag og fredag

Med udgangspunkt i køerne og kostaldene

og med matematik som redskab

arbejder eleverne med spørgsmålet:

“Hvad skal der til, for at en ko producerer

mælk?”

Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 75 minutter

Pris: Gratis + skoleentré.

www.skoletjenesten.dk · 63

FOTO: ZOOLOGISK HAVE.


KONTAKT

ARBEJDERMUSEET Tlf. 33 48 03 30, mandag-fredag

kl. 10-15.45

ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST Tlf. 43 57 34 55,

tirsdag-fredag kl. 10-14

BAKKEHUSMUSEET Tlf. 33 31 43 62, kl. 11-16

BORNHOLMS MUSEUM Tlf. 56 95 07 35

BREDE VÆRK Tlf. 50 76 08 49, tirsdag og onsdag kl. 14.30-16

BUSTER FILMFESTIVAL Tlf. 33 45 47 37

CIRKUSMUSEET Tlf. 36 49 00 30

DANMARKS AKVARIUM Tlf. 39 62 32 83 og 39 46 31 32,

kl. 13.30-15

DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Tlf. 49 22 26 11

DANSK ARKITEKTUR CENTER Tlf. 20 96 93 42, kl. 9-12

DAVIDS SAMLING Tlf. 33 73 49 49, kl. 10-17

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING Tlf. 33 12 28 03

DESIGNMUSEUM DANMARK Tlf. 33 18 56 70,

tirsdag og torsdag kl. 13-16

DET DANSKE FILMINSTITUT FILM-X Tlf. 33 74 34 10,

tirsdag og fredag kl. 13-15

DET KONGELIGE TEATER Tlf. 33 69 69 69

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM Tlf. 48 26 04 39,

kl. 10-15

DIESELHOUSE Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-16

DR SYMFONIORKESTRET Tlf. 32 68 73 63, mandag-torsdag

kl. 9-14

ESRUM KLOSTER OG MØLLEGAARD Tlf. 48 36 04 15

EXPERIMENTARIUM Tlf. 39 27 33 33 eller book online på

www.experimentarium.dk

FRILANDSMUSEET Tlf. 50 76 08 49, tirsdag og onsdag

kl. 14.30-16

GEOCENTER MØNS KLINT Tlf. 55 86 36 00

GL HOLTEGAARD Tlf. 45 40 08 78

GREVE MUSEUM Tlf. 43 40 40 36, tirsdag-torsdag kl. 13-15

J. F. WILLUMSENS MUSEUM Tlf. 47 31 07 73

KAREN BLIXEN MUSEET Tlf. 45 57 10 57, kl. 11-15

KOLDKRIGSMUSEUM STEVNSFORT Tlf. 56 50 28 06,

mandag-fredag kl. 9-17

KULTURCENTRET ASSISTENS Tlf. 35 37 19 17

KØBENHAVNS BEFÆSTNING Book online på

www.befaestningen.dk/skoletjenesten

KØBENHAVNS MUSEUM Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17

KØS Museum for kunst I det offentlige rum Tlf. 56 67 60 20

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Tlf. 49 19 07 19, tirsdag-fredag kl. 11-13

MEDICINSK MUSEION Tlf. 35 32 38 00, kl. 10-14

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Tlf. 46 31 65 78

MUTE COMP. PHYSICAL THEATRE Tlf. 29 89 40 21

NATIONALMUSEET Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

NATURBORNHOLM Tlf. 56 94 04 00

NIKOLAJ KUNSTHAL Tlf. 33 18 17 90, kl. 12-15

NORDATLANTENS BRYGGE Tlf. 32 83 37 00

NY CARLSBERG GLYPTOTEK Tlf. 33 41 81 18, kl. 13-15

POLITIMUSEET Tlf. 35 36 88 88, mandag og torsdag kl. 9-15

REVYMUSEET Tlf. 38 10 20 45

ROSKILDE MUSEUM, Tlf. 46 31 65 00, kl. 9-15

FJORDCENTER JYLLINGE Tlf. 46 31 65 00, kl. 9-15

LEJRE MUSEUM Tlf. 46 48 14 68, kl. 9-15

MUSEET FÆRGEGÅRDEN Tlf. 47 31 39 29

TADRE MØLLE Tlf. 51 44 49 24

SAGNLANDET LEJRE Tlf. 46 48 08 78,

tryk 6 for personlig betjening

SORØ KUNSTMUSEUM Tlf. 57 83 22 29, kl. 10-16

STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM

ORLOGSMUSEET Tlf. 33 18 14 33

TØJHUSMUSEET Tlf. 33 18 14 33

STATENS MUSEUM FOR KUNST Tlf. 33 74 84 84 ,

kl. 10-14

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

BOTANISK HAVE Tlf. 35 32 22 22

GEOLOGISK MUSEUM Tlf. 21 34 20 97,

tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30

ZOOLOGISK MUSEUM Tlf. 21 34 20 97,

tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30

STORM P. MUSEET Tlf. 38 86 05 23, tirsdag-fredag kl. 10-14

SUND OG SCIENCE – KU Book online på

www.life.ku.dk/skoletjenesten

SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM Tlf. 57 83 40 63

TEATERMUSEET I HOFTEATRET Tlf. 33 11 51 76,

tirsdag-torsdag kl. 11-15

THORVALDSENS MUSEUM Tlf. 33 32 15 07, tryk 43,

tirsdag-fredag kl. 11-13

VIKINGESKIBSMUSEET Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15

ZEBU Tlf. 38 77 38 77

ZOOLOGISK HAVE Tlf. 72 20 02 59, kl. 10-16


Læs mere om nyheder og alle undervisningstilbud på: www.skoletjenesten.dk

Tilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev og få sidste NYT!

More magazines by this user
Similar magazines